Cytaty na temat nasi

Zbiór cytatów na temat nasi, nie żyje, ludzie, inny.

Razem 6744 cytatów:


Andriej Tarkowski Fotografia
Frank Iero Fotografia
Gerard Way Fotografia
Gerard Way Fotografia
Henryk Skolimowski Fotografia
Gustave Flaubert Fotografia

„Niebo rośnie na miarę naszej dzisiejszej miłości.“

—  Józef Tischner filozof polski, ksiądz katolicki 1931 - 2000

Władysław Anders Fotografia

„Powstanie było kulminacyjnym punktem, tu był bastion polskości, cały świat powinien dostrzec naszą wolę. To było przed Jałtą.“

—  Władysław Anders polski generał 1892 - 1970

o powstaniu warszawskim.
Źródło: Janusz Kazimierz Zawodny, Uczestnicy i świadkowie powstania warszawskiego. Wywiady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 15.

Władysław Anders Fotografia
Benito Mussolini Fotografia

„Zdaję sobie sprawę i wszyscy to mi mówią, że nasz kraj nie chce mieć nic wspólnego z Niemcami.“

—  Benito Mussolini wódz ("duce") włoskich faszystów, premier Włoch 1883 - 1945

Źródło: „Galeazzo Ciano”, sierpień 1939

Benito Mussolini Fotografia

„Socjaliści pytają nas o nasz program? Nasz program polega na zmiażdżeniu głów socjalistom.“

—  Benito Mussolini wódz ("duce") włoskich faszystów, premier Włoch 1883 - 1945

Źródło: A History of Terrorism (2001), Walter Laqueur, s. 71.

Adolf Hitler Fotografia
Pier Giorgio Frassati Fotografia
Khalil Gibran Fotografia
Marek Aureliusz Fotografia

„Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli.“

—  Marek Aureliusz cesarz rzymski 121 - 180

Inna wersja: Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.
Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003, ISBN 8391200620.

Marek Aureliusz Fotografia
Carl Gustav Jung Fotografia
Ignacy Loyola Fotografia

„Wszystek miód, jaki można zebrać z kwiatów tego świata, nie ma w sobie tak wielkiej słodyczy, jak żółć i ocet Pana naszego Jezusa Chrystusa.“

—  Ignacy Loyola założyciel jezuitów, święty Kościoła Katolickiego 1491 - 1556

Sentencje wybrane św. Ignacego

Gerard Way Fotografia
Gerard Way Fotografia
Gerard Way Fotografia
Gerard Way Fotografia

„Na naszych koncertach dalej czuć ludzki pot!“

—  Gerard Way 1977

w odpowiedzi na pytanie, jak wyglądają dziś ich koncerty.

Gerard Way Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia

„Naród nasz ma w sobie dużo uczuciowych popędów i odruchów. Niekiedy za nimi idzie. Powstają z nich dzieła sztuki, wielkie i wzniosłe porywy, potężne zwycięstwa. Są one kwiatami naszych dziejów i kultury narodowej, ale aby te kwiaty mogły wyrosnąć, ziemia musi być owładnięta, opanowana i wypracowana. Musimy czuwać nad nią i trzymać ją „obiema dłońmi” w swej spokojnej, trzeźwej myśli, woli i sercu. (…) I naszym narodowym być albo nie być jest nakaz władania sobą, spokój, równowaga, trzeźwość, umiejętność rządzenia wszystkimi swymi porywami, odruchami, namiętnościami, skłonnościami i uczuciami. W obliczu szczytów, które dziurawią niebo i wyciągają swe ramiona w bezkresy, można niekiedy ulec nieładowi uczuć. Tymczasem kto chce wejść na szczyt musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry – idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie. Możemy się tutaj uczyć jak kierować sobą, rodziną swoją, narodem i państwem. To musi być cierpliwy, spokojny krok za krokiem. Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić, niejedno w sobie opanować. Trzeba będzie zdobyć się na cierpliwość i umiejętność koordynowania wszystkich swoich porywów. (…) Każdy, kto chce władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się władać sobą.“

—  Stefan Wyszyński polski duchowny katolicki, prymas 1901 - 1981

wypowiedziane w 1957.

Harry Styles Fotografia

„Myślę, że ludziom podoba się w naszych występach to, że zawsze wychodzi nam coś innego. Za każdym razem wygłupiamy się na estradzie, są jakieś żarty między nami i to chyba sympatyczne dla widzów.“

—  Harry Styles brytyjski piosenkarz, autor tekstów i aktor 1994

Źródło: Gdzie jesteśmy. Nasz zespół, nasza opowieść, tłum. Dariusz Rossowski, Wydawnictwo JK, Łódź 2013, s. 54.

Herodot Fotografia
William Shakespeare Fotografia
Fryderyk Chopin Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia

„Widzimy więc, jak zbawienna jest rola wiary. Ale powie ktoś: Jest rzeczą niemądrą wierzyć w to czego się nie widzi.
Odpowiem tak: Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. Niestety nasze poznanie jest… niedoskonałe… Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu?
Można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Załóżmy, że jakiś uczony wypowiedział się na temat związany z jego wiedzą. Usłyszał to jakiś prostak i powiedział: To nie jest tak, jak on mówi, bo ja tego nie rozumiem. Czy nie będziemy mieli racji, nazywając takiego człowieka głupcem?
Po trzecie… Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć nie wierząc innym? Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim ojcem…
Bóg daje dowody, że to czego uczy wiara, jest prawdziwe… Chrystus potwierdził (cudami) nauczanie Apostołów i świętych.
Ale powiesz, że my teraz cudów nie oglądamy…
… przecież teraz ogromna masa ludzi wierzy w Chrystusa. I to nieraz ludzi mądrych, szlachetnych, mających wielkie znaczenie. A stało się to na skutek działalności apostolskiej prostych i ubogich kaznodziejów. Jeśli to się stało w sposób cudowny, masz odpowiedź na pytanie. Jeśli nie – to nawrócenie się świata bez cudu, jest chyba jeszcze większym cudem…
Wypływa stąd wniosek, że nie powinniśmy wątpić w sensowność wiary…“

—  Tomasz z Akwinu filozof i teolog katolicki 1225 - 1274

Źródło: Wykład pacierza, oprac. Jacek Salij