Cytaty z książki
Książę

Niccolò MachiavelliTytuł oryginalny Il principe (włoski, 1532)

Książę – najsłynniejsze dzieło Niccolò Machiavellego, jedna z najważniejszych pozycji w dziejach filozofii politycznej, poradnik strategii utrzymania władzy, źródło doktryny politycznej zwanej makiawelizmem.


Niccolò Machiavelli Fotografia

„Gubi sam siebie ten, kto drugiego czyni potężnym, gdyż tworzy się tę potęgę zręcznością lub siłą, a jedno i drugie budzi nieufność u tego, który stał się potężnym.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Chi è cagione che uno diventi potente, ruina; perché quella potenzia è causata da colui o con industria o con forza; e l’una e l’altra di queste dua è sospetta a chi è diventato potente. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. III

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Dla uniknięcia wojny nie należy nigdy dopuszczać do spotęgowania nieporządku, ponieważ nie uniknie się jej, lecz tylko na twoją niekorzyść odwlecze.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Non si debbe mai lasciare seguire uno disordine per fuggire una guerra, perché la non si fugge, ma si differisce a tuo disavvantaggio. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. III

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Toteż widzimy, że wszyscy uzbrojeni prorocy zwyciężają, a bezbronni padają, czego przyczyną, oprócz powyższych rzeczy, jest i ta, że natura ludów jest zmienna, łatwo ich o czymś przekonać, lecz trudno umocnić w tym przekonaniu.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Di qui nacque che tutt’i profeti armati vinsono, e li disarmati ruinorono. Perché, oltre alle cose dette, la natura de’ populi è varia; et è facile a persuadere loro una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. VI

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie prędzej puszczają w niepamięć śmierć ojca niż stratę ojcowizny.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Li uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Żadna rzecz nie przynosi mężowi, który świeżo wyrósł, takiej chwały, jak nowe prawa i nowe urządzenia przez niego stworzone. Gdy one są dobrze ułożone i mają w sobie cechy wielkości, zjednują mu poważanie i podziw.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Veruna cosa fa tanto onore a uno uomo che di nuovo surga, quanto fa le nuove legge e li nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono bene fondate e abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XXVI

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Najważniejszą podstawą wszystkich państw (o silnych fundamentach) tak nowych, jak starych i mieszanych są dobre prawa i dobre wojsko (…).“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

È principali fondamenti che abbino tutti li stati, cosí nuovi come vecchi o misti, sono le buone legge e le buone arme. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Powszechna to wada ludzi nie pamiętać o burzy, gdy morze spokojne.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Il che è comune defetto delli uomini, non fare conto nella bonaccia della tempesta. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XXIV

Niccolò Machiavelli Fotografia
Niccolò Machiavelli Fotografia

„Żądza podbojów jest rzeczą bardzo naturalną i powszechną i zawsze, gdy je ludzie czynią z powodzeniem, zyskują pochwały, a nie naganę, lecz gdy chcą je czynić na wszelki sposób, wbrew możliwości, zasługują na naganę i popełniają błąd.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

È cosa veramente molto naturale et ordinaria desiderare di acquistare; e sempre, quando li uomini lo fanno che possano, saranno laudati, o non biasimati; ma, quando non possono, e vogliono farlo in ogni modo, qui è l’errore et il biasimo. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. III

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Przeto najlepszą twierdzą, jaka być może, jest przychylność ludu; chociażbyś bowiem miał twierdze, nie ocalą cię one, jeżeli cię nienawidzi lud, bo gdy ten chwyci za broń, nie braknie nigdy cudzoziemców, którzy przyjdą mu z pomocą.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Però la migliore fortezza che sia, è non essere odiato dal populo; perché, ancora che tu abbi le fortezze, et il populo ti abbi in odio, le non ti salvono; perché non mancano mai à populi, preso che li hanno l’armie forestieri che li soccorrino. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XX

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Niccolò Machiavelli Fotografia

„Rozumny książę powinien, skoro ma po temu sposobność, podsycać zręcznie jakąś nieprzyjaźń przeciwko sobie, aby stać się jeszcze większym przez jej zgniecenie.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Uno principe savio debbe, quando ne abbi la occasione, nutrirsi con astuzia qualche inimicizia, acciò che, oppresso quella, ne seguiti maggiore sua grandezza. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XX

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Trzeba przeto być lisem, by wiedzieć, co sidła, i lwem, by postrach budzić u wilków.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Bisogna, adunque, essere volpe a conoscere è lacci, e lione a sbigottire è lupi. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVIII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie będą zawsze dla ciebie źli, jeżeli konieczność nie zmusi ich do tego, by byli dobrzy.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Li uomini sempre ti riusciranno tristi, se da una necessità non sono fatti buoni. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XXIII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie tak są prości i tak naginają się do chwilowych konieczności, że ten, kto oszukuje, znajdzie zawsze takiego, który da się oszukać.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

E sono tanto semplici li uomini, e tanto obediscano alle necessità presenti, che colui che inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVIII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los. Takie przekonanie jest bardziej w naszych czasach rozpowszechnione z przyczyny wielkich zmian, które widziało się i widzi codziennie wbrew wszelkim ludzkim przypuszczeniom.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

E’ non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio che li uomini con la prudenzia loro non possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno; e per questo potrebbano iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Questa opinione è suta più creduta ne’ nostri tempi per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dì, fuora di ogni umana coniettura. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: Il Principe, rozdz. XXV, 1814, s. 95.

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Przeto przezorny książę powinien obmyśleć sposób, aby obywatele zawsze i w każdej okoliczności odczuwali potrzebę jego rządu, wtedy stale będą mu wierni.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

E però uno principe savio debba pensare uno modo per il quale li sua cittadini, sempre et in ogni qualità di tempo, abbino bisogno dello stato e di lui: e sempre poi li saranno fedeli. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. IX

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Nie rozumieją się na rzeczy ci, którzy wzorują się wyłącznie na lwie. Otóż mądry pan nie może ani powinien dotrzymywać wiary, jeżeli takie dotrzymywanie przynosi mu szkodę i gdy zniknęły przyczyny, które spowodowały jego przyrzeczenie.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano. Non può per tanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede, quando tale osservanzia li torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVIII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Miłość trzymana jest węzłem zobowiązań, który ludzie, ponieważ są nikczemni, zrywają, skoro tylko nadarzy się sposobność osobistej korzyści, natomiast strach jest oparty na obawie kary; ten więc nie zawiedzie nigdy.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

L’amore è tenuto da uno vinculo di obbligo, il quale, per essere li uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; ma il timore è tenuto da una paura di pena che non abbandona mai. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. XVII

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Należy bowiem pamiętać, że ludzi trzeba albo potraktować łagodnie albo wygubić, gdyż mszczą się za błahe krzywdy, za ciężkie zaś nie mogą. Przeto gdy się krzywdzi człowieka, należy czynić to w ten sposób, aby nie trzeba było obawiać się zemsty.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Per il che si ha a notare che li uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere; perché si vendicano delle leggieri offese, delle gravi non possono: sí che l’offesa che si fa all’uomo debbe essere in modo che la non tema la vendetta. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. III

Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie szkodzą z bojaźni lub przez nienawiść.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Li uomini offendono o per paura o per odio. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. VII

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Niccolò Machiavelli Fotografia
Niccolò Machiavelli51
włoski pisarz, historyk i dyplomata 1469 - 1527
Gottfried Wilhelm Leibniz Fotografia
Gottfried Wilhelm Leibniz21
niemiecki filozof, matematyk, inżynier-mechanik, fizyk i dy…
Galileusz Fotografia
Galileusz16
Włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw …
Giordano Bruno Fotografia
Giordano Bruno13
włoski astronom, naukowiec i filozof
Voltaire Fotografia
Voltaire68
francuski pisarz epoki Oświecenia, filozof, dramaturg i his…
Leonardo da Vinci Fotografia
Leonardo da Vinci159
malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog
Podobni autorzy
Niccolò Machiavelli Fotografia
Niccolò Machiavelli51
włoski pisarz, historyk i dyplomata 1469 - 1527
Gottfried Wilhelm Leibniz Fotografia
Gottfried Wilhelm Leibniz21
niemiecki filozof, matematyk, inżynier-mechanik, fizyk i dy…
Galileusz Fotografia
Galileusz16
Włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw …
Giordano Bruno Fotografia
Giordano Bruno13
włoski astronom, naukowiec i filozof
Voltaire Fotografia
Voltaire68
francuski pisarz epoki Oświecenia, filozof, dramaturg i his…