Cytaty o ustawie

Zbiór cytatów na temat ustawa, prawo, państwo, zostać.

Najlepsze cytaty o ustawie

Nicolás Gómez Dávila Fotografia
Edward Abramowski Fotografia

„Komuna uważa braterstwo ludzi za podstawę wszystkich ideałów.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Ustawa stowarzyszenia „Komuna” z: Edward Abramowski, Pisma, tom I http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_1/324, Warszawa 1924

Zygmunt III Waza Fotografia

„Potrzeba odwagę raz uczynić taką, aby więcej już odważać się nie przyszło.“

—  Zygmunt III Waza król Polski i Szwecji 1566 - 1632

w instrukcji na sejmiki przedsejmowe o forsowanej przez siebie ustawie o utworzeniu stałego wojska i skarbu, 1613 r.
Źródło: Henryk Wisner, Zygmunt III Waza

Edward Abramowski Fotografia

„Jedynym grzechem jest krzywda ludzka, a jedyną cnotą braterstwo.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Ustawa stowarzyszenia „Komuna” z: Edward Abramowski, Pisma, tom I http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_1/323, Warszawa 1924

Manmohan Singh Fotografia

„Ustawa zakazująca używania energii atomowej byłaby ogromnym ciosem dla państwa.“

—  Manmohan Singh polityk indyjski, premier 1932

Źródło: Konrad Leszczyński, Manmohan Singh – Indie nie mają wyboru w kwestii energii atomowej, polska-azja.pl, 16 maja 2012 http://www.polska-azja.pl/2012/05/16/manmohan-singh-indie-nie-maja-wyboru-w-kwestii-energii-atomowej/

Patrick Leahy Fotografia

„To smutny dzień, kiedy Kongres przypieczętował ograniczenie naszej wolności.“

—  Patrick Leahy amerykański polityk 1940

o ustawie regulującej zasady traktowania osób zatrzymanych w związku z podejrzeniem o terroryzm.
Źródło: „Polityka”, 28 października 2006

Marek Balicki Fotografia

„Ustawa zdrowotna jest jak dom. Trzeba ją budować od podstaw, a nie od dachu.“

—  Marek Balicki polski polityk 1953

Źródło: Wprost.pl, 2 sierpnia 2004

Iwona Śledzińska-Katarasińska Fotografia

„Zero logiki, sto procent agresji.“

—  Iwona Śledzińska-Katarasińska polska działaczka polityczna, dziennikarka 1941

wypowiedzi posłów PiS podczas debaty nad ustawą o zwalczaniu narkomanii.
Źródło: tvn24.pl http://www.tvn24.pl/-1,1697973,0,1,kempa-pytala-o-mafie-pis-chce-odpowiedzi-na-jej-pytania,wiadomosc.html, 2 kwietnia 2011

Arthur C. Clarke Fotografia

„Dostatecznie zaawansowana technologia nie różni się od magii.“

—  Arthur C. Clarke pisarz brytyjski, autor książek science fiction 1917 - 2008

Źródło: Gregory Hartley, Maryann Karinch, Podręcznik manipulacji, Warszawa 2011, wyd. Bellona, s. 65.

Jan Rokita Fotografia

„Ta ustawa cofnie jawność komunistycznych archiwów w tył.“

—  Jan Rokita polski polityk 1959

komentarz do projektu nowelizacji ustawy lustracyjnej.
Źródło: Fakty, TVN, 25 stycznia 2007

Wszystkie cytaty o ustawie

Razem 187 cytatów o ustawie:

Piotr Morta Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Paul McCartney Fotografia
Jakub Jasiński Fotografia
Andrzej Zoll Fotografia
Genowefa Grabowska Fotografia

„Przeniesienie obrad odbyło się więc bez naruszenia regulaminu, zaś wszystkie inne sprawy wiążące się z przebiegiem tego posiedzenia w świetle regulaminu krok po kroku będą rozpatrywane. W moim odczuciu, jeśli marszałek Sejmu wie, że jest kworum i stwierdza ten fakt, to nie ma powodu, aby ustawy nie poddał procedowaniu. A to, że głosy się liczy ręcznie, a nie za pośrednictwem systemu elektronicznego, to naprawdę nie jest zarzutem. (…) Ustawa budżetowa została przyjęta i bardzo dobrze.“

—  Genowefa Grabowska prawniczka polska, działaczka polityczna 1944

o głosowaniach w Sali Kolumnowej Sejmu 16 grudnia 2016.
Źródło: Konstytucjonaliści o okolicznościach prawnych dot. drugiej części posiedzenia Sejmu http://www.bankier.pl/wiadomosc/Konstytucjonalisci-o-okolicznosciach-prawnych-dot-drugiej-czesci-posiedzenia-Sejmu-3630812.html, bankier.pl, 17 grudnia 2016.

