Friedrich Nietzsche idézet

Friedrich Nietzsche fénykép
58   4

Friedrich Nietzsche

Születési dátum: 15. október 1844
Halál dátuma: 25. augusztus 1900
Más nevek: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Nietzsche német klasszika-filológus, egyetemi tanár, filozófus, költő, zeneszerző.Nietzsche mindig is vitatott gondolkodónak számított. Filozófiája, művészetfelfogása rendkívül nagy hatású, sok szerzőt, művészt megihletett.

Életfilozófiájával az individualizmus képviselője, az egzisztencializmus egyik előfutára Kierkegaard és Schopenhauer mellett. Kritizálta a korabeli értékrendet, különösen a kereszténységet, a szocializmust, a darwinizmust. Különc zseniként került be a történelembe. Szenvedélyes elkötelezettség, radikális újítási akarat, nyelvi mágia jellemzi munkásságát.

A vallást hazugságnak tekintette az emberen túli ember szemszögéből nézve, a részvétet a tömegmorál jelének . A részvét az, ami szerinte tönkreteszi az erős embert, aki magasabb célok felé tekintve ki van téve annak a veszélynek, hogy az emberi szenvedés láttán képtelen követni elhatározását. Tagadta az akkor fennálló államrend és -szerkezet jogosultságát a néptömegek vezetésében. Az uralomra termett, erős embert hirdeti.

Nietzsche gondolatai könnyen félreérthetőek, amennyiben olyasvalaki értelmezi őket, aki a sok helyütt prófétai dühöt és indulatot mutató szöveget a metaforákon túl, szó szerint veszi, és a valóságban is megvalósításra alkalmasnak gondolja . Másrészt nem szabad elfelednünk, hogy Nietzsche nagy részben az akarat filozófusának tekintendő, és az önmegvalósítás szubjektivitásától a szellemi élmények útján át az akarat jelenléte többet nyom a latban, mint egy szó szerint veendő, materiális valóságra irányuló kijelentés. Wikipedia

„Nem tudok hinni egy olyan istenben, akihez mindig imádkoznunk kell.“

—  Friedrich Nietzsche

Idézetek műveiből, Forrás nélküli idézetek

„Az idealista javíthatatlan. Ha kipenderítik a mennyországból, eszményt kovácsol a poklából.“

—  Friedrich Nietzsche

Idézetek műveiből, Forrás nélküli idézetek

„Egy férfi két dolgot akar: veszélyt és játékot. Ezért akarja a nőt, aki a legveszedelmesebb játékszer.“

—  Friedrich Nietzsche

Idézetek műveiből, Forrás nélküli idézetek

„Egy nő barátságot köthet egy férfival, de ehhez kis mértékű fizikai antipátia is szükséges.“

—  Friedrich Nietzsche

Idézetek műveiből, Forrás nélküli idézetek

„A mennyből az összes érdekes ember hiányzik.“

—  Friedrich Nietzsche

Idézetek műveiből, Forrás nélküli idézetek

„Nincsenek tények, csak interpretációk.“

—  Friedrich Nietzsche

Idézetek műveiből, Forrás nélküli idézetek

„A két európai narkotikum, az alkohol és a kereszténység.“

—  Friedrich Nietzsche

Idézetek műveiből, Forrás nélküli idézetek

„A boldog élet lehetetlen; a legtöbb, amit kívánhat az ember, az a heroikus életút. Heroikus életet él az az ember, aki mindenfajta nemes ügyért áldozatos, kemény küzdelmet folytat és végül győzelmet arat, ám rosszul fizetik vagy egyáltalán nem is fizetik meg.“

—  Friedrich Nietzsche

(Schopenhauer) Az ilyenféle heroikus életút, a közben véghezvitt önsanyargatással együtt, persze a legkevésbé sem felel meg azok erről alkotott nyomorúságos fogalmának, akik a legtöbbet fecsegnek róla, ünnepélyeket rendeznek nagy emberek emlékére és tévesen hiszik, hogy a nagy ember éppen úgy nagy, ahogyan kicsik ők, tehát valami ajándék révén, és saját kedvtelésre, mintegy szórakozásból, vagy mintha valami mechanikus kényszer kényszerítené e belső kényszer ellenében vak engedelmességre; tehát aki nem kap ilyen ajándékot, vagy nem érzi a kényszert, az éppúgy joggal kicsi, ahogy az említett ember nagy.
Idézetek műveiből, Forrás nélküli idézetek

„Vidám tudomány (III. könyv 125 fejezet).“

—  Friedrich Nietzsche

Idézetek műveiből, Második alkotói periódus

Hasonló szerzők

Ludwig van Beethoven fénykép
Ludwig van Beethoven18
német klasszicista zeneszerző
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83
Karl Marx fénykép
Karl Marx12
német filozófus, közgazdász
Thomas Carlyle fénykép
Thomas Carlyle2
skót író, filozófus, történész, 1795-1881
Mai évfordulók
Wolfgang Amadeus Mozart fénykép
Wolfgang Amadeus Mozart5
osztrák klasszicista zeneszerző 1756 - 1791
Lewis Carroll fénykép
Lewis Carroll9
angol író, költő, matematikus, anglikán pap és fényképész 1832 - 1898
Szerb Antal fénykép
Szerb Antal52
magyar író, irodalomtörténész 1901 - 1945
Johann Gottlieb Fichte fénykép
Johann Gottlieb Fichte
német idealista filozófus 1762 - 1814
Több 32 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Ludwig van Beethoven fénykép
Ludwig van Beethoven18
német klasszicista zeneszerző
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83
Karl Marx fénykép
Karl Marx12
német filozófus, közgazdász