Cytaty na temat stan

Zbiór cytatów na temat stan, ludzie, nasi, nie żyje.

Razem 2835 cytatów:

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia

„W Polsce głód mieszkaniowy jest ogromny. Jesteśmy na dole statystyk europejskich, nie tylko jeśli chodzi o liczbę powstających lokali mieszkaniowych, ale także pod względem ich stanu technicznego czy wyposażenia w media. Remedium na tę sytuację ma być rządowy program Mieszkanie Plus.“

—  Piotr Morta 1959

posiedzenie Komisji Trójstronnej.
Źródło: fzz.org.pl, 14 listopada 2016 http://fzz.org.pl/aktualnosci/posiedzeniu-zespolu-trojstronnego-do-spraw-budownictwa-i-gospodarki-komunalnej

Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„I tak oto niepostrzeżenie z solidnego fundamentu tradycji wypada kolejna cegiełka. Ile ich jeszcze zostało? Ile będzie w stanie utrzymać ściany nośne potężnego gmachu, w którym mieszkamy?“

—  Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961

Źródło: Zapomniane oblicze Świętego Mikołaja, Ekologia.pl, 2011. http://ekologia.pl/srodowisko/specjalne/zapomniane-oblicze-swietego-mikołaja,16358.html

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia

„Biedacy zawsze żyją ponad stan.“

—  Andrzej Majewski pisarz i fotografik polski 1966

Józef Stalin Fotografia
Freddie Mercury Fotografia
Robert Baden-Powell Fotografia

„Pełnienie służby -jakiegokolwiek rodzaju by ona była, stanowi dla skauta sposób wypełniania przyrzeczenia, obowiązku wobec Boga.“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Skauting i Bóg

Søren Kierkegaard Fotografia
Tadeusz Kotarbiński Fotografia
Arthur Schopenhauer Fotografia
Gustave Flaubert Fotografia
Ignacy Loyola Fotografia

„Trzy są sprawdziany pewne domu zakonnego w dobrym stanie: jeżeli zachowuje się dokładnie klauzurę, schludność i regułę o milczeniu.“

—  Ignacy Loyola założyciel jezuitów, święty Kościoła Katolickiego 1491 - 1556

Sentencje wybrane św. Ignacego

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Marilyn Monroe Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

„To jawne odrzucanie zasad człowieczeństwa, które stanowi istotę państwa, jest z państwowego punktu widzenia najwyższym obowiązkiem i największą cnotą: nazywa się patriotyzmem i stanowi transcendentną moralność państwa. Moralność tę nazywamy transcendentną, ponieważ zazwyczaj wznosi się ona ponad poziom ludzkiej osobistej i społecznej moralności oraz sprawiedliwości, wskutek czego najczęściej jest z nimi sprzeczna. Tak na przykład zgodnie z zasadami zwykłej, ludzkiej moralności uznajemy za przestępstwo znieważanie, gnębienie, ograbianie, okradanie, zabijanie i ujarzmianie bliźnich. Z punktu widzenia patriotyzmu wszystko to jest obowiązkiem i cnotą, jeśli tylko utrwala lub wzmaga potęgę państwa i zwiększa jego chwałę. Wszystko to staje się obowiązkiem każdego obywatela-patrioty; każdy powinien gnębić, ograbiać, zabijać nie tylko obcych, ale nawet swoich współobywateli, ilekroć wymaga tego dobro państwa. To nam wyjaśnia, dlaczego od zarania dziejów, czyli od czasu powstania państw, polityka zawsze była (i jest nadal) dziedziną, w której – pod przykrywką wzniosłych frazesów – stale popełnia się i uprawia rozbój. Łotrowski proceder staje się tu czymś chwalebnym, uprawiany jest bowiem w imię patriotyzmu, transcendentnej moralności i najwyższych interesów państwa.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Patriotyzm

Awicenna Fotografia
Johnny Depp Fotografia

„W jakimś stopniu jestem w stanie utożsamić się z Johnem Wilmotem, jako że sam również zetknąłem się wiele razy z niechęcią, antypatią czy wręcz nienawiścią.“

—  Johnny Depp aktor amerykański 1963

Źródło: Yola Czaderska-Hayek, Zapracowałem sobie na opinię dziwaka. Johnny Depp specjalnie dla Stopklatki, stopklatka.pl, 30 czerwca 2006 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=32268

Jim Morrison Fotografia
Woody Allen Fotografia

„Mój pierwszy film był tak zły, że w siedmiu stanach zastąpiono nim karę śmierci.“

—  Woody Allen amerykański scenarzysta, reżyser, producent i aktor pochodzenia żydowskiego 1935

Carl Sagan Fotografia
Thomas Jefferson Fotografia
Thomas Fuller Fotografia

„Wszystko jest trudne zanim stanie się proste.“

—  Thomas Fuller 1608 - 1661

All things are difficult before they are easy. (ang.)
Źródło: Gnomologia: Adagies and Proverbs; Wise Sentences and Witty Sayings, Ancient and Modern, Foreign and British http://books.google.pl/books?id=3y8JAAAAQAAJ, Londyn 1732, s. 21.

