René Descartes idézet

René Descartes fénykép
21   1

René Descartes

Születési dátum: 31. március 1596
Halál dátuma: 11. február 1650

René Descartes , latinosított nevén Renatus Cartesius francia filozófus, természetkutató és matematikus.

Vele kezdődik az újkori filozófia antropológiai fordulata, valamint ő volt az analitikus geometria egyik megalapítója. Műveiben az egzakt természettudományok eredményeit és a matematika módszereit alkalmazta. Filozófiájában a szubjektum erős hangsúlyozása és a lehető legnagyobb bizonyosságra való törekvés a jellemző.

Szembefordulva a skolasztikus filozófiával, az addigi hagyományos világnézettel, valamint a puszta hit alapján elfogadott álláspontokkal, az összes addigi igaznak elfogadott ismeret lerombolását, majd racionális érvelések útján való újjáépítését tűzte ki fő feladatának. Innen alakult ki az ismert descartes-i kételkedés, és a biztos, megingathatatlan alap keresése, melyet Descartes az öntudat bizonyosságában vélt megtalálni.

Műveiben egy új metafizikai és egy új természetelmélet bontakozik ki - valami, amit joggal lehet racionalizmusnak vagy mechanizmusnak nevezni, bár nem fér bele egyik kategóriába sem. Descartes műve épp úgy tele van ellentmondással, mint egyénisége. Egyformán lehet benne az „idealizmus atyját” és a „materializmus atyját” látni. De vallását tekintve mindig is római katolikus volt.

. Wikipedia

Művek

Cogito ergo sum
René Descartes

„Kételkedem tehát gondolkodom, gondolkodom tehát vagyok, vagyok tehát Isten létezik.“

—  René Descartes, Cogito ergo sum

Neki tulajdonított idézetek
Eredeti: Dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sum ergo Deus est.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Hasonló szerzők

Blaise Pascal fénykép
Blaise Pascal28
francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus és …
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne40
francia esszéíró, filozófus
Isaac Newton fénykép
Isaac Newton15
angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus, alkimista
Thomas Hobbes fénykép
Thomas Hobbes6
angol filozófus
Immanuel Kant fénykép
Immanuel Kant17
német idealista filozófus
Chamfort fénykép
Chamfort17
francia író
Mikes Kelemen fénykép
Mikes Kelemen13
magyar író, műfordító, II. Rákóczi Ferenc íródeákja, kamará…
Mai évfordulók
Mark Twain fénykép
Mark Twain90
amerikai író, újságíró, humorista 1835 - 1910
John Muir fénykép
John Muir2
1838 - 1914
John Maynard Keynes fénykép
John Maynard Keynes4
(1883-1946) angol matematikus és közgazdász 1883 - 1946
II. Erzsébet fénykép
II. Erzsébet
brit királynő 1926
Több 28 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Blaise Pascal fénykép
Blaise Pascal28
francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus és …
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne40
francia esszéíró, filozófus
Isaac Newton fénykép
Isaac Newton15
angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus, alkimista
Thomas Hobbes fénykép
Thomas Hobbes6
angol filozófus
Immanuel Kant fénykép
Immanuel Kant17
német idealista filozófus