Isaac Newton cytaty

Isaac Newton Fotografia
16   1

Isaac Newton

Data urodzenia: 4. Styczeń 1643
Data zgonu: 31. Marzec 1727
Natępne imiona: Sir Isaac Newton

Isaac Newton – angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik. Odkrywca trzech zasad dynamiki i prawa powszechnego ciążenia. Uznawany za jednego z najwybitniejszych i najważniejszych uczonych wszech czasów.

W swoim dziele Philosophiae naturalis principia mathematica przedstawił prawo powszechnego ciążenia oraz prawa ruchu, leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. Opis zjawisk fizycznych za pomocą równań różniczkowych jest do dzisiaj cechą fizyki.

Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i powszechnego przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je, udowadniając, że orbity są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek, którym towarzyszą fale decydujące o ruchu rozchodzenia się światła. Był pierwszym, który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu, jak głosił 400 lat wcześniej Roger Bacon.

Rozwinął prawo stygnięcia. Sformułował twierdzenie o dwumianie i zasady zachowania pędu oraz momentu pędu. Zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Jako pierwszy opisał matematycznie zjawisko pływów morskich . Wikipedia

Dzieło

„Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów.“

—  Isaac Newton

parafraza zaczerpnięta z Lukana (vol. II, 10): karły umieszczone na barkach gigantów widzą więcej niż sami giganci. Słowa te są przytaczane dzisiaj jako dowód szacunku, jaki miał Newton do osiągnięć swych poprzedników; w rzeczywistości była to złośliwa uwaga poczyniona pod adresem Hooke’a, jako że ten był człowiekiem niskiego wzrostu.
Źródło: list do Robert Hooke’a z 5 lutego 1676

„Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym.“

—  Isaac Newton

klasyczne pojęcie czasu.
Philosophiae naturalis. Principia mathematica (1687)

„Zmiana pędu jest zawsze proporcjonalna do wywartej siły napędzającej i dokonuje się w kierunku linii prostej, wzdłuż której ta siła działa.“

—  Isaac Newton

tłum. Sławomir Brzezowski.
Philosophiae naturalis. Principia mathematica (1687)

„Nie stawiam hipotez.“

—  Isaac Newton, Hypotheses non fingo

Hypotheses non fingo. (łac.)
stwierdzenie, że prawo powszechnego ciążenia to fundamentalne prawo doświadczalne.
Philosophiae naturalis. Principia mathematica (1687)

„Panowie, jeśli nie macie nic przeciwko temu, prosiłbym o zamknięcie okna, ponieważ bardzo wieje.“

—  Isaac Newton

gdy jedyny raz poprosił o głos w Izbie Lordów.
Źródło: Wielka księga gier, łamigłówek i humoru 2002, Wydawnictwo Reader’s Digest, red. naczelna: Adelsa Atelier Tourisme, Paryż 2000; red. naczelny polskiej wersji: Jacek Fronczak, Warszawa 2001, tłum. Magdalena Rodak.

„Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona.“

—  Isaac Newton

klasyczne pojęcie przestrzeni.
Philosophiae naturalis. Principia mathematica (1687)

„Odkryte przeze mnie prawa są bardzo proste. Formułowałem je szybko, ale przedtem bardzo długo myślałem.“

—  Isaac Newton

Odpowiedź na pytanie czy dużo czasu zajęło mu sformułowanie odkrytych przez niego praw.
Źródło: Przemysław Słowiński, Sławni ludzie w anegdocie, Videograf II, Katowice 2009, ISBN 9788371837272.

„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.“

—  Isaac Newton

Źródło: „Przekrój”, wydania 36–42, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2004, s. 57.

„Każde ciało pozostaje w stanie spoczynku albo ruchu jednostajnego wzdłuż prostej, dopóki przez siły do niego przyłożone nie zostanie zmuszone do zmiany tego stanu.“

—  Isaac Newton

prawo bezwładności sformułowane przez Newtona, odkryte wcześniej przez Galileusza; tłum. Sławomir Brzezowski.
Philosophiae naturalis. Principia mathematica (1687)

„Każdy obiekt we Wszechświecie przyciąga inny obiekt wzdłuż linii przechodzącej przez ich środki, proporcjonalnie do ich mas i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między nimi.“

—  Isaac Newton

Źródło: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz, Świat fizyki – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy, wyd. Zamkor, Kraków 2012, ISBN 9788376620046, s. 7.

