Cytaty o wrogości

Zbiór cytatów na temat wrogość.

Pokrewne tematy

Razem 57 cytatów o wrogości:


Leszek Kołakowski Fotografia
Swiatłana Aleksijewicz Fotografia

„(…) słowiańska jedność jest podstawą, ma przyszłość. Nie są mi bliskie idee panslawizmu. Ale czy słowiańska jedność na przyszłość, to dla mnie nawet nie pytanie. (…) Teraz wojujemy z przeszłością, wspominamy jakieś krzywdy. Ale, według mnie, ten czas już mija. Współczesny białoruski intelektualista, wydaje mi się, nawet nie powinien już mówić o jakiejś wrogości do Rosji.“

—  Swiatłana Aleksijewicz białoruska pisarka i publicystka 1948

…) славянскае адзінства – каранёвае, за ім будучыня. Мне ня блізкія ідэі панславізму. Але тое, што за славянскай еднасьцю будучыня, для мяне нават не пытаньне. (…) Цяпер мы ваюем зь мінулым, успамінаем нейкія крыўды. Але, па-мойму, гэты час ужо сыходзіць. Сучасны беларускі інтэлектуал, мне здаецца, нават не павінен ужо гаварыць пра нейкую варожасьць да Расеі. (białorus.
Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея. Меркаваньні беларускіх эліт, Wydawnictwo ARCHE, Warszawa 2006, ISBN 8389406772, s. 152. (białorus.)

Trudi Canavan Fotografia
Sławoj Leszek Głódź Fotografia

„Hałaśliwe, buńczuczne, pewne siebie. Nie – Chrystusowi, Kościołowi, wspólnocie katolickiego narodu, normom chrześcijańskiej moralności, kulturze duchowej, polskiej tożsamości. Wartościom, w których Polska trwa. Nie – jednostek. Nie – programów politycznych i ideowych. Nie – stowarzyszeń, partii, ugrupowań, fundacji. Różne są ich imiona i geneza. Rożni są adresaci. Łączy ich wrogość do chrześcijaństwa. Agresywny ateizm i antyklerykalizm. Ekspozycja moralnego nihilizmu.“

—  Sławoj Leszek Głódź polski duchowny katolicki, arcybiskup, generał 1945

Źródło: Abp Sławoj Leszek Głódź: przyszedł czas, że w Polsce rozbrzmiewa wobec Boga słowo "nie" https://wiadomosci.onet.pl/religia/aktualnosci/abp-slawoj-leszek-glodz-przyszedl-czas-ze-w-polsce-rozbrzmiewa-wobec-boga-slowo-nie/6dzm7h0?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne, onet.pl, 12 maja 2019.

Franciszek (papież) Fotografia

„W wymiarze społecznym lęk i wrogość wobec niepełnosprawności prowadzą często do wybierania aborcji, przedstawiając to jako praktykę prewencji; nauczanie Kościoła w tej kwestii jest jasne: życie ludzkie jest święte i nienaruszalne.“

—  Franciszek (papież) papież 1936

o dzieciach ciężko chorych i sprzeciwie wobec aborcji.
Źródło: Mocne słowa papieża Franciszka o aborcji https://fakty.interia.pl/religia/news-mocne-slowa-papieza-franciszka-o-aborcji,nId,3009651#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome, interia.pl, 25 maja 2019.

Jarosław Kaczyński Fotografia
Ludwik Wiśniewski Fotografia

„Wrogość i nienawiść w religijnym opakowaniu są przecież gorsze niż pogaństwo. Dlaczego tylu ludzi nie rozumie, że to zaraza?“

—  Ludwik Wiśniewski polski dominikanin 1936

Źródło: Ojciec Ludwik Wiśniewski: wrogość to nasz znak rozpoznawczy https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tygodnik-powszechny-o-wisniewski-o-dechrystianizacji-polski,807181.html, tvn24.pl, 17 stycznia 2018.

