Cytaty o aniołach

Zbiór cytatów na temat anioł, bóg, mienie, nasi.

Najlepsze cytaty o aniołach

Jan Maria Vianney Fotografia

„Anioł jest przyjacielem Boga, lecz kapłan Go zastępuje.“

—  Jan Maria Vianney francuski duchowny, święty kościoła katolickiego 1786 - 1859

Gotthold Ephraim Lessing Fotografia
Krzysztof Globisz Fotografia

„Myślę, że każdy człowiek ma w sobie i diabła, i anioła.“

—  Krzysztof Globisz aktor polski 1957

„Rzeczpospolita”, 7 lipca 2001

Jan Twardowski Fotografia
Ryszard Riedel Fotografia

„Mama powiedziała mi, że każdy ma swojego anioła. Każdy ma i będzie go miał.“

—  Ryszard Riedel polski muzyk rockowy, wokalista 1956 - 1994

Źródło: Dżem, Niewinni i ja

Jerzy Owsiak Fotografia

„Nigdy nie jest tak, że sto tysięcy aniołów wychodzi na ulicę.“

—  Jerzy Owsiak polski muzyk i działacz społeczny 1953

Źródło: „Angora”, cyt. za: Złote myśli, „Reader’s Digest. Przegląd – edycja polska”, 4/2003, s. 29

Jerzy Pilch Fotografia

„Ptaki rozkładają skrzydła w locie; z aniołami musi być tak samo.“

—  Jerzy Pilch polski pisarz, publicysta, scenarzysta 1952

Moje pierwsze samobójstwo

Gabriel García Márquez Fotografia

„Idee nie są niczyją własnością (…) Unoszą się, latają tu i tam, jak aniołowie.“

—  Gabriel García Márquez pisarz kolumbijski, noblista 1927 - 2014

Postać: biskup
O miłości i innych demonach

Courtney Love Fotografia

„Lubię anioły, ponieważ chronią mnie i moją córkę. Mam na myśli jej ojca.“

—  Courtney Love amerykańska gitarzystka, wokalistka i aktorka, żona Kurta Cobaina 1964

Wszystkie cytaty o aniołach

Razem 294 cytatów o aniołach:

Irena Sendlerowa Fotografia

„Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek – nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem.“

—  Irena Sendlerowa polska działaczka społeczna, uczestniczka akcji pomocy Żydom w czasie II wojny światowej 1910 - 2008

Źródło: Anna Mieszkowska, Anioł czasu zagłady, „Przegląd Polski”, 23 maja 2008 http://www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/01-06-08/pp-05-23-02.html.

Kasia Kowalska Fotografia

„Każdy dzień przeżywaj tak, jakby się miał skończyć świat
Może czas wreszcie być sobą i zacząć na nowo?“

—  Kasia Kowalska piosenkarka polska 1973

Płyta Antidotum
Źródło: Jak anioł

Gustave Flaubert Fotografia
Charles-Maurice de Talleyrand Fotografia
Nikołaj Gogol Fotografia
Edgar Allan Poe Fotografia
Heinrich Heine Fotografia

„Nigdy nie można ustalić z pewnością, gdzie w kobiecie kończy się anioł, a gdzie diabeł zaczyna.“

—  Heinrich Heine poeta niemiecki 1797 - 1856

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Fiodor Dostojewski Fotografia
Monteskiusz Fotografia
Paweł z Tarsu Fotografia

„Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystko pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.“

—  Paweł z Tarsu święty chrześciański, apostoł i misjonarz 5 - 67

O Jezusie
Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Koryntian 13, 1–13

Jan Bosko Fotografia

„Gdybym powiedział, że to anioł, wzbudziłoby to śmiech. Ale nie mogę też powiedzieć, by był to zwykły pies. [we Wspomnieniach Oratorium o psie, który pojawiał się w trudnych chwilach w życiu Jana Bosko, 1872. ]“

—  Jan Bosko włoski duchowny katolicki, święty 1815 - 1888

Źródło: Po Bogu najbardziej kochał młodzież, miewał prorocze sny i dar bilokacji https://www.gosc.pl/doc/4481902.Po-Bogu-najbardziej-kochal-mlodziez-miewal-prorocze-sny-i-dar, gosc.pl, 31 stycznia 2018.