Stanisław Ignacy Witkiewicz Fotografia
Robert Baden-Powell Fotografia

„Istotę życia skautowego stanowi pełne tężyzny życie w terenie.“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Skauting

Isaac Asimov Fotografia

„Chciałbym, aby ludzie zachowali Ziemię w stanie owej cudownej użyteczności dla życia, w jakim ją zastali. Myślę, że byłoby grzechem wobec Wszechświata, gdybyśmy zniszczyli naszą kolebkę.“

—  Isaac Asimov amerykański pisarz 1920 - 1992

Źródło: Dorothy Crook, Perspektywy, tłum. Barbara Komuda, „Fantastyka” nr 1/82, s. 15–16.

Anna M. Nowakowska Fotografia
Olga Tokarczuk Fotografia
Jean-Paul Sartre Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Baszszar al-Asad Fotografia

„Wypowiedzi polityków w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie i w innych krajach są obrazą zdrowego rozsądku i lekceważeniem opinii publicznej własnych narodów. To nonsens: najpierw oskarżać, a dopiero potem zbierać dowody. I tym zajmuje się najpotężniejszy kraj – USA. W środę nas oskarżono a za dwa dni amerykański rząd oświadczył, że rozpoczyna zbieranie dowodów. W jaki sposób chcą zbierać te dowody znajdując się daleko od miejsca zdarzenia? Oskarżono nas o to, że armia zastosowała broń chemiczną w obszarze, który niby znajduje się pod kontrolą bojowników. Tak naprawdę, na tym terenie nie ma wyraźnej linii frontu między armią i bojownikami. Jak państwo może wykorzystać broń chemiczną lub jakikolwiek inny rodzaj broni masowego rażenia w miejscu, w którym koncentrują się jego wojska? To przeczy elementarnej logice. Dlatego tego rodzaju oskarżenia mają wyłącznie polityczny charakter, a ich przyczyną jest szereg zwycięstw sił rządowych nad terrorystami. A co się tyczy dochodzenia ws. zbrodni wojennych w Syrii, jesteśmy pierwszymi, którzy zażądali przybycia międzynarodowej komisji śledczej. Kiedy terroryści wystrzelili rakietę z trującym gazem w Aleppo wkrótce po wielu wypowiedziach na Zachodzie o gotowości sił rządowych do użycia broni chemicznej, poprosiliśmy o wizytę zagranicznych ekspertów. Stanowisko to zostało uzgodnione z Rosją, chcieliśmy by USA, Francja, Wielka Brytania przekonały się, że to nie my, ale nasi przeciwnicy używają broni chemicznej. Żeby przekonały się na podstawie konkretnych faktów, a nie gołosłownych oskarżeń. Ale wiadomo, że wszystkie rezultaty mogą być interpretowane na korzyść poszczególnych krajów. Dlatego oczekujemy, że Rosja nie pozwoli interpretować dokumentów w interesie polityki amerykańskiej czy zachodniej w ogóle.“

—  Baszszar al-Asad 1965

Z wywiadu dla rosyjskiej gazety Kornel Sawiński: Bashar Al-Assad: najciekawsze cytaty 2013 r. http://geopolityka.org/programy/kornel-sawinski-bashar-al-assad-najciekawsze-cytaty-2013-r, Izwiestia (sierpień 2013)

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia
Aldous Huxley Fotografia
Karol Marks Fotografia
George R.R. Martin Fotografia

„Można pomalować ropuchę w paski, ale nie stanie się od tego tygrysem.“

—  George R.R. Martin, książka Starcie królów

Pieśni Lodu i Ognia, Starcie królów
Źródło: s. 265

Amelia Earhart Fotografia

„Być może nigdy nie będę w stanie postrzegać małżeństwa inaczej niż jako klatki, która sprawi, że nie będę w stanie pracować, latać, działać.“

—  Amelia Earhart amerykańska pilotka, dziennikarka i poetka 1897 - 1937

Źródło: Lidia Pańków, Latam lepiej niż myję naczynia, wysokieobcasy.pl, 2 marca 2010 http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,7601710,Latam_lepiej__niz_myje_naczynia.html

Michał Bakunin Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

„Wolność jest niepodzielna, nie można odciąć cząstki wolności nie zabijając jej całkowicie. Ta mała cząstka, którą odetniecie – stanowi istotę mojej wolności.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Свобода неделима: нельзя отсечь ее часть, не убив целиком. Малая часть, которую вы отсекаете,-- это сама сущность моей свободы. (ros.)
Wolność
Źródło: Федерализм, социализм и антитеологизм http://az.lib.ru/b/bakunin_m_a/text_0110.shtml [w:] Философия. Социология. Политика., Правда, 1989.