Aleksander II Romanow Fotografia
Shashi Tharoor Fotografia

„Indie nie mogą być uwiązane przez ciągłą wrogość. Szersze stosunki handlowe leżą w indyjskim interesie. Zyskamy na tym więcej, niż stracimy.“

—  Shashi Tharoor 1956

Źródło: Marta Strzelec, Shashi Tharoor: Indie muszą zdecydować o swojej roli w środowisku międzynarodowym, polska-azja.pl, 24 lipca 2012 http://www.polska-azja.pl/2012/07/24/shashi-tharoor-indie-musza-zdecydowac-o-swojej-roli-w-srodowisku-miedzynarodowym/

Liu Xiaobo Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Saddam Husajn Fotografia
Tadeusz Mazowiecki Fotografia

„Postawa polityczna biskupa czy kapłana podlega takiej samej ocenie, jak postawa każdego innego obywatela. Dlatego więc nie tylko bolejemy, ale i odcinamy się od błędnych poglądów ks. bp. Kaczmarka, które doprowadziły go do akcji dywersyjnej wobec Polski Ludowej i kierowały w tej działalności jego postawą. Zadając sobie pytanie, jak się stało, że do tego dojść mogło, widzimy następujące wyjaśnienie. Ku działalności tej kierowało nastawienie wrogie wobec postępu społecznego, wrogie wobec przemian społecznych i broniące dotychczasowego kapitalistycznego ustroju. Postawa ta wyrażała się też w widzeniu przyszłości dla Kościoła i katolicyzmu jedynie w dawnych warunkach, co w skutkach oznaczało wyzbywanie się apostolskiego nastawienia wobec nowych czasów i nowej epoki społecznej. Wrogość wobec reformy rolnej, wrogość wobec unarodowienia przemysłu i wobec innych podstawowych osiągnięć społecznych Polski Ludowej doprowadziła w wyniku tego nastawienia nie tylko do szkód dla ściśle pojętego interesu państwa, ale i do przeciwdziałania czy osłabienia możliwości układania się poprawnych stosunków między Kościołem a Państwem, do traktowania Porozumienia z kwietnia 1950 r. jako martwej litery, co godziło zarówno w interes Państwa, jak i w dobro Kościoła i jego misję religijną w Polsce Ludowej.“

—  Tadeusz Mazowiecki polski polityk, premier RP 1927 - 2013

Źródło: Wnioski, [w:] „Wrocławski Tygodnik Katolicki” nr 5, s. 3–4, 27 września 1953, przedruk w tygodniku „Nasza Polska” nr 4 (225), 26 stycznia 2000, s. 11.

Frank Hsieh Fotografia

„DPP [Demokratyczna Partia Postępu] nie żywi wrogości względem KPCh. Dążenie przez DPP we wczesnym etapie do niepodległości Tajwanu było skierowane przeciwko ówczesnej polityce Kuomintangu, a nie przeciwko KPCh. Jeśli DPP nie będzie prowadzić dialogu z kontynentem, to na zawsze pozostanie partią opozycyjną.“

—  Frank Hsieh polityk chiński (tajwański) 1946

Źródło: Marcin Wojnar, Misja załogowa Shenzhou 9. Przegląd prasy chińskiej 06.06-21.06.2012, polska-azja.pl, 26 czerwca 2012 http://www.polska-azja.pl/2012/06/26/misja-zalogowa-shenzhou-9-przeglad-prasy-chinskiej-06-06-21-06-2012/

„Żołnierze Błękitnej Dywizji nie przybyli tam, by pomagać Niemcom w wojnie z nami, lecz aby zademonstrować wrogość Hiszpanii wobec komunizmu.“

—  Carlton Hayes 1882 - 1964

o ochotniczych oddziałach hiszpańskich wspierających Niemcy hitlerowskie w wojnie z ZSRR (tam tj. na front wschodni, nami chodzi o aliantów).

