Idézetek az emberekről

Idézetek gyűjteménye a emberek, ember, életkor, világ témáról .

Legjobb idézetek az emberekről-ről

Oscar Wilde fénykép
Arisztotelész fénykép

„A boldogság az élet értelme, az emberi lét célja és vége.“

—  Arisztotelész ókori görög filozófus és tudós -384 - -321 i.e.

Ralph Waldo Emerson fénykép

„A világ utat nyit annak az embernek, aki tudja, merre tart.“

—  Ralph Waldo Emerson 1803 - 1882

Neki tulajdonított idézetek

Elbert Hubbard fénykép
John Steinbeck fénykép
Mark Twain fénykép

„Soha ne mond el az igazat azoknak, akik azt nem érdemlik meg.“

—  Mark Twain amerikai író, újságíró, humorista 1835 - 1910

Oscar Wilde fénykép

„Csak a felszínes emberek ismerik jól önmagukat.“

—  Oscar Wilde ír költő, író, drámaíró 1854 - 1900

Theodore Roosevelt fénykép

„Csak az nem követ el hibát, aki nem csinál semmit.“

—  Theodore Roosevelt amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke (1901-1909) 1858 - 1919

Simone de Beauvoir fénykép
Friedrich Nietzsche fénykép
Kapcsolódó témák

All idézetek az emberekről

Teljesen 2140 idézet emberek, szűrés:

„Az emberek néha őrült dolgokat művelnek“

—  Mercèdes Rheinberger, könyv Ártatlan vagyok

330. o.

Tupac Shakur fénykép
Michael Jackson fénykép
Antoine de Saint-Exupéry fénykép
Lionel Messi fénykép
Alekszandr Szolzsenyicin fénykép
Citát „Általában az ember csakugyan szereti lesújtottnak látni a legjobb barátját. A barátság legnagyobbrészt ezen alapszik.“
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij fénykép
Citát „Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.“
Ernest Hemingway fénykép
Karl Marx fénykép
Ralph Waldo Emerson fénykép
Albert Einstein fénykép

„Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.“

—  Albert Einstein német-amerikai elméleti fizikus 1879 - 1955

Vincent van Gogh fénykép

„Mennél többet gondolkodom rajta, annál inkább érzem, hogy semmi sincs, amiben több művészet lenne, mint szeretni az embereket.“

—  Vincent van Gogh 19. századi holland festő 1853 - 1890

Neki tulajdonított idézetek

Hofi Géza fénykép
Gyurcsány Ferenc fénykép
Johnny Cash fénykép
Stephen King fénykép
Galileo Galilei fénykép

„Egy embernek semmit sem taníthatsz meg. Csak segíthetsz neki rátalálni.“

—  Galileo Galilei olasz fizikus, csillagász, matematikus, természettudós 1564 - 1642

Neki tulajdonított idézetek

Charles Haddon Spurgeon fénykép
Albert Einstein fénykép

„Nem csak egy egyszerű pacifista vagyok, hanem egy harcos pacifista. Hajlandó vagyok harcolni a békéért. Semmi nem vet véget a háborúnak, hacsak nem maguk az emberek tagadják meg a hadba vonulást.“

—  Albert Einstein német-amerikai elméleti fizikus 1879 - 1955

Eredeti: I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.

Charles Haddon Spurgeon fénykép

„Nincs szemetebb dolog, mint erőnek erejével beletukmálni az életet az olyan ember pofájába, aki már magatehetetlen, és nem akar tovább szolgálni.“

—  Romain Gary litván származású francia regényíró, filmrendező, második világháborús pilóta, fordító, diplomata 1914 - 1980

