Albert Einstein idézet

Albert Einstein fénykép
138   0

Albert Einstein

Születési dátum: 14. március 1879
Halál dátuma: 18. április 1955

Albert Einstein zsidó származású német Nobel-díjas elméleti fizikus; tudományos és laikus körökben a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő dolgozta ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták „az elméleti fizika területén szerzett eredményeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért”. Zsenialitására jellemző, hogy előre tudott jelezni olyan dolgokat, amelyeket 100 évvel később a gyakorlatban is bizonyítottak. 2016. február 11-én amerikai kutatók bejelentették, hogy Einstein gravitációs hullámokkal kapcsolatos elmélete igazolódott, ezzel a felfedezéssel egy új tudományág született, a gravitációshullám-csillagászat.A hétköznapi emberek körében Einstein vált a legmagasabb fokú zsenialitás szinonimájává, arcképe egyike a legismertebbeknek a világon. 1999-ben Einsteint a Time folyóirat az „évszázad emberének” választotta.

Idézetek Albert Einstein

„Ha nem fizikus lennék, akkor valószinűleg zenész lennék. Gyakran gondolkozom zenében. Ábrándjaimat a zenében élem. Zenében kifejezve látom az életem… Tudom, hogy a legtöbb örömöt az életemben a hegedűmből csalom elő.“

—  Albert Einstein

Eredeti: If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music... I do know that I get most joy in life out of my violin.

„Hiszem, hogy korunk politikusai között Gandhi világnézete a legfelvilágosultabb. Törekednünk kell arra, hogy az ő szellemében cselekedjünk: ne használjunk erőszakot, amikor ügyünkért harcolunk, és tartózkodjunk a részvételtől olyasmiben, amit rossznak tartunk.“

—  Albert Einstein

Eredeti hangon http://www.gandhiserve.org/streams/einstein.html
Eredeti: I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men of our time. We should strive to do things in his spirit: not to use violence for fighting for our cause, but by non-participation of anything you believe is evil.

„A tisztelet, ami Gandhit az egész világon övezi, arra a jobbára öntudatlan felismerésre épül, hogy korunk a morális hanyatlás időszaka, és ebben ő volt az egyetlen államférfi, aki a politikai szférában az emberi kapcsolatoknak azt a magasabb koncepcióját képviselte, amelyre minden erőnkkel törekednünk kell.“

—  Albert Einstein

Eredeti: The admiration for Mahatma Gandhi in all countries of the world rests on recognition, mostly sub-conscious, recognition of the fact that in our time of utter moral decadence, he was the only statesman to stand for a higher level of human relationship in political sphere. This level we must, with all our forces, attempt to reach.

„Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú.“

—  Albert Einstein

Einstein akkor ejtette el ezt a megjegyzést, amikor 1921 áprilisában először járt a Princeton Egyetemen. Ma a hajdani matematikai intézet közösségi termében, a tűzhely felett olvasható.
Amikor később megkérdezték hogy értette, ezt válaszolta: "A természet az alapvető fennköltsége miatt rejti el titkait, nem pedig fortélyok révén."
Eredeti: Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht.

„A kvantummechanika kifejezetten impozáns. De egy belső hangocska nekem azt súgja, hogy még nem az igazi. A teória sokat elárul, de igazán nem visz minket közelebb az „öreg” titkaihoz. Mindenesetre, meggyőződésem, hogy ő nem dobál kockákat.“

—  Albert Einstein

Max Bornnak írt leveléből (1926 december 4.)
Gyakran használt másik formája az „Isten nem kockázik!” vagy „Isten nem vet kockát!”.
Eredeti: Quantum mechanics is certainly imposing. But an inner voice tells me that it is not yet the real thing. The theory says a lot, but does not really bring us any closer to the secret of the 'old one'. I, at any rate, am convinced that He does not throw dice.

„Hogy megbüntessen a szaktekintélyek megvetéséért, a Sors belőlem is egy szaktekintélyt csinált.“

—  Albert Einstein

Eredeti: To punish me for my contempt of authority, Fate has made me an authority myself.

„Hiszek a megérzésben és az ihletben. A képzelet fontosabb, mint a tudás. Míg a tudás véges, addig a képzelet felöleli az egész világot, haladásra ösztökél, létrehozza az evolúciót.“

—  Albert Einstein

Forrás: "Kozmikus vallás: más egyéb véleményekkel és aforizmákkal" (1931)
Eredeti: I believe in intuition and inspiration. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.

„A szerelembe esés egyáltalán nem a legbutább dolog, amire az emberek képesek - de a gravitáció nem hibáztatható ezért.“

—  Albert Einstein

Általános használt formája: A gravitáció nem hibáztatható azért, hogy az emberek szerelembe esnek.
Eredeti: Falling in love is not at all the most stupid thing that people do — but gravitation cannot be held responsible for it.

