Cytaty o morzu

Zbiór cytatów na temat morze.

Pokrewne tematy

Razem 330 cytatów o morzu:


Isaac Newton Fotografia

„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.“

—  Isaac Newton angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego ciążenia 1643 - 1727

Źródło: „Przekrój”, wydania 36–42, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2004, s. 57.

Albert Camus Fotografia
Roman Polański Fotografia
Marek Hłasko Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

„To jawne odrzucanie zasad człowieczeństwa, które stanowi istotę państwa, jest z państwowego punktu widzenia najwyższym obowiązkiem i największą cnotą: nazywa się patriotyzmem i stanowi transcendentną moralność państwa. Moralność tę nazywamy transcendentną, ponieważ zazwyczaj wznosi się ona ponad poziom ludzkiej osobistej i społecznej moralności oraz sprawiedliwości, wskutek czego najczęściej jest z nimi sprzeczna. Tak na przykład zgodnie z zasadami zwykłej, ludzkiej moralności uznajemy za przestępstwo znieważanie, gnębienie, ograbianie, okradanie, zabijanie i ujarzmianie bliźnich. Z punktu widzenia patriotyzmu wszystko to jest obowiązkiem i cnotą, jeśli tylko utrwala lub wzmaga potęgę państwa i zwiększa jego chwałę. Wszystko to staje się obowiązkiem każdego obywatela-patrioty; każdy powinien gnębić, ograbiać, zabijać nie tylko obcych, ale nawet swoich współobywateli, ilekroć wymaga tego dobro państwa. To nam wyjaśnia, dlaczego od zarania dziejów, czyli od czasu powstania państw, polityka zawsze była (i jest nadal) dziedziną, w której – pod przykrywką wzniosłych frazesów – stale popełnia się i uprawia rozbój. Łotrowski proceder staje się tu czymś chwalebnym, uprawiany jest bowiem w imię patriotyzmu, transcendentnej moralności i najwyższych interesów państwa.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Patriotyzm

Stefan Czarniecki Fotografia
Petroniusz Fotografia

„Muzyka jest jak morze. Stoisz na jednym brzegu i patrzysz w dal, ale dojrzeć drugiego brzegu niepodobna.“

—  Petroniusz rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyriconu 27 - 66

Źródło: Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Witold Gombrowicz Fotografia
Gustave Flaubert Fotografia
Marie von Ebner-Eschenbach Fotografia

„Między umiejętnością a działaniem leży całe morze, a na jego dnie często rozbita siła woli.“

—  Marie von Ebner-Eschenbach pisarka austriacka 1830 - 1916

Zwischen Können und Tun liegt ein großes Meer und auf seinem Grunde die gescheiterte Willenskraft. (niem.)
Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 41

Mieczysław Jastrun Fotografia
Gabriel García Márquez Fotografia

„Nawet moralność jest kwestią czasu.“

—  Gabriel García Márquez, książka Rzecz o mych smutnych dziwkach

Rzecz o mych smutnych dziwkach

Oscar Wilde Fotografia

„Moralność jest pozą, którą przybieramy wobec niemiłych nam osób.“

—  Oscar Wilde, Mąż idealny

Mąż idealny
Źródło: akt II

Graham Masterton Fotografia
Peter Singer Fotografia
Edward Abramowski Fotografia
Philip Roth Fotografia