Tomasz z Akwinu cytaty

Tomasz z Akwinu Fotografia
35   0

Tomasz z Akwinu

Data urodzenia: 25. Styczeń 1225
Data zgonu: 7. Marzec 1274
Natępne imiona: Sv. Tomáš Akvinský, San Tommaso d'Aquino

Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac. Thomas de Aquino – filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji .

Cytaty Tomasz z Akwinu

„Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.“

—  Tomasz z Akwinu

Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata. (łac.)
Suma teologii
Źródło: I – II, q. 90, a. 4; za: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 139.

„Widzimy więc, jak zbawienna jest rola wiary. Ale powie ktoś: Jest rzeczą niemądrą wierzyć w to czego się nie widzi.
Odpowiem tak: Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. Niestety nasze poznanie jest… niedoskonałe… Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu?
Można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Załóżmy, że jakiś uczony wypowiedział się na temat związany z jego wiedzą. Usłyszał to jakiś prostak i powiedział: To nie jest tak, jak on mówi, bo ja tego nie rozumiem. Czy nie będziemy mieli racji, nazywając takiego człowieka głupcem?
Po trzecie… Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć nie wierząc innym? Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim ojcem…
Bóg daje dowody, że to czego uczy wiara, jest prawdziwe… Chrystus potwierdził (cudami) nauczanie Apostołów i świętych.
Ale powiesz, że my teraz cudów nie oglądamy…
… przecież teraz ogromna masa ludzi wierzy w Chrystusa. I to nieraz ludzi mądrych, szlachetnych, mających wielkie znaczenie. A stało się to na skutek działalności apostolskiej prostych i ubogich kaznodziejów. Jeśli to się stało w sposób cudowny, masz odpowiedź na pytanie. Jeśli nie – to nawrócenie się świata bez cudu, jest chyba jeszcze większym cudem…
Wypływa stąd wniosek, że nie powinniśmy wątpić w sensowność wiary…“

—  Tomasz z Akwinu

Źródło: Wykład pacierza, oprac. Jacek Salij

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Człowiek ma rozum i rękę.“

—  Tomasz z Akwinu

Habet homo rationem et manus (łac.)

„Ilekroć grzeszą, grzeszą pod płaszczykiem dobra.“

—  Tomasz z Akwinu

Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 141.

„Nie wolno zmuszać niewiernych do wierzenia, ponieważ wiara musi pochodzić z wolnej woli.“

—  Tomasz z Akwinu

Infidelium quidam sunt qui nunquam susceperunt fidem sicut Gentiles et Judaei; et tales nullo modo sunt ad fidem compellendi ut ipsi credant, quia credere voluntatis est (łac.)
Suma teologii
Źródło: II, II, q. 10, a.8.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Klara z Asyżu Fotografia
Klara z Asyżu8
współzałożycielka klarysek, święta katolicka, mistyczka, mn…
Awicenna Fotografia
Awicenna12
perski lekarz, filozof i uczony
Dante Alighieri Fotografia
Dante Alighieri25
średniowieczny poeta włoski
Rumi Fotografia
Rumi8
perski poeta i mistyk
Jadwiga Andegaweńska Fotografia
Jadwiga Andegaweńska1
królowa Polski
 Fotografia
Dzisiejsze rocznice
Stefan Mirowski Fotografia
Stefan Mirowski15
polski instruktor harcerski, specjalista w zakresie normali… 1920 - 1996
Piero Manzoni Fotografia
Piero Manzoni
włoski artysta, przedstawiciel sztuki konceptualnej 1933 - 1963
Kaoru Ishikawa Fotografia
Kaoru Ishikawa
japoński teoretyk zarządzania 1915 - 1989
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Klara z Asyżu Fotografia
Klara z Asyżu8
współzałożycielka klarysek, święta katolicka, mistyczka, mn…
Awicenna Fotografia
Awicenna12
perski lekarz, filozof i uczony
Dante Alighieri Fotografia
Dante Alighieri25
średniowieczny poeta włoski
Rumi Fotografia
Rumi8
perski poeta i mistyk
Jadwiga Andegaweńska Fotografia
Jadwiga Andegaweńska1
królowa Polski