Stefan Czarniecki cytaty

Stefan Czarniecki Fotografia
2   2

Stefan Czarniecki

Data urodzenia: 1599
Data zgonu: 16. Luty 1665

Stefan Czarniecki herbu Łodzia – polski dowódca wojskowy, oboźny koronny , kasztelan kijowski od 1652, starosta kowelski od 1655, regimentarz od 1656, wojewoda ruski od 1657, starosta tykociński od 1659, wojewoda kijowski od 1664, hetman polny koronny w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich nadanych mu za zasługi na rzecz ojczyzny. Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego, choć miał też poważny wkład w walkach podczas powstania Chmielnickiego i w trakcie wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667.

Cytaty Stefan Czarniecki

Podobni autorzy

Melchior Grodziecki Fotografia
Melchior Grodziecki3
jezuita, święty Kościoła Katolickiego
Jan Zamoyski Fotografia
Jan Zamoyski12
polski magnat, kanclerz i hetman wielki koronny
Jan Chryzostom Pasek Fotografia
Jan Chryzostom Pasek6
polski pamiętnikarz epoki baroku
Grzegorz Knapski Fotografia
Grzegorz Knapski16
polski językoznawca i duchowny
Stanisław Trembecki Fotografia
Stanisław Trembecki6
polski poeta
Mikołaj Rej Fotografia
Mikołaj Rej28
polski poeta i prozaik renesansowy
Jan Kochanowski Fotografia
Jan Kochanowski64
polski poeta
Andrzej Frycz Modrzewski Fotografia
Andrzej Frycz Modrzewski7
polski pisarz polityczny
Dzisiejsze rocznice
Sorajja Esfandijari Bachtijari Fotografia
Sorajja Esfandijari Bachtijari11
księżniczka Iranu 1932 - 2001
Shiing-shen Chern Fotografia
Shiing-shen Chern
matematyk chiński 1911 - 2004
Aszraf Pahlawi Fotografia
Aszraf Pahlawi
1919 - 2016
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Melchior Grodziecki Fotografia
Melchior Grodziecki3
jezuita, święty Kościoła Katolickiego
Jan Zamoyski Fotografia
Jan Zamoyski12
polski magnat, kanclerz i hetman wielki koronny
Jan Chryzostom Pasek Fotografia
Jan Chryzostom Pasek6
polski pamiętnikarz epoki baroku
Grzegorz Knapski Fotografia
Grzegorz Knapski16
polski językoznawca i duchowny
Stanisław Trembecki Fotografia
Stanisław Trembecki6
polski poeta