Cytaty o udręce

Zbiór cytatów na temat udręka.

Pokrewne tematy

Razem 46 cytatów o udręce:


Jan II Kazimierz Waza Fotografia

„Wielebny Ojcze! W zeszłym roku doświadczyłem szczególnej opieki Bożej w cudownym zwycięstwie, jakie Boska Dłoń odniosła nad niezliczoną liczbą barbarzyńców, nieprzyjaciół Wiary Świętej. Po zawarciu pokoju z rebeliantami, ci uparci w swej przewrotności znowu napadli na to królestwo i zupełnie rozbili wojska, które mieliśmy dla bezpieczeństwa granicy. Mamy podstawy obawiać się, że w kilka tygodni zdobędą bez oporu wszystkie prowincje. Sądzę, że to z powodu naszych własnych grzechów i grzechów naszego narodu Boska Sprawiedliwość pragnie zesłać na nas tę karę. Niech dobry Ojciec zechce w żarliwości i miłości ducha błagać Boski Majestat, aby uwolnić raczył królestwo od barbarzyńców i okrutnego ucisku niewiernych i odwrócić w swej dobroci ów sprawiedliwy bicz Boży, i dać nam i naszym poddanym łaskę nawrócenia nas samych i naprawienia tego zła, które gniew Boży poruszyło, aż do zesłania na nas kary. Polecam Ojcu wśród tych niebezpiecznych zamieszek naszą Królową, pragnąc, aby w modlitwach polecił ją Bogu w czasie, gdy my niebawem wyruszymy z wojskiem w pole dla powstrzymania zuchwałości tak przewrotnych nieprzyjaciół. Ale przede wszystkim niech ma Ojciec w pamięci zdrowie naszej duszy, dla której żadna udręka nie jest pożądana.“

—  Jan II Kazimierz Waza król Polski od 1648 1609 - 1672
Opis: w liście do późniejszego świętego Józefa z Kupertynu Źródło: Jan Hernik, Wątki polskie w życiu św. Józefa z Kupertynu (4) http://www.niedziela.pl/artykul/19663/nd/Watki-polskie-w-zyciu-sw-Jozefa-z, niedziela.pl

Reklama
Tomasz à Kempis Fotografia
Anna Achmatowa Fotografia
Joanna Szczepkowska Fotografia

„Rozkosze miłości są ulotne, a jej zasadzki i udręki odsłania nam złowrogi starzec – Czas.“

—  Erwin Panofsky 1892 - 1968
Opis: objaśniając znaczenie obrazu Alegoria czasu i miłości Bronzina. Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. II, popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 113.

Grzegorz VI Fotografia

„(…) moja kariera reżyserska została podcięta już po drugim filmie; nie przez władze bezpośrednio, tylko przez kolaudacje filmów (…) to była udręka, presja, wymuszanie zmian.“

—  Henryk Kluba polski reżyser filmowy 1931 - 2005
Źródło: „Sycyna” 1996, cyt. za: culture.pl http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_kluba_henryk

Farah Pahlawi Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Sławomir Mrożek Fotografia
Henryk Markiewicz Fotografia
John Altman Fotografia
Zbigniew Białas Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“