„Biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można przyjść, sięgnąć po wybraną pozycję i po wykorzystaniu odłożyć z błogą pewnością, iż leżeć tam będzie zawsze, gdy tylko zajdzie potrzeba ponownego do niej dotarcia. Aby tak było, trzeba ponosić ciągłe nakłady i otaczać bibliotekę opieką. Taką samą opieką jak muzea, teatry, kina, salony wystawowe. Należy o tym przypominać wszystkim, którzy o stanie kultury polskiej decydują.“

Źródło: Książki utracone, „Życie Literackie” nr 35, 28 sierpnia 1988, s. 11. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13429&from=publication&tab=1

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia

Podobne cytaty

Robert Gonera Fotografia

„(…) ciągle mam nadzieję, że o mojej pozycji decyduje to, co prezentuję na ekranie, a nie gdzie bywam.“

—  Robert Gonera polski aktor 1969

Źródło: Mam swoja drogę, encyklopediateatru.pl http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/4008/mam-swoja-droge

Józef Glemp Fotografia

„Zboczenia mają uzyskać opiekę prawa i zamiast leczenia mają stanowić czynnik rozkładu społecznego. Skutki propagandy erotycznej są nieobliczalne, ponieważ erotyzm stanowi część kultury śmierci.“

—  Józef Glemp polski duchowny katolicki, kardynał 1929 - 2013

w 1993 na Jasnej Górze.
Źródło: Katarzyna Wiśniewska, Kardynał Józef Glemp nie żyje, „Gazeta Wyborcza”, 25 stycznia 2013.

Donald Tusk Fotografia

„Sprawiedliwe państwo bierze pod opiekę zawsze najsłabszych, nigdy najsilniejszych.“

—  Donald Tusk polski polityk 1957

z wystąpienia w Sejmie 23 listopada 2007.

Son Byong-Hi Fotografia
Agnieszka Osiecka Fotografia

„Włóczę się po wąskich uliczkach. Stare domy walą się na mnie. Podlegają opiece konserwatora. Ja – nie. Nie podlegam już niczyjej opiece.“

—  Agnieszka Osiecka polska poetka, autorka tekstów piosenek 1936 - 1997

Cytaty z tekstów literackich, Zabiłam ptaka w locie (1970)

Jerzy Owsiak Fotografia

„Wierzę w tę metafizyczną opiekę.“

—  Jerzy Owsiak polski muzyk i działacz społeczny 1953

Źródło: polityka.pl, 27 listopada 2008 http://www.polityka.pl/kraj/274946,1,jerzy-orkiestra-owsiak.read?backTo=http://www.polityka.pl/kraj/opinie/1512034,1,kolejny-wielki-final-orkiestry.read

Piotr Beczała Fotografia
Edward Stachura Fotografia

„Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;
Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
To jest gra!“

—  Edward Stachura polski poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz 1937 - 1979

Źródło: Życie to nie teatr w: Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, wyd. Czytelnik, Warszawa 1982, s. 209.

Ljubomir Kanow Fotografia
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Fotografia

„Opieka zdrowotna przekształciła się ze służby społecznej w towar sprzedawany na rynku i rozprowadzany wśród tych, którzy są w stanie za niego zapłacić.“

—  Arnold S. Relman 1923 - 2014

Źródło: Eugene W. Straus, Alex Straus, 100 największych osiągnięć medycznych, wyd. Świat Książki, Warszawa 2009, ISBN 978-83-247-0890-1, s. 204.

Zygmunt III Waza Fotografia

„Potrzeba odwagę raz uczynić taką, aby więcej już odważać się nie przyszło.“

—  Zygmunt III Waza król Polski i Szwecji 1566 - 1632

w instrukcji na sejmiki przedsejmowe o forsowanej przez siebie ustawie o utworzeniu stałego wojska i skarbu, 1613 r.
Źródło: Henryk Wisner, Zygmunt III Waza

Jean de la Valette Fotografia

„Kiedy wstępowaliśmy do Zakonu przysięgaliśmy poświęcić nasze życie, kiedy i gdzie zajdzie taka potrzeba.“

—  Jean de la Valette wielki mistrz zakonu joannitów 1494 - 1568

Źródło: Mariusz Misztal, Historia Malty w: Historia małych krajów Europy pod red. Józefa Łaptosa, Ossolineum, Wrocław, 2002, ISBN 8304045907, s. 299.

Raúl Lozano Fotografia
Eldo Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia

Pokrewne tematy