Janusz Korwin-Mikke/J Fotografia
Anna Walentynowicz Fotografia
Edward Abramowski Fotografia

„Komuna nie uznaje żadnego państwa i dąży do tego, aby wszystkie potrzeby ludzkie zbiorowe, wymagające organizacji, zaspokajane były przez swobodne stowarzyszenia. Nieuznawanie państwa wyraża się w postępowaniu prywatnym każdego z jej członków.
a) Członek komuny nie podaje skarg do sądu.
b) Nie bierze udziału w sądach przysięgłych.
c) Nie świadczy przed sądem, chyba w celu ocalenia podsądnego.
d) Nie przyjmuje wezwania sądowego w sprawach cywilnych.
e) Nie wykonywa wyroków sądowych, które mu dają moc krzywdzenia kogoś.
f) Nie denuncjuje złodziei ani zbrodniarzy przed policją.
g) Nie pomaga policji w wykryciu lub schwytaniu przestępcy.
h) Nie przyjmuje żadnej posady w służbie policyjnej lub jakiej bądź służbie rządowej.
i) Nie bierze udziału w żadnych instytucjach przez rząd zakładanych lub protegowanych (jak np. kuratoria trzeźwości, czytelnie wiejskie, zakłady dobroczynności itp.).
k) Nie bierze udziału w żadnych objawach legalizmu rządowego ani w żadnych składkach przez rząd inicjowanych (jak np. proponowane gminom wiejskim składki na pomniki, szkoły, czytelnie).
l) Jeżeli nie może odmówić złożenia przysięgi (jak np. w wojsku), to jednak nie przywiązuje do niej żadnej wartości wewnątrz sumienia swego.
m) Jeżeli nie może odmówić służby wojskowej, to jednak w razie wojny zachowuje się tak, by nie szkodzić ludziom, zatem zupełnie biernie.
n) Nie uznaje żadnych praw cywilnych, jakie rząd daje w małżeństwie nad żoną i dziećmi.
o) Nie oddaje dzieci do szkół rządowych.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Ustawa stowarzyszenia „Komuna” z: Edward Abramowski, Pisma, tom I http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_1/322, Warszawa 1924

Izabella Sierakowska Fotografia
Barack Obama Fotografia

„Wyraziłem wobec prezydenta Andrzeja Dudy nasze zaniepokojenie związane z pewnymi działaniami i impasem w zakresie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Podkreśliłem, że oczywiście szanujemy polską suwerenność. Zdaję sobie sprawę, że parlament pracuje nad ustawą, która ma regulować tą sprawę, ale jako przyjaciel i sojusznik wzywam wszystkie strony, aby wspierać instytucje demokratyczne w Polsce. To właśnie sprawia, że jesteśmy demokracjami, nie tylko słowa zapisane w konstytucji czy głosowanie w wyborach, ale także instytucje, od których zależymy każdego dnia. Praworządność, niezależna władza sądownicza i wolna prasa – to są wartości na których Stanom Zjednoczonym bardzo zależy. To są wartości, które leżą u sedna naszego sojuszu, leżą u sedna Traktatu Północnoatlantyckiego. Były to wartości, które świętowaliśmy 2 lata temu na Placu Zamkowym. (…) W rzeczywistości po „zimnej wojnie” narodziny na nowo polskiej demokracji były inspiracją dla ludzi w całej Europie i w całym świecie, łącznie z Ameryką. (…) Postępy Polski pokazały, że demokracja i pluralizm nie są wyjątkowe tylko dla jednej z naszych kultur czy krajów, są to wartości uniwersalne. To jest podstawowa kwestia w amerykańskiej polityce zagranicznej – mówimy o tych wartościach na całym świecie, nawet wobec naszych najbliższych sprzymierzeńców.“

—  Barack Obama Amerykański polityk, 44. prezydent USA 1961

wypowiedź w Warszawie na temat kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, 8 lipca 2016.

Feliks Koneczny Fotografia

„Ponieważ „[[filozofowie prawa” nauczają, że państwo jest wszechmocne, nieomylne, a wyższe ponad wszelką moralność tak dalece, iż moralnym jest wszystko, cokolwiek ono obmyśli i nakaże – więc też nikomu z urzeczonych tą filozofią nie przejdzie przez myśl, jakoby państwo mogło być złodziejem, oszustem, rabusiem. Jeżeli zarządzi coś takiego, co uchodzi może za przestępstwo (a choćby najcięższą zbrodnię) wobec etyki, to tylko w życiu prywatnym, albowiem moralność może dotyczyć tylko prywatnego. To samo, całkiem to samo, przestaje być niemoralnym, gdy dotyczy życia publicznego, gdy wychodzi od państwa, gdyż wszystko staje się w jednej chwili moralnym, gdy się dzieje pod firmą państwa. Tak cudotwórcze państwo kręci myślą obywateli, posiadając władzę umoralniania wszystkiego. Cokolwiek państwo obmyśli, to wszystko jest dobrym i moralnym. Cóż jest wtedy moralnym w życiu publicznym? To, co państwo każe i tylko to. Chcąc wiedzieć, co jest dobrym, należy zapytać ministra. Jeżeli zaś minister się zmieni, dobro również; mogłoby się nawet zdarzyć, że na wręcz przeciwne. Oto jest nauka o państwie, dziś obowiązująca. Wolno więc państwu dokonywać zmiany waluty w taki sposób, żeby obedrzeć obywateli ze znacznej części majątku; wolno redukować oszczędności, poskładane w rozmaitych kasach publicznych; wkroczyć pomiędzy wierzyciela a dłużnika w taki sposób, żeby dłużnik znalazł w prawie pisanym upoważnienie do okradzenia wierzyciela; wolno by nawet skasować całkiem hipoteki (chętki nie brak); godzi się wydawać ustawy mieszczące w sobie wolne żarty z własności prywatnej; wolno rządowi rzucić hasło do unieważnienia umów, a w pewnych okolicznościach nadawać osobom prawo szafowania cudzą własnością (np. w ustawie lokatorskiej) itd. itd. Słowem: wolno wszystko.“

