Horacy cytaty

Horacy Fotografia
120   2

Horacy

Data urodzenia: 8. Grudzień 65 p. n. e.
Data zgonu: 27. Listopad 8 p. n. e.
Natępne imiona: Quintus Flaccus Horatius, Flaccus Quintus Horatius, Квинт Гораций Флакк

Horacy , właściwie Kwintus Horacjusz Flakkus – poeta rzymski, często określany mianem największego łacińskiego liryka i mistrza satyry. W czasach cesarza Augusta, w których żył i tworzył, sławą przewyższał go jedynie Wergiliusz. Napisał 162 utwory poetyckie, liczące łącznie 7816 wersów, zebrane w czterech zbiorach – Epodach, Satyrach, Odach i Listach. Wszystko, co wyszło spod jego pióra, uważane było przez wieki za doskonałe zarówno w swym kształcie poetyckim, jak i w przebogatej treści – od błahych motywów poezji biesiadnej lub erotycznej, aż do poważnych problemów filozoficznych, moralnych, politycznych, retorycznych. Te ostatnie znalazły wyraz zwłaszcza w Sztuce poetyckiej – pierwszym łacińskim podręczniku teorii literatury.

Był wielbicielem piękna świata i uroków życia. Głosił chwałę rzymskich cnót, chociaż przeszedł skomplikowaną drogę życiową. Pochodził z nizin społecznych południowej Italii, był synem wyzwoleńca. W młodości walczył w obronie republiki, przeciwko Oktawianowi, jako oficer w armii zabójcy Cezara, Marka Brutusa. W wieku dojrzałym zaczął wspierać pryncypat Augusta i cesarski program reform oraz odnowienia imperium.

Jego utwory charakteryzowały się refleksją moralną rozbudowaną w stopniu wcześniej niespotykanym. Dzieła Horacego zawierały rozważania o nieuchronności śmierci, o wartości pełnego umiaru, rozumnego życia. Swoim uczuciom i chwilowym nastrojom nadawał formę uniwersalną, która przemawiała przez wieki i stała się jednym z fundamentów europejskiej tradycji literackiej. Uważany jest za jedną z najważniejszych postaci w dziejach światowej poezji. W drugiej połowie I wieku Marek Waleriusz Probus dokonał pierwszego w dziejach krytycznego wydania pełnej twórczości jednego autora – Horacego. Wydanie to było używane w okresie Cesarstwa Rzymskiego, średniowieczu, renesansie i jest wciąż wznawiane współcześnie. Zachowało się w ponad dwustu pięćdziesięciu rękopisach, z których najstarsze spisane zostały w VIII i IX wieku. Wikipedia

Dzieło

„Niezgodna zgoda.“

—  Horacy

Concordia discors. (łac.)
Znaczenie: rozbieżna jednomyślność.
Listy
Źródło: I, 12, 19.

„Rzeczy powtórzone podobają się.“

—  Horacy

Inne tłumaczenie: Dwa razy powtórzone podoba się.
Bis repetita placent. (łac.)
Listy, List do Pizonów (Sztuka poetycka)
Źródło: Stanisław Kalinkowski, Aurea dicta…, op. cit., s. 32.
Źródło: 365 (parafraza)

„Nie znoś drewna do lasu.“

—  Horacy

Źródło: Leksykon złotych myśli, op. cit.

„Przyjemne z pożytecznym łączyć.“

—  Horacy

Utile dulci miscere. (łac.)

„Nawet wilk czy lew pożera obcych, swoich oszczędza.“

—  Horacy

Źródło: Leksykon złotych myśli, op. cit.

„Pogardzam nieoświeconym tłumem i trzymam się (od niego) z dala.“

—  Horacy

Odi profanum vulgus et arceo. (łac.)

„Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się, Rzymianinie!“

—  Horacy

Absentem, quo rodit amicum, qui non defendit alio culpante, solutos qui capiat risus hominum famamque dicacis, fingere qui non visa potest, comissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane caveto! (łac.)
Źródło: C. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1988, s. 8, 9.

„Wlej cokolwiek w nieczysty garnek, a skwaśnieje.“

—  Horacy

Źródło: Leksykon złotych myśli, op. cit.

„Poznaj obyczaje innych, a nie będzie nienawiści.“

—  Horacy

Amici mores noveris, non oderis. (łac.)
Źródło: C. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1988, s. 20.

„Teraz trzeba pić.“

—  Horacy

Nunc est bibendum. (łac.)

„Nic nie jest dane ludziom bez trudów.“

—  Horacy

Wariant: Natura nie daje ludziom niczego bez trudu.

„Pamiętaj i w nieszczęściu zachowaj spokój umysłu.“

—  Horacy

Aequam memento rebus in arduis servare mentem. (łac.)
Inne tłumaczenie: Pamiętaj o zachowaniu równowagi w trudnych chwilach.
Źródło: C. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1988, s. 17.

„Niczemu się nie dziwić jest prawie jedyną rzeczą, która może uczynić szczęśliwym i zachować w tym stanie.“

—  Horacy

Nihil mirari prope res una quae possit facere et servare beatum. (łac.)
Listy
Źródło: I. 6, 1.

„Ci, którzy płyną za morze, zmieniają tylko klimat, nie usposobienie.“

—  Horacy

Coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.
Inne tłumaczenie: Jadąc za morze, zmieniamy klimat, nie siebie.
Źródło: Czesław Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1988, s. 50.

„Czy jeżeli ktoś złośliwie mnie napadnie, będę płakał niepomszczony jak chłopiec?“

—  Horacy

An si qui atro dente me petiverit, inulus ut flebo puer? (łac.)
Epody (41–30 p.n.e.)
Źródło: 6

„Szczęśliwy, kto z dala od kłopotów (…) uprawia własnymi wołami ojcowską rolę.“

—  Horacy, beatus ille qui procul negotiis

Beatus ille qui procul negotiis (...) paterna rura bobus exercet suis. (łac.)
Epody (41–30 p.n.e.)
Źródło: 2, 1

„Góry się rozstępują, rodzi się śmieszna mysz.“

—  Horacy

Parturient montes, nascetur ridiculus mus. (łac.)
O nieudolnych poetach, obiecujących wielkie dzieła.
Listy, List do Pizonów (Sztuka poetycka)
Źródło: Stanisław Kalinkowski, Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Veda, Warszawa 2001, ISBN 8385584498, s. 175.
Źródło: 1, 139, tłum. Stefan Gołębiowski

„(…) jest potworem o wielu głowach.“

—  Horacy

...) belua multorum est capitum. (łac.
o rozgniewanym tłumie.
Epody (41–30 p.n.e.)
Źródło: I, 1, 76

Podobni autorzy

Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk
Juliusz Cezar Fotografia
Juliusz Cezar19
rzymski polityk i wódz
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Cyceron Fotografia
Cyceron108
mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk
Dzisiejsze rocznice
Jerome David Salinger Fotografia
Jerome David Salinger9
pisarz amerykański 1919 - 2010
Louis de Funès Fotografia
Louis de Funès6
francuski aktor komediowy 1914 - 1983
Lewis Carroll Fotografia
Lewis Carroll10
pisarz, matematyk, logik i fotograf 1832 - 1898
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk