Cytaty na temat inny

Zbiór cytatów na temat inny, ludzie, nie żyje, nasi.

Razem 5428 cytatów:


Jonathan Davis Fotografia

„Śmiejecie się ze mnie, ponieważ jestem inny, a ja śmieję się z was, ponieważ wszyscy jesteście tacy sami.“

—  Jonathan Davis amerykański wokalista amerykański (Korn) 1971

You laugh at me because I'm different, I laugh at you because you're all the same. (ang.)

George Orwell Fotografia
Sun Tzu Fotografia
Gerard Way Fotografia
Karl Rahner Fotografia
Kurt Cobain Fotografia
Jakub Alberione Fotografia

„Praktykujmy cierpliwość, a nie ćwiczmy w niej innych.“

—  Jakub Alberione włoski duchowny katolicki, założyciel paulistów, błogosławiony Kościoła katolickiego 1884 - 1971

Róża Luksemburg Fotografia
Czesław Miłosz Fotografia

„Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie,
Innego końca świata nie będzie.“

—  Czesław Miłosz polski poeta, prozaik, eseista, tłumacz i krytyk literacki, noblista 1911 - 2004

Źródło: Piosenka o końcu świata http://www.milosz.pl/w_poks.php

Khalil Gibran Fotografia

„Obrona praw innych to najszlachetniejszy i najpiękniejszy koniec istoty ludzkiej.“

—  Khalil Gibran libański pisarz, poeta i malarz 1883 - 1931

Źródło: Głos Poety

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Cao Cao Fotografia
Marek Aureliusz Fotografia
Carl Gustav Jung Fotografia
Carl Gustav Jung Fotografia
Ignacy Loyola Fotografia

„Trzeba jednej skłonności przeciwstawić inną skłonność, nawykowi inny nawyk, podobnie jak jeden klin wybija się innym klinem.“

—  Ignacy Loyola założyciel jezuitów, święty Kościoła Katolickiego 1491 - 1556

Sentencje wybrane św. Ignacego

Ignacy Loyola Fotografia

„Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dokoła niego wiruje.“

—  Ignacy Loyola założyciel jezuitów, święty Kościoła Katolickiego 1491 - 1556

Sentencje wybrane św. Ignacego

Gerard Way Fotografia

„A ty chłopak orientuj i nie zadaj ze szmatą,
której dziecko co tydzień innemu mówi „tato.”“

—  Chada polski raper 1978 - 2018

Źródło: Wracam do gry na albumie WGW

Harry Styles Fotografia

„Myślę, że ludziom podoba się w naszych występach to, że zawsze wychodzi nam coś innego. Za każdym razem wygłupiamy się na estradzie, są jakieś żarty między nami i to chyba sympatyczne dla widzów.“

—  Harry Styles brytyjski piosenkarz, autor tekstów i aktor 1994

Źródło: Gdzie jesteśmy. Nasz zespół, nasza opowieść, tłum. Dariusz Rossowski, Wydawnictwo JK, Łódź 2013, s. 54.

Roman Polański Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia

„Widzimy więc, jak zbawienna jest rola wiary. Ale powie ktoś: Jest rzeczą niemądrą wierzyć w to czego się nie widzi.
Odpowiem tak: Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. Niestety nasze poznanie jest… niedoskonałe… Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu?
Można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Załóżmy, że jakiś uczony wypowiedział się na temat związany z jego wiedzą. Usłyszał to jakiś prostak i powiedział: To nie jest tak, jak on mówi, bo ja tego nie rozumiem. Czy nie będziemy mieli racji, nazywając takiego człowieka głupcem?
Po trzecie… Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć nie wierząc innym? Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim ojcem…
Bóg daje dowody, że to czego uczy wiara, jest prawdziwe… Chrystus potwierdził (cudami) nauczanie Apostołów i świętych.
Ale powiesz, że my teraz cudów nie oglądamy…
… przecież teraz ogromna masa ludzi wierzy w Chrystusa. I to nieraz ludzi mądrych, szlachetnych, mających wielkie znaczenie. A stało się to na skutek działalności apostolskiej prostych i ubogich kaznodziejów. Jeśli to się stało w sposób cudowny, masz odpowiedź na pytanie. Jeśli nie – to nawrócenie się świata bez cudu, jest chyba jeszcze większym cudem…
Wypływa stąd wniosek, że nie powinniśmy wątpić w sensowność wiary…“

—  Tomasz z Akwinu filozof i teolog katolicki 1225 - 1274

Źródło: Wykład pacierza, oprac. Jacek Salij

Hugo Steinhaus Fotografia
André Malraux Fotografia
Tadeusz Kotarbiński Fotografia
Kurt Vonnegut Fotografia
Kurt Cobain Fotografia

„Pragnienie bycia kimś innym to marnowanie osoby, którą się jest.“

—  Kurt Cobain amerykański muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta 1967 - 1994

Wanting to be someone else is a waste of the person you are. (ang.)

Andrzej Majewski Fotografia
Alexandre Dumas Fotografia

„Kobiety są zdumiewające: albo nie myślą o niczym, albo myślą o czymś innym.“

—  Alexandre Dumas pisarz francuski 1802 - 1870

Les femmes sont étonnantes: ou elles ne pensent à rien, ou elles pensent à autre chose. (fr.)
Źródło: Jean Delacour, Tout l'esprit français, Albin Michel, 1974, s. 229.