Cytaty wiedzy

Zbiór cytatów na temat wiedza.

Pokrewne tematy

Razem 803 cytatów o wiedzę:


John Milton Fotografia
Thomas Stearns Eliot Fotografia
Nikołaj Gogol Fotografia
Isaac Asimov Fotografia

„Jeśli posiadanie wiedzy stwarza problemy, nie jest rzeczą ignorancji ich rozwiązywanie.“

—  Isaac Asimov amerykański pisarz 1920 - 1992

Wariant: Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże.

Anton Czechow Fotografia

„Zwięzłość jest siostrą talentu.“

—  Anton Czechow rosyjski nowelista i dramatopisarz 1860 - 1904

Źródło: René Śliwowski, Antoni Czechow, Wiedza Powszechna, 1965, s. 112.

Marie von Ebner-Eschenbach Fotografia
Émile Zola Fotografia

„Nadmiar wiedzy jest równie szkodliwy, jak jej brak.“

—  Émile Zola francuski pisarz 1840 - 1902

Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 352.

Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Adolf Hitler Fotografia

„Wolałbym dać sobie wyrwać trzy lub cztery zdrowe zęby, niż przejść przez tę rozmowę raz jeszcze.“

—  Adolf Hitler kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej 1889 - 1945

w październiku 1940 o swojej 9-godzinnej, bezowocnej rozmowie z generałem Franco na temat przystąpienia Hiszpanii do wojny.
Źródło: Jerzy Eisler, Kolaboracja we Francji 1940–1944, Książka i Wiedza, 1989, s. 130.

Rudolf Hess Fotografia

„Hitlera charakter jest najczystszą wolą, jego siła polega nie tylko na darze wymowy, lecz w równym stopniu na godnej podziwu wiedzy i otwartym umyśle.“

—  Rudolf Hess niemiecki działacz nazistowski 1894 - 1987

w 1921.
Źródło: Roman Bäcker, Partia nowego typu, w: Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Rickard Falkvinge Fotografia
Lorenzo Snow Fotografia

„Gdy czujesz, że ogarnia cię przygnębienie, rozejrzyj się, a dostrzeżesz kogoś, kogo los doświadczył jeszcze gorzej, niż ciebie. Podejdź doń, dowiedz się, co go nęka, a potem postaraj się usunąć jego zmartwienia korzystając z wiedzy, którą dał ci nasz Pan. Natychmiast odkryjesz, że twe przygnębienie odeszło, czujesz się lekki, Duch Boży cię napełnił, a wszystko dookoła wydaje się świecić.“

—  Lorenzo Snow 1814 - 1901

When you find yourselves a little gloomy, look around you and find somebody that is in a worse plight than yourself; go to him and find out what the trouble is, then try to remove it with the wisdom which the Lord bestows upon you; and the first thing you know, your gloom is gone, you feel light, the Spirit of the Lord is upon you, and everything seems illuminated. (ang.)
Źródło: Conference Report, Apr. 1899, 2–3. cyt. za Lorenzo Snow, Served 1898–1901, lds.org http://www.lds.org/churchhistory/presidents/controllers/potcController.jsp?leader=5&topic=quotes

Dżafar Panahi Fotografia
Karol Irzykowski Fotografia

„Film bywa głupim i banalnym. Ale niekoniecznie musi być takim, bo głupota i banalność bynajmniej nie tkwią w jego istocie.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944

w 1923.
Źródło: Jerzy Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s. 7.

Amelia Andersdotter Fotografia

„Internet jest platformą ponadnarodową, co wymusza ujednolicanie rozwiązań prawnych, ale ACTA czy SOPA całkowicie odwracają dotychczasowy kierunek zmian i podważają przewidywalność technologii informatycznych jako narzędzi we własnym biznesie. To niweczy program gospodarki opartej na wiedzy i związanej z nią nowej ekonomii.“

—  Amelia Andersdotter 1987

Źródło: rozmowa Jakuba Szafrańskiego, ACTA jest sprzeczna z interesem ekonomicznym Europy, krytykapolityczna.pl, 10 lutego 2012 http://www.krytykapolityczna.pl/Serwispiracki/AndersdotterACTAjestsprzecznazinteresemekonomicznymEuropy/menuid-289.html

Anna Wesołowska Fotografia
Katarzyna Szymielewicz Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“