Piotr Koj Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Morihei Ueshiba Fotografia
Mira Kuś Fotografia

„skundlenie
stan powszechny
inferno no services ahead
nie ma żadnego dalej
nie ma żadnego później“

—  Mira Kuś poetka polska 1958

Źródło: Tu już nikt nikomu http://mirakus.pl/tu-juz-nikt-nikomu/ w tomie Zagubione słowa, eMKa, Kraków 2017

Witold Gombrowicz Fotografia
Marek Aureliusz Fotografia
Salvador Dalí Fotografia

„Jestem w stanie permanentnej erekcji intelektualnej.“

—  Salvador Dalí malarz hiszpański 1904 - 1989

O sobie

Bertrand Russell Fotografia

„Im intensywniejsza była religijność danego okresu historii, im głębsza wiara w dogmat, tym większe było okrucieństwo i tym gorszy ogólny stan rzeczy.“

—  Bertrand Russell angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista, noblista w dziedzinie literatury 1872 - 1970

Witold Gombrowicz Fotografia
Nicolas Sarkozy Fotografia

„Republika nie rozumie dziś pojęcia dobra i zła. Broni jedynie reguł, prawa, ale nie jest w stanie powiązać ich z porządkiem moralnym.“

—  Nicolas Sarkozy polityk francuski 1955

O Niemczech i Alzacji
Źródło: Religia, Republika, Nadzieja

Tadeusz Kutrzeba Fotografia
Gabriel García Márquez Fotografia

„Nie ma na świecie chyba nic bardziej przerażającego jak człowiek doprowadzony do stanu ruiny.“

—  Gabriel García Márquez pisarz kolumbijski, noblista 1927 - 2014

Postać: pułkownik
Szarańcza

Anton Czechow Fotografia
Jan Miodek Fotografia

„Natomiast twierdzę, że Polacy żyjący poza granicami, są bardziej przejęci losami polszczyzny, stanem języka. Chociaż ludzie znad Wisły i Odry też bardzo się interesują. Należymy do jednego z nielicznych narodów, które bardzo przejmują się swoim językiem.“

—  Jan Miodek polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim 1946

Źródło: tvp.pl, 2 grudnia 2010 http://www.tvp.pl/wiedza/aktualnosci/jan-miodek-stalismy-sie-spoleczenstwem-wulgarnym/3506214

Christopher Moore Fotografia
Gerard Way Fotografia
Bertolt Brecht Fotografia

„Myślenie stanowi jedną z największych przyjemności rodzaju ludzkiego.“

—  Bertolt Brecht niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator i poeta 1898 - 1956

Hartmut Semken Fotografia

„Kto nie jest w stanie dyskutować z nazistami, ten jest bliższy nazizmowi niż mu się zdaje.“

—  Hartmut Semken 1967

Źródło: Katarzyna Karaś, Niemiecki polityk oskarżył Polskę o wybuch wojny, polskieradio.pl, 18 kwietnia 2012 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/588220,Niemiecki-polityk-oskarzyl-Polske-o-wybuch-wojny

Aleksander Sołżenicyn Fotografia
Bolesław Piasecki Fotografia

„Socjalizm dla Polski jest nie tylko nakazem racji stanu, ale także słuszną sprawą narodu polskiego i ludzkości“

—  Bolesław Piasecki polski polityk 1915 - 1979

Źródło: O socjalistycznym zaangażowaniu narodu, „Słowo Powszechne” nr 111 (3328), 10 maja 1957

Tupac Shakur Fotografia
Platon Fotografia
Tadeusz Kutrzeba Fotografia
Emil Cioran Fotografia

„Nadal oddycham i jem, ale utraciłem wszystko, co dodałem do funkcji biologicznych. Taki stan to tylko przybliżona śmierć.“

—  Emil Cioran pisarz pochodzenia rumuńskiego 1911 - 1995

Na szczytach rozpaczy

Blaise Pascal Fotografia

„Myśl stanowi wielkość człowieka.“

—  Blaise Pascal, Myśli

Myśli (1660)
Źródło: Myśli, wyd. Księg. św. Wojciecha, Poznań 1921, s. 122, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński.

