Cytaty o wolności

Zbiór cytatów na temat wolność.

Pokrewne tematy

Razem 1676 cytatów o wolności:


Thomas Stearns Eliot Fotografia

„Sztuka żyje z przymusu, a umiera od wolności.“

—  Thomas Stearns Eliot poeta, dramaturg i eseista angielski 1888 - 1965

Emma Goldman Fotografia

„Anarchizm wyzwala człowieka z więzów religii, spod panowania własności i władzy; to obrona równości społecznej opierającej się na wolności stowarzyszania się jednostek.“

—  Emma Goldman, książka Anarchism and Other Essays

Anarchism stands for the liberation of the human mind from the dominion of religion and liberation of the human body from the coercion of property; liberation from the shackles and restraint of government. It stands for a social order based on the free grouping of individuals… (ang.)
Źródło: Anarchism and Other Essays, Nowy Jork 1911

Emma Goldman Fotografia

„Bez względu na obecną tendencję wiodącą ku silnym władcom, totalitarnym państwom, lewicowym dyktaturom, moje przekonania pozostały niezachwiane. Wierzę w jednostkę i w zdolność wolnych jednostek do wspólnego wysiłku. Pod tym względem moje życie i moja praca były sukcesem.“

—  Emma Goldman amerykańska myślicielka anarchistyczna pochodzenia litewskiego 1868 - 1940

Źródło: Was My Life Worth Living, cyt. za: Anarchistka w drodze do wolności, praca zbiorowa, „Przekrój” nr 37, 10 września 2012.

Tukidydes Fotografia
Czesław Miłosz Fotografia
Benito Mussolini Fotografia

„Wolność jest obowiązkiem, nie prawem.“

—  Benito Mussolini wódz ("duce") włoskich faszystów, premier Włoch 1883 - 1945

Źródło: Tim Redman, Ezra Pound and Italian Fascism (1991), s. 114.

Khalil Gibran Fotografia
Tadeusz Boy-Żeleński Fotografia

„Pomyliliśmy się wszyscy. Oszukali nas. (…) Prawdą jest tylko, że w tym systemie nie może żyć człowiek, który by chciał choćby w najniklejszym stopniu wyrazić jakiś pogląd krytyczny. To najstraszniejsza niewola myśli, jaką znają dzieje.“

—  Tadeusz Boy-Żeleński polski pisarz, eseista, tłumacz 1874 - 1941

w grudniu 1939 r., po podpisaniu oświadczenia pisarzy polskich „witającego przyłączenie Zachodniej Ukrainy do Ukrainy Radzieckiej”, które jednocześnie miało gwarantować lwowskim pisarzom „wolność słowa i nauki oraz walkę z dyskryminacją rasową i narodowościową”.
Źródło: Barbara Winklowa, Boy we Lwowie 1939–1941, Warszawa 1992 http://lwow.home.pl/boy.html.

Thomas Jefferson Fotografia

„Społeczeństwo, które będzie sprzedawać odrobinę wolności za odrobinę porządku, utraci obie te zalety, na obie bowiem nie zasługuje.“

—  Thomas Jefferson 3. prezydent Stanów Zjednoczonych 1743 - 1826

Źródło: list do Jamesa Madisona

Fulton John Sheen Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia

„Niewolnik marzy o wolności, człowiek wolny o bogactwie, bogacz o władzy, władca o wolności.“

—  Andrzej Majewski pisarz i fotografik polski 1966

Wariant: Niewolnik marzy o wolności, człowiek wolny o bogactwie, bogacz o władzy, a władca o wolności.

Bolesław Wieniawa-Długoszowski Fotografia

„Bijecie się o honor? A my o naszą wolność. Czyli każdy walczy o to, czego mu brak.“

—  Bolesław Wieniawa-Długoszowski polski generał i dyplomata 1881 - 1942

rzekome słowa skierowane do carskiego oficera w odpowiedzi na pytanie, o co się biją legioniści.

Tadeusz Kościuszko Fotografia
Nicolas de Condorcet Fotografia
Adam Jerzy Czartoryski Fotografia

„Wolność! ty najpierwsza z własności człowieka,
Bez której inne nikną i szczęście ucieka…“

—  Adam Jerzy Czartoryski polski książę, pisarz 1770 - 1861

Źródło: Bard polski 1795 r., wyd. Józef Kallenbach, 1912.

Stanisław Maczek Fotografia

„Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów,
Ale umiera tylko dla Polski.“

—  Stanisław Maczek generał polski 1892 - 1994

Źródło: napis na cokole pomnika gen. Maczka w Warszawie

Piotr Morta Fotografia