Cytaty z książki
Książę

Niccolò MachiavelliTytuł oryginalny Il principe (włoski, 1532)

Książę – najsłynniejsze dzieło Niccolò Machiavellego, jedna z najważniejszych pozycji w dziejach filozofii politycznej, poradnik strategii utrzymania władzy, źródło doktryny politycznej zwanej makiawelizmem.


Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ci, którzy wyłącznie dzięki szczęściu zostają z prywatnych ludzi książętami, zostają nimi z małym trudem, lecz z dużym utrzymują się; oni na skrzydłach lecą do celu, więc też w drodze nie napotykają żadnych przeszkód, wszystkie one występują dopiero później, gdy się już usadowili na tronie.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Coloro è quali solamente per fortuna diventano, di privati principi, con poca fatica diventano, ma con assai si mantengano; e non hanno alcuna difficultà fra via, perché vi volano; ma tutte le difficultà nascono quando sono posti. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. VII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„W każdym mieście istnieją te rozbieżności interesów, które stąd pochodzą, że lud nie chce poddać się władzy i uciskowi możnych, a możni pragną rządzić ludem i uciskać go, te dwa sprzeczne dążenia wywołują jeden z trzech skutków: albo władzę książęcą, albo wolność, albo bezrząd.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

In ogni città si truovano questi dua umori diversi; e nasce da questo, che il populo desidera non essere comandato né oppresso dà grandi, e li grandi desiderano comandare et opprimere el populo; e da questi dua appetiti diversi nasce nelle città uno de' tre effetti, o principato o libertà o licenzia. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. IX

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie szkodzą z bojaźni lub przez nienawiść.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Li uomini offendono o per paura o per odio. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. VII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Należy bowiem pamiętać, że ludzi trzeba albo potraktować łagodnie albo wygubić, gdyż mszczą się za błahe krzywdy, za ciężkie zaś nie mogą. Przeto gdy się krzywdzi człowieka, należy czynić to w ten sposób, aby nie trzeba było obawiać się zemsty.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Per il che si ha a notare che li uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere; perché si vendicano delle leggieri offese, delle gravi non possono: sí che l’offesa che si fa all’uomo debbe essere in modo che la non tema la vendetta. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. III

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Miłość trzymana jest węzłem zobowiązań, który ludzie, ponieważ są nikczemni, zrywają, skoro tylko nadarzy się sposobność osobistej korzyści, natomiast strach jest oparty na obawie kary; ten więc nie zawiedzie nigdy.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

L’amore è tenuto da uno vinculo di obbligo, il quale, per essere li uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; ma il timore è tenuto da una paura di pena che non abbandona mai. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Nie rozumieją się na rzeczy ci, którzy wzorują się wyłącznie na lwie. Otóż mądry pan nie może ani powinien dotrzymywać wiary, jeżeli takie dotrzymywanie przynosi mu szkodę i gdy zniknęły przyczyny, które spowodowały jego przyrzeczenie.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano. Non può per tanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede, quando tale osservanzia li torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVIII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Przeto przezorny książę powinien obmyśleć sposób, aby obywatele zawsze i w każdej okoliczności odczuwali potrzebę jego rządu, wtedy stale będą mu wierni.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

E però uno principe savio debba pensare uno modo per il quale li sua cittadini, sempre et in ogni qualità di tempo, abbino bisogno dello stato e di lui: e sempre poi li saranno fedeli. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. IX

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los. Takie przekonanie jest bardziej w naszych czasach rozpowszechnione z przyczyny wielkich zmian, które widziało się i widzi codziennie wbrew wszelkim ludzkim przypuszczeniom.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

E’ non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio che li uomini con la prudenzia loro non possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno; e per questo potrebbano iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Questa opinione è suta più creduta ne’ nostri tempi per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dì, fuora di ogni umana coniettura. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: Il Principe, rozdz. XXV, 1814, s. 95.

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie tak są prości i tak naginają się do chwilowych konieczności, że ten, kto oszukuje, znajdzie zawsze takiego, który da się oszukać.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

E sono tanto semplici li uomini, e tanto obediscano alle necessità presenti, che colui che inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVIII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie będą zawsze dla ciebie źli, jeżeli konieczność nie zmusi ich do tego, by byli dobrzy.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Li uomini sempre ti riusciranno tristi, se da una necessità non sono fatti buoni. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XXIII

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Niccolò Machiavelli Fotografia

„Trzeba przeto być lisem, by wiedzieć, co sidła, i lwem, by postrach budzić u wilków.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Bisogna, adunque, essere volpe a conoscere è lacci, e lione a sbigottire è lupi. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVIII

Niccolò Machiavelli Fotografia
Niccolò Machiavelli Fotografia
Niccolò Machiavelli Fotografia

„Tych, którzy stają się zależnymi, należy honorować i miłować, zwłaszcza gdy nie są chciwi.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Quelli che si obbligano, e non sieno rapaci, si debbono onorare et amare; quelli che non si obbligano. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. IX

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie są zawsze nieprzyjaciółmi przedsięwzięć, w których widzą trudności.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Li uomini sono sempre nimici delle imprese dove si vegga difficultà. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. X

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Musicie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby prowadzenia walki (…) trzeba przeto być lisem (…) i lwem.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Dovete adunque sapere come sono due generazioni da combattere (…) bisogna, adunque, essere volpe (…) e leone. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVIII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Lepiej jest być gwałtownym niż oględnym, gdyż szczęście jest jak ta kobieta, którą trzeba koniecznie bić i dręczyć, aby ją posiąść.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Sia meglio essere impetuoso che respettivo, perché la fortuna è donna: ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XXV

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Krzywdy powinno się wyrządzać wszystkie naraz, aby krócej doznawane, mniej tym samym krzywdziły, natomiast dobrodziejstwa świadczyć trzeba po trosze, aby lepiej smakowały.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Le iniurie si debbono fare tutte insieme, acciò che, assaporandosi meno, offendino meno: è benefizii si debbono fare a poco a poco, acciò che si assaporino meglio. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. VIII

Niccolò Machiavelli Fotografia
Niccolò Machiavelli Fotografia

„Gubi sam siebie ten, kto drugiego czyni potężnym, gdyż tworzy się tę potęgę zręcznością lub siłą, a jedno i drugie budzi nieufność u tego, który stał się potężnym.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Chi è cagione che uno diventi potente, ruina; perché quella potenzia è causata da colui o con industria o con forza; e l’una e l’altra di queste dua è sospetta a chi è diventato potente. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. III

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Niccolò Machiavelli Fotografia
Niccolò Machiavelli51
włoski pisarz, historyk i dyplomata 1469 - 1527
Galileusz Fotografia
Galileusz16
Włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw …
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog
François de La Rochefoucauld Fotografia
François de La Rochefoucauld132
pisarz i filozof francuski
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe104
niemiecki poeta
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg230
pisarz niemiecki, aforysta
William Shakespeare Fotografia
William Shakespeare117
angielski poeta i dramatopisarz
Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego ciąż…
Kamil de Lellis Fotografia
Kamil de Lellis5
zakonnik włoski, święty Kościoła katolickiego
Podobni autorzy
Niccolò Machiavelli Fotografia
Niccolò Machiavelli51
włoski pisarz, historyk i dyplomata 1469 - 1527
Galileusz Fotografia
Galileusz16
Włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw …
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog
François de La Rochefoucauld Fotografia
François de La Rochefoucauld132
pisarz i filozof francuski
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe104
niemiecki poeta