Desmond Morris fénykép
Molnár Ferenc fénykép
Mindszenty József fénykép

„Hiba volt az is, hogy a vezető magyar politikusok legtöbbje csak felületesen vagy egyáltalán nem ismerte Lenin és Sztálin legfontosabb műveit és az orosz bolsevizmus arcát: tetteit, célkitűzéseit, gyakorlatát. E tekintetben mindig hiányoltam – a Horthy-korszakban is – a felvilágosító munkát. Ami volt, az hézagos és fogyatékos volt, s majdnem teljesen megszűnt, hivatalos vonalon, a Bethlen- kezdeményezte kereskedelmi kapcsolatok után. Engem első fogságom emléke állandóan hajtott a bolsevizmus könyörtelen módszereinek elemzésére, ideológiájának – amennyire lehetett – maradéktalan megismerésére. Nem szűntem meg tüzetesen tanulmányozni Róma eligazításait sem, ugyanakkor elmélyedtem a materializmus bölcseletében és tulajdonképpen már 1917 óta igyekeztem elolvasni azokat a kritikai-ismertető műveket, amelyeket itthon és külföldön az orosz forradalom kezdetéről s későbbi étapjairól, terjedéséről felhajtani tudtam. Tanulmányaim és megfigyeléseim alapján tudtam, hogy a marxizmus olyan világnézeti, ideológiai irányzat, mely eszmeileg céltudatosan is ateista, gyakorlati módszereiben vallás- és egyházromboló, uralmának a világra való kiterjesztését könyörtelenséggel hajtja végre s a szelíd képmutatástól kezdve a leggonoszabb terroreszközöket is hajlandó igénybe venni. Évtizedekkel ezelőtt írtam „Az édesanya” című könyvemben a bolsevizmusról az alábbi sorokat: »Lenin írja Gorkijhoz: Minden isteneszme kimondhatatlan aljasság, és tulajdonképpen legundorítóbb leköpése önmagunknak. – Lenin nyíltan bevallotta, hogy programjuk szükségszerűen magában foglalja az istentelenség terjesztését. Ahogy az egyén, a magántulajdon fogalmát kiirtották, átgyúrják a családot és a házasságot is… Oroszországban kiirtották az ellenzéket, de a kulákokat (földmíveseket) is; behozták a rabszolgaságot. Emberi vágóhidak, tömegmészárlások fölött, vér- és könnyfolyamok, rémület és átokóceán hömpölygő hullámain uralkodik egy fej: a diktátoré. Remeg ő, remegnek tőle és ő állandósítja a vérfolyamot a bűn és bűnhődés földjén. Egy nép hangtalan átka övezi…«“

—  Mindszenty József Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros 1892 - 1975

Albert Schweitzer fénykép
Karády Katalin fénykép
Hérakleitosz fénykép
Jean-Jacques Rousseau fénykép

„Sohasem hittem, hogy az ember akkor szabad, ha azt teheti, amit akar: inkább akkor, ha soha sem kell megtennie, amit nem akar.“

—  Jean-Jacques Rousseau 1712 - 1778

Idézetek A magányos sétáló álmodozásai című művéből

Abraham Lincoln fénykép

„Bolondíthatsz néhány embert mindig, és minden embert valameddig, de nem bolondíthatsz mindig mindenkit.“

—  Abraham Lincoln amerikai jogász, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke (1861-1865) 1809 - 1865

Baháalláh fénykép

„Jómódban légy bőkezű, balsorsban pedig hálás. Légy méltó embertársad bizalmára, sugárzó és barátságos arccal tekints rá. Légy a szegényeknek kincs, a gazdagoknak meg figyelmeztető, a szűkölködők kiáltására válaszoló, ígéreted szentségének megtartója. Légy igazságos ítéletedben és megfontolt a beszédedben. Senkivel se bánj igazságtalanul és légy szelíd minden emberrel. Légy lámpás a sötétben járónak, öröm a bánatosnak, tenger a szomjazónak, kikötő az elfáradtnak, támasza és védelmezője az elnyomás áldozatának. Minden cselekedetedet tisztesség és becsületesség jellemezze. Légy otthon az idegennek, balzsam a szenvedőnek, erős bástya a menekülőnek. Légy a vaknak szem és vezérlő fény a tévelygő lába előtt. Az igazság orcájának légy ékessége, a hűség koronája, a tisztesség templomának oszlopa, az élet lehelete az emberiség testének, az igazságosság seregeinek címere, az erkölcs láthatárán fénylő égitest, harmat az emberi szív talajának, bárka a tudás óceánján, nap a jótékonyság égboltján, drágakő a bölcsesség fejékén, sugárzó fény nemzedéked láthatárán, gyümölcs az alázat fáján.“

—  Baháalláh 1817 - 1892

Forrás: Gyöngyszemek Bahá’u'lláh írásaiból http://www.bahai.hu/mediatar/bahai-irasok-szent-konyvek-szovegek/gyongyszemek-bahaullah-irasaibol/, 130. szemelvény

Wolfgang Amadeus Mozart fénykép
Albert Einstein fénykép
Albert Einstein fénykép
Lewis Carroll fénykép
Hofi Géza fénykép

„Mindennek van határa, kivéve az emberi hülyeségnek és a Szovjetuniónak.“

—  Hofi Géza magyar humorista, előadóművész, színművész 1936 - 2002

Paramahansza Jógánanda fénykép
Emil Cioran fénykép
Citát „Ha az ember nem áll készen arra, hogy igazat mondjon, akkor jobb, ha hallgat.“
Michael Schumacher fénykép
Arisztotelész fénykép

„Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra.“

—  Arisztotelész ókori görög filozófus és tudós -384 - -321 i.e.