—  Feliks Koneczny historyk polski, historiozof 1862 - 1949

Dwoistość etyki. Prawo prywatne a publiczne
Źródło: Państwo i Prawo, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s. 123.

Przemysław Gosiewski Fotografia
Leszek Miller Fotografia
Ha-Joon Chang Fotografia
Helena Radlińska Fotografia
Zbigniew Kuźmiuk Fotografia
Patryk Jaki Fotografia

„I na koniec, na sam koniec, Wysoki Sejmie. Sytuacja jest trudna, bo pan poseł Kropiwnicki wychodzi tu na mównicę i mówi wielokrotnie o standardach. Problem polega na tym, że mieszkańcy okręgu pana posła Kropiwnickiego skarżą się, że pan poseł Kropiwnicki w swoim mieszkaniu prowadzi agencję towarzyską.“

—  Patryk Jaki polski polityk 1985

w trakcie debaty nad ustawą o zmianie ustawy o prokuraturze.
Źródło: stenogram z posiedzenia Sejmu w dniu 28 stycznia 2016 http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/CBCB7BF52AD9C7C2C1257F49001D241B/%24File/10_a_ksiazka.pdf

Andrzej Dera Fotografia

„Inaczej się patrzy na stan państwa, będąc kandydatem na prezydenta, inaczej – będąc prezydentem i widząc, jakie to skutki przynosi.“

—  Andrzej Dera polski prawnik i polityk 1961

wyjaśnienie zmiany przez prezydenta Andrzeja Dudę koncepcji ustawowego uregulowania sytuacji prawnej osób, które zawarły kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim.
Źródło: Andrzej Dera o ustawie frankowej: Inaczej się patrzy, będąc kandydatem, inaczej – prezydentem http://wyborcza.pl/1,75398,20492623,andrzej-dera-o-ustawie-frankowej-inaczej-sie-patrzy-bedac-kandydatem.html wyborcza.pl, 3 sierpnia 2016

Piotr Gadzinowski Fotografia

„Przehandlowaliśmy tę ustawę. Została złożona w ofierze na ołtarzu akcesyjnym.(…) Nie będę za to przepraszał, bo nie jestem kabotynem.“

—  Piotr Gadzinowski polski dziennikarz i polityk lewicowy 1957

na temat senackiego projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich osób tej samej płci, autorstwa prof. Marii Szyszkowskiej, który „przepadł” podczas prac w Sejmie, pomimo tego, że SLD miał w tym Sejmie dominującą pozycję.
Źródło: Debata „Wstęp do równości – Europejska polityka wobec gejów i lesbijek”, Warszawa, 10 czerwca 2006

Krzysztof Skowroński Fotografia

„Dziś wszyscy piszą, że frank szwajcarski o pół promila poszedł do góry, jesteśmy bardzo zmartwieni, a Sejm uchwala odpowiednią ustawę. Tymczasem na początku lat 90. rolnicy mieli do spłacenia 800 razy więcej niż my teraz. To była grupa społeczna, która dostała strasznie w tyłek. Z tego buntu wyrósł Andrzej Lepper.“

—  Krzysztof Skowroński polski dziennikarz 1965

Źródło: Krzysztof Skowroński WSPOMINA Andrzeja Leppera: Nie znaliśmy go, se.pl, 6 sierpnia 2011 http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/krzysztof-skowronski-wspomina-andrzeja-leppera-nie-znalismy-go_199222.html

Feliks Koneczny Fotografia
Krzysztof Mieszkowski Fotografia
Alexander Pope Fotografia
Bartosz Arłukowicz Fotografia
Janusz Korwin-Mikke Fotografia

„W społeczeństwie istnieje ogromna grupa ludzi, która uwielbia zakazywać innym. Tak to kocha, że gotowa jest sama jeść bez soli – byle inni też mieli źle! Jest to pragnienie zademonstrowania swojej władzy nad bliźnimi.“

—  Janusz Korwin-Mikke polski polityk 1942

po tym jak radni Nowego Jorku przygotowali ustawę zakazującą używania soli w restauracjach.
Źródło: blog, 11 marca 2010

Piotr Duda Fotografia

„Rząd sprawił, że ci ludzie sobie sami sfinansują dogorywanie do emerytury, a później – głodowe świadczenia. Pracodawcy będą wysyłać ludzi na częściowe emerytury i zatrudniać ich na umowy śmieciowe. To jest dopiero patologia i wykorzystywanie ludzi.“

—  Piotr Duda związkowiec, przewodniczący NSZZ "Solidarność" 1962

o ustawie wydłużającej wiek emerytalny.
Źródło: rozmowa Renaty Grochal, Jesteśmy na wojnie z rządem. Wyprowadzimy Polaków na ulicę, wyborcza.pl, 11 maja 2012 http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11698571,Duda__jestesmy_na_wojnie_z_rzadem__Wyprowadzimy_Polakow.html?as=1

Elżbieta Borowska Fotografia

„Tak, nasz klub zagłosował za zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ ta ustawa została zmieniona w sposób skandaliczny w czerwcu tego roku, po przegranej w wyborach prezydenckich Bronisława Komorowskiego. Platforma Obywatelska bezprawnie postanowiła wymienić sędziów przed zakończeniem kadencji (żadna partia wcześniej się nie odważyła na to), ale postanowiono wówczas także, że środowiska prawnicze czy ośrodki akademickie nie będą uczestniczyły w wyznaczaniu sędziów, co jest już kompletnym upolitycznieniem Trybunału. Intencje koalicji PO-PSL stały się wówczas jasne.
Co więcej, jeśli przyjrzeć się sylwetkom osób wyznaczonych przez PO, PSL i SLD i temu, że stanowią większość w Trybunale Konstytucyjnym, to oczywiście budzi to obawy, co do przebiegu procesu legislacji w przyszłości. Pożądane zmiany w Polsce, jakich oczekują obywatele, mogą być przez Trybunał blokowane. Dotychczas Trybunał Konstytucyjny, określany czasami jako trzecia izba parlamentu, przyjmował postawę służalczą wobec rządzących, właśnie kosztem obywateli i kosztem demokracji, o którą teraz obawiają się co poniektórzy.
Należy zadać sobie jednak pytanie, gdzie byli „obrońcy demokracji”, kiedy orzekano w sprawie OFE? Kiedy podwyższano wiek emerytalny, a więc bezpodstawnie odbierano obywatelom ich prawa nabyte? Jaka była ich postawa, kiedy Trybunał orzekał w sprawie lustracji czy reformy rolnej? Wówczas „obrońcy demokracji” siedzieli cicho, bo tak było im wygodnie. Dzisiaj zakładają Komitet Obrony Demokracji, a sami nie mogą się pogodzić z demokratycznym wyborem Polaków w tegorocznych wyborach.“

—  Elżbieta Borowska polski polityk 1988

Źródło: Poseł Elżbieta Borowska komentuje burzę o Trybunał Konstytucyjny http://terazgorlice.pl/2015/11/22/posel-elzbieta-borowska-komentuje-burze-o-trybunal-konstytucyjny/, terazgorlice.pl, 22 listopada 2015

„Gdyby nasze banki, oferując konsumentom kredyty, stosowały europejskie standardy, nie trzeba byłoby ustalać limitów na odsetki w ustawie. Innej drogi nie ma, żeby skutecznie chronić konsumentów przed lichwą.“

—  Aldona Michalak polski polityk 1955

Źródło: Limity dla odsetek od kredytów, rp.pl, 7 grudnia 2004 http://new-arch.rp.pl/artykul/518428.html

Edward Abramowski Fotografia

„Ani komunizm, ani bezpaństwowość nie daje się zaszczepić w duszach ludzkich środkami policyjnymi, komunizm zaś utrzymany przymusowo, wbrew naturalnym potrzebom mas ludowych, sam sobie zaprzecza i staje się tylko nową postacią ucisku państwowego.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Ustawa stowarzyszenia „Komuna” z: Edward Abramowski, Pisma, tom I http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_1/319, Warszawa 1924.

Jacek Żakowski Fotografia

„Tak drążę tę sprawę, bo zastanawiam się, jaki jest mechanizm, który powoduje, że polityk, który do czegoś doszedł, z niczego zbudował dużą parlamentarną partię i spory ruch społeczny – taki polityk jak pan – sam tydzień po tygodniu, ustawa po ustawie, tka sznur na swoją szyję.“

—  Jacek Żakowski dziennikarz polski 1957

fragment wywiadu dotyczący kulis działania CBA.
Źródło: Wywiad Żakowskiego z Lepperem http://www.polityka.pl/kraj/225840,2,wywiad-zakowskiego-z-lepperem---sierpien-2007.read, „Polityka”, 7 sierpnia 2007

„To jest możliwe. Z tym że również jest możliwe, że rano zmieniłam tę decyzję, bo wie pan, „kobieta zmienną jest.”“

—  Aleksandra Jakubowska polski polityk 1954

odpowiedź na zarzuty Jana Rokity o częstych zmianach w ustawie o radiofonii i telewizji, stawiane jej podczas przesłuchań sejmowej komisji śledczej w sprawie afery Rywina (2003).
Źródło: Jakubowska zmienną jest (aktl.), wprost.pl, 9 października 2003 http://www.wprost.pl/ar/50643/Jakubowska-zmienna-jest-aktl/

Dennis Kucinich Fotografia

„Jestem tej ustawie stanowczo przeciwny, bo proponuje tylko powierzchowne zmiany, które nie będą lepiej zabezpieczać naszych swobód obywatelskich.“

