Cytaty o błędach

Zbiór cytatów na temat błąd.

Pokrewne tematy

Razem 413 cytatów o błędach:


Henri Frédéric Amiel Fotografia
Zygmunt Luksemburski Fotografia

„Jestem cesarzem rzymskim, a zatem stoję ponad gramatyką!“

—  Zygmunt Luksemburski cesarz rzymsko-niemiecki 1368 - 1437

reakcja na uwagę prałata, który zwrócił uwagę cesarzowi na popełnienie błędu gramatycznego podczas przemowy na soborze w Konstancji.
Źródło: Melania Sobańska-Bodnaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 328.

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
William Shakespeare Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia

„Największy błąd ludzki tkwi w ich mniemaniach.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Źródło: Bogdan Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii…, op. cit., s. 274.

Rudyard Kipling Fotografia

„Nigdy nie popełniłem żadnego błędu w życiu, w każdym razie żadnego, którego nie mógłbym potem usprawiedliwić.“

—  Rudyard Kipling angielski pisarz, poeta i prozaik 1865 - 1936

I never made a mistake in my life at least, never one that I couldn't explain away afterwards. (ang.)
Źródło: The Education of Otis Yeere w: The Works of Rudyard Kipling http://books.google.pl/books?id=xWcJi8irIZ8C, wyd. Forgotten Books, 2008, s. 203.

André Malraux Fotografia
André Malraux Fotografia
Clive Staples Lewis Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Paweł Korzeniowski Fotografia
Sarmīte Ēlerte Fotografia

„Myślę, że błędem był brak konsekwencji we wprowadzaniu polityki integracji. W gruncie rzeczy wiadomo dlaczego. Na Łotwie mieliśmy o wiele więcej imigrantów ze Związku Sowieckiego, którzy przyjechali tutaj i żyli w czasie okupacji. Na Łotwie mieliśmy bardzo silny i wpływowy Interfront, który występował przeciwko niepodległości. I wreszcie – wszystkie wielkie instalacje wojskowe, siedziby sowieckich przedsiębiorstw były skoncentrowane na Łotwie. Nasz kraj był zatem bardzo istotny w tej sowieckiej układance nad Bałtykiem. Więc polityka integracji po 1990 roku powinna była być znacznie bardziej konsekwentna. Ale nie zgadzam się z tezą, że przegraliśmy. Nie znam dokładnych procentów, ale absolutna większość ludności rosyjskojęzycznej w 1989 roku nie znała języka łotewskiego. Teraz każdy, który kończy szkołę powinien znać łotewski i z pewnością zna. Przez ostatnie 2 lata mieliśmy wspólny egzamin dla uczniów łotewskich i rosyjskich. I nic się strasznego nie stało. W Dyneburgu jest inna sytuacja, bo tam mieszka tylko 15% Łotyszy. Nie ma więc takiego środowiska językowego, w które można by się zanurzyć. I uważam, że dla Łatgalii powinny być specjalne programy dla nauki języka łotewskiego.“

—  Sarmīte Ēlerte 1957

o łotewskiej polityce integracji ludności rosyjskojęzycznej
Źródło: „Sarmīte Ēlerte: polityka integracji na Łotwie nie jest skazana na klęskę”, radiownet.pl, 20 września 2014 http://www.radiownet.pl/publikacje/sarmite-elerte-polityka-integracji-na-lotwie-nie-jest-skazana-na-kleske

Jan Suzin Fotografia
Huineng Fotografia
Patrycja Soliman Fotografia

„Może jest to mój błąd, że sama nie dzwonię po reżyserach i się im o sobie nie przypominam. Być może powinnam tak właśnie zrobić, jednak jest mi to całkowicie nie po drodze.“

—  Patrycja Soliman aktorka polska 1981

Źródło: Artur Cichmiński, Zabieganie o rolę nie leży w mojej naturze. Rozmowa z Patrycją Soliman, bohaterką „Ogrodu Luizy”, stopklatka.pl, 11 kwietnia 2008 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=44953

„Znaleźć w czymś błąd jest łatwo; zrobić coś lepiej może być trudno.“

—  Louis Nizer 1902 - 1994

To find a fault is easy; to do better may be difficult. (ang.)
Źródło: Montgomery Van Wart, Dynamics of Leadership in Public Service. Theory and Practice, M.E. Sharpe, 2005, s. 59.

Liao Yiwu Fotografia

„Chiny to są Chiny. Nie ma sensu odnosić do nich zachodnich realiów. To błąd w myśleniu.“

—  Liao Yiwu 1958

Źródło: Agnieszka Wójcińska, Czy ktoś widział piersi Partii?, wyborcza.pl, 23 września 2011 http://wyborcza.pl/1,75475,10344475,Czy_ktos_widzial_piersi_Partii_.html

Bogdan Pęk Fotografia

„Z wielką przykrością muszę stwierdzić, że PSL, choć jest w klubie PSL wielu uczciwych posłów, nie stanęło zdecydowanie w sprzeciwie wobec tej koncepcji i myślę, że jest to bardzo poważny błąd.“

—  Bogdan Pęk polski polityk 1953

o prywatyzacji Stoenu.
Źródło: Pęka więź Pęka z PSL, wp.pl, 23 października 2002 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Peka-wiez-Peka-z-PSL,wid,334501,wiadomosc.html

Mahmud Abbas Fotografia

„Nie możemy powiedzieć, że intifada była błędem, ale każda wojna ma swój koniec. A co nic jest? Usiąść przy stole i porozmawiać.“

—  Mahmud Abbas palestyński polityk 1935

Źródło: „New York Times”, 21 lutego 2005, cyt. za: wprost.pl http://ludzie.wprost.pl/cytaty/Mahmud-Abbas/

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“