I. könyv 1. f.
Forrással ellátott, Metafizika

Joszif Visszarionovics Sztálin fénykép
Wolfgang Amadeus Mozart fénykép
William Blake fénykép
Alexis de Tocqueville fénykép
Citát „Mily kevés az olyan ember, ki önmagát igazán jobban szereti, mint a gyomrát!“
Richard Wagner fénykép
Oscar Wilde fénykép
Oscar Wilde fénykép
Carl Gustav Jung fénykép
Stephen King fénykép
Stephen King fénykép
Alfred Adler fénykép
Keresztes Szent János fénykép
Albert Einstein fénykép

„Oly sok ember manapság - még hivatásos tudósok is - olyannak tűnnek nekem, mint aki már több ezer fát látott, de még soha nem látott egy erdőt. A történelmi és filozófiai háttértudás adja meg a függetlenséget a generációjának azon előítéleteitől, amelyektől a legtöbb tudós szenved. Véleményem szerint - Ez a filozófiai meglátás által megteremtett függetlenség különbözteti meg az egyszerű iparos embert az igazság igaz kutatójától.“

—  Albert Einstein német-amerikai elméleti fizikus 1879 - 1955

Eredeti: So many people today — and even professional scientists — seem to me like someone who has seen thousands of trees but has never seen a forest. A knowledge of the historic and philosophical background gives that kind of independence from prejudices of his generation from which most scientists are suffering. This independence created by philosophical insight is — in my opinion — the mark of distinction between a mere artisan or specialist and a real seeker after truth.

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij fénykép
Henry Ford fénykép
Che Guevara fénykép

„A fizetségnél sokkal fontosabb a büszkeség, melyet afelett érez az ember, hogy felebarátját szolgálja.“

—  Che Guevara 1928 - 1967

Revolutionary Medicine (1960)

Albert Schweitzer fénykép

„Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes.“

—  Albert Schweitzer német teológus, lelkész, filozófus, orgonaművész, tanár, orvos 1875 - 1965

Oscar Wilde fénykép

„Az egyetlen dolog, amit az emberi természetről biztosan tudunk, az hogy változik.“

—  Oscar Wilde ír költő, író, drámaíró 1854 - 1900

Neki tulajdonított idézetek

Fernando Pessoa fénykép

„Az ember éppoly oktalan állat, mint a többi. Az egyetlen különbség abban áll, hogy a többiek egyszerű oktalan állatok, az ember pedig összetett oktalan állat.“

—  Fernando Pessoa portugál költő 1888 - 1935

Forrás: Bölcsességek könyve, Szalay Könyvkiadó, 1999. ISBN 9639178276

Albert Einstein fénykép

„A szerelembe esés egyáltalán nem a legbutább dolog, amire az emberek képesek - de a gravitáció nem hibáztatható ezért.“

—  Albert Einstein német-amerikai elméleti fizikus 1879 - 1955

Általános használt formája: A gravitáció nem hibáztatható azért, hogy az emberek szerelembe esnek.
Eredeti: Falling in love is not at all the most stupid thing that people do — but gravitation cannot be held responsible for it.

Albert Einstein fénykép
Mahatma Gandhi fénykép

„Ahogy a fának is egy törzse van, de sok ága és levele, úgy csakis egy vallás létezik - az emberi vallás - és annak sok hitvallása.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: Even as a tree has a single trunk but many branches and leaves, there is one religion — human religion — but any number of faiths.

Erich Fromm fénykép

„Ha igazán szeretek egy embert, mindent szeretek, szeretem a világot, szeretem az életet.“

—  Erich Fromm 1900 - 1980

Neki tulajdonított idézetek

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij fénykép
Albert Einstein fénykép
Pablo Picasso fénykép
François Villon fénykép
Oscar Wilde fénykép

„Ha el akarod mondani az embereknek az igazságot, akkor nevettesd meg őket, máskülönben megölnek.“

—  Oscar Wilde ír költő, író, drámaíró 1854 - 1900

Neki tulajdonított idézetek
Eredeti: If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they'll kill you.

Joszif Visszarionovics Sztálin fénykép
Carl Gustav Jung fénykép
Lev Nyikolajevics Tolsztoj fénykép
Friedrich Schiller fénykép
Sir Alexander Fleming fénykép
Jules Verne fénykép
Agatha Christie fénykép
Sir Winston Churchill fénykép

„Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.“

—  Sir Winston Churchill Az Egyesült királyság miniszterelnöke a II. világháború alatt 1874 - 1965

Neki tulajdonított idézetek

Anthony de Mello fénykép
Simone de Beauvoir fénykép
Márai Sándor fénykép
Michel Eyquem de Montaigne fénykép

„Nagy csudatévő az emberi elme!“

—  Michel Eyquem de Montaigne francia esszéíró, filozófus 1533 - 1592

Victor Eftimiu fénykép
Dante Alighieri fénykép
Cicero fénykép

„… a derék ember a vállalt küzdelmekért és veszedelmekért semmi más jutalmat nem kíván, csak az elismerést és a dicsőséget.“

—  Cicero ókori római író, filozófus, politikus -106 - -43 i.e.

Neki tulajdonított idézetek

Claudia Gray fénykép
Arthur Schopenhauer fénykép