Cytaty na temat prawo

Zbiór cytatów na temat prawo.

Pokrewne tematy

Razem 3521 cytatów:


Frank Iero Fotografia
Władysław Anders Fotografia
Benito Mussolini Fotografia

„Wolność jest obowiązkiem, nie prawem.“

—  Benito Mussolini wódz ("duce") włoskich faszystów, premier Włoch 1883 - 1945

Źródło: Tim Redman, Ezra Pound and Italian Fascism (1991), s. 114.

Khalil Gibran Fotografia

„Obrona praw innych to najszlachetniejszy i najpiękniejszy koniec istoty ludzkiej.“

—  Khalil Gibran libański pisarz, poeta i malarz 1883 - 1931

Źródło: Głos Poety

Thomas Jefferson Fotografia
Tadeusz Boy-Żeleński Fotografia
Tadeusz Boy-Żeleński Fotografia
Marek Aureliusz Fotografia
Waldemar Łysiak Fotografia
Roman Polański Fotografia
Arthur Schopenhauer Fotografia

„Ożenić się to jest pozbyć się połowy swoich praw i podwoić w zamian swoje obowiązki.“

—  Arthur Schopenhauer filozof niemiecki 1788 - 1860

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Lew Tołstoj Fotografia

„Jedno z dwojga: albo ludzie są rozumnemi istotami, albo nie? Jeżeli są nierozumnemi, to wszyscy, i wówczas rozstrzyga u nich gwałt, ale też wszyscy powinni doń mieć prawo. Jeżeli zaś ludzie są istotami rozumnymi, to stosunki między nimi, powinny być oparte nie na gwałcie, a na rozumie.“

—  Lew Tołstoj pisarz rosyjski 1828 - 1910

Одно из двух: разумные или неразумные существа люди? Если они неразумные существа, то все между ними может и должно решаться насилием, и нет причины одним иметь, а другим не иметь права насилия. Если же люди разумные существа, то их отношения должны быть основаны не на насилии, а на разуме. (ros.)
Państwo i władza
Źródło: Конец века http://www.levtolstoy.org.ru/lib/al/book/3144

Tupac Shakur Fotografia
Jarosław Lipszyc Fotografia
Otto von Bismarck Fotografia

„Kto spełnia swe obowiązki, jest wiernym sługą, ale nie ma żadnego prawa do wdzięczności.“

—  Otto von Bismarck niemiecki polityk 1815 - 1898

Cytaty przypisywane

Tukidydes Fotografia
Maria Skłodowska-Curie Fotografia

„My Polacy nie mamy prawa opuszczać własnego kraju, gdy ten kraj jest gnębiony.“

—  Maria Skłodowska-Curie polsko-francuska uczona, fizyk, noblistka 1867 - 1934

odpowiedź na propozycję małżeństwa Piotra Curie, początek 1894 roku.

Tadeusz Kościuszko Fotografia

„Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród winien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw Kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć, odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród.“

—  Tadeusz Kościuszko polski i amerykański generał 1746 - 1817

list do Adama Czartoryskiego (1814) o potrzebie rozdziału Kościoła od państwa, napisany podczas kongresu wiedeńskiego.
Źródło: „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXII, nr 4, 1965.

Friedrich Nietzsche Fotografia
Joseph Goebbels Fotografia

„Absolutnym prawem państwa jest nadzorowanie kształtowania się opinii publicznej.“

—  Joseph Goebbels niemiecki polityk nazistowski, minister propagandy 1897 - 1945