—  Dennis Kucinich polityk amerykański 1946

Znaczenie: Kucinich zwalcza w Kongresie tzw. Patriot Act.
Źródło: „Polityka”, 2006

Krzysztof Rutkowski (detektyw) Fotografia
Bartosz Arłukowicz Fotografia

„Socjaldemokracja na Litwie, inaczej niż w Estonii, nie ma jasnego stosunku do spraw LGBT, oficjalnie nie było też żadnej deklaracji ze strony partii. Inaczej jest z Ruchem Liberałów Republiki Litewskiej (LRLS), który popiera prawa homoseksualistów. Nawet podczas wcześniejszego głosowania w parlamencie za poprawkami, które dalej ograniczałyby prawa społeczności LGBT, posłowie lewicy nie otrzymali od kierownictwa żadnych wskazówek, jak głosować. Ostatnio uczestniczyliśmy w spotkaniu z innych organizacjami pozarządowymi oraz ministrem sprawiedliwości, który jest przecież reprezentantem LSDP. Zapytany o to, co dalej z ustawą o związkach partnerskich, stwierdził, że „mówiąc w imieniu socjaldemokracji, jestem za wprowadzeniem związków partnerskich, ale zrobimy to tylko dla mężczyzny i kobiety”. Jeśli tak się stanie, możliwe, że będziemy jedynym krajem w Europie przyjmującym prawo o związkach partnerskich, które nie obejmuje par tej samej płci. Myślę, że trzeba by się przyjrzeć strukturze tej partii. To staromodne ugrupowanie, Litwie przydałaby się bardziej nowoczesna lewica. W 2007 roku europejska organizacja działająca na rzecz praw homoseksualistów ILGA zrobiła konferencję w Wilnie. Z tej okazji Michael Cashman, brytyjski laburzysta, współprzewodniczący istniejącej w Parlamencie Europejskim intergrupy na rzecz LGBT, starał się przekonać LSDP do popierania praw homoseksualistów, ale do tej pory przez te wszystkie lata nie otrzymaliśmy poparcia od litewskiej lewicy.“

—  Vladimir Simonko litewski działacz środowisk LGBT 1964

o stosunku socjaldemokracji do praw LGBT.

Anna Chodakowska Fotografia

„Myślę, że znalazłabym w Senacie niszę dla siebie. Nie robię tego dla pieniędzy czy popularności. Jest sztuka, kultura, służba zdrowia, są prawa porzuconych zwierzą i przy tej ustawie wiele PiS-owi pomagałam. Mówiąc wprost lubię tę partię.“

—  Anna Chodakowska aktorka polska 1948

Źródło: Chodakowska: Większość Polaków to lemingi, fronda.pl, 10 września 2011 http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/chodakowska:_wiekszosc_polakow_to_lemingi_14936

Stefan Niesiołowski Fotografia
Renate Weber Fotografia
Tadeusz Pieronek Fotografia

„[ustawodawstwo UE dopuszczające aborcję i eutanazję jest] o tyle znośne, że kto nie chce, komu sumienie zabrania, nie będzie korzystał z możliwości, jakie daje ustawa.“

—  Tadeusz Pieronek polski duchowny katolicki, biskup 1934 - 2018

wykład na otwarcie Centrum Etyki UAM w Poznaniu 26 kwietnia 2002.
Źródło: „Opoka w kraju” nr 42.

Leszek Żebrowski Fotografia
Nikita Chruszczow Fotografia

„Chruszczow: Ta sprawa śmierdzi, niczym świeże końskie łajno, a nie ma gorszego fetoru.
Nixon: Owszem, jest. Smród świńskiego łajna.“

—  Nikita Chruszczow przywódca ZSRR 1894 - 1971

odpowiedź Nixona wiąże się z młodością Chruszczowa, który zajmował się hodowlą świń; w Moskwie po informacji, że kongres USA uchwalił ustawę o krajach zniewolonych, potępiająca ZSRR.

Otto Wels Fotografia
Jan Lityński Fotografia
Kazimiera Szczuka Fotografia

„Psa nie można trzymać na uwięzi, a krowę można? Tak było na wsi od setek lat i zmienianie tego w tak szybkim trybie jest nieodpowiedzialne. Kilka przepisów w tej ustawie będzie szkodzić zwierzętom.“

—  Jacek Bogucki polski inżynier i polityk 1959

Źródło: Siedmiu posłów głosowało przeciw ustawie o ochronie zwierząt. Dlaczego? http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,10142607,Siedmiu_poslow_glosowalo_przeciw_ustawie_o_ochronie.html, gazeta.pl, 19 sierpnia 2011.

Wanda Nowicka Fotografia

„We Francji ustawę antyaborcyjną zmienił rząd prawicowy, musiał to zrobić, bo ludzie tego chcieli, nawet jeśli nie do końca było to zgodne z ich programem.“

—  Wanda Nowicka polska działaczka feministyczna 1956

Źródło: rozmowa Agaty Nowakowskiej i Dominiki Wielowieyskiej, „Duży Format”, 25 sierpnia 2011

Robert Gwiazdowski Fotografia

„W roku 1989 byliśmy w o wiele gorszej sytuacji. I daliśmy radę. Ale wówczas nie było podatku dochodowego, ale była ustawa Wilczka. Ona była sprzeczna z dzisiejszym prawem unijnym tylko w jednym punkcie – przewidywała konieczność uzyskania zezwolenia na utworzenie spółki z udziałem zagranicznym. Nowy premier będzie potrzebował nowego Wilczka.“

—  Robert Gwiazdowski ekonomista polski, komentator gospodarczy 1960

Źródło: Szymon Szadkowski, Polskę czekają gwałtowne zwroty akcji http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_finansowy/news/polske-czekaja-gwaltowne-zwroty-akcji,1956220,5434, biznes.interia.pl, 12 października 2013

„To jest produkowanie ustawy, która z buciorami wchodzi do rodziny. Następną pewnie byłaby taka, że policjant będzie stał przy każdym mieszkaniu i pilnował, czy jest tam wszystko w porządku.“

—  Piotr Stanke polski polityk 1957

o ustawie o przecidziałalniu przemocy w rodzinie.
Źródło: Więcej władzy w ręce... niesprawnych instytucji, naszdziennik.pl, 13 lutego 2010 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100213&typ=po&id=po03.txt

Stanisław Karczewski Fotografia
Radosław Sikorski Fotografia

„Ta ustawa, to jest koza wstawiona do mieszkania, którą teraz będziemy wyprowadzać. Pojawiają się więc nowe problemy i zamiast rozwiązywać stare, niestety musimy zajmować się kolejnymi i to się musi zmienić.“

—  Radosław Sikorski polski polityk, dziennikarz 1963

o litewskiej ustawie oświatowej.
Źródło: tvn24.pl http://www.tvn24.pl/0,1716274,0,1,ta-ustawa-to-koza-wstawiona-do-mieszkania,wiadomosc.html, 4 sierpnia 2011

Wanda Nowicka Fotografia

„W związku z toczącymi się od lat pracami nad ustawą o równym statusie kobiet i mężczyzn, zwaną potem ustawą o równym traktowaniu, Radziszewska doprowadziła do tego, że żadnej z tych ustaw nie będzie. Będzie za to ustawa o zmianie niektórych ustaw, której istotą jest to, że – inaczej niż w poprzednich projektach – nie będzie żadnego urzędu zajmującego się polityką równościową. Natomiast wszystkie te kompetencje zostaną przekazane rzecznikowi praw obywatelskich.“

—  Wanda Nowicka polska działaczka feministyczna 1956

o działalności pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania w rządzie Donalda Tuska (2007–2011), Elżbiety Radziszewskiej.
Źródło: Niewydarzeni rzecznicy http://wyborcza.pl/1,75515,7217576,Niewydarzeni_rzecznicy.html#ixzz1aMONx4va, wyborcza.pl, 4 listopada 2009, dostęp 10 października 2011

Edward Abramowski Fotografia

„Do rzeczy rozdzielających ludzi należą także wszelkie formy konwencjonalnego obcowania ze sobą…“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Ustawa stowarzyszenia „Komuna” z: Edward Abramowski, Pisma, tom I http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_1/325, Warszawa 1924.

Marcin Matczak Fotografia

„Proponowaliśmy też, żeby w sprawie dziecka, które zostało zabrane z rodziny, sędzia mógł orzec, aby po 24 godzinach mogło wrócić do domu, jeśli zostanie stwierdzony incydentalny przypadek przemocy – zamiast umieszczania go w placówce wychowawczej albo w rodzinie zastępczej. Takiego zapisu nie ma, natomiast o zabraniu dziecka jest.“

—  Piotr Stanke polski polityk 1957

o ustawie o przecidziałalniu przemocy w rodzinie.
Źródło: Więcej władzy w ręce... niesprawnych instytucji, naszdziennik.pl, 13 lutego 2010 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100213&typ=po&id=po03.txt

Stanisław Witkiewicz Fotografia
Joanna Kluzik-Rostkowska Fotografia

„Uważam, że obecna ustawa regulująca te kwestie jest rozsądnym kompromisem, którego nie powinniśmy naruszać.“

—  Joanna Kluzik-Rostkowska polski polityk 1963

o przepisach dotyczących aborcji.
Źródło: Kluzik-Rostkowska. Co postępowa dama zrobiłaby z PiS-em?, fronda.pl, 2 lipca 2010 http://www.fronda.pl/news/czytaj/kluzik_rostkowska_co_postepowa_dama_zrobilaby_z_pis_em

Roman Giertych Fotografia
Jerzy Wenderlich Fotografia

„Pani Kruk przedstawiła się jako strażnik wolności słowa, to tak jakby drapieżny król dżungli stwierdził, że mu smakują krówki i wafelki.“

—  Jerzy Wenderlich polski polityk lewicowy 1954

w trakcie sejmowej debaty nad ustawą medialną.
Źródło: tvn24.pl http://www.tvn24.pl/-1,1606631,0,1,krol-dzungli--krowki--wafle-i-seriale-w-sejmie,wiadomosc.html, 24 czerwca 2009

Zofia Romaszewska Fotografia
Stanisław Pięta Fotografia

„Skąd ten pośpiech? Czyżby panu prezydentowi zależało na uchwaleniu tej ustawy jeszcze w tej kadencji? Czy przyczyną nie jest przypadkiem aktywność niektórych internautów krytykujących pana prezydenta? Czy też może powstanie tego projektu nie było efektem inspiracji ze strony przyjaciela pana prezydenta, pana Wojciecha Jaruzelskiego, który przecież uczestniczy w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego?“

—  Stanisław Pięta polski prawnik i polityk 1971

o ustawie umożliwiającej wprowadzenie stanu wyjątkowego w razie zagrożenie z cyberprzestrzeni.
Źródło: Gry wojenne w cyberprzestrzeni, naszdziennik.pl, 14 lipca 2011 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110714&typ=po&id=po27.txt

Wojciech Kępczyński Fotografia

„Prawdziwym kuriozum jest też niejednokrotnie w teatrze ustawa o zamówieniach publicznych, która stawia nas w jednym szeregu z fabryką gwoździ, nic oczywiście nie ujmując tej ostatniej.“

—  Wojciech Kępczyński polski reżyser teatralny i choreograf 1949

Źródło: „Polityka” 24/01, 15 czerwca 2001 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/wkepczynski2.htm

Piotr Ikonowicz Fotografia
Edwin Bendyk Fotografia
Andrzej Zoll Fotografia
Elżbieta Radziszewska Fotografia

„Konsekwentnie wypowiadam się przeciwko (…) Taka ustawa jest niepotrzebna i raczej uczyni więcej złego niż dobrego.“

—  Elżbieta Radziszewska polska lekarka i polityk 1958

o projekcie ustawy parytetowej przygotowanej przez Kongres Kobiet.
Źródło: Elżbieta Radziszewska: Parytety wyrządziłyby więcej złego niż dobrego. Premier ich nie popiera http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/news-elzbieta-radziszewska-parytety-wyrzadzilyby-wiecej-zlego,nId,209130, rmf24.pl, 21 listopada 2009 [dostęp 10 października 2001]

Elżbieta Radziszewska Fotografia
Jolanta Fedak Fotografia
Krzysztof Bosak Fotografia
Bartosz Arłukowicz Fotografia

„Nie będziemy się kierować interesami producentów, kierujemy się interesami pacjentów.“

—  Bartosz Arłukowicz polski lekarz i polityk 1971

o nowej ustawie o lekach refundowanych.
Źródło: gazeta.pl, 29 grudnia 2011 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114884,10884898,Arlukowicz__Skostnialy_system_broni_sie_przed_zmianami_.html

Bartosz Arłukowicz Fotografia
Piotr Szumlewicz Fotografia

„Dosyć wstrętne, zamiast składać ustawę która zniesie ubóstwo. Radykalny wzrost świadczeń społecznych, powszechne uniwersalne świadczenia a nie jakieś paczki. Fuj.“

—  Piotr Szumlewicz polski socjolog i filozof 1976

komentarz na wiadomość, że Leszek Miller rozdawał paczki na święta.
Źródło: Ja panu nie przerywałem https://www.youtube.com/watch?v=Jev7tC3JzcQ?t=6m13s, Superstacja, 24 grudnia 2012.

Mirosław Orzechowski Fotografia

„Przez wyrok sądu okręgowego w Szczecinie, żyjemy od dzisiaj w innej Polsce. Trzeba będzie zapamiętać, że słowo „pedał”, to pojęcie obraźliwe dla kogoś, kto jest pederastą, ciotą, zboczeńcem, czy sodomitą i uprawia praktyki seksualne z drugim mężczyzną, a kosztowne dla wszystkich, którzy odczuwają zdrowy wstręt do tego typu dewiacji.
Zdaje się że sąd nazbyt pochopnie rozstrzygnął, że „pedał”, a więc prawdopodobnie również „pedzio”, czy „pedałek”, musi kosztować 15 tys. zł każdego, kto sodomitę nazwie w ten delikatny w sumie sposób. Wyrok zapadł chyba bez głębszego zastanowienia sądu nad konsekwencjami społecznymi i językowymi tego faktu. Już dzisiaj na jednym z portali internetowych ktoś napisał: „za mocno pedałowałem pod górkę i urwał mi się «homoseksualista»”.
Rozmaite wpływowe środowiska, najczęściej homoseksualne, próbują na nowo nazwać sodomitów z angielska „gejami”. To rzecz niedopuszczalna przez ustawę o języku polskim, ale ustawa chyba nie wie, jakie wpływy mają sodomici na rzeczywistość w naszym kraju.
Proszę moich Czytelników, żeby nie rezygnowali łatwo z polskich przyzwyczajeń językowych i kulturowych. Pojęcia tworzą życie i ludzkie zbiorowości, sędzia ze Szczecina chciałby stać się takim językoznawcą. Szkoda, że nie podpowiedział, jak można „bezpłatnie” a bardziej przystępnie nazywać sodomitów i pederastów. Był kiedyś „Wielki językoznawca”, ale na szczęście umarł i niewiele zostało po jego misji. Jestem przekonany, że niewiele zostanie też po dzisiejszym wyroku sędziego ze Szczecina.
A swoją drogą, skoro pani Anna S. dostała 15 tys. zł kary za „pedała”, Wolina, to ile dostać może prezydent Łodzi za słynną już przemowę do strażnika miejskiego: „Gdzie masz ch.. u czapkę?”.“

—  Mirosław Orzechowski polityk polski 1957

reakcja na wyrok sądu w którym nałożono karę pieniężną na Annę S. z Wolina za rzekome publiczne rozpowszechnianie informacji o swoim sąsiedzie Ryszardzie G. i jego partnerze iż „pedał sprowadził sobie pedała”.

Lucjan Cichosz Fotografia
Piotr Andrzejewski Fotografia
Agnieszka Holland Fotografia

„… w tym samym tygodniu rosyjska Duma przyjęła ustawę o karalności tzw. propagandy homoseksualnej. To samo co Duma mówią nasi politycy, nawet stosunkowo umiarkowani, czasami z piękną kartą wolnościową, łącznie z Wałęsą: „macie prawo żyć, ale nie macie prawa mówić, kim jesteście.”“

—  Agnieszka Holland polska reżyserka i scenarzystka 1948

o debacie i głosowaniu w sprawie ustawy o związkach partnerskich.
Źródło: rozmowa Cezarego Michalskiego, Holland: Katechizm „salonowej rewolucjonistki” (2), krytykapolityczna.pl, 20 marca 2013 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130320/holland-katechizm-salonowej-rewolucjonistki-2

Adam Szejnfeld Fotografia

„Dla mnie ta ustawa to nie jest ustawa o zakazie aborcji tylko o jej nakazie – w piwnicy, w drewutni, w garażu. Jest ustawą o nakazie rodzenia dzieci przez dzieci, o nakazie podejmowania dylematu przez lekarze czy ratować życie ewidentnie chorego dziecku czy zdrowej matki; zwiększającą ilość okienek życia w polskich szpitalach.“

—  Adam Szejnfeld polski polityk 1958

o projekcie ustawy całkowicie zakazującej aborcji.
Źródło: „To ustawa o nakazie rodzenia dzieci przez dzieci”, radiozet.pl http://www.zetnews.pl/Polska/Wiadomosci/To-ustawa-o-nakazie-rodzenia-dzieci-przez-dzieci/, 3 lipca 2011 r.

Joachim Brudziński Fotografia
Anna Zalewska Fotografia

„W ustawie o systemie oświaty jest jednoznacznie zapisane, że na terenie szkoły nie można prowadzić działalności, ani agitacji politycznej.“

—  Anna Zalewska polska polityk, nauczycielka 1965

Źródło: Zalewska: na terenie szkoły nie można prowadzić działalności politycznej http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/302109946-Zalewska-na-terenie-szkoly-nie-mozna-prowadzic-dzialalnosci-politycznej.html#ap-1, rp.pl, 10 lutego 2017

„Ton tej ustawy jest poniżający, bo nie zachowuje zasady szacunku dla żon i samej instytucji małżeństwa.“

—  Timothy Ndambuki 1954

o ustawie legalizującej poligamię w kwietniu 2014.
Źródło: „Standard”, cyt. za: Kenia: żon, ile dusza zapragnie http://wyborcza.pl/1,75477,15881734,Kenia__zon__ile_dusza_zapragnie.html, wyborcza.pl, 30 kwietnia 2014.

Stanisław Nagy Fotografia
Krzysztof Ibisz Fotografia
Andrzej Lepper Fotografia

„Balcerowicz wcale nie musi odchodzić, on dobrze wykonuje to, co mu każe ustawa. Na jego miejscu każdy ekonomista robiłby to samo.“

—  Andrzej Lepper polski polityk 1954 - 2011

Źródło: Nowe oblicze Andrzeja Leppera: Liberalizm bronią Samoobrony, bankier.pl, 18 listopada 2005 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowe-oblicze-Andrzeja-Leppera-Liberalizm-bronia-Samoobrony-1363556.html

Konstantyn VII Porfirogeneta Fotografia
Edward Abramowski Fotografia
Andrzej Rzepliński Fotografia

„Jest tą panią, która najpierw była (przez jeden) dzień komisarzem politycznym Trybunału, a potem uzurpatorem tej funkcji (…). [Została wybrana] niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z ustawą która była w tym obszarze oczywiście niekonstytucyjna.“

—  Andrzej Rzepliński polski prawnik 1949

o Julii Przyłębskiej.
Źródło: Prof. Rzepliński: mamy kontrrewolucję. O Julii Przyłębskiej: „ta pani” nie jest prezesem TK http://www.tvn24.pl/andrzej-rzeplinski-w-faktach-po-faktach-w-tvn24,706832,s.html, tvn24.pl, 13 stycznia 2017

Otto Wels Fotografia
Paweł Kempka Fotografia
Wanda Nowicka Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia