Idézetek a várakozásról

Idézetek gyűjteménye a várakozás témáról .

Kapcsolódó témák

Teljesen 30 idézet várakozás, szűrés:


„Nem volt ínyére a várakozás“

—  Mercèdes Rheinberger, könyv Ártatlan vagyok

99. o.

Terry Pratchett fénykép
Jean-Jacques Rousseau fénykép
Thomas Alva Edison fénykép

„Minden teljesül annak, aki reménykedik, míg vár.“

—  Thomas Alva Edison amerikai elektrotechnikus, üzletember, feltaláló 1847 - 1931

Tendzin Gyaco fénykép
Németh László fénykép
Stephenie Meyer fénykép
Darren Shan fénykép
Jean-Jacques Rousseau fénykép
Ezra Pound fénykép

„Rabszolga az, ki arra vár, hogy felszabadítsák.“

—  Ezra Pound amerikai költő, műfordító, kritikus, szerkesztő 1885 - 1972

Bölöni Farkas Sándor fénykép
Id. Alexandre Dumas fénykép
Gilbert Keith Chesterton fénykép

„Mióta a kereszténységet anyámnak fogadtam, s nem holmi teóriának tekintem, mely véletlenül az utamba akadt, kicsiny kertté változott vissza Európa és a nagyvilág, kertté, melyben a macska és a gereblye jelképes alakjait bámulom; gyermekkorom tündéri tudatlanságával és várakozásával nézek mindenre. Egyik-másik tan vagy szertartás éppoly idomtalannak és furcsának tűnik, mint a gereblye; ám tapasztalatból tudom, hogy az efféle dolgok valahogy mégis zöld gyepen és virágon végződnek… Hadd említsek egy példát a száz közül! Ami engem illet, semmiféle ösztönös rokonszenvet nem érzek a fizikai szüzesség iránt való lelkesültséggel szemben, amely kétségtelenül jellemző vonása a történelmi kereszténységnek. Ám ha nem magamat tekintem, hanem a világot, észre kell vennem, hogy ez a lelkesültség nem csupán a kereszténység jellemzője volt, hanem a pogányságé is - számtalan vonatkozásban jellemzője a magasrendű emberi természetnek. A görögöknek volt érzékük a szüzesség iránt, midőn Artemiszt márványba faragták, szintúgy a rómaiaknak, midőn a Veszta-szüzeket díszruhába öltöztették. Az Erzsébet-kor leggonoszabb és legvadabb drámaírói úgy ragaszkodtak a szó szoros értelmében vett női tisztasághoz, mintha a világ alappillére volna. Sőt, a modern világ (még ha gúnyolja is a nemi ártatlanságot) a nemi ártatlansággal szemben nemes bálványimádatot tanúsít - bálványozza a gyermekeket. Mármost, minden gyermekszerető ember jól tudja, hogy különös szépségük nyomban hervadni kezd, mihelyt a fizikai nemiség első jegyei megjelennek rajtuk. Mivel az emberi tapasztalat egybevág a keresztény tanítással, egyszerűen arra következtetésre jutok, hogy én vagyok az, aki téved, és az egyháznak igaza van. Sőt, még helytállóbb az a megállapítás, hogy az én felfogásom hiányos, az egyházé azonban egyetemes. Az egyházat nem uniformizált emberek alkotják, és az egyház nem is kívánja tőlem, hogy nőtlen legyek. A tényt, hogy nem értékelem a cölibátust, éppúgy elfogadom, mint azt a tényt, hogy nincs zenei érzékem. Ellenem tanúskodik az emberiség tapasztalata, miként ellenem tanúskodik Bach esetében. A cölibátus virág apám kertjében, melynek nem tudom édes és ijesztő nevét. De lehet, hogy egyszer megtudom.“

—  Gilbert Keith Chesterton angol író, filozófus, teológus 1874 - 1936

IX. Tekintély és kaland
Igazságot! (Orthodoxy) (1909)

Jay Leno fénykép
Lucius Annaeus Seneca Maior fénykép
Woody Allen fénykép
Paulo Coelho fénykép
Paulo Coelho fénykép
Paulo Coelho fénykép
Paulo Coelho fénykép