Albert Einstein idézet

Albert Einstein fénykép
215   116

Albert Einstein

Születési dátum: 14. március 1879
Halál dátuma: 18. április 1955

Albert Einstein zsidó származású német Nobel-díjas elméleti fizikus; tudományos és laikus körökben a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő dolgozta ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták „az elméleti fizika területén szerzett eredményeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért”. Zsenialitására jellemző, hogy előre tudott jelezni olyan dolgokat, amelyeket 100 évvel később a gyakorlatban is bizonyítottak. 2016. február 11-én amerikai kutatók bejelentették, hogy Einstein gravitációs hullámokkal kapcsolatos elmélete igazolódott, ezzel a felfedezéssel egy új tudományág született, a gravitációshullám-csillagászat.A hétköznapi emberek körében Einstein vált a legmagasabb fokú zsenialitás szinonimájává, arcképe egyike a legismertebbeknek a világon. 1999-ben Einsteint a Time folyóirat az „évszázad emberének” választotta. Wikipedia

„Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi.“

—  Albert Einstein

Egy levélben Carl Seelig-nek (1952 Március 11.)

„A legnehezebben megérthető dolog a világon a jövedelemadó.“

—  Albert Einstein

Eredeti: The hardest thing in the world to understand is income tax.

„Spinoza Istenében hiszek, aki a világ törvényszerű harmóniájában nyilvánul meg, és nem egy olyan Istenben, aki az emberek cselekedeteivel és végzetével foglalkozik.“

—  Albert Einstein

Válaszul Herbert S. Goldstein, New Your rabbijának távíiratára (1929 Április 24.), amely így szólt: "Hisz ön Istenben? Stop. Válasz 50 szóig fizetve." Einstein 25 (német) szóval válaszolt.
Eredeti: I believe in Spinoza's God, Who reveals Himself in the lawful harmony of the world, not in a God Who concerns Himself with the fate and the doings of mankind.

„A tisztelet, ami Gandhit az egész világon övezi, arra a jobbára öntudatlan felismerésre épül, hogy korunk a morális hanyatlás időszaka, és ebben ő volt az egyetlen államférfi, aki a politikai szférában az emberi kapcsolatoknak azt a magasabb koncepcióját képviselte, amelyre minden erőnkkel törekednünk kell.“

—  Albert Einstein

Eredeti: The admiration for Mahatma Gandhi in all countries of the world rests on recognition, mostly sub-conscious, recognition of the fact that in our time of utter moral decadence, he was the only statesman to stand for a higher level of human relationship in political sphere. This level we must, with all our forces, attempt to reach.

„Amennyiben a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem biztosak, ha pedig biztosak, nem a valóságra vonatkoznak.“

—  Albert Einstein

Eredeti: As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality.

„A világegyetemben az a leginkább felfoghatatlan, hogy meg lehet érteni.“

—  Albert Einstein

Forrás: [Simon Singh, A Nagy Bumm, Park, 2006, 6, 978-963-530-725-8]

„Hiszem, hogy korunk politikusai között Gandhi világnézete a legfelvilágosultabb. Törekednünk kell arra, hogy az ő szellemében cselekedjünk: ne használjunk erőszakot, amikor ügyünkért harcolunk, és tartózkodjunk a részvételtől olyasmiben, amit rossznak tartunk.“

—  Albert Einstein

Eredeti hangon http://www.gandhiserve.org/streams/einstein.html
Eredeti: I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men of our time. We should strive to do things in his spirit: not to use violence for fighting for our cause, but by non-participation of anything you believe is evil.

„Egyetértek az ellenség szeretetéről szóló megjegyzésével, ameddig az a tettekre vonatkozik. De számomra a megismerhetőség alapja a bizalom a korlátlan ok-okozati viszonyban. 'Nem utálhatom azért, mert azt kell tennie, amit tesz.“

—  Albert Einstein

Eredeti: I agree with your remark about loving your enemy as far as actions are concerned. But for me the cognitive basis is the trust in an unrestricted causality. 'I cannot hate him, because he must do what he does.'

Hasonló szerzők

Erwin Rommel fénykép
Erwin Rommel3
német tábornagy
Niels Bohr fénykép
Niels Bohr5
dán fizikus, az MTA tagja
Erich Maria Remarque fénykép
Erich Maria Remarque13
német pacifista és antifasiszta író
Marie Curie fénykép
Marie Curie7
lengyel származású francia fizikus
Bertolt Brecht fénykép
Bertolt Brecht8
német drámaíró, költő, író, rendező, a 20. századi színház …
Albert Schweitzer fénykép
Albert Schweitzer31
német teológus, lelkész, filozófus, orgonaművész, tanár, or…
Alfred Adler fénykép
Alfred Adler11
osztrák pszichiáter
Franz Kafka fénykép
Franz Kafka42
prágai német író
Robert Frost fénykép
Robert Frost9
amerikai költő
Ronald Reagan fénykép
Ronald Reagan13
amerikai színész, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 4…
Mai évfordulók
George Best fénykép
George Best7
Aranylabdás északír labdarúgó 1946 - 2005
Victor Hugo fénykép
Victor Hugo55
francia romantikus költő, regény- és drámaíró 1802 - 1885
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83 1813 - 1883
Anatol Rapoport fénykép
Anatol Rapoport
1911 - 2007
Több 21 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Erwin Rommel fénykép
Erwin Rommel3
német tábornagy
Niels Bohr fénykép
Niels Bohr5
dán fizikus, az MTA tagja
Erich Maria Remarque fénykép
Erich Maria Remarque13
német pacifista és antifasiszta író
Marie Curie fénykép
Marie Curie7
lengyel származású francia fizikus
Bertolt Brecht fénykép
Bertolt Brecht8
német drámaíró, költő, író, rendező, a 20. századi színház …