René Descartes idézet

René Descartes fénykép
24   1

René Descartes

Születési dátum: 31. március 1596
Halál dátuma: 11. február 1650

René Descartes , latinosított nevén Renatus Cartesius francia filozófus, természetkutató és matematikus.

Vele kezdődik az újkori filozófia antropológiai fordulata, valamint ő volt az analitikus geometria egyik megalapítója. Műveiben az egzakt természettudományok eredményeit és a matematika módszereit alkalmazta. Filozófiájában a szubjektum erős hangsúlyozása és a lehető legnagyobb bizonyosságra való törekvés a jellemző.

Szembefordulva a skolasztikus filozófiával, az addigi hagyományos világnézettel, valamint a puszta hit alapján elfogadott álláspontokkal, az összes addigi igaznak elfogadott ismeret lerombolását, majd racionális érvelések útján való újjáépítését tűzte ki fő feladatának. Innen alakult ki az ismert descartes-i kételkedés, és a biztos, megingathatatlan alap keresése, melyet Descartes az öntudat bizonyosságában vélt megtalálni.

Műveiben egy új metafizikai és egy új természetelmélet bontakozik ki - valami, amit joggal lehet racionalizmusnak vagy mechanizmusnak nevezni, bár nem fér bele egyik kategóriába sem. Descartes műve épp úgy tele van ellentmondással, mint egyénisége. Egyformán lehet benne az „idealizmus atyját” és a „materializmus atyját” látni. De vallását tekintve mindig is római katolikus volt.

. Wikipedia

Művek

Cogito ergo sum
René Descartes

„… barátaink ítéleteit is gyanúval kell fogadnunk, ha kedvezők ránk nézve.“

—  René Descartes

Neki tulajdonított idézetek

„Kételkedem tehát gondolkodom, gondolkodom tehát vagyok, vagyok tehát Isten létezik.“

—  René Descartes, Cogito ergo sum

Neki tulajdonított idézetek
Eredeti: Dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sum ergo Deus est.

„A beszédhez igen kevés észre van szükség.“

—  René Descartes

Neki tulajdonított idézetek

„Ha nem tudjuk felismerni a legigazabb nézetet, a legvalószínűbbet kell követni.“

—  René Descartes

Neki tulajdonított idézetek

„Descartes: Értekezés a módszerről“

—  René Descartes

Lásd még

„… a megismerés nagyobb tökéletesség, mint a kételkedés …“

—  René Descartes

Neki tulajdonított idézetek

Hasonló szerzők

Blaise Pascal fénykép
Blaise Pascal31
francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus és …
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne41
francia esszéíró, filozófus
Francis Bacon fénykép
Francis Bacon12
brit filozófus, államférfi
Isaac Newton fénykép
Isaac Newton15
angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus, alkimista
Thomas Hobbes fénykép
Thomas Hobbes7
angol filozófus
Galileo Galilei fénykép
Galileo Galilei16
olasz fizikus, csillagász, matematikus, természettudós
Immanuel Kant fénykép
Immanuel Kant18
német idealista filozófus
Chamfort fénykép
Chamfort17
francia író
Mai évfordulók
Wolfgang Amadeus Mozart fénykép
Wolfgang Amadeus Mozart5
osztrák klasszicista zeneszerző 1756 - 1791
Lewis Carroll fénykép
Lewis Carroll9
angol író, költő, matematikus, anglikán pap és fényképész 1832 - 1898
Szerb Antal fénykép
Szerb Antal52
magyar író, irodalomtörténész 1901 - 1945
Johann Gottlieb Fichte fénykép
Johann Gottlieb Fichte
német idealista filozófus 1762 - 1814
Több 32 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Blaise Pascal fénykép
Blaise Pascal31
francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus és …
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne41
francia esszéíró, filozófus
Francis Bacon fénykép
Francis Bacon12
brit filozófus, államférfi
Isaac Newton fénykép
Isaac Newton15
angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus, alkimista
Thomas Hobbes fénykép
Thomas Hobbes7
angol filozófus