„Plato is my friend — Aristotle is my friend — but my greatest friend is truth.“

—  Isaac Newton

These are notes in Latin that Newton wrote to himself that he titled: Quaestiones Quaedam Philosophicae [Certain Philosophical Questions] (c. 1664)
Variant translations: Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my best friend is truth.
Plato is my friend — Aristotle is my friend — truth is a greater friend.
This is a variation on a much older adage, which Roger Bacon attributed to Aristotle: Amicus Plato sed magis amica veritas. Bacon was perhaps paraphrasing a statement in the Nicomachean Ethics: Where both are friends, it is right to prefer truth.
Oryginał: (la) Amicus Plato — amicus Aristoteles — magis amica veritas

„Christ comes as a thief in the night, & it is not for us to know the times & seasons which God hath put into his own breast.“

—  Isaac Newton

An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture (1704), regarding his calculations "Of the End of the World" based upon the prophecies of Daniel, quoted in Look at the Moon! the Revelation Chronology (2007) by John A. Abrams, p. 141
Modern typographical and spelling variant:
This I mention not to assert when the time of the end shall be, but to put a stop to the rash conjectures of fanciful men who are frequently predicting the time of the end, and by doing so bring the sacred prophesies into discredit as often as their predictions fail.
As quoted in "The world will end in 2060, according to Newton" in the London Evening Standard (19 June 2007) http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23401099-the-world-will-end-in-2060-according-to-newton.do
Kontekst: The 2300 years do not end before the year 2132 nor after 2370.
The time times & half time do not end before 2060..... It may end later, but I see no reason for its ending sooner. This I mention not to assert when the time of the end shall be, but to put a stop to the rash conjectures of fancifull men who are frequently predicting the time of the end, & by doing so bring the sacred prophesies into discredit as often as their predictions fail. Christ comes as a thief in the night, & it is not for us to know the times & seasons which God hath put into his own breast.

„I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.“

—  Isaac Newton

Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton (1855) by Sir David Brewster (Volume II. Ch. 27). Compare: "As children gath'ring pebbles on the shore", John Milton, Paradise Regained, Book iv. Line 330

Podobni autorzy

Giordano Bruno Fotografia
Giordano Bruno13
włoski astronom, naukowiec i filozof
Jonathan Swift Fotografia
Jonathan Swift18
pisarz irlandzki
John Milton Fotografia
John Milton9
poeta i pisarz angielski
Henry Fielding Fotografia
Henry Fielding5
pisarz angielski
William Shakespeare Fotografia
William Shakespeare117
angielski poeta i dramatopisarz
Tomasz Morus Fotografia
Tomasz Morus12
angielski myśliciel, pisarz i polityk
Galileusz Fotografia
Galileusz17
Włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw …
Blaise Pascal Fotografia
Blaise Pascal41
filozof, matematyk i fizyk francuski
Gottfried Wilhelm Leibniz Fotografia
Gottfried Wilhelm Leibniz21
niemiecki filozof, matematyk, inżynier-mechanik, fizyk i dy…
Dzisiejsze rocznice
Stanisław Staszic Fotografia
Stanisław Staszic9
polski działacz oświeceniowy, pisarz i publicysta, filozof … 1755 - 1826
Jan Nowak-Jeziorański Fotografia
Jan Nowak-Jeziorański34
polski dziennikarz, politolog, działacz społeczny, żołnierz… 1914 - 2005
Federico Fellini Fotografia
Federico Fellini12
włoski reżyser filmowy 1920 - 1993
André Marie Ampère Fotografia
André Marie Ampère
francuski fizyk 1775 - 1836
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Giordano Bruno Fotografia
Giordano Bruno13
włoski astronom, naukowiec i filozof
Jonathan Swift Fotografia
Jonathan Swift18
pisarz irlandzki
John Milton Fotografia
John Milton9
poeta i pisarz angielski
Henry Fielding Fotografia
Henry Fielding5
pisarz angielski
William Shakespeare Fotografia
William Shakespeare117
angielski poeta i dramatopisarz