Petőfi Sándor idézet

Petőfi Sándor fénykép
18   2

Petőfi Sándor

Születési dátum: 1. január 1823
Halál dátuma: 31. július 1849

Petőfi Sándor magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel ezer verset írt magyarul, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították.A tanulást tizennyolc esztendős korában abbahagyva színész lett, és ekkor kezdett verseket írni. 1844-től élt Pesten, majd 1846-tól baráti körével irodalmi társaságot szervezett. Fiatal kora ellenére ekkorra már országos ismertségre tett szert. A „márciusi ifjak” egyik vezetőjeként részt vett az 1848. március 15-i forradalomban, amelynek a szimbólumává vált. A 26 éves költő ezután a szabadságharc küzdelmeiben is részt vállalt. A történészek mai álláspontja szerint életét is áldozta a magyar szabadságért, hiszen 1849. július 31-én esett el a segesvári csatát követő fejvesztett menekülés közben, a honvédeket üldöző kozák ulánusok által elkövetett mészárlásban. Eltűnésének minden körülménye azonban még a mai napig sem tisztázódott.

Ő a magyar romantika kiteljesítője, és koráig még ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben: nála jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi, házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a „puszta”, a magyar Alföld méltó rajza. Ő írt először verseiben a „világszabadságról”, és általa teljesen új hang szólalt meg a magyar irodalomban. Közérthetően, egyszerűen szólt mindenkihez, hiszen a nép nyelvét beemelte az irodalomba, és a versek külső formája helyett a gondolatot állította középpontba.

Számos költeménye szinte minden magyar számára ismert. János vitéz című elbeszélő költeményéből daljáték, bábelőadás, rajzfilm és rockopera is készült. Legismertebb költeménye a Nemzeti dal, amely az 1848. március 15-i forradalom máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Emlékét Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta helységeiben több múzeum és emlékház, valamint számtalan utcanév, szobor és emléktábla őrzi. Wikipedia

Művek

A helység kalapácsa
Petőfi Sándor

Idézetek Petőfi Sándor

„Anyám, az álmok nem hazudnak;“

—  Petőfi Sándor

Műveiből, Jövendölés

„A kancsal hegedűs,
A félszemü cimbalmos
S a bőgő sánta huzója
Föltelepűlt kényelmesen
A kemencének tetejére; miközben
Vitéz Csepü Palkó,
A tiszteletes két pej csikajának
Jókedvű abrakolója,
Így adta bizonyságát
Ékesszólási tehetségének:
„Bort!““

—  Petőfi Sándor, könyv A helység kalapácsa

Felfogta azonnal
A szemérmetes Erzsók
E szónoklat magas értelmét,
S eszközlé annak teljesülését
Nem fontolva haladván.
Második ének
Műveiből, A helység kalapácsa

„Mi a dicsőség?…Tündöklő szivárvány, a napnak könnyekben megtört sugára.“

—  Petőfi Sándor

Forrás: Vezércsillagok (Franklin-társulat nyomdája, Budapest, 1901)

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak“

—  Petőfi Sándor

Műveiből, Az Alföld

„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él.“

—  Petőfi Sándor

1843 március 5-e előtt
Műveiből, Jövendölés

Hasonló szerzők

William Blake fénykép
William Blake29
angol költő, festő, grafikus és nyomdász
Thomas Alva Edison fénykép
Thomas Alva Edison32
amerikai elektrotechnikus, üzletember, feltaláló
Oscar Wilde fénykép
Oscar Wilde168
ír költő, író, drámaíró
Victor Hugo fénykép
Victor Hugo55
francia romantikus költő, regény- és drámaíró
Lewis Carroll fénykép
Lewis Carroll9
angol író, költő, matematikus, anglikán pap és fényképész
George Gordon Byron fénykép
George Gordon Byron33
angol költő, író
Mai évfordulók
George Best fénykép
George Best7
Aranylabdás északír labdarúgó 1946 - 2005
Victor Hugo fénykép
Victor Hugo55
francia romantikus költő, regény- és drámaíró 1802 - 1885
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83 1813 - 1883
Anatol Rapoport fénykép
Anatol Rapoport
1911 - 2007
Több 21 mai évfordulók
Hasonló szerzők
William Blake fénykép
William Blake29
angol költő, festő, grafikus és nyomdász
Thomas Alva Edison fénykép
Thomas Alva Edison32
amerikai elektrotechnikus, üzletember, feltaláló
Oscar Wilde fénykép
Oscar Wilde168
ír költő, író, drámaíró
Victor Hugo fénykép
Victor Hugo55
francia romantikus költő, regény- és drámaíró