Jan Bosko Fotografia

„Gdybym powiedział, że to anioł, wzbudziłoby to śmiech. Ale nie mogę też powiedzieć, by był to zwykły pies.“

—  Jan Bosko włoski duchowny katolicki, święty 1815 - 1888

we Wspomnieniach Oratorium o psie, który pojawiał się w trudnych chwilach w życiu Jana Bosko, 1872.
Źródło: Po Bogu najbardziej kochał młodzież, miewał prorocze sny i dar bilokacji https://www.gosc.pl/doc/4481902.Po-Bogu-najbardziej-kochal-mlodziez-miewal-prorocze-sny-i-dar, gosc.pl, 31 stycznia 2018.

Adam Mickiewicz Fotografia

„Głośniej niźli w rozmowach, Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855

Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 281.

Marcel Lefebvre Fotografia
Clive Staples Lewis Fotografia
Roma Ligocka Fotografia
Orson Welles Fotografia
John Steinbeck Fotografia
Piotr Apostoł Fotografia

„Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.“

—  Piotr Apostoł apostoł, święty kościoła katolickiego -1 - 67 p. n. e.

Dzieje Apostolskie
Źródło: Dz 12, 11

Otto von Bismarck Fotografia

„To, co jest imponujące tu na ziemi… ma zawsze w sobie coś z upadłego anioła, który jest piękny, ale niespokojny, wielki w zamiarach i wysiłkach, lecz bez sukcesów, dumny i samotny.“

—  Otto von Bismarck niemiecki polityk 1815 - 1898

w liście do Joanny von Puttkamer.
Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 143.

Carl Gustav Jung Fotografia
Adam Mickiewicz Fotografia

„Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego
Zaczęła się najskromniej od słowa: „Dlaczego?”“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855

Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 276.

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Marilyn Monroe Fotografia
Aniela Salawa Fotografia

„Często dobroć Boża daje mi odczuć doświadczalnie i wyniszczenie siebie, udzielając się w Komunii Świętej. I to jest tak. Znika zwykły świat, a pozostaje tylko niebo i ziemia, mająca zupełnie inny wygląd. I Bóstwo w dziwnym wyniszczeniu niejako nachyla się do stworzenia. Odczuwam to wyniszczenie, ażeby oddać się stworzeniu.“

—  Aniela Salawa Polka, błogosławiona Kościoła katolickiego 1881 - 1922

Dziennik, 16 marca 1918.
Źródło: o. Franciszek Świątek, W blaskach anioła. Bł. Aniela Salawa, Wyd. Maria Vincit, wyd. IV, Wrocław 2009, ISBN 9788385647607, s. 179.

Tomasz z Akwinu Fotografia
Wiktor Hugo Fotografia
Bogdan Wenta Fotografia
Juli Zeh Fotografia
William Congreve Fotografia
Lucyna Winnicka Fotografia
Eduardo Mendoza Fotografia
Aleksander Świętochowski Fotografia
Stanisław Tym Fotografia

„Ja oczywiście nie mam zamiaru udawać blondynki pięknej jak stado aniołów. Szczególnie, że ja zupełnie inny kolor włosów w ogóle…“

—  Stanisław Tym polski aktor, satyryk, felietonista 1937

Cytaty ze skeczy, Spikerka ver.1

Bogusław Żurakowski Fotografia

„Być wczesnojesiennym drzewem,
Być aniołem na czatach.
Złote liście rozdane.
Zieleń oczekiwaniem. Przybyłeś
W porę.“

—  Bogusław Żurakowski 1939

Źródło: Aktualność, „Dekada Literacka” 1997, nr 4 (128)

Agatha Christie Fotografia
William Shakespeare Fotografia

„Kobiety są w kościele święte, na ulicy anioły, w domu szatany, w oknie sowy, na progu domu paplające sroki.“

—  William Shakespeare angielski poeta i dramatopisarz 1564 - 1616

Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 19.

Leonia Nastał Fotografia

„Wszystko mówiło mi o Bogu. Ulatywałam myślami do Niego, chwaliłam Go, jak umiałam, bo myślałam sobie: Jeśli wszystko Go chwali, jest to również moim obowiązkiem. Bóg pociągał mnie do Siebie przez dzieła Swoich rąk, a duszyczka moja wrażliwa na wszystko ulatywała w błękity, sądząc, że firmament to sufit nieba, gdzie mieszka Bóg z Aniołami i świętymi.“

—  Leonia Nastał polska zakonnica 1903 - 1940

Pisma Sługi Bożej Leonii Marii Nastał siostry Profeski Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, t. 1, s.6.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Janina Bernadeta Lipian – Polscy święci. Służebnica Boża Leonia Maria Nastał, t. 2, op. cit., s. 231–232.