Leszek Balcerowicz Fotografia
Thomas Merton Fotografia

„Słyszę Cię, mówiącego do mnie: „Dam ci wszystko, czego pragniesz. Poprowadzę cię w samotność, poprowadzę cię drogą, której nie potrafisz absolutnie zrozumieć, bo chcę, żeby to była droga najkrótsza. Wszystkie rzeczy wokoło ciebie uzbroją się przeciwko tobie, aby się wyrzec ciebie, aby cię ranić, aby ci sprawić ból, a przez to doprowadzić cię do osamotnienia. Ich wrogość sprawi, że pozostaniesz wkrótce sam. Wyrzucą cię precz, opuszczą cię, odrzekną się ciebie i będziesz samotny. Wszystko, co cię dotknie, będzie cię palić i z bólu będziesz cofał twoją rękę, aż oddalisz się od wszystkich rzeczy stworzonych. Wtedy znajdziesz się zupełnie sam. Nie pytaj, kiedy ani gdzie, ani jak się to stanie. Czy na jakiejś górze, czy w więzieniu, czy na pustyni, czy w obozie koncentracyjnym, czy w szpitalu, czy też w Gethsemani. To nie ma znaczenia. Nie pytaj mnie więc, bo i tak ci nie odpowiem. Nie będziesz wiedział, dopóki się tam nie znajdziesz. Zakosztujesz prawdziwej samotności mojej męki i mojego ubóstwa i poprowadzę cię na wyżyny mojej radości; umrzesz we Mnie i odnajdziesz wszystkie rzeczy w głębi Mojego Miłosierdzia, które stworzyło cię w tym celu i prowadziło cię z Prades na Bermudy, do St. Antonin, do Oakham, do Londynu, do Cambridge, do Rzymu, do New Yorku, do Columbii, do parafii Corpus Christi, do św. Bonawentury i do cysterskiego opactwa ubogich mnichów pracujących w Gethsemani: abyś mógł stać się bratem Boga i nauczyć się poznawać Chrystusa ludzi wypalonych płomieniem.”“

—  Thomas Merton amerykański pisarz, poeta, trapista 1915 - 1968

Źródło: Siedmiopiętrowa góra

Zofia Nałkowska Fotografia
Jan Rzepecki Fotografia
Tadeusz Mazowiecki Fotografia

„Na rozprawie sądowej zanalizowana została przestępcza działalność oskarżonych jak i jej skutki. Wychowanie nacechowane podejrzliwością i wrogością wobec postępu społecznego, atmosfera środowiska społecznego rozniecająca lub choćby tylko podtrzymująca bezwzględną wrogość wobec osiągnięć społecznych Polski Ludowej, wpływy polityczne przychodzące z zewnątrz i wyrosła na tym wszystkim błędna postawa polityczna ks. bp. Kaczmarka, która doprowadziła go do kolizji z prawem – oto sumarycznie ujęte przyczyny działalności przestępczej oskarżonych. Doprowadziły one do czynów skierowanych przeciwko interesom własnego narodu. Doprowadziły ks. bp. Kaczmarka do działalności wrogiej wobec interesu narodowego i postępu społecznego w okresie przedwojennym, okupacyjnym i w Polsce Ludowej. Doprowadziły w szczególności nie tylko do postawy przeciwnej nowej rzeczywistości naszego kraju, nie tylko do podrywania zaufania w trwałość władzy ludowej i nowych stosunków społecznych w Polsce, ale i do uwikłania się we współpracę z ośrodkami wywiadu amerykańskiego, które pragnęłyby posługiwać się przedstawicielami duchowieństwa, jako narzędziem realizacji swych wrogich Polsce planów. Należy z całą siłą zaznaczyć, że proces skierowany był wyłącznie przeciwko działalności społeczno-politycznej ks. biskupa i współoskarżonych, nie zaś przeciwko urzędowi biskupiemu i ich godności kapłańskiej.“

—  Tadeusz Mazowiecki polski polityk, premier RP 1927 - 2013

Źródło: Wnioski, [w:] „Wrocławski Tygodnik Katolicki” nr 5, s. 3–4, 27 września 1953, przedruk w tygodniku „Nasza Polska” nr 4 (225), 26 stycznia 2000, s. 11.

Ludwik Wiśniewski Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x