Cytaty o walce

Zbiór cytatów na temat wojna, walka, nasi, ludzie.

Najlepsze cytaty o walce

Ninus Nestorović Fotografia

„W walce z samym sobą stwierdził, że wróg jest znacznie liczniejszy.“

—  Ninus Nestorović serbski aforysta 1965

Tom Wymięte myśli

Mariusz Pudzianowski Fotografia

„Moja lewa ręka to śmierć, a prawej sam się boję.“

—  Mariusz Pudzianowski polski zawodnik mieszanych sztuk walki i strongman 1977

przed walką z Marcinem Najmanem.

Milan Kundera Fotografia

„Walka człowieka z władzą jest walką pamięci z zapomnieniem.“

—  Milan Kundera, książka Księga śmiechu i zapomnienia

Księga śmiechu i zapomnienia

Mao Zedong Fotografia

„Nigdy nie zapominaj o walce klas.“

—  Mao Zedong przywódca chiński 1893 - 1976

Źródło: John King Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie

George Byron Fotografia

„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,
Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna.“

—  George Byron angielski poeta 1788 - 1824

For Freedom's battle once begun,
Bequeath'd by bleeding Sire to Son.
Giaur (1813)
Źródło: wyd. Księgarni i Drukarni Polskiej, Paryż 1838, s. 7 http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=2759&dirids=4, tłum. Adam Mickiewicz

André Malraux Fotografia
Honoriusz Balzac Fotografia

„Sztuczność tego miasta oraz brak bezinteresowności i szczerych przyjaźni.“

—  Liliana Komorowska polska aktorka filmowa i teatralna 1956

o Los Angeles.
Źródło: Rozmowa z aktorką Lilianą Komorowską oraz Christianem Duguay, reżyserem filmu „Art of War - Zasady walki”, stopklatka.pl, 7 grudnia 2000 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=1516

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Louisa May Alcott Fotografia

Wszystkie cytaty o walce

Razem 1452 cytatów o walce:

Piotr Morta Fotografia

„Trzech opozycjonistów zostało odznaczonych medalami „Pro Patria” podczas piątkowej uroczystości 25-lecia związku Solidarność 80 w Katowicach. Odznaczenia wręczył p. o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Wśród uhonorowanych medalami „Pro Patria” w uznaniu „szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny” znaleźli się działacze opozycyjni, później także działający m. in. w „Solidarności 80”: Stanisław Brzeźniak, Piotr Paweł Morta i Ryszard Majdzik.“

—  Piotr Morta 1959

relacja z 35. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek – opozycjoniści uhonorowani medalem „Pro Patria”.
O Piotrze Morcie
Źródło: radiozagranica.pl http://www.radiozagranica.pl/8/80/Artykul/284861,35-lat-od-pacyfikacji-kopalni-Wujek polskieradio.pl http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1705223,35-rocznica-pacyfikacji-kopalni-Wujek-Opozycjonisci-uhonorowani-medalem-Pro-Patria dzieje.pl http://dzieje.pl/aktualnosci/opozycjonisci-uhonorowani-medalem-pro-patria gazetaprawna.pl http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1003163,katowice-opozycjonisci-uhonorowani-medalem-pro-patria.html

Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„Jednym z najgłębiej tkwiących i najbardziej utrwalonych w podświadomości człowieka lęków pierwotnych jest strach przed ciemnością. Jego konsekwencją był m. in. często spotykany w różnych kulturach kult słońca i ognia. Światło i jasność łączono bowiem zwykle z boską potęgą, zdolną zwalczyć mroczne moce.“

—  Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961

Źródło: Walka o światło. Krótka historia sztucznego oświetlenia, Ekologia.pl, 2012. http://ekologia.pl/srodowisko/specjalne/walka-o-swiatlo-krotka-historia-sztucznego-oswietlenia,17369.html

