Idézetek a harcról

Idézetek gyűjteménye a háború, harc, emberek, ember témáról .

Legjobb idézetek a harcról-ről

Tupac Shakur fénykép

„Ne azért élj, hogy harcolj, hanem azért harcolj, hogy élj.“

—  Tupac Shakur amerikai rapper és színész (1971-1996) 1971 - 1996

Ralph Waldo Emerson fénykép

„Mindig tedd azt, amit félsz megtenni.“

—  Ralph Waldo Emerson 1803 - 1882

Neki tulajdonított idézetek

Oscar Wilde fénykép
H. Jackson Brown, Jr. fénykép
Mark Twain fénykép
John Steinbeck fénykép
Ernest Hemingway fénykép

„A világ megtör mindenkit, ám a töréspontokon erősödik, aki állja.“

—  Ernest Hemingway amerikai, irodalmi Nobel-díjas regényíró, novellista, újságíró 1899 - 1961

Sigmund Freud fénykép
Tennessee Williams fénykép
Louisa May Alcott fénykép

All idézetek a harcról

Teljesen 86 idézet harc, szűrés:

Citát „Mindenki hadban áll különféle dolgokkal … Én néha a saját szívemmel állok hadban.“
Tupac Shakur fénykép
Adolf Hitler fénykép
Erwin Rommel fénykép
Oscar Wilde fénykép
Sun Zi fénykép
Horatius fénykép
Corneliu Zelea Codreanu fénykép
Kádár János fénykép
Kádár János fénykép
Ady Endre fénykép
Petőfi Sándor fénykép
Szerb Antal fénykép
Abraham Lincoln fénykép
Sun Zi fénykép

„Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen.“

—  Sun Zi -543 - -495 i.e.

Idézetek könyvéből

„Uram elég a harcból.“

—  Fáy Ferenc magyar költő 1921 - 1981

Utolsó szó jogán

Selye János fénykép

„Az életbenmaradás két lehetséges útja a harc és az alkalmazkodás. leggyakrabban az alkalmazkodás az, ami eredményesebb.“

—  Selye János osztrák-magyar származású kanadai vegyész, belgyógyász, endokrinológus 1907 - 1982

Idézetek műveiből, Stressz szorongás nélkül

Rob Thomas fénykép
Fidel Castro fénykép
Thomas Jefferson fénykép

„Nem azok közé tartozom akik félnek a néptől. A nép, és nem pedig a gazdagok továbbélő szabadságunk támaszai. És, hogy megõrizzük népünk függetlenségét, nem engedhetjük meg, hogy vezetõink állandó adósságal terheljenek meg bennünket. Választanuk kell takarékosság és szabadság, vagy tékozlás és szolgaság között. Ha olyan adósságokba verjük magunkat, hogy adót kell fizetnünk a húsra, italra, szükségleteinkre és kényelmünkre, munkánkra és szórakozásunkra, hivatásunkra és hitünkre - ahogy Anglia népe is kénytelen -, akkor népünknek, mint nekik is, huszon-négyből tizen-hat órát kell majd dolgoznia és tizenöt óra jövedelmét a kormánynak adnia adósságaira és költségeire; és a tizenhatodik óra keresete nem lévén elég kenyérre, kénytelenek leszünk - mint ők is - zabkását és krumplit enni. Nem lesz időnk gondolkozni, nem lesz módunk a hûtelen gazdákat számadásra vonni, hanem örülünk majd ha létfenntartásunkat megkereshetjük, bérbeadván magunkat társ-szenvedőink nyakára bilincset verni. Földbirtokosaink is, mint az övéik, névleg megtartják ugyan a sajátjuknak nevezett ingatlant és annak igazgatását, de valójában csupán mint a kincstár intézői, és kénytelenek lesznek - mint övéik is - külföldön vándorolni és megelégedni nyomorral, ismeretlenséggel, kivetettséggel és a nemzet glóriájával. E példa áldásos tanulságként állhatna elõttünk, hogy köz- és magán szertelenség miként teszi tönkre a magán vagyonokat. Az alapelvtõl való eltérés elsõ esete a második példájává válik, a második a harmadikévá, és így tovább, míg a társadalom nagy része nyomorúság automatáivá alakul és nem lesz máshoz érzéke mint bûnhöz és szenvedéshez. Azután indul el majd a bellum omnium in omnia [harc mindenki mindenkik ellen], amit egyes filozófusok oly elterjedtnek találtak ebben a világban, hogy azt képzelték az embertelenség az emberiség természetes állapota. Az államadósság e félelmetes fogat első lova. Amit adózás és az annak nyomában járó nyomorúság és elnyomás követ.“

—  Thomas Jefferson amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok 3. elnöke (1801-1809) 1743 - 1826

Eredeti: levél Samuel Kerchival http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/jeffkerch.html-hoz, 1816. július 12.

Rudolf Péter fénykép
Tarkan Tevetoğlu fénykép

„Nehéz időket éltünk meg gyerekkorunkban. Egy család, távol az otthontól, Németországban. Sokat szenvedtek [a szüleim]. Sok volt a fájdalom, a harc közöttük.“

—  Tarkan Tevetoğlu 1972

2006 – egy, a moszkvai Takvim újságnak adott interjúban.
Forrás: Tarkan-interjú a Takvim újságnak Moszkvában http://tarkandeluxe.blogspot.com/2006/06/tarkan-interview-in-red-square-1.html

Petőfi Sándor fénykép
Polgár Judit fénykép
Arthur Schopenhauer fénykép
Fejtő Ferenc fénykép
Isaac Asimov fénykép

„Nem félek a számítógépektől, a hiányuktól félek.“

—  Isaac Asimov orosz származású amerikai író és biokémikus 1920 - 1992

További idézetek

Pierre Curie fénykép
Fidel Castro fénykép
Sun Zi fénykép
Bernard Montgomery fénykép

„Az Egyesült Államok megszegte a háborúzás második szabályát. A szabály az, hogy ne szállj harcba szárazföldi csapatokkal az ázsiai szárazföldön. Az első szabály az, hogy ne vonulj Moszkva ellen. Ezt a két szabályt én magam találtam ki.“

—  Bernard Montgomery 1887 - 1976

: Morality and Political Violence https://books.google.hu/books?id=jKxvCefUoiAC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=The+US+has+broken+the+second+rule+of+war.+That+is,+don%27t+go+fighting+with+your+land+army+on+the+mainland+of+Asia.&source=bl&ots=pidX1oBrLE&sig=unUSBonhrjm2p3-nMxAHbc-xUts&hl=hu&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result – Az Egyesült Államok vietnámi szerepvállalásának veszélyeiről, 1962
Eredeti: :The U.S. has broken the second rule of war. That is, don’t go fighting with your land army on the mainland of Asia. Rule One is don’t march on Moscow. I developed these two rules myself.

Oswald Spengler fénykép
Max Planck fénykép
Stephen King fénykép
Philip K. Dick fénykép
Hérakleitosz fénykép
Sun Zi fénykép
Szálasi Ferenc fénykép
Sun Zi fénykép
Fidel Castro fénykép
Karl Jaspers fénykép
Corneliu Zelea Codreanu fénykép
Joszif Visszarionovics Sztálin fénykép
Nagy Imre fénykép
Fidel Castro fénykép
Fidel Castro fénykép
Che Guevara fénykép
Grósz Károly fénykép
Tendzin Gyaco fénykép

„Eljött az ideje, hogy oktassuk az embereket, hogy befejezzünk minden vallási, kulturális, politikai vagy gazdasági vitát. A harc hiábavaló. Öngyilkosság.“

—  Tendzin Gyaco 1935

Eredeti: The time has come to educate people, to cease all quarrels in the name of religion, culture, countries, different political or economic systems. Fighting is useless. Suicide.

Mahatma Gandhi fénykép

„Az erőszakmentes ellenállás pont az ellentéte a gyengeségnek. Az ellenségtől elszenvedett elnyomás bosszú nélküli elfogadása, az ellenállással kombinálva nem passzív, hanem aktív. Az Igazság kutatásában, és a politikai harcokban az erőszakmentes eszközök használatához szükséges eltökéltségben nincs semmi ösztönös, vagy önkéntelen, erő kell hozzá.“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: Non-violent resistance implies the very opposite of weakness. Defiance combined with non-retaliatory acceptance of repression from one's opponents is active, not passive. It requires strength, and there is nothing automatic or intuitive about the resoluteness required for using non-violent methods in political struggle and the quest for Truth.

Paul Valéry fénykép
Alfred de Vigny fénykép
Eleanor Roosevelt fénykép
William Faulkner fénykép
Bertrand Russell fénykép

„Ne féljen attól, hogy különc legyen a véleményében, mert minden most elfogadott vélemény egykor különc volt.“

—  Bertrand Russell angol matematikus, logikatudós, filozófus és szociológus, Kingston III. grófja 1872 - 1970

Victor Hugo fénykép
Marie Curie fénykép
Paulo Coelho fénykép
Alexander Pope fénykép
Paulo Coelho fénykép
Friedrich Nietzsche fénykép
Jack London fénykép
Sigmund Freud fénykép
William Shakespeare fénykép

„Idővel utáljuk azt, amitől gyakran félünk.“

—  William Shakespeare angol drámaíró, költő, színész 1564 - 1616

Bruce Lee fénykép
Albert Einstein fénykép
Citát „Jobb meghalni a szabadságért harcolva, mint az életed hátralévő részéig rabnak lenni.“
Bob Marley fénykép
Robert Kiyosaki fénykép
Alfred Adler fénykép
Joseph Campbell fénykép
William Shakespeare fénykép
Richard Bach fénykép
Audre Lorde fénykép
Joszif Alekszandrovics Brodszkij fénykép
James Baldwin fénykép
Percy Bysshe Shelley fénykép
André Gide fénykép
Bonaparte Napóleon fénykép

„Aki attól fél, hogy legyőzik, annak biztos a vereség.“

—  Bonaparte Napóleon francia tábornok, hadvezér, politikus, császár 1769 - 1821

Fridolin Ambongo Besungu fénykép
William Shakespeare fénykép
Dorothy Thompson fénykép
Mark Twain fénykép
Léon Blum fénykép
Lev Nyikolajevics Tolsztoj fénykép