Wiktor Hugo Fotografia
Adam Ziemianin Fotografia

„Najczęściej można spotkać cię
Nad przepaścią lukrowaną
Gdy przez dziurawą kładkę
Przeprowadzasz dwójkę dzieci“

—  Adam Ziemianin polski poeta 1948

piosenka śpiewana przez Stare Dobre Małżeństwo.
Źródło: Makatka z aniołem

Artur Więcek Fotografia
Aniela Salawa Fotografia

„Łkają przeciągle dzwony nieszporne,
Prosząc o ciszę dla zmarłych dzielnic;
W mojej samotni, jakby z kadzielnic,
Snują się z wolna mroki wieczorne.“

—  Stanisław Korab-Brzozowski polski poeta i tłumacz, przedstawiciel "fin de siècle'u" w literaturze Młodej Polski; jeden z najwybitniejszych twórców… 1876 - 1901

Źródło: Anioł Pański

Artur Andrus Fotografia

„Może nie bardzo byliśmy roztropni,
Na dworze upał – jedenaście stopni,
A my w upale
O Aniele Michale…“

—  Artur Andrus polski dziennikarz i poeta 1971

Źródło: Zabierzcie mi gitarę

Adam Mickiewicz Fotografia

„W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę;
Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę.“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855

Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 276.

Aniela Salawa Fotografia
Giulio Andreotti Fotografia

„Nie żyjemy w ziemskim raju przed grzechem pierworodnym, nie jesteśmy też świętymi lub aniołami.“

—  Giulio Andreotti włoski polityk, premier 1919 - 2013

Źródło: G. Pallotta, Andreotti. Il Richelieu della Politica Italiana, op. cit., s. 27, cyt. za: Marek Bankowicz, Demokraci i dyktatorzy, op. cit., s. 31.

Ludwig Erhard Fotografia
Jaromír Typlt Fotografia
Tadeusz Guz Fotografia
Jan Chryzostom Fotografia

„Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom, ani archaniołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie.“

—  Jan Chryzostom biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański 349 - 407

Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (173), lipiec-sierpień 2014, s. 7.

Janusz Palikot Fotografia

„Czekam jak anioł Słowa Bożego dnia, w którym prokuratura ogłosi jaki będzie wynik tego postępowania. Sprawa w końcu się zakończy. Albo nie. Wierzę, że będzie dobrze. A jeśli decyzja okaże się niekorzystna dla mnie, no to jestem ukrzyżowany.“

—  Janusz Palikot polski polityk 1964

o decyzji prokuratury krajowej wznawiającej śledztwo ws. finansowania jego kampanii.
Źródło: tvn24.pl http://www.tvn24.pl/0,1597075,0,1,metny-wywod-palikota-w-sejmie-czeka-jak-aniol-na-slowo-boze,wiadomosc.html, 24 kwietnia 2009

Jacek Woroniecki Fotografia
Robert Silverberg Fotografia
Robert Silverberg Fotografia

„Aniołowie spadają z bardzo wysoka, kiedy przyjdzie upadek.“

—  Robert Silverberg amerykański pisarz fantastyki naukowej 1935

Źródło: W dół, do ziemi

Benedykt XVI Fotografia
Adam Ziemianin Fotografia
Andrzej Wajda Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Stanisław Tym Fotografia
Paweł Grabowski Fotografia
Marian Pankowski Fotografia

