Tomasz z Akwinu cytaty

Tomasz z Akwinu Fotografia
35   2

Tomasz z Akwinu

Data urodzenia: 25. Styczeń 1225
Data zgonu: 7. Marzec 1274
Natępne imiona: Sv. Tomáš Akvinský, San Tommaso d'Aquino

Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac. Thomas de Aquino – filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji . Wikipedia

„Widzimy więc, jak zbawienna jest rola wiary. Ale powie ktoś: Jest rzeczą niemądrą wierzyć w to czego się nie widzi.
Odpowiem tak: Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. Niestety nasze poznanie jest… niedoskonałe… Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu?
Można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Załóżmy, że jakiś uczony wypowiedział się na temat związany z jego wiedzą. Usłyszał to jakiś prostak i powiedział: To nie jest tak, jak on mówi, bo ja tego nie rozumiem. Czy nie będziemy mieli racji, nazywając takiego człowieka głupcem?
Po trzecie… Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć nie wierząc innym? Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim ojcem…
Bóg daje dowody, że to czego uczy wiara, jest prawdziwe… Chrystus potwierdził (cudami) nauczanie Apostołów i świętych.
Ale powiesz, że my teraz cudów nie oglądamy…
… przecież teraz ogromna masa ludzi wierzy w Chrystusa. I to nieraz ludzi mądrych, szlachetnych, mających wielkie znaczenie. A stało się to na skutek działalności apostolskiej prostych i ubogich kaznodziejów. Jeśli to się stało w sposób cudowny, masz odpowiedź na pytanie. Jeśli nie – to nawrócenie się świata bez cudu, jest chyba jeszcze większym cudem…
Wypływa stąd wniosek, że nie powinniśmy wątpić w sensowność wiary…“

—  Tomasz z Akwinu

Źródło: Wykład pacierza, oprac. Jacek Salij

„(…) wszystko, co się porusza, przez co inne jest poruszane (…).“

—  Tomasz z Akwinu

O wierze (1259–1265)

„Nie wolno zmuszać niewiernych do wierzenia, ponieważ wiara musi pochodzić z wolnej woli.“

—  Tomasz z Akwinu

Infidelium quidam sunt qui nunquam susceperunt fidem sicut Gentiles et Judaei; et tales nullo modo sunt ad fidem compellendi ut ipsi credant, quia credere voluntatis est (łac.)
Suma teologii
Źródło: II, II, q. 10, a.8.

„Wolność prawdziwa, to wolność od błędu i niepewności.“

—  Tomasz z Akwinu

Suma teologii

„Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.“

—  Tomasz z Akwinu

Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata. (łac.)
Suma teologii
Źródło: I – II, q. 90, a. 4; za: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 139.

„Człowiek ma rozum i rękę.“

—  Tomasz z Akwinu

Habet homo rationem et manus (łac.)

Podobni autorzy

Johannes Eckhart Fotografia
Johannes Eckhart7
Niemiecki kaznodzieja i teolog XIII/XIV w., dominikanin, ws…
Roger Bacon Fotografia
Roger Bacon8
angielski filozof
Klara z Asyżu Fotografia
Klara z Asyżu8
współzałożycielka klarysek, święta katolicka, mistyczka, mn…
Awicenna Fotografia
Awicenna12
perski lekarz, filozof i uczony
Omar Chajjam Fotografia
Omar Chajjam5
perski poeta, astronom, filozof, lekarz i matematyk
Dante Alighieri Fotografia
Dante Alighieri25
średniowieczny poeta włoski
Franciszek z Asyżu Fotografia
Franciszek z Asyżu20
święty katolicki, zakonnik, mistyk chrześcijański, stygmaty…
Rumi Fotografia
Rumi8
perski poeta i mistyk
Dzisiejsze rocznice
George Byron Fotografia
George Byron33
angielski poeta 1788 - 1824
Wincenty Witos Fotografia
Wincenty Witos16
polski działacz ruchu ludowego, premier II Rzeczypospolitej 1874 - 1945
Wincenty Pallotti Fotografia
Wincenty Pallotti21
włoski duchowny, święty Kościoła katolickiego 1795 - 1850
August Strindberg Fotografia
August Strindberg22
pisarz szwedzki 1849 - 1912
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Johannes Eckhart Fotografia
Johannes Eckhart7
Niemiecki kaznodzieja i teolog XIII/XIV w., dominikanin, ws…
Roger Bacon Fotografia
Roger Bacon8
angielski filozof
Klara z Asyżu Fotografia
Klara z Asyżu8
współzałożycielka klarysek, święta katolicka, mistyczka, mn…
Awicenna Fotografia
Awicenna12
perski lekarz, filozof i uczony