Cytaty o karze

Zbiór cytatów na temat kara.

Pokrewne tematy

Razem 342 cytatów o karze:


„Czy ci, którzy 20, 30 lat temu dołączyli do sztafety pokoleń walczących o Polskę niepodległą, o zdrowym ustroju państwowym i katolicką, o Polskę wierną swojej tysiącletniej tradycji narodu będącego antemurale christianitatis, w swoich najbardziej pesymistycznych prognozach mogli sobie wyobrazić, że w wolnej i niepodległej Polsce działalność ustawodawcza będzie się sprowadzała do kserokopiowania zarządzeń zagranicznego i ponadpaństwowego ośrodka władzy? Że odzyskanie własności zagrabionej przez komunistów będzie drogą przez mękę, podczas gdy majątek publiczny będzie rozkradany i rozdawany aferzystom za bezcen? (…) Że nie tylko obce parlamenty będą uchwalały rezolucje potępiające takie polskie myślozbrodnie, jak antysemityzm czy homofobia, ale znajdą się i polscy eurodeputowani, którzy za tymi rezolucjami będą głosować? Że w imię obłędnej ideologii prawoczłowieczej zostanie odrzucone, jako rzekome barbarzyństwo, ius gladii [kara śmierci] dla złoczyńców, ale medialna kampania kłamstwa i nienawiści może doprowadzić do prawdziwie barbarzyńskiego zabójstwa dziecka w łonie małoletniej matki? Że największe świętości wiary katolickiej będą bluźnierczo a bezkarnie profanowane, a marszałkowie obu izb parlamentu przyłączą się do ataków na Ojca Świętego za jego gest otwarcia wobec niezłomnych obrońców Tradycji? Że minister oświaty będzie nasyłać urzędowe kontrole na politycznie niepoprawnych nauczycieli akademickich, a lobby sodomickie potrafi skutecznie zmusić katolicką uczelnię do odwołania konferencji naukowej? Że z wyższych uczelni zniknie wprawdzie nieskuteczna już stara wersja marksizmu-leninizmu, ale zastąpi ją nowocześniejsza wersja marksizmu kulturowego, promującego intelektualny syfilis pseudonauk w rodzaju feminizmu, gender studies czy queer? Nie, tego wszystkiego nie mogliśmy się spodziewać w najczarniejszych myślach. To, że z rozkładu komunizmu wyłoni się Polska tolerancjonistyczna dla każdej niegodziwości, a pogardliwie odpychającą każdą cnotę - nie mogło być nawet brane pod uwagę, bo przekraczało miarę wyobraźni. Kiedy kombatant walki o Polskę z któregokolwiek pokolenia słyszy, że kwestiami serio dyskutowanymi są definicja małżeństwa i parytet płci na listach wyborczych, musi zadawać sobie pytanie jak pan Zagłoba: „azali tylko ja jeden jestem trzeźwy in universo?".“

—  Jacek Bartyzel polski publicysta, działacz opozycji w czasach PRL 1956
Źródło: Na ubitej ziemi. Moje awantury dwudziestolecia, Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s. 6, 7.

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Reklama
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
 Plaut Fotografia
William Blackstone Fotografia

„Lepiej, żeby dziesięciu winnych uszło kary, niż jedna niewinna osoba ją odcierpiała.“

—  William Blackstone angielski polityk i prawnik 1723 - 1780
Źródło: Commentary on the Law of England, 1765

Leopold Blumental Fotografia

„Kara śmierci jest grzechem prawodawstw.“

—  Leopold Blumental polski pisarz 1865 - 1941
Źródło: List otwarty do pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie Eligjusza Niewiadomskiego, Warszawa 1923, s. 31.

Rudyard Kipling Fotografia

„Żal nie może zastąpić kary!“

—  Rudyard Kipling angielski pisarz, poeta i prozaik 1865 - 1936
Źródło: Łowy węża Kaa, s. 84.

Kara Walker Fotografia

„W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że żyjemy w czasach, kiedy można powiedzieć wszystko, a ludzie to i tak kupią.“

—  Kara Walker 1969
Źródło: Katarzyna Bojarska, Wszystko jest czarną dziewczyną rozmowa z Karą Walker, dwutygodnik. com http://www.dwutygodnik.com/artykul/2817-wszystko-jest-czarna-dziewczyna.html

 Cixi Fotografia
Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Jacek Woroniecki Fotografia
Ryszard Bender Fotografia
Edward Abramowski Fotografia
 Eleni Fotografia
Józef Łobodowski Fotografia
Nora Roberts Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“