„Ciągle jeszcze stoimy. A kiedy chcemy ruszyć, nasze stopy na gwałt szukają ziemi solidnej. Bo my dwaj na śliskim progu, niby tutejsi, spod słonka i skowronka, ale chyba raczej stamtąd, z popiołu, co w snach naszych nie przestaje huczeć pustynią pełną imion.
Teraz już dom. Otworem na wszystkie życzliwości świata dzisiejszego. Żona, córka i syn. Patrzą na mnie, na drugiego uratowańca z Wyspy Płomieni. Patrzą na siwą ilustrację, w sam raz do reportaży o harcie ducha i walce, o cierpieniu i poświęceniu. „Ten tu profesor i mój ojciec tamto przeżywali” – pomyśli córka.
My z Szymkiem widzimy, jak żywi na nas patrzą. Słyszymy, że to przez nich cisza nastała. I wiemy, jak im teraz strasznie głupio, bo nie potrafią nas definitywnie umiejscowić.
Na szczęście dorodna córka pomału się podnosi, pomału, i biodrem oprze o ramię ojcowe. A dłonią delikatnie kark obejmie. Garstka sekund, nie dłużej, tej urody pogody kojącej kobiecości, bo Szymek, jak przebudzony, od stołu się dźwiga, siny, cuchnący trupią fosą, i goły. Rękę nie dopaloną nad stół wyciąga, bo chce nią zgarnąć łososiową różę z białego talerza.
Ja też nie od macochy. Wstaję, golas nieodwszony, ręce na nie obrzezanej kuśce katolickiej skrzyżuję, a tu po wino musujące chciałbym sięgnąć…ale jak tu równocześnie zasłonić dziurkę po kuli w potylicy?
A żywi strasznie udają, że nic nie widzą, że nic się nie stało, że my dalej sobie siedzimy i do żarcia ostro się zabieramy. Niemniej cisza zapadła. To już nie przysłowiowa okazja dla anioła, żeby się popisał swym przelotem nad nami, to… przepaść w ich ziemskim czasie, wywołana naszą golizną, naszym odorem spalenizny, czego nie potrafią odziać żadną metaforą.
Od stołu się zerwą, udając że wierzą, że my chcemy jestku i pitku z ich rzeczywistości; więc dalej talerze pod nos nam podsuwać…ale na odległość, żeby granicy nie przekroczyć, za która aleja wprost na krematoria, nad którymi w szarpiach wisi niebo monoteistyczne.“

—  Marian Pankowski polski pisarz, poeta, tłumacz 1919 - 2011

Z Auszwicu do Belsen

Alfred Palla Fotografia

„Zgodnie z Biblią, gdy Chrystus-Arcykapłan zakończy sąd połączony z oczyszczeniem niebiańskiej świątyni, wówczas "przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego" (Mt 16:27).“

—  Alfred Palla 1960

Kosmiczna świątynia
Źródło: Kosmiczna świątynia http://eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/kosmsw.htm, "Skarby Świątyni"

Ewa Konstancja Bułhak Fotografia

„(…) dla mnie postać Jewdochy to jedna z najważniejszych ról, jakie udało mi się zagrać w teatrze.“

—  Ewa Konstancja Bułhak polska aktorka i wokalistka 1971

Źródło: Ulepiona przez anioły http://www.teatry.art.pl/!Rozmowy/upan.htm

Federico García Lorca Fotografia

„Bardzo mało jest śpiewających aniołów,
bardzo mało jest szczekających psów,
tysiące skrzypiec mieści się w jednej dłoni.“

—  Federico García Lorca hiszpański poeta, dramaturg, malarz, pianista, kompozytor, reżyser teatralny i aktor 1898 - 1936

Źródło: Lament

Rozalia Celakówna Fotografia
Marek Dutkiewicz Fotografia

„Żyje się życiem na brudno,
Życiem tak trudno się cieszyć dziś.
Pan Bóg podobno już w grudniu
Zasnął na chwilę i ciągle śpi.“

—  Marek Dutkiewicz polski autor tekstów piosenek 1949

Źródło: Anioł Stróż nie kocha nas z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej

Aleksandra Woźniak Fotografia
Adam Mickiewicz Fotografia

„Ten może deptać węże, głaskać lwy i tury,
Kto wyrwał z siebie żądło, rogi i pazury.“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855

Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 279.

Julia Hartwig Fotografia
Chulalongkorn Fotografia

„Aniołowie w każdym zakątku królestwa łączą się w podziwie i radują z ukończenia tego wspaniałego dzieła wedle naszych pragnień!“

—  Chulalongkorn król Syjamu (obecnie Tajlandii) z dynastii Chakri, panujący w latach 1868 - 1910 1853 - 1910

po ostatecznym ukończeniu Świątyni Szmaragdowego Buddy w 1882, w setną rocznicę jej konsekracji.
Źródło: James Harpur, Tajemnice miejsc świętych, tłum. Roman Gołędowski, Wydawnictwo Penta, Warszawa 1995, ISBN 838544033X, s. 146.

Brigitta Helbig-Mischewski Fotografia

„Przyjechali do roboty, żeby w krótkim czasie zapewnić córce studia albo „kupić sobie, ku*wa, samochód”. Naobiecywano im jak zwykle cudów, a tymczasem firma nie wypłaca im zarobków. Więc przychodzą skarżyć się do mnie, anioła prywatnego, sami nie bardzo mogą protestować, nie mówiąc ani słowa po niemiecku. Przychodzą, gdy wysiądzie im komórka albo gdy nie rozumieją wydobywającego się z niej szwargotu. Przychodzą, gdy szantażują ich kumple, zamiast solidaryzować się ze sobą nawzajem. (…) „Tak to jest w tym męskim świecie – mówię. – Wojtku, postaw im stary flachę”. Na to on: „A wie Pani co, ja to bym chyba albo księdzem został, albo do wojska poszedł, ja to bym chciał do Iraku”. Odskoczyłam jak oparzona: „A to dlaczego, na Boga?”. „Ach – tłumaczy chłopak – to adrenalina”. Przypomniał mi się inny znajomy z Polski, który na wieść o interwencji rosyjskiej w Gruzji natychmiast zawiadomił mnie mailowo o swej gotowości bojowej, nie omieszkając opieprzyć za stanowisko Niemców. Bo dla niektórych mężczyzn każda okazja jest dobra, żeby wyrwać się z nudy i frustacji życia, nie tylko wrześniowej. Istnieje dla nich tylko jedna alternatywa: depresja albo agresja. Rwą się do wojny, żeby nie popełnić samobójstwa.
Ludzie, wake me up, gdy świat się, ku*wa, zmieni.“

—  Brigitta Helbig-Mischewski, książka Enerdowce i inne ludzie

Enerdowce i inne ludzie, czyli jak nie zostałem bohaterem

„Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną.“

—  Adolf Rudnicki polski pisarz 1912 - 1990

Niebieskie kartki
Źródło: s. 77

L.E. Modesitt, Jr. Fotografia
Andrzej Pilipiuk Fotografia
Szymon Mag Fotografia
Katarzyna Skowrońska-Dolata Fotografia

„Można mi zarzucić wszystko, ale uwagi muszą opierać się na kulturze osobistej. Czasami niektórzy trenerzy się zapędzali, wyzywali i wtedy się odgryzałam. Na parkiecie jako kobieta zniosę dużo, ale nikt nie będzie mi uwłaczał.“

—  Katarzyna Skowrońska-Dolata siatkarka polska 1983

Źródło: Nie jestem aniołem http://sport.onet.pl/siatkowka/grand-prix-2010/katarzyna-skowronska-dolata-nie-jestem-aniolem,1,3573921,wiadomosc.html

Ignacy Gogolewski Fotografia

„Aktorstwo to jest zawód, który potrzebuje dotknięcia anioła sztuki, a nie prostych sztuczek.“

—  Ignacy Gogolewski aktor i reżyser polski 1931

Źródło: „Przegląd”, 30 czerwca 2006 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/bncl.htm

Marek Skwarnicki Fotografia
Walter Benjamin Fotografia
Łukasz Kadziewicz Fotografia
David Shore Fotografia

„Nie uważam, że House to diabeł; nie uważam też, że to anioł.“

—  David Shore kanadyjski pisarz i scenarzysta filmowy 1959

Źródło: Dr House – Oficjalny przewodnik po serialu

Ewa Konstancja Bułhak Fotografia

„Nie mam wątpliwości, że dziś twarz się zdobywa w superprodukcjach. Dla mnie jednak prawdziwą pasją jest teatr. I niech tak pozostanie.“

—  Ewa Konstancja Bułhak polska aktorka i wokalistka 1971

Źródło: Ulepiona przez anioły http://www.teatry.art.pl/!Rozmowy/upan.htm

Abraham Lincoln Fotografia
Ludwik Maria Grignion de Montfort Fotografia

„Pani Kalabowa przyniosła mu butelkę ciepłej wody mineralnej. Promile alkoholu we krwi uskrzydlały ją niczym anioła.“

—  Václav Erben czeski pisarz 1930 - 2003

Śmierć utalentowanego szewca

Piotr Pawlukiewicz Fotografia

„Demony to anioły, które się zeświniły z pychy.“

—  Piotr Pawlukiewicz polski duchowny katolicki 1960

Źródło: audycja z cyklu „Katechizm poręczny” (Radio eM, 2 sierpnia 2009)