„Ha valaki örömét leli abban, hogy négyes sorokban zenére masírozzon, az épp elég ok arra, hogy megvessem.“

—  Albert Einstein

Eredeti: That a man can take pleasure in marching in fours to tha strains of a band is enough to make me despise him.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Mint a nagyfrekvenciás áram birodalmának kimagasló úttörőjének… gratulálok önnek az életművének hatalmas sikeréért.“

—  Albert Einstein

Einstein levele http://www.teslasociety.com/einsteinletter.jpg Nikola Teslához 75. születésnapja alkalmából (1931)
Eredeti: Sie als erfolgreicher Pionier auf dem Gebiete der hochfrequenten Ströme... Ich beglückwünsche Sie zu dem grossen Erfolge Ihres Lebenswerkes.

„Oly sok ember manapság - még hivatásos tudósok is - olyannak tűnnek nekem, mint aki már több ezer fát látott, de még soha nem látott egy erdőt. A történelmi és filozófiai háttértudás adja meg a függetlenséget a generációjának azon előítéleteitől, amelyektől a legtöbb tudós szenved. Véleményem szerint - Ez a filozófiai meglátás által megteremtett függetlenség különbözteti meg az egyszerű iparos embert az igazság igaz kutatójától.“

—  Albert Einstein

Eredeti: So many people today — and even professional scientists — seem to me like someone who has seen thousands of trees but has never seen a forest. A knowledge of the historic and philosophical background gives that kind of independence from prejudices of his generation from which most scientists are suffering. This independence created by philosophical insight is — in my opinion — the mark of distinction between a mere artisan or specialist and a real seeker after truth.

„Spinoza Istenében hiszek, aki a világ törvényszerű harmóniájában nyilvánul meg, és nem egy olyan Istenben, aki az emberek cselekedeteivel és végzetével foglalkozik.“

—  Albert Einstein

Válaszul Herbert S. Goldstein, New Your rabbijának távíiratára (1929 Április 24.), amely így szólt: "Hisz ön Istenben? Stop. Válasz 50 szóig fizetve." Einstein 25 (német) szóval válaszolt.
Eredeti: I believe in Spinoza's God, Who reveals Himself in the lawful harmony of the world, not in a God Who concerns Himself with the fate and the doings of mankind.

„Az eljövendő generációk aligha hiszik el, hogy egy ilyen ember, hús-vér formában valaha ezen a földön járt.“

—  Albert Einstein

Mahatma Gandhiról mondta, 70. születésnapja alkalmából (1939)
Eredeti: Generations to come, it may be, will scarcely believe that such a one, as this, ever in flesh and blood walked upon this earth.

„A Heisenberg-Bohr-féle megnyugtatási filozófia - vagy vallás?“

—  Albert Einstein

kieszeli, hogy a hívőknek puha párnát szolgáltat, ahonnan nem könnyű őket felriasztani. Hagyja tehát feküdni őket. Rám azonban ez a vallás kevéssé hat...

„A képzelet fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.“

—  Albert Einstein

Forrás: "Mit jelent az élet Einsteinnek: George Sylvester Viereckkel interjúja" (1929)
Eredeti: Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

„A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.“

—  Albert Einstein

Eredeti: Science without religion is lame, religion without science is blind.

„Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi.“

—  Albert Einstein

Egy levélben Carl Seelig-nek (1952 Március 11.)
Eredeti: I have no special talents. I am only passionately curious.

„A legnehezebben megérthető dolog a világon a jövedelemadó.“

—  Albert Einstein

Eredeti: The hardest thing in the world to understand is income tax.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Hasonló szerzők

Marie Curie fénykép
Marie Curie4
lengyel származású francia fizikus
Erwin Rommel fénykép
Erwin Rommel3
német tábornagy
Ernest Hemingway fénykép
Ernest Hemingway13
amerikai, irodalmi Nobel-díjas regényíró, novellista, újság…
Selma Lagerlöf fénykép
Selma Lagerlöf5
svéd írónő
Albert Schweitzer fénykép
Albert Schweitzer22
német teológus, lelkész, filozófus, orgonaművész, tanár, or…
Alfred Adler fénykép
Alfred Adler6
osztrák pszichiáter
Robert Frost fénykép
Robert Frost8
amerikai költő
Ronald Reagan fénykép
Ronald Reagan12
amerikai színész, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 4…
Stephen King fénykép
Stephen King294
amerikai író
Mai évfordulók
Walter Gropius fénykép
Walter Gropius
német-amerikai építész 1883 - 1969
P. T. Barnum fénykép
P. T. Barnum
1810 - 1891
Thomas Stamford Raffles fénykép
Thomas Stamford Raffles
(1781–1826) angol politikus, Szingapúr és Brit Malájföld me… 1781 - 1826
Több 14 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Marie Curie fénykép
Marie Curie4
lengyel származású francia fizikus
Erwin Rommel fénykép
Erwin Rommel3
német tábornagy
Ernest Hemingway fénykép
Ernest Hemingway13
amerikai, irodalmi Nobel-díjas regényíró, novellista, újság…
Selma Lagerlöf fénykép
Selma Lagerlöf5
svéd írónő
x