„Biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można przyjść, sięgnąć po wybraną pozycję i po wykorzystaniu odłożyć z błogą pewnością, iż leżeć tam będzie zawsze, gdy tylko zajdzie potrzeba ponownego do niej dotarcia. Aby tak było, trzeba ponosić ciągłe nakłady i otaczać bibliotekę opieką. Taką samą opieką jak muzea, teatry, kina, salony wystawowe. Należy o tym przypominać wszystkim, którzy o stanie kultury polskiej decydują.“

—  Marek Żukow-Karczewski, Źródło: Książki utracone, „Życie Literackie” nr 35, 28 sierpnia 1988, s. 11. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13429&from=publication&tab=1
Reklama

Podobne cytaty

Reklama
Józef Glemp Fotografia
Robert Gonera Fotografia

„(…) ciągle mam nadzieję, że o mojej pozycji decyduje to, co prezentuję na ekranie, a nie gdzie bywam.“

—  Robert Gonera polski aktor 1969
Źródło: Mam swoja drogę, encyklopediateatru. pl http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/4008/mam-swoja-droge

Donald Tusk Fotografia

„Sprawiedliwe państwo bierze pod opiekę zawsze najsłabszych, nigdy najsilniejszych.“

—  Donald Tusk polski polityk 1957
z wystąpienia w Sejmie 23 listopada 2007.

Jerzy Owsiak Fotografia

„Wierzę w tę metafizyczną opiekę.“

—  Jerzy Owsiak polski muzyk i działacz społeczny 1953
Źródło: polityka. pl, 27 listopada 2008 http://www.polityka.pl/kraj/274946,1,jerzy-orkiestra-owsiak.read?backTo=http://www.polityka.pl/kraj/opinie/1512034,1,kolejny-wielki-final-orkiestry.read

Agnieszka Osiecka Fotografia
Son Byong-Hi Fotografia
Ljubomir Kanow Fotografia
Piotr Beczała Fotografia
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Fotografia
Raúl Lozano Fotografia
Zygmunt III Waza Fotografia

„Potrzeba odwagę raz uczynić taką, aby więcej już odważać się nie przyszło.“

—  Zygmunt III Waza król Polski i Szwecji 1566 - 1632
w instrukcji na sejmiki przedsejmowe o forsowanej przez siebie ustawie o utworzeniu stałego wojska i skarbu, 1613 r.

Jean de la Valette Fotografia

„Kiedy wstępowaliśmy do Zakonu przysięgaliśmy poświęcić nasze życie, kiedy i gdzie zajdzie taka potrzeba.“

—  Jean de la Valette wielki mistrz zakonu joannitów 1494 - 1568
Źródło: Mariusz Misztal, Historia Malty w: Historia małych krajów Europy pod red. Józefa Łaptosa, Ossolineum, Wrocław, 2002, ISBN 8304045907, s. 299.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“