Terry Pratchett Fotografia
Magik (raper) Fotografia

„Tak: myślę, że palnę sobie chyba w łeb – tak się stanie,Bo nie ma już miłości dla mnie, nie.“

—  Magik (raper) raper polski, pseud. Magik (Kaliber 44, Paktofonika) 1978 - 2000

Kaliber 44
Źródło: utwór Brat nie ma już miłości dla mnie

Leszek Jańczuk Fotografia
Voltaire Fotografia

„Szczęście jest stanem ducha, a więc nie może być trwałe.“

—  Voltaire francuski pisarz epoki Oświecenia, filozof, dramaturg i historyk 1694 - 1778

Clive Staples Lewis Fotografia
John Milton Fotografia

„Umysł jest niezależną jednostką i sam może sprawić, że niebo stanie się Piekłem, a piekło Niebem.“

—  John Milton poeta i pisarz angielski 1608 - 1674

Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003, ISBN 8391200620.

Karol Marcinkowski Fotografia

„Nie budujemy więc u nas żadnego stanu (…), ale budujemy postęp, a do niego niech się garną ludzie wszystkich stanów, to jest wszystkich zatrudnień, i niech będzie jeden tylko stan prawych i oświeconych obywateli, których naród za swoich przewodników uważać będzie; zaś droga i sposobność przejścia w ich grono niech każdemu będzie dana.“

—  Karol Marcinkowski polski lekarz i społecznik 1800 - 1846

słowa z 1844.
Źródło: Andrzej Szwarc, Karol Marcinkowski [w:] Andrzej Szwarc, Marek Urbański, Paweł Wieczorkiewicz, 100 postaci, które tworzyły historię Polski, wyd. Świat Książki, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2000, ISBN 837311288X, s. 281.

Thomas Alva Edison Fotografia
Jan Maria Vianney Fotografia
Arthur Conan Doyle Fotografia

„Zważ, Watsonie, że to co pospolite, bezmyślne, przyziemne – przedłuży swój marny żywot, natomiast to co wzniosle i szlachetne – pójdzie za głosem czegoś wyższego. Przeżyją najmniej warci. Jakimż cuchnącym śmietnikiem stanie się nasz świat?“

—  Arthur Conan Doyle szkocki pisarz, lekarz, wolnomularz, spirytysta, czołowy przedstawiciel nurtu powieści detektywistycznych, w których gł… 1859 - 1930

Sherlock Holmes do doktora Watsona
Źródło: Człowiek na czworakach (ze zbioru Dr Watson opowiada, Poznań 1960), tłum. Tadeusz Evert

Marie von Ebner-Eschenbach Fotografia
Joseph Conrad Fotografia
Charles-Maurice de Talleyrand Fotografia
Theodore Roosevelt Fotografia

„Mogę być prezydentem Stanów Zjednoczonych albo mogę kontrolować Alicję. Obu tym rzeczom nie mogę podołać.“

—  Theodore Roosevelt prezydent USA 1858 - 1919

gdy przyjaciel poprosił, by bardziej kontrolował Alicję, swą córkę.

Ian Curtis Fotografia
Carl Gustav Jung Fotografia
Serj Tankian Fotografia
Marek Aureliusz Fotografia
Sun Tzu Fotografia
Sun Tzu Fotografia
Herman Melville Fotografia
Olga Tokarczuk Fotografia
Stanisław Mackiewicz Fotografia

„Wywoływanie wojny z góry skazanej na przegraną i klęskę stanowi największą zbrodnię, jakiej dopuścić się mogą politycy za los kraju odpowiedzialni.“

—  Stanisław Mackiewicz premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Wychodźstwie 1896 - 1966

Klucz do Piłsudskiego
Źródło: s. 136

Edmund Burke Fotografia
Stanisław Michalkiewicz Fotografia
Jan Sowa Fotografia

„To nie jest żadna wygrana PiS, tylko gigantyczna przegrana elit liberalnych. Liberałowie są największymi przegranymi ostatnich 25 lat. Udało im się zająć dominującą pozycję w debacie publicznej, natomiast ponieśli spektakularną klęskę na poziomie idei. Nic, co stanowi trzon liberalizmu w sensie społecznym i światopoglądowym, nie zostało w Polsce zrealizowane.“

—  Jan Sowa polski eseista 1976

o wyniku wyborów parlamentarnych 25 października 2015.
Źródło: rozmowa Kacpra Leśniewicza, KOD-owi i PiS-owi chodzi o zamaskowanie wyzysku http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/dr-hab-jan-sowa-kod-owi-i-pis-owi-chodzi-o-zamaskowanie-wyzysku/e686yp, onet.pl, 25 września 2016.

Christian Rätsch Fotografia
Walery Sławek Fotografia
Władysław Sikora Fotografia
Mariusz Treliński Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia