Idézetek a lélekről

Idézetek gyűjteménye a lélek, emberek, ember, test témáról .

Legjobb idézetek a lélekről-ről

Charlie Chaplin fénykép

„Meztelen tested csak azoknak add, akik beleszeretnek meztelen lelkedbe.“

—  Charlie Chaplin angol színész, filmrendező, filmproducer és forgatókönyvíró 1889 - 1977

Cicero fénykép

„Egy szoba könyvek nélkül olyan, mint egy test lélek nélkül.“

—  Cicero ókori római író, filozófus, politikus -106 - -43 i.e.

Mark Twain fénykép

„Jó barátok, jó könyvek és álmos lélek: ez az ideális élet.“

—  Mark Twain amerikai író, újságíró, humorista 1835 - 1910

William Shakespeare fénykép

„A rövidség a szellem lelke.“

—  William Shakespeare angol drámaíró, költő, színész 1564 - 1616

Arisztotelész fénykép

„Ki is az a barát? Egyetlen lélek, amely két testben rejlik.“

—  Arisztotelész ókori görög filozófus és tudós -384 - -321 i.e.

Albert Einstein fénykép
Alexander Pope fénykép
Paulo Coelho fénykép
Vincent van Gogh fénykép
Marcus Aurelius fénykép

„A lélek megfestődik a gondolatai színével.“

—  Marcus Aurelius a Római Birodalom császára 121 - 180

All idézetek a lélekről

Teljesen 129 idézet lélek, szűrés:

Szent Ágoston fénykép
Dante Alighieri fénykép
Albert Einstein fénykép
Bob Marley fénykép
Kótsi Patkó János fénykép
Carl Gustav Jung fénykép
George Bernard Shaw fénykép
Buddha fénykép
Agatha Christie fénykép
Tendzin Gyaco fénykép
Henri-Frédéric Amiel fénykép
Kurt Vonnegut fénykép
Gustave Flaubert fénykép
Ágh István fénykép
Nikosz Kazantzakisz fénykép
Szabó Lőrinc fénykép
Lükő Gábor fénykép
Oscar Wilde fénykép

„Semmi se gyógyítja annyira a lelket, mint az érzékek, viszont semmi se gyógyítja annyira az érzékeket, mint a lélek.“

—  Oscar Wilde ír költő, író, drámaíró 1854 - 1900

Neki tulajdonított idézetek

Elbert Hubbard fénykép
Marcel Proust fénykép
Szerb Antal fénykép
Johann Wolfgang Goethe fénykép
Oscar Wilde fénykép

„A lélek öregnek születik, de megfiatalodik. Ez az élet komédiája. A test fiatalnak születik, de megöregszik. Ez az élet tragédiája.“

—  Oscar Wilde ír költő, író, drámaíró 1854 - 1900

Neki tulajdonított idézetek

Henri-Frédéric Amiel fénykép
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij fénykép

„S alapozhatja-e boldogságát az ember mások boldogtalanságára? A boldogság nemcsak szerelmi gyönyör, hanem a lélek legmagasabb rendű harmóniája. Miben nyugszik meg a lélek, ha becstelen, könyörtelen, embertelen cselekedet áll mögötte? Csak azért szökjön meg, mert "itt a boldogságom"? De milyen boldogság az, amely más boldogtalanságára épül? Nos, képzeljék el, hogy önök épületet emelnek az emberi sorsnak azzal a céllal, hogy boldoggá tegyék az embert, végre békét és nyugalmat adjanak neki. És képzeljék el, hogy evégett elkerülhetetlen szükségből agyon kell gyötörniük csak egyetlen emberi lényt - mi több, nem is valami érdemes személyiséget, hanem holmi nevetséges halandót, nem egy Shakespeare-t, csupán egy derék öregembert, egy fiatal nő férjét, aki vakon hisz az asszony szerelmében, büszke a feleségére, boldogan él vele. Csak meg kell szégyeníteni, megfosztani becsületétől és meggyötörni, s e meggyalázott öregember könnyei árán felépíteni ezt az épületet! Vállalnák-e ezzel a feltétellel? Ez a kérdés. És feltételezik, ha csak egy percre is, hogy az emberek, akiknek az üdvére emelik ezt az épületet, hajlandók elfogadni a boldogságot, ha önök egy jelentéktelen, de könyörtelenül és igazságtalanul megkínzott emberi lény szenvedésére alapozzák – és boldogok tudnának-e lenni így időtlen időkig?“

—  Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író 1821 - 1881

Puskin emlékbeszéd - 1880. június 8.

Ferdinand Foch fénykép

„A világ legfélelmetesebb fegyvere az emberi lélek tüze.“

—  Ferdinand Foch francia katonatiszt, marsall, katonai teoretikus 1851 - 1929

Stephen King fénykép
Platón fénykép

„A ritmus és a harmónia hatol be legjobban a lélek belsejébe.“

—  Platón ókori görög filozófus, iskolaalapító -427 - -347 i.e.

Idézetek műveiből, Egyéb

Mahatma Gandhi fénykép

„Az önmegtagadás jót tesz a léleknek.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Egy önéletrajz
Eredeti: Self denial is good for soul.

Kazinczy Ferenc fénykép
Stendhal fénykép
Baruch Spinoza fénykép
Petőfi Sándor fénykép
Stendhal fénykép
Antall József fénykép
Démokritosz fénykép
Antoine de Saint-Exupéry fénykép

„Csak a Lélek fuvalma teremtheti meg az agyagból az embert.“

—  Antoine de Saint-Exupéry Francia író 1900 - 1944

Neki tulajdonított

Sylvia Plath fénykép
Római Szent Kelemen fénykép
Victor Hugo fénykép

„Szeress! Szolgálj! Segíts! Küzdj! Szenvedj! - int a lélek…“

—  Victor Hugo francia romantikus költő, regény- és drámaíró 1802 - 1885

Neki tulajdonított idézetek

Henri-Frédéric Amiel fénykép

„Mérhetetlen gazdagságot hoz magával minden ember. Erőt és hajlandóságot, képességet és gubancot, lehetőséget és lehetetlenséget rejt magában minden lélek.“

—  Müller Péter magyar író, drámaíró, színházi dramaturg, forgatókönyvíró, előadó 1936

Híresebb idézetei

Paul Valéry fénykép
Corneliu Zelea Codreanu fénykép
Ifj. Alexandre Dumas fénykép
Marcus Aurelius fénykép
Keith Haring fénykép

„A művészet szerintem nem valaminek a szócsöve. Inkább olyasvalami, ami felszabadító hatást gyakorolhat a lélekre, beindíthatja képzeletünket és fejlődésre ösztönöz minket. A művészet nem manipulálja hanem ünnepli az emberiséget.“

—  Keith Haring amerikai pop-art és graffiti művész és társadalmi aktivista 1958 - 1990

Forrás: Lumú füzetek: Keith Haring, Ludwig Múzeum, Budapest, 2008, 5. oldal

Füst Milán fénykép
Nikosz Kazantzakisz fénykép

„Három lélek, három imádság:“

—  Nikosz Kazantzakisz görög író 1883 - 1957

Jelentés Grecónak

XXIII. János pápa fénykép
Démokritosz fénykép
Allen Ginsberg fénykép
Hérakleitosz fénykép
Kazinczy Ferenc fénykép
Agatha Christie fénykép
Szálasi Ferenc fénykép
Szókratész fénykép

„Az én szülészi munkám a bábákéra emlékeztet, csak ők az asszonyokkal foglalkoznak, én meg a férfiakkal, ők a testtel én a lélekkel.“

—  Szókratész ókori görög filozófus -470 - -399 i.e.

Neki tulajdonított idézetek, Platón

Halíl Dzsibrán fénykép
Szerb Antal fénykép
Bajnai Gordon fénykép
Kazinczy Ferenc fénykép
Római Szent Kelemen fénykép
Alekszandr Szolzsenyicin fénykép
Rámakrisna fénykép
Lükő Gábor fénykép
Anatole France fénykép
Fejtő Ferenc fénykép
Albert Schweitzer fénykép
Stephen King fénykép
Simone de Beauvoir fénykép
Victor Hugo fénykép

„A szerelem fejlődése: A lelket vesszük el előbb, csak utána a testet. Majd a testre van szükségünk előbb, s utána a lélekre. Végül a lélekre már nincs is szükség.“

—  Victor Hugo francia romantikus költő, regény- és drámaíró 1802 - 1885

Neki tulajdonított idézetek

Arisztotelész fénykép

„Így van ez a lélekkel nem rendelkezõ dolgok esetén is: némelyik valóban ezüstbõl vagy aranyból készült, másokról csak az érzékeink sugallják ezt, például a bádogból készült dolgok ezüstnek tûnnek, vagy a sárga fémbõl készültek aranynak. Ugyanígy, néha valódi az érvelés és a cáfolat, néha pedig nem, és csak a tapasztalatlanságunk mutatatja õket valódinak, mivel a tapasztalatlanok csak távolabbról tudják szemlélni ezeket a dolgokat. […] Hiszen lehetetlen egy beszélgetésben a tárgyalt dolgokat szerepeltetni, hanem ehelyett a neveiket mint szimbólumokat kell használnunk, és feltételezzük, hogy ami a nevek között következik, az a dolgok között is következik; ugyanúgy, mint ahogy a számítások eredményeit is a számolótáblák alapján tételezzük fel. De a nevek és a dolgok esete nem azonos. Hiszen a nevek végesek, és így van ez a lehetséges kifejezések összességével is, míg a dolgok száma végtelen. Elkerülhetetlen ezért, hogy több jelentése legyen ugyanannak a névnek. […] A vitákban azok, akik nincsenek eléggé tisztában a nevek erejével, elvétik mind saját érveiket, mind másokét. Így aztán, és számos késõbb említendõ okból is, léteznek valódinak látszó, ám hamis érvek és cáfolatok. Márpedig néhány embernek jobban megéri, hogy bölcsnek tûnjék annak ellenére, hogy valójában nem az; mint hogy valójában bölcs legyen annak látszata nélkül. Hiszen a szofista tudománya abban áll, hogy bölcsességet színleljen valódi alap nélkül, és a szofista pénzt keres látszó és valótlan bölcsessége segítségével.“

—  Arisztotelész ókori görög filozófus és tudós -384 - -321 i.e.

Forrással ellátott, Egyéb
Eredeti: Sz.cáf. 1.1

Charles Haddon Spurgeon fénykép
François Fénelon fénykép
Erdős Virág fénykép
Orosz László Wladimir fénykép

„Kövesd Őt, mert izzik Ragyogása;
Mint felperzselt lélek,
Éld meg üszök-léted,
Hogyha Kegyelme nem von Fényhonába.“

—  Orosz László Wladimir költő 1966

Versfordítások, Kövesd szép Napod… (Thomas Campion)

Corneliu Zelea Codreanu fénykép

„A fasizmus a ruházattal van elfoglalva (jelesül, az államszervezet kérdésével), a nemzeti szocializmus a testtel (jelesül, a faji eugenikával), míg a mi mozgalmunk valami sokkal mélyebbel: a lélekkel“

—  Corneliu Zelea Codreanu 1899 - 1938

jelesül, a lélek erősítésével a keresztény erények által és lélek fölkészülésével a végső megváltásra, a Keresztény Egyház által nyújtott megváltásra, a lehető legtökéletesebb értelemben
A Fészekvezető Kézikönyve (1933)

Friedrich Schiller fénykép
Tendzin Gyaco fénykép
Liszt Ferenc fénykép

„Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelv sajnálatos nem tudása ellenére a születésemtől a halálomig szívben és lélekben magyar maradjak, és ezért a magyar zenei kultúrát erőteljesen szeretném támogatni.“

—  Liszt Ferenc magyar zongorista, zeneszerző, karmester 1811 - 1886

Liszt levele br. Augusz Antalhoz 1873. május 7-én
Pontos forrással ellátott idézetek

Percy Bysshe Shelley fénykép
Victor Hugo fénykép
William Shakespeare fénykép
Stephen King fénykép
Amedeo Modigliani fénykép

„Amikor megismerem a lelked, lefestem a szemed.“

—  Amedeo Modigliani olasz szobrász, festő, 1884-1920 1884 - 1920

Oscar Wilde fénykép
Charles Bukowski fénykép
Victor Hugo fénykép
Charles Bukowski fénykép
Franz Kafka fénykép
Lev Nyikolajevics Tolsztoj fénykép
André Maurois fénykép
Johnny Depp fénykép
Paulo Coelho fénykép
Emily Dickinson fénykép
Jane Austen fénykép
Id. Alexandre Dumas fénykép