Edgar Allan Poe Fotografia
Jacek Bartyzel Fotografia

„Czy ci, którzy 20, 30 lat temu dołączyli do sztafety pokoleń walczących o Polskę niepodległą, o zdrowym ustroju państwowym i katolicką, o Polskę wierną swojej tysiącletniej tradycji narodu będącego antemurale christianitatis, w swoich najbardziej pesymistycznych prognozach mogli sobie wyobrazić, że w wolnej i niepodległej Polsce działalność ustawodawcza będzie się sprowadzała do kserokopiowania zarządzeń zagranicznego i ponadpaństwowego ośrodka władzy? Że odzyskanie własności zagrabionej przez komunistów będzie drogą przez mękę, podczas gdy majątek publiczny będzie rozkradany i rozdawany aferzystom za bezcen? (…) Że nie tylko obce parlamenty będą uchwalały rezolucje potępiające takie polskie myślozbrodnie, jak antysemityzm czy homofobia, ale znajdą się i polscy eurodeputowani, którzy za tymi rezolucjami będą głosować? Że w imię obłędnej ideologii prawoczłowieczej zostanie odrzucone, jako rzekome barbarzyństwo, ius gladii [kara śmierci] dla złoczyńców, ale medialna kampania kłamstwa i nienawiści może doprowadzić do prawdziwie barbarzyńskiego zabójstwa dziecka w łonie małoletniej matki? Że największe świętości wiary katolickiej będą bluźnierczo a bezkarnie profanowane, a marszałkowie obu izb parlamentu przyłączą się do ataków na Ojca Świętego za jego gest otwarcia wobec niezłomnych obrońców Tradycji? Że minister oświaty będzie nasyłać urzędowe kontrole na politycznie niepoprawnych nauczycieli akademickich, a lobby sodomickie potrafi skutecznie zmusić katolicką uczelnię do odwołania konferencji naukowej? Że z wyższych uczelni zniknie wprawdzie nieskuteczna już stara wersja marksizmu-leninizmu, ale zastąpi ją nowocześniejsza wersja marksizmu kulturowego, promującego intelektualny syfilis pseudonauk w rodzaju feminizmu, gender studies czy queer? Nie, tego wszystkiego nie mogliśmy się spodziewać w najczarniejszych myślach. To, że z rozkładu komunizmu wyłoni się Polska tolerancjonistyczna dla każdej niegodziwości, a pogardliwie odpychającą każdą cnotę - nie mogło być nawet brane pod uwagę, bo przekraczało miarę wyobraźni. Kiedy kombatant walki o Polskę z któregokolwiek pokolenia słyszy, że kwestiami serio dyskutowanymi są definicja małżeństwa i parytet płci na listach wyborczych, musi zadawać sobie pytanie jak pan Zagłoba: „azali tylko ja jeden jestem trzeźwy in universo?".“

—  Jacek Bartyzel polski publicysta, działacz opozycji w czasach PRL 1956

Źródło: Na ubitej ziemi. Moje awantury dwudziestolecia, Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s. 6, 7.

Sun Tzu Fotografia
Arkadij Awierczenko Fotografia
Ernst Jünger Fotografia

„Moja matka nie interesowała się polityką, żyła w cieniu ojca, a on by faszystą monarchistycznym. Nie zgadzaliśmy się, ale nie sądzę, żeby atmosfera rodzinna wpłynęła na mnie, gdyż wcześnie oddzieliłem walkę polityczną od mojego życia prywatnego. Stosunki z rodzicami były bardzo dobre.“

—  Stefano Delle Chiaie 1936 - 2019

w wywiadzie z Isabel Pisano
Źródło: Isabel Pisano, Ja, terrorysta! Rozmowy ze współczesnym katem, Wydawnictwo "Wołoszański", Warszawa 2005, ISBN 83-89344-11-4, tłum. Danuta Zasada, s. 97.

George Orwell Fotografia
Morihei Ueshiba Fotografia
Włodzimierz Majakowski Fotografia
Edmund Niziurski Fotografia
Tadeusz Boy-Żeleński Fotografia

„Pomyliliśmy się wszyscy. Oszukali nas. (…) Prawdą jest tylko, że w tym systemie nie może żyć człowiek, który by chciał choćby w najniklejszym stopniu wyrazić jakiś pogląd krytyczny. To najstraszniejsza niewola myśli, jaką znają dzieje.“

—  Tadeusz Boy-Żeleński polski pisarz, eseista, tłumacz 1874 - 1941

w grudniu 1939 r., po podpisaniu oświadczenia pisarzy polskich „witającego przyłączenie Zachodniej Ukrainy do Ukrainy Radzieckiej”, które jednocześnie miało gwarantować lwowskim pisarzom „wolność słowa i nauki oraz walkę z dyskryminacją rasową i narodowościową”.
Źródło: Barbara Winklowa, Boy we Lwowie 1939–1941, Warszawa 1992 http://lwow.home.pl/boy.html.

Jonathan Swift Fotografia
Émile Zola Fotografia

„Prawdziwa odwaga polega na tym, żeby pozostawać na placu i prowadzić walkę choćby w najmniej sprzyjających warunkach.“

—  Émile Zola francuski pisarz 1840 - 1902

Źródło: Zdzisław Kępiński, Impresjonizm, op. cit., s. 194.

Ernst Jünger Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
Urszula Ledóchowska Fotografia
Sokół (raper) Fotografia

„Miłość – tylko ona nas wyzwoli.
Bo lepiej jest nie walczyć gdy walka jest o nic.“

—  Sokół (raper) polski raper 1977

Źródło: Mógłbym ci opowiedzieć na albumie Prosto Mixtape 600V

Erwin Rommel Fotografia
Augustyn Suski Fotografia
Yoani Sánchez Fotografia

„(…) nadal walczę, a dopóki będzie ktoś, kto będzie chciał mi przeszkodzić w wypowiadaniu się, dopóty będę kontynuować walkę. Za wszelką cenę.“

—  Yoani Sánchez 1975

Źródło: Alessandro Scotti, Blogerka z Hawany, „Courrier International”, tłum. „Forum”, 23 sierpnia 2010.

Bolesław Piasecki Fotografia
Hanka Ordonówna Fotografia

„Widzi pan, poruczniku, gruźlica jest chorobą ludzi wybitnych! Ot, choćby nasz naród: Chopin, Słowacki… Można by dziesiątki i setki nazwisk wyliczać… No, nie rób takiej ponurej miny, ja nie poddaję się bez walki. Zobaczymy się w Anglii.“

—  Hanka Ordonówna polska aktorka, piosenkarka, tancerka 1902 - 1950

do Tadeusza M. Czerkawskiego w 1946 roku.
Źródło: Roman Daszczyński, Miłość jej wszystko wybaczy, „Gazeta Wyborcza” nr 202, 30 sierpnia 2010 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/100634.html

Morihei Ueshiba Fotografia
Bolesław Piasecki Fotografia
Stanisław Maczek Fotografia
Émile Zola Fotografia
Sun Tzu Fotografia
Oscar Wilde Fotografia
Stanisław Maczek Fotografia

„Armia przyszłości – to armia pancerna (…). Stwarzając dywizję pancerną, pomnażamy wkład w ogólny wysiłek wojenny, stajemy się silniejsi dziesięciokrotnie, możemy na polu walki odegrać rolę decydującą, na konferencji pokojowej, razem z czynami marynarki i lotnictwa, będziemy mogli rzucić decydujące czyny naszej dywizji pancernej.“

—  Stanisław Maczek generał polski 1892 - 1994

w 1941 roku.
Źródło: Gen. Maczek: Bijcie się twardo, ale po rycersku https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/576419,Gen-Maczek-Bijcie-sie-twardo-ale-po-rycersku, polskieradio.pl, 11 grudnia 2017.

Stanisław Krzyżowski Fotografia
Zdzisław Krasnodębski Fotografia
Kazimierz Morawski Fotografia

„Całą poezję łacińską po wieku Odrodzenia moglibyśmy nazwać pośmiertną. Bo ta łacina była w średnich wiekach jeszcze żywą i naginała się z łatwością do wyrażania nowych myśli i urabiania potrzebnych nowotworów.“

—  Kazimierz Morawski polski filolog klasyczny 1852 - 1925

Źródło: Walka o język polski w czasach Odrodzenia, wyd. Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923, s. 53.

Tomasz Kaczmarek Fotografia

„Niezwykle cenię zaangażowanie, uczciwość i bezkompromisową walkę z korupcją Mariusza Kamińskiego. Jest w mojej ocenie wyjątkowym profesjonalistą. Poza tym to autentyczny patriota, człowiek szczerze dbający o interes Polski. Czy pamięta pani, iż całe swoje zalegle wynagrodzenie z CBA, czyli ponad sto tysięcy złotych, przekazał na potrzeby powodzian?“

—  Tomasz Kaczmarek polski funkcjonariusz Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 1976

o Mariuszu Kamińskim.
Źródło: Agent Tomek: Obecnie CBA źle działa i tuszuje afery, polskatimes.pl, 25 kwietnia 2011 http://www.polskatimes.pl/artykul/396298,agent-tomek-obecnie-cba-zle-dziala-i-tuszuje-afery,2,id,t,sa.html

Stefan Michnik Fotografia
Tenzin Cunde Fotografia

„Wciąż wierzymy, że czasami reguły muszą być łamane i kontynuujemy naszą walkę o Tybet, narażając karki i życie.“

—  Tenzin Cunde 1975

Źródło: Natalia Bloch, Nie jesteśmy Buddami – Tybetański ruch wolnościowy na uchodźstwie, ratujtybet.org http://archiwum.ratujtybet.org/Tybet/Nie_jestesmy_Buddami_Tybetanski_ruch_wolnosciowy_na_uchodzstwie

Philip Cordery Fotografia

„Walka z kryzysem nie może polegać wyłącznie na rozwadnianiu państwa dobrobytu. Opodatkujmy transakcje finansowe, sięgnijmy do kieszeni bankowych bogaczy.“

—  Philip Cordery polityk francuski 1966

Źródło: Tomasz Bielecki, Eurokryzys. Europa walczy, Lizbona dezerteruje, „Gazeta Wyborcza”, 25 marca 2011.

Jan Nowak-Jeziorański Fotografia

„Rok 1989 przyniósł pogrobowe zwycięstwo poległych w Powstaniu Warszawskim, w pięcioletniej walce w Podziemiu i na wszystkich frontach II wojny światowej.“

—  Jan Nowak-Jeziorański polski dziennikarz, politolog, działacz społeczny, żołnierz AK 1914 - 2005

Źródło: Powstanie warszawskie z perspektywy półwiecza, Marian Marek Drozdowski (red.), op. cit., s. 496.

Adolf Maria Bocheński Fotografia
Bronisław Wildstein Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia
Arthur Conan Doyle Fotografia
Michelle Obama Fotografia

„Jedno na troje dzieci cierpi na nadwagę lub jest otyłe, a na leczenie chorób wywołanych otyłością wydajemy 150 mld dolarów rocznie.“

—  Michelle Obama amerykańska prawniczka, żona Baracka Obamy 1964

inicjując ogólnoamerykańską kampanię walki z otyłością: „Let's Move”. Wywiad w programie „Good Morning America” w telewizji ABC, 9 lutego 2010.
Źródło: wp.pl, 10 lutego 2010 http://kobieta.wp.pl/kat,26337,title,Michelle-Obama-walczy-z-otyloscia-u-dzieci,wid,11948428,wiadomosc.html?ticaid=1b0f8

Kurt Vonnegut Fotografia
Noam Chomsky Fotografia

„Myślę, że dla Marksa było oczywiste, że elity są w gruncie rzeczy marksistowskie – wierzą w analizę klasową i wierzą w walkę klas. A w społeczeństwie naprawdę kontrolowanym przez biznes, takim jak Stany Zjednoczone, elity biznesu są głęboko zaangażowane w walkę klasową i cały czas w niej uczestniczą. Oni to rozumieją, są instynktownymi marksistami. Nie muszą do tego czytać Marksa.“

—  Noam Chomsky filozof, logik, językoznawca amerykański 1928

I think he (Marx) would take it for granted that elites are basically Marxist – they believe in class analysis, they believe in class struggle, and in a really business-run society like the United States, the business elites are deeply committed to class struggle and are engaged in it all the time. And they understand. They’re instinctive Marxists; they don’t have to read it. (ang.)
Źródło: rozmowa Keane’a Bhatta, Chomsky: „The Business Elites… Are Instinctive Marxists”, truthout.org, 19 listopada 2010 http://archive.truthout.org/chomsky-the-business-elites-are-instinctive-marxists65195?print

Kinga Dunin Fotografia
Peter Wessel Zapffe Fotografia
Reinaldo Arenas Fotografia

„Moje przesłanie nie odnosi się do przegranej, raczej do walki i nadziei.“

—  Reinaldo Arenas kubański pisarz i dysydent 1943 - 1990

Źródło: Sophie Meyer, Reinaldo Arenas w: 501 wielkich pisarzy pod red. Juliana Patricka, wyd. MWK, Warszawa 2009, ISBN 9788361095333, tłum. Hanna Pawlikowska-Gannon, Julita Degórska, Małgorzata Koenig, s. 585.

Julia Tymoszenko Fotografia

„Idźcie naprzód, nie poddawajcie się, dążcie do zwycięstwa! Jeśli 29 listopada Janukowycz nie podpisze umowy, zetrzyjcie go z powierzchni ziemi.“

—  Julia Tymoszenko ukraińska działaczka polityczna, ekonomistka 1960

apelując do Ukraińców o dalszą walkę na rzecz podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE.
Źródło: Tymoszenko ogłosiła głodówkę. Po kilku dniach demonstracji Janukowycz przerywa milczenie, gazeta.pl, 25 listopada 2013 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15013954,Tymoszenko_oglosila_glodowke__Po_kilku_dniach_demonstracji.html#TRrelSST

Maurycy Mochnacki Fotografia
Oscar Wilde Fotografia

„Te tapety na ścianie i ja walczymy ze sobą w śmiertelnym pojedynku. Jedno z nas musi odejść.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900

ostatnie słowa
Źródło: Ostatnie słowa przed śmiercią, itvl.pl, 16 kwietnia 2013 http://www.itvl.pl/news/ostatnie-slowa-przed-smiercia

Nikita Chruszczow Fotografia
Józef Piłsudski Fotografia

„I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

w wywiadzie dla „Kuriera Porannego” o zamachu stanu, który miał być dokonany przez Piłsudskiego, odczyt z dnia 11 maja 1926.

Thorstein Veblen Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia

„Powstanie Warszawskie było punktem szczytowym pięcioletniej walki z okupantem niemieckim i sowieckim. Powstanie Warszawskie było punktem szczytowym w życiu każdego z nas, kto brał w nim udział. Dbajmy o to, by została zachowana prawda historyczna, bo jeżeli tego nie będzie, to całe nasze wysiłki, cała nasza historia pozbędzie się więcej jeszcze, niż przepięknej karty historycznej w życiu swoim i swojego narodu.“

—  Zofia Korbońska 1915 - 2010

fragmenty przemówienia na otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa, 31 lipca 2004.
Źródło: Zofia Korbońska, Refleksje z Powstania 1944. Zofia Korbońska świadek historii, Wyd. Fundacja im. Stefana Korbońskiego, Waszyngton – Warszawa 2004, z wkładką, ISBN 8392149203.

Oskar Negt Fotografia
Dietrich von Hildebrand Fotografia
Władysław Sikorski Fotografia
Adam Ciołkosz Fotografia
Joachim Lelewel Fotografia
Dietrich von Hildebrand Fotografia
Donald Tusk Fotografia
Robert Winnicki Fotografia

„Nie uznajemy politycznej poprawności. Jeśli środowiska żydowskie albo aktywiści homoseksualni robią rzeczy, które zasługują na potępienie, mówimy o tym wprost. Te etykiety będą nam przypinane non stop, tylko z tego jednego powodu, więc walka z nimi to trochę jak walka z wiatrakami.“

—  Robert Winnicki Polski polityk, działacz społeczny, poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji 1985

Źródło: Robert Winnicki: jeśli ktoś zdradził nasz naród, to czy nie powinien ponieść najsurowszej kary? http://web.archive.org/liveweb/http://m.onet.pl/wiadomosci,tg63x, onet.pl, 20 czerwca 2013.

Milena Radecka Fotografia

„Nie jestem oryginalna, marzę o tym, o czym większość sportowców. Moje największe sportowe marzenie to wyjazd na igrzyska olimpijskie i walka tam o medale.“

—  Milena Radecka siatkarka polska 1984

Źródło: reprezentacja.net http://www.reprezentacja.net/siatkowka/aktualnosci/12233/

„Dla wielu jedyną pracą, jaką wykonują na powierzonym im odcinku, jest walka o wielkość tego odcinka.“

—  Wiesław Brudziński 1920 - 1996

Źródło: Przedstawiamy humor polski. Pory roku, op. cit., s. 27.

Bolesław Prus Fotografia

„W aikido nie ma zawodów, bo jest to sztuka walki, a nie sport walki. Aikido odnosi się do tradycji wojennej, w tym wypadku mamy do czynienia z japońską tradycją, kulturą.“

—  Robert Gembal 1970

Źródło: Mistrz sztuki walki Andre Cognard Shihan na Kaszubach, kartuzy.info, 6 czerwca 2008 http://kartuzy.info/wiadomosc,3386,Mistrz-sztuki-walki-Andre-Cognard-Shihan-na-Kaszubach.html

Borys Pasternak Fotografia

„Laickie media w Polsce wypowiedziały walkę Kościołowi, Jego pasterzom i ludowi Bożemu, którego przywódcą w Metropolii Warszawskiej miał zostać Arcybiskup Stanisław Wielgus, kapłan, profesor o niepospolitej wiedzy, inteligencji i pobożności. Tymczasem laicko-masońskie środki masowego przekazu nie byłyby w stanie „sterować” tak znakomitą osobowością, dlatego przypuściły bezprecedensowy atak godzący w dobre imię abp. Wielgusa.“

—  Ewa Sowińska polski lekarka i działaczka polityczna 1944

z listu wysłanego przez Sowińską do Benedykta XVI, po tym jak kościelna komisja historyczna potwierdziła współpracę Wielgusa z SB.
Źródło: Katarzyna Wiśniewska, Rzecznik Praw Dziecka broniła abp. Wielgusa http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,62266,4071050.html, „Gazeta Wyborcza”, 19 kwietnia 2007

Janusz Brochwicz-Lewiński Fotografia

„Powstanie było konieczne, była w nas chęć wolności. Myśmy dużo zrobili dla całej Europy, że ten zryw zorganizowaliśmy. On był prawie niemożliwy. Gdyby Powstania nie było, Rosjanie doszli by dalej, głębiej w Europę. Zatrzymaliśmy ich walką o Warszawę. To było decydującym momentem. Inaczej oni poszliby dalej na Zachód i wylądowaliby w Berlinie, który był zawsze lewicujący. A potem Rosjanie mieli plan iść z Niemiec do Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii…“

—  Janusz Brochwicz-Lewiński polski wojskowy, powstaniec warszawski 1920 - 2017

o powstaniu warszawskim.
Źródło: Gen. Gryf o powstaniu, emigracji, III RP, Smoleńsku i walce z Rosją. „Gdyby mogli, sprzątnęliby mnie na ulicy” http://wpolityce.pl/historia/261112-tylko-u-nas-gen-gryf-o-powstaniu-emigracji-iii-rp-smolensku-i-walce-w-rosja-gdyby-mogli-sprzatneliby-mnie-na-ulicy?3, wpolityce.pl, 1 sierpnia 2015.

Leszek Żebrowski Fotografia
Julia Pitera Fotografia

„Nie sądzę, aby należało angażować opinię publiczną w jakieś sprawy, którymi się zajmowałam. Ludzie mają prawo do spokojnego życia i sprawnych urzędów.“

—  Julia Pitera polska działaczka polityczna i samorządowa 1953

o swoich dokonaniach w czasie, kiedy była pełnomocnikiem rządu ds. walki z korupcją.
Źródło: Jacek Gratkiewicz, Pitera odchodzi. Zdradza…, money.pl, 2 grudnia 2011 http://money.pl/archiwum/mikrofon/artykul/pitera;odchodzi;zdradza;,8,0,979976.html

Zygmunt Bauman Fotografia

„Niby wierzyłam w sukces, ale jednocześnie chodziłam do kościoła i chciałam przekupić Boga.“

—  Liliana Komorowska polska aktorka filmowa i teatralna 1956

Źródło: Rozmowa z aktorką Lilianą Komorowską oraz Christianem Duguay, reżyserem filmu „Art of War - Zasady walki”, stopklatka.pl, 7 grudnia 2000 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=1516

Kornel Makuszyński Fotografia

„Daremna jest walka z pustotą.“

—  Kornel Makuszyński, książka Bezgrzeszne lata

Bezgrzeszne lata

Michael Buffer Fotografia

„Przygotujcie się na grzmoty!“

—  Michael Buffer 1944

Let’s get ready to rumble. (ang.)
słynne powiedzenie, rozpoczynające walkę.

Thorstein Veblen Fotografia

„Jedyną grupą, która mogłaby na serio rywalizować z dziedziczną klasą próżniaczą pod względem ducha walki, są przestępcy z klas niższych.“

—  Thorstein Veblen ekonomista i socjolog amerykański 1857 - 1929

Teoria klasy próżniaczej (1899)

Théophile Gautier Fotografia
Wacław Lipiński (historyk) Fotografia
Paweł Zatorski Fotografia
Prachanda Fotografia
Otto von Habsburg Fotografia
Paulo Coelho Fotografia
Janusz Kurtyka Fotografia
Jürgen Stroop Fotografia

„Na jednym z betonowych budynków wywieszono flagi żydowską i polską jako wezwanie do walki przeciwko nam. Jednakże już drugiego dnia akcji udało się specjalnej jednostce bojowej zdobyć te dwie chorągwie. W tej walce z bandytami poległ SS-Untersturmführer Dehmke.“

—  Jürgen Stroop generał SS, zbrodniarz wojenny 1895 - 1952

Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje! (1943)
Źródło: str. 35 http://arch.ipn.gov.pl/ftp/Stroop/index.html#/37

„Potrzebna jest nam skuteczna walka z korupcją, potrzebne jest nam Centralne Biuro Antykorupcyjne.“

—  Krzysztof Filipek polityk polski 1961

Źródło: Wystąpienie na posiedzeniu Sejmu, 16 lutego 2006 http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/363B4C10

Jan Zieja Fotografia

„Ja – „stoję na rynku nienajęty”, z własnej inicjatywy próbuję coś robić. Mam nadzieję, że (…) na siewy wiosenne i sadzenie okopowych ktoś mię najmie.(…) Jak by się teraz pięknie pracowało na Polesiu!“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991

w liście z 1965 r. do Gabrieli Hołyńskiej opowiadając o swojej bezskutecznej walce o samodzielną parafię.
Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

Przemysław Saleta Fotografia

„Ostatnie, co pięściarz traci z wiekiem, to siła.“

—  Przemysław Saleta bokser polski 1968

Źródło: Saleta: Rekowski pokona McCalla na punkty. I to wyraźnie, polsatsport.pl, 30 stycznia 2014 http://www.polsatsport.pl/sporty-walki/boks/saleta-rekowski-pokona-mccalla-na-punkty.-i-to-wyraznie.html#.U9-nbGOKZLQ

„Dzień piękny, pogodny. Cały ranek odbierał Lwów echa silnej artyleryjskiej walki na północ[nym] przedpolu miasta. Żółkiew zajęta. Sowieci 12 km w Kulikowie, a 60 km na zachód od L[wowa] pod Krakowcem. Wyjazd ze Lwowa możliwy tylko na Stryj.“

—  Karol Badecki polski historyk literatury, bibliotekoznawca, badacz dziejów Lwowa 1886 - 1953

Źródło: „Dziennik”, 20 lipca 1944 http://www.lwow.home.pl/rocznik/lipiec44.html

Andrzej Seremet Fotografia
Ahmed Ben Bella Fotografia

„Wtedy walka była o wyzwolenie Algierii od Francuzów. Teraz jest walka o wyzwolenie świata od globalizacji.“

—  Ahmed Ben Bella francuski piłkarz 1916 - 2012

w Londynie w 2003.
Źródło: Bartłomiej Zindulski, Ahmed Ben Bella nie żyje, lewica.pl, 12 kwietnia 2012 http://lewica.pl/?id=26325&tytul=Ahmed-Ben-Bella-nie-%BFyje