Eurypides cytaty

Eurypides Fotografia
55   0

Eurypides

Data urodzenia: 480 p. n. e.
Data zgonu: 406 p. n. e.

Eurypides – jeden z najwybitniejszych dramaturgów starożytnej Grecji. Urodzony na Salaminie syn ateńskiego ziemianina, Mnesarchosa i Klejto. Odebrał staranne wykształcenie atletyczne, muzyczne oraz filozoficzne. Próbował również swoich sił w malarstwie. Wiadomo, że był kapłanem Zeusa we Flyi, brał także udział w poselstwie Aten do Syrakuz, pełnił obowiązki proksenosa obywateli Magnezji w Atenach. Eurypides ożenił się dwa razy. Jego pierwszą żoną była Melito, drugą natomiast Chojrine, z którą doczekał się trzech synów. Około 408 roku p.n.e. wyprowadził się z Aten, najpierw skierował się do Magnezji w Tesalii, później do Pelli, gdzie zmarł u króla Macedonii, Archelaosa I śmiercią tragiczną w 406 roku p.n.e. rozszarpany przez królewskie psy gończe.

W sztukach Eurypidesa Andromacha, Medea i Ifigenia w Taurydzie znalazły odbicie tragiczne dzieje Grecji z okresu wojny peloponeskiej, toczonej między Spartą i Atenami w V w. p.n.e. Eurypides był atakowany za zbytnią nowoczesność swojej twórczości. Jego nowatorstwo objawiało się zarówno w formie , jak i w treści , występował w obronie kryzysu demokracji ateńskiej, odwołując się do średnich warstw społecznych, głównie wieśniaków. Głosił idee równości wszystkich ludzi, popadając w konflikt ze zwolennikami tradycyjnych stosunków społecznych.

Doceniony po śmierci bardziej niż za życia, wywiera wpływ na teatr europejski oraz na twórczość wybitnych pisarzy i humanistów po dziś dzień. Wikipedia

Fotografia: Marie-Lan Nguyen (2006) / Public domain

„Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.“

—  Eurypides

Quos Deus vult perdere, prius dementat (łac.)

Podobni autorzy

Ajschylos Fotografia
Ajschylos19
grecki dramaturg
Sofokles Fotografia
Sofokles40
grecki dramaturg
Plutarch Fotografia
Plutarch33
pisarz antyczny
Heraklit z Efezu Fotografia
Heraklit z Efezu48
filozof antyczny
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Justyn Męczennik Fotografia
Justyn Męczennik5
święty filozof i pisarz chrześcijański
Filip Apostoł Fotografia
Filip Apostoł3
apostoł
Epiktet Fotografia
Epiktet33
filozof rzymski
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Jan Chryzostom Fotografia
Jan Chryzostom20
biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański
Dzisiejsze rocznice
Jerome David Salinger Fotografia
Jerome David Salinger9
pisarz amerykański 1919 - 2010
Louis de Funès Fotografia
Louis de Funès6
francuski aktor komediowy 1914 - 1983
Lewis Carroll Fotografia
Lewis Carroll10
pisarz, matematyk, logik i fotograf 1832 - 1898
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Ajschylos Fotografia
Ajschylos19
grecki dramaturg
Sofokles Fotografia
Sofokles40
grecki dramaturg
Plutarch Fotografia
Plutarch33
pisarz antyczny
Heraklit z Efezu Fotografia
Heraklit z Efezu48
filozof antyczny
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski