Cytaty o nauczycielach

Zbiór cytatów na temat nauczyciel, ludzie, mienie, historia.

Najlepsze cytaty o nauczycielach

Alfred de Musset Fotografia
Fryderyk Chopin Fotografia

„Czas to najlepsza cenzura, cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel.“

—  Fryderyk Chopin polski kompozytor i pianista XIX wieku 1810 - 1849

do rodziny 11 października 1845.
Listy
Źródło: Mieczysław Tomaszewski, Fryderyk Chopin…, op. cit.

Indira Gandhi Fotografia
Zygmunt Luksemburski Fotografia

„Jestem cesarzem rzymskim, a zatem stoję ponad gramatyką!“

—  Zygmunt Luksemburski cesarz rzymsko-niemiecki 1368 - 1437

reakcja na uwagę prałata, który zwrócił uwagę cesarzowi na popełnienie błędu gramatycznego podczas przemowy na soborze w Konstancji.
Źródło: Melania Sobańska-Bodnaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 328.

Hans Christian Andersen Fotografia

„Pana jest chwała, a mój wstyd.“

—  Hans Christian Andersen duński pisarz i poeta 1805 - 1875

słowa Meislinga, nauczyciela Andersena, w czasie przypadkowego spotkania po latach na ulicach Odense (kiedy Andersen był już znanym pisarzem), przepraszające go za złe traktowanie w szkole i uznające jego wyższą pozycję. Słowa te bardzo wzruszyły Andersena.

Tadeusz Kotarbiński Fotografia

„Dzielny nauczyciel umie innych nauczać nawet tego, na czym sam się nie zna.“

—  Tadeusz Kotarbiński polski filozof 1886 - 1981

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Benjamin Disraeli Fotografia

„Człowiek nie jest tworem okoliczności, to okoliczności są tworem człowieka.“

—  Benjamin Disraeli polityk brytyjski 1804 - 1881

Źródło: M. Podzielska, Nauczyciel-lider. Jak budować autorytet?, WSiP, 2009, s. 38.

Georg Kerschensteiner Fotografia

„Świadome urzeczywistnianie wartości w kimś jest wychowywaniem innych.“

—  Georg Kerschensteiner pedagog niemiecki 1854 - 1932

Źródło: Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieli (tł. z niem.), Warszawa 1936 s. 16, cyt. za: Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2004, s. 121.

Henry Becque Fotografia

„Wszystko można wytłumaczyć, niczego nie można usprawiedliwić.“

—  Henry Becque Francuski dramaturg i krytyk literacki 1837 - 1899

Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN 83-01-12582-9, s. 166.

Elihu Root Fotografia

„Jak się czuje koń?“

—  Elihu Root amerykański prawnik i polityk, laureat pokojowej Nagrody Nobla 1845 - 1937

z telegrafu do Williama Tafta, który telegrafował w 1900 z Filipin, że czuje się dobrze i jeździ konno (Root żartobliwie nawiązał do faktu, że Taft ważył ok. 300 funtów, czyli ok. 150 kg)
Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN 8301125829, s. 381.

Wszystkie cytaty o nauczycielach

Razem 366 cytatów o nauczycielach:

Marilyn Manson Fotografia

„Pieprzyć głosowanie, pieprzyć podatki, pieprzyć naturę, pieprzyć szkolne i emerytalne dofinansowania! Pieprzyć śniadanie, pieprzyć bezpieczny seks… A tak, i pieprzyć też policję. Następna piosenka dedykowana jest wszystkim ojcom, którzy twierdzili, że staniecie się niczym! Ta piosenka dedykowana jest każdemu nauczycielowi, który stwierdził, że jesteście głupi! Ta piosenka jest dedykowana każdemu księdzu, który powiedział, że skończycie w piekle! Chcę, żebyście powtarzali: Walcz! Walcz! Walcz!“

—  Marilyn Manson kontrowersyjny muzyk amerykański 1969

Fuck voting, fuck taxes, fuck nature, fuck retirement & college funds! Fuck breakfast, fuck save sex... Oh yeah, and fuck the police, too. This next song is for any dad that said you wouldn't amount to be anything at all! This song is for every teacher that said you were fucking stupid! And this song is for every priest that said you were going to hell! I want you to chant: Fight! Fight! Fight! (ang.)
wypowiedź przed piosenką The Fight Song.

Jacek Bartyzel Fotografia

„Czy ci, którzy 20, 30 lat temu dołączyli do sztafety pokoleń walczących o Polskę niepodległą, o zdrowym ustroju państwowym i katolicką, o Polskę wierną swojej tysiącletniej tradycji narodu będącego antemurale christianitatis, w swoich najbardziej pesymistycznych prognozach mogli sobie wyobrazić, że w wolnej i niepodległej Polsce działalność ustawodawcza będzie się sprowadzała do kserokopiowania zarządzeń zagranicznego i ponadpaństwowego ośrodka władzy? Że odzyskanie własności zagrabionej przez komunistów będzie drogą przez mękę, podczas gdy majątek publiczny będzie rozkradany i rozdawany aferzystom za bezcen? (…) Że nie tylko obce parlamenty będą uchwalały rezolucje potępiające takie polskie myślozbrodnie, jak antysemityzm czy homofobia, ale znajdą się i polscy eurodeputowani, którzy za tymi rezolucjami będą głosować? Że w imię obłędnej ideologii prawoczłowieczej zostanie odrzucone, jako rzekome barbarzyństwo, ius gladii [kara śmierci] dla złoczyńców, ale medialna kampania kłamstwa i nienawiści może doprowadzić do prawdziwie barbarzyńskiego zabójstwa dziecka w łonie małoletniej matki? Że największe świętości wiary katolickiej będą bluźnierczo a bezkarnie profanowane, a marszałkowie obu izb parlamentu przyłączą się do ataków na Ojca Świętego za jego gest otwarcia wobec niezłomnych obrońców Tradycji? Że minister oświaty będzie nasyłać urzędowe kontrole na politycznie niepoprawnych nauczycieli akademickich, a lobby sodomickie potrafi skutecznie zmusić katolicką uczelnię do odwołania konferencji naukowej? Że z wyższych uczelni zniknie wprawdzie nieskuteczna już stara wersja marksizmu-leninizmu, ale zastąpi ją nowocześniejsza wersja marksizmu kulturowego, promującego intelektualny syfilis pseudonauk w rodzaju feminizmu, gender studies czy queer? Nie, tego wszystkiego nie mogliśmy się spodziewać w najczarniejszych myślach. To, że z rozkładu komunizmu wyłoni się Polska tolerancjonistyczna dla każdej niegodziwości, a pogardliwie odpychającą każdą cnotę - nie mogło być nawet brane pod uwagę, bo przekraczało miarę wyobraźni. Kiedy kombatant walki o Polskę z któregokolwiek pokolenia słyszy, że kwestiami serio dyskutowanymi są definicja małżeństwa i parytet płci na listach wyborczych, musi zadawać sobie pytanie jak pan Zagłoba: „azali tylko ja jeden jestem trzeźwy in universo?".“

—  Jacek Bartyzel polski publicysta, działacz opozycji w czasach PRL 1956

Źródło: Na ubitej ziemi. Moje awantury dwudziestolecia, Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s. 6, 7.

Jan Bosko Fotografia

„Boże, Ty powołałeś Świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. [modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Bosko. ]“

—  Jan Bosko włoski duchowny katolicki, święty 1815 - 1888

Źródło: Św. Jan Bosko https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_jan_bosko.html, opoka.org.pl, 2 lutego 2007.

Alfred Tarski Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia
Pius X Fotografia
Alan Rickman Fotografia
Cezary Pazura Fotografia
Andrzej Saramonowicz Fotografia

„Upokarzanie nauczycieli to kolejna po artystach, lekarzach i prawnikach wojna PiS-u z polską inteligencją. Zniszczenie najbardziej świadomych grup wspólnoty narodowej pozwala rządzić przez prymitywne manipulacje. Jedną z nich jest bezrefleksyjne bicie w huranarodowy bęben, jeszcze inną rozdawnictwo państwowych pieniędzy jako wyborczej zanęty, kolejną - gwałt na porządku prawnym, ubrany w szaty rzekomego uzdrawiania. (…) Dlatego z całego serca popieram strajk nauczycieli! Bez Waszej podmiotowości nie może być wolnej Rzeczpospolitej!“

—  Andrzej Saramonowicz polski scenarzysta, reżyser, producent, dziennikarz oraz dramaturg 1965

nawiązanie do strajku nauczycieli w Polsce w 2019 roku
Źródło: Saramonowicz wspiera strajk nauczycieli: Tak się nie buduje narodu. Tak się naród niszczy https://kultura.onet.pl/wiadomosci/saramonowicz-wspiera-strajk-nauczycieli-tak-sie-nie-buduje-narodu-tak-sie-narod/1yy4w04?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne, onet.pl, 9 kwietnia 2019.

Robert Górski Fotografia
Josef Škvorecký Fotografia
Waldemar Chrostowski Fotografia
Thomas Gordon Fotografia

„Przyjęcie Schronienia w Dharmie jest warunkiem koniecznym do tego, aby zostać buddystą, ale do tego nie jest konieczna ani formalna ceremonia, ani guru, ani nauczyciel, ani przewodnik, gdyż Schronienie można przyjąć samemu.“

—  V Samdhong Rinpocze 1939

Źródło: CZYM RÓŻNI SIĘ TRADYCJA GELUG OD INNYCH TRADYCJI BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO? http://www.zbigniew-modrzejewski.webs.com/tradycjagelug_index.html

Kurt Vonnegut Fotografia

„Jednak niektóre z tych bzdur były szkodliwe, gdyż maskowały wielkie zbrodnie. Na przykład nauczyciele w Stanach Zjednoczonych Ameryki w kółko wypisywali na tablicach tę datę, każąc dzieciom zapamiętywać je z dumą i radością:
1492
Nauczyciele mówili dzieciom, że w tym roku ludzie odkryli ich kontynent. W rzeczywistości w roku 1492 miliony istot ludzkich żyły na tym kontynencie pełnym, bogatym życiem. Po prostu w tym roku rozbójnicy morscy zaczęli ich oszukiwać, łupić i mordować.
A oto inny przykład szkodliwej bzdury, jakiej uczono dzieci: że rozbójnicy morscy w końcu utworzyli rząd, który stał się kagańcem wolności dla istot ludzkich na całym świecie. (…)
W rzeczywistości rozbójnicy morscy, którzy mieli największy udział w tworzeniu nowego rządu, trzymali niewolników. Używali ludzi zamiast maszyn i nawet kiedy już zniesiono niewolnictwo jako zbyt kompromitujące, oni i ich potomkowie nadal traktowali prostych ludzi jak maszyny. (…)
A dzięki czemu piraci mogli zabierać każdemu, co chcieli? Bo rozporządzali najlepszymi na świecie okrętami, byli najgorszymi ludźmi i mieli proch, czyli mieszaninę azotanu potasu, węgla drzewnego i siarki. (…)
Główny jednak oręż piratów stanowiła ich umiejętność zaskakiwania innych. Nikt nie mógł uwierzyć, że można być aż tak zachłannym i bezlitosnym, a potem było o wiele za późno.“

—  Kurt Vonnegut, książka Śniadanie mistrzów

Teachers of children in the United States of America wrote this date on blackboards again and again, and asked the children to memorize it with pride and joy: 1492. The teachers told the children that this was when their continent was discovered by human beings. Actually, millions of human beings were already living full and imaginative lives on the continent in 1492. That was simply the year in which sea pirates began to cheat and rob and kill them. (ang.)
Śniadanie mistrzów

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Fotografia

„Nie ma naszej zgody na wprowadzanie zabójczych dla edukacji zmian w zabójczym dla demokracji tempie. Bez konsultacji, wysłuchania głosu rodziców, nauczycieli, uczniów, pracowników szkół i ekspertów oświatowych. Nie ma naszej zgody na kłamstwo i manipulację, którymi próbuje karmić nas MEN. (…) Nie zgadzamy się, by chora ambicja i bezmyślny opór Anny Zalewskiej – jednego z najgorszych ministrów obecnego rządu – pogrążyły edukacje i polską szkołę w chaosie na dekady.“

—  Agnieszka Dziemianowicz-Bąk działaczka społeczna i polityczka 1984

na demonstracji przeciwko planowanym przez PiS zmianom w szkolnictwie.
Źródło: Razem: Nie zgadzamy się, by chora ambicja i bezmyślny opór Zalewskiej pogrążyły polską szkołę w chaosie na dekady http://300polityka.pl/live/2016/11/19/razem-nie-zgadzamy-sie-by-chora-ambicja-i-bezmyslny-opor-zalewskiej-pograzyly-polska-szkole-w-chaosie-na-dekady/, 300polityka.pl, 19 listopada 2016.

Andrzej Samson Fotografia
Danuta Stenka Fotografia

„Mój tata opowiadał mi o nauczycielce ściągniętej ze Wschodu, która tłukła ich za rozmowy po kaszubsku.“

—  Danuta Stenka aktorka polska 1961

Źródło: Zofia Fabjanowska-Micyk, Trening z kaszubskiego. Spotkania Danuta Stenka, „Zwierciadło”, maj 2012

Janusz Sanocki Fotografia
Wojciech Orliński Fotografia
Wiesław Chrzanowski Fotografia

„Kryzys, który przeżywa polska szkoła, to efekt panującego w niej liberalno-lewicowego doktrynerstwa. Uznano, że wychowanie nie leży w gestii szkoły. Że jest naturalnym procesem. Rolę nauczycieli ograniczono więc tylko do przekazywania młodym wiedzy. Skutki widzimy dziś wszyscy.“

—  Wiesław Chrzanowski polityk polski 1923 - 2012

Źródło: „Przywróćmy w Polsce tradycyjne wychowanie”, wp.pl, 30 października 2006 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Przywrocmy-w-Polsce-tradycyjne-wychowanie,wid,8576410,wiadomosc_prasa.html

Daria Trafankowska Fotografia
Thomas Müntzer Fotografia

„Główną podporą lichwy, złodziejstwa i rozboju są książęta i panowie. Zabierają oni wszelkie stworzenie na swoją własność: ryby w wodzie, ptaki w powietrzu, rośliny na ziemi. I potem jeszcze głoszą biednym przykazanie: – nie kradnij! Sami zaś chwytają, co gdzie znajdą: obdzierają i łupią chłopa i rzemieślnika.“

—  Thomas Müntzer teolog, reformator Kościoła katolickiego 1489 - 1525

Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 92.

Roald Dahl Fotografia
Lucjan Malinowski Fotografia

„Na Szląsku Górnym (w Prusach) zachowały w życiu potocznem mowę słowiańską następujące klasy: cała ludność wiejska rolnicza, a w miastach, zwłaszcza niewielkich, stany rzemieślnicze i robocze. Wszystkie inne klasy, jak kupcy, fabrykanci, urzędnicy, tak przybysze z innych prowincyj, jak i rekrutowani wśród miejscowej ludności, duchowieństwo, nauczyciele elementarni po wsiach i po miastach, oficyaliści dominialni (zwani na Szląsku z czeska urzędnikami), nie mówiąc już o większych posiadaczach ziemskich, którzy ulegli germanizacyi jeszcze za czasów piastowskich, wszystkie te klasy używają zwykle języka niemieckiego. Śmiało też powiedzieć można, że nie masz ani jednego człowieka na Szląsku Górnym, z wyjątkiem chyba najmłodszego pokolenia po miastach, który by nie władał językiem polskim, używając go zwłaszcza po wsiach w stosunkach z ludem […]. Lud nie czuje nawet swej odrębności plemiennej od Niemców. Nazwiska „Niemiec” i „Polak” mają tu swoje specyficzne znaczenie. Kto umie tylko po polsku, ten jest Polak, kto tylko po niemiecku – ten uważa się za Niemca. Lecz jeśli zapytać człowieka, posiadającego oba języki, jakiej jest narodowości, zawsze odpowie, że jest zarazem Polak i Niemiec […]. Kiedy ich upewniłem, że w naszym kraju taki sam lud, ten sam język i wiara, odpowiadali mi: „my nie są Polacy, my są Prusacy.”“

—  Lucjan Malinowski językoznawca polski 1839 - 1898

o mieszkańcach Górnego Śląska.

Mieczysław Ryba Fotografia

„Ojciec Krąpiec to wielki nauczyciel dla ludzi zajmujących się sprawami politycznymi.“

—  Mieczysław Ryba polski historyk 1969

Źródło: O ludzką politykę, naszdziennik.pl, 16 maja 2008 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20080516&typ=mi&id=mi22.txt

Henry Miller Fotografia
Andrzej Lepper Fotografia
Józef Zawitkowski Fotografia

„Byłoby wszystko piękne, gdyby nie przewrotne myślenie człowieka, które rodzi złe słowa i złe decyzje.“

—  Józef Zawitkowski polski duchowny katolicki, biskup 1938

Źródło: Poruszająca homilia bp. Zawitkowskiego: Obudźcie się, ludzie nauki, kultury, prawnicy, profesorowie! Obudźcie się, księża, biskupi, nauczyciele! Obudź się, Polsko!, wpolityce.pl, 30 listopada 2013 http://wpolityce.pl/wydarzenia/68454-poruszajaca-homilia-bp-zawitkowskiego-obudzcie-sie-ludzie-nauki-kultury-prawnicy-profesorowie-obudzcie-sie-ksieza-biskupi-nauczyciele-obudz-sie-polsko

François Rabelais Fotografia
Jan Długosz (historyk) Fotografia

„Znajomość (…) historii czynów dokonanych w kraju i poza granicami jest uważana przez ludzi mądrych za rodzicielkę i nauczycielkę życia.“

—  Jan Długosz (historyk) polski kronikarz 1415 - 1480

Antiquitatis enim et historiae et rerum forisque gestarum notitia virtutis parens et vitae magistra a sapientibus habita est. (łac.)
Historiae Polonicae praefatio

Madame Sans-Gene Fotografia

„Obywatelu ministrze, daliście nam pyszne żarcie.“

—  Madame Sans-Gene księżna Gdańska, żona marszałka Lefèbvre'a 1753 - 1835

do Talleyranda po pewnym obiedzie (mająca plebejskie pochodzenie madame Sans-Gene nigdy nie poprawiła swoich manier i języka)
Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN 83-01-12582-9, s. 166.

Henryk I Brodaty Fotografia

„Wielki w cnotach fundator świętych świątyń, opieka uciśnionych, rózga bluźnierców, nauczyciel obyczajów.“

—  Henryk I Brodaty polski książę z dynastii Piastów śląskich 1163 - 1238

epitafium nagrobne

Borys Budka Fotografia

„Jesteśmy tutaj, ponieważ totalne państwo PiS próbuje karać za to, że ktoś przyszedł na czarno ubrany do pracy. Zaraz rozpocznie się coś, co ma znamiona procesu Kafki – absurdalne zarzuty sformułowane tylko dlatego, że nauczycielki przyszły na czarno ubrane do pracy. Co więcej – nie manifestowały swoich poglądów, nie mówiły o czarnym proteście, zrobiły jedynie zdjęcie, które umieściły na portalu społecznościowym.“

—  Borys Budka polski polityk 1978

wypowiedź przed posiedzeniem komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawie nauczycielki ze szkoły w Zabrzu, obwinionej przez śląskiego kuratora oświaty o niedozwolone solidaryzowanie się z protestami przeciw obostrzeniu ustawy antyaborcyjnej z października 2016.
Źródło: „Czarny protest” - komisja dyscyplinarna uniewinniła nauczycielkę, która ubrała się na czarno http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-czarny-protest-komisja-dyscyplinarna-uniewinnila-nauczycielk,nId,2350375, rmf24.pl, 10 lutego 2017.

Tilopa Fotografia

„Jeżeli ktoś nie rozumie, że wszystkie istoty wszystkich sześciu sfer bytu były kiedyś jego rodzicami, nigdy nie spotka dobrego ani nawet złego nauczyciela.“

—  Tilopa 928 - 1009

Źródło: buddyzmwprost.com.pl http://www.buddyzmwprost.com.pl/index.php?id=41

Krystyna Szumilas Fotografia
Konfucjusz Fotografia

„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.“

—  Konfucjusz chiński myśliciel, filozof, nauczyciel i polityk, twórca konfucjanizmu; jego nauki głęboko wpłynęły na Wschodnią Azję -551 - -479 p. n. e.

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Uki Goñi Fotografia
Frank Wilczek Fotografia
Justin Trudeau Fotografia
Pier Paolo Pasolini Fotografia
Plutarco Elías Calles Fotografia
Ksawery Branicki Fotografia

„A propos, dlaczego pan nie trzyma powozu i koni?“

—  Ksawery Branicki 1816 - 1879

znany ze swej oryginalności i roztargnienia Branicki zadał to pytanie, gdy odwiózł pewnego razu spieszącego się na umówione spotkanie Adama Mickiewicza; gdy przyjechali na miejsce, Braniki zadał to pytanie wówczas, kiedy Mickiewicz zwrócił uwagę, że gdyby nie tak dobre konie, byłby z pewnością się spóźnił; na powyższe pytanie rozbawiony Mickiewicz odpowiedział z udaną powagą: „Ze względów politycznych”
Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN 83 stycznia 12582–9, s. 248.

Sławomir Broniarz Fotografia

„Samorządy niech się nie zasłaniają kryzysem, bo nauczycielom podwyżki i wyższe średnie się należą.“

—  Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 1958

Źródło: Artur Radwan, Finanse gmin zagrożone. Dobiją je przywileje nauczycieli, dziennik.pl, 25 stycznia 2012 http://nauka.dziennik.pl/edukacja/artykuly/376482,nauczyciele-dobijaja-gminy-czternasta-pensja.html/

Mencjusz Fotografia

„Do gruntu poznać Egipt i tą specjalnością służyć Ojczyźnie – oto moje zadanie.(…) Niech we mnie Uniwersytet Jagielloński pozyska nauczyciela historii starożytnego Wschodu, w szczególności zaś egiptologii.“

—  Tadeusz Smoleński 1884 - 1909

23 marca 1907 r.
Źródło: list do Tadeusza Koziebrodzkiego z 3 maja 1908, Joachim Śliwa, TADEUSZ SMOLEŃSKI (1884–1909). W stulecie krakowskich wykopalisk w Egipcie, „Alma Mater”, nr specjalny, nr 98, 2008, s. 196.

Andrzej Samson Fotografia

„Dopiero po drugiej wojnie światowej „pedagog” znaczy powszechnie każdego praktyka nauczyciela, co ma podkreślać, że nauczyciel powinien być przede wszystkim wychowawcą.“

—  Stefan Kunowski profesor, pedagog, autor teorii warstwicowej, poeta 1909 - 1977

Podstawy współczesnej pedagogiki
Źródło: s. 30

Alexander Sutherland Neill Fotografia
Chuck Palahniuk Fotografia
Keira Knightley Fotografia

„(…) marnowałam tylko swój czas i czas nauczycieli.“

—  Keira Knightley aktorka brytyjska 1985

o decyzji porzucenia szkoły dla filmu, którą podjęła jako nastolatka.
Źródło: Magdalena Poulian, 'Keira Knightley. Rzuciła szkołę dla filmu, „To i Owo” nr 46, 15 listopada 2011, s. 6.

Nikołaj Bierdiajew Fotografia
Maria Rodziewiczówna Fotografia

„Warunki są bardzo ciężkie, ale jeśli panu się zdaje, że ten bitwę wygra, kto się z pola wycofał, to niech pan chłopcom historii nie wykłada.“

—  Maria Rodziewiczówna polska pisarka 1864 - 1944

właścicielka podupadającego majątku do nauczyciela swych dzieci
Barcikowscy
Źródło: s. 26

Anna Zalewska Fotografia

„Nie ma naszej zgody na wprowadzanie zabójczych dla edukacji zmian w zabójczym dla demokracji tempie. Bez konsultacji, wysłuchania głosu rodziców, nauczycieli, uczniów, pracowników szkół i ekspertów oświatowych. Nie ma naszej zgody na kłamstwo i manipulację, którymi próbuje karmić nas MEN. (…) Nie zgadzamy się, by chora ambicja i bezmyślny opór Anny Zalewskiej – jednego z najgorszych ministrów obecnego rządu – pogrążyły edukacje i polską szkołę w chaosie na dekady.“

—  Anna Zalewska polska polityk, nauczycielka 1965

Autorka: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Razem: Nie zgadzamy się, by chora ambicja i bezmyślny opór Zalewskiej pogrążyły polską szkołę w chaosie na dekady http://300polityka.pl/live/2016/11/19/razem-nie-zgadzamy-sie-by-chora-ambicja-i-bezmyslny-opor-zalewskiej-pograzyly-polska-szkole-w-chaosie-na-dekady/, 300polityka.pl, 19 listopada 2016.
na demonstracji przeciwko planowanym przez PiS zmianom w szkolnictwie.
O Annie Zalewskiej

Vladimir Nabokov Fotografia
Erich Maria Remarque Fotografia
Karl Kraus Fotografia
Avril Lavigne Fotografia
Menander Fotografia

„Najlepszym nauczycielem jest czas.“

—  Menander starożytny poeta grecki, przedstawiciel komedii nowej i komedii charakterów -342 - -291 p. n. e.

„Dlatego, Najjaśniejszy Panie, ów szlachcic ma brodę siwą, a głowę czarną, że więcej pracował gębą niż głową.“

—  Mikołaj Wolski 1762 - 1803

wyjaśniając królowi, dlaczego pewien szlachcic w Ogrodzie Saskim miał siwą brodę i jednocześnie zupełnie czarne włosy.
Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ISBN 8301124385, s. 465.

Albert Einstein Fotografia
Tadeusz Różewicz Fotografia

„Szukam nauczyciela i mistrzaniech przywróci mi wzrok słuch i mowęniech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcianiech oddzieli światło od ciemności.“

—  Tadeusz Różewicz polski poeta, dramaturg, prozaik 1921 - 2014

Źródło: Ocalony [w:] Słowo po słowie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 9.

Sławomir Broniarz Fotografia

„Parę dni temu premier powiedziała, że będziemy tworzyć dobrą bezpieczną szkołę. Apelujemy: nie burzcie tego, co mamy. Nie niszczcie dorobku gimnazjów, nie niszczcie tego, co tysiące nauczycieli przez ostanie lata tworzyło. Szkoła potrzebuje wsparcia i zmian, ale nie przy pomocy koparek i dźwigów, a tak rozumiemy reformę serwowaną przez PiS. Nie chcemy żadnej reformy. Nie potrzebujemy rewolucji, nie potrzebujemy Anny Zalewskiej.“

—  Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 1958

Źródło: Likwidacja gimnazjów, Nie dla chaosu w szkole. Broniarz: Nie chcemy reformy, nie potrzebujemy Zalewskiej http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/likwidacja-gimnazjow-protest-znp-broniarz-nie-chcemy-reformy-nie-potrzebujemy-zalewskiej,86938.html, portalsamorzadowy.pl, 19 listopada 2016.

Jarosław Kaczyński Fotografia
Isaac Bashevis Singer Fotografia
Paweł VI Fotografia
Danuta Hübner Fotografia
Łukasz A. Turski Fotografia
Henri de Saint-Simon Fotografia

„Pamiętaj, bez entuzjazmu nie sposób nic wielkiego na świecie uczynić.“

—  Henri de Saint-Simon francuski historyk, socjalista utopijny 1760 - 1825

na łożu śmierci do swojego ucznia.
Źródło: Roman Ossowski, Nauczyciel-wychowawca w edukacji specjalnej w: Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości pod redakcją Marii Chodkowskiej, wyd. UMCS, Lublin 1998.

François Mauriac Fotografia

„Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów.“

—  François Mauriac pisarz francuski, noblista 1885 - 1970

Źródło: Jarosław Gronert, Astrologia od początku, Pabianice 2007, s. 33.

Grzegorz Kasdepke Fotografia
Thomas Gordon Fotografia
Hector Berlioz Fotografia
Sathya Sai Baba Fotografia
Artur Żmijewski (aktor) Fotografia
Mel Gibson Fotografia
Michel Aflak Fotografia
Piotr I Wielki Fotografia

„Strata czasu jest, podobnie do śmierci, nieodwracalna.“

—  Piotr I Wielki car Rosji, cesarz, z dynastji Romanowów 1672 - 1725

Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ISBN 8301124385, s. 399.

Damian Aleksander Fotografia

„Nie szukam autorytetów na zewnątrz, tylko chcę zaufać sobie, nie negując mądrych nauczycieli.“

—  Damian Aleksander polski aktor 1976

Źródło: „ABC” nr 14/18, 21 lutego 2005 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/9327.html

Jarosław I Mądry Fotografia

„Niech wie Bolesław, że jako wieprz w kałuży otoczony został przez psy moje i łowców.“

—  Jarosław I Mądry 978 - 1054

obrażając Bolesława I Chrobrego przed bitwą w 1018.
Źródło: Melania Sobańska-Bodnaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 110.

Zygmunt I Stary Fotografia

„Nie turbuj się waszmość, czego to ludzie nie plotą!“

—  Zygmunt I Stary król polski i wielki książę litewski 1467 - 1548

gdy pewien magnat, chcąc zostać kanclerzem, rzekł do króla: "Ludzie plotą, że mam zostać kanclerzem"
Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ISBN 83-01-12438-5, s. 119.

Jan Miodek Fotografia

„Dostaję informacje od nauczycieli, że słowo to coraz częściej pojawia się w szkolnych wypracowaniach. Wchodzi do polszczyzny. Jestem jednak temu przeciwny. Nawet jakby znaczyło to coś zupełnie innego, pochodzenie i brzmienie tego wyrazu zupełnie mi nie odpowiadają.“

—  Jan Miodek polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim 1946

o słowie „zajebiście”.
Źródło: gazeta.pl, 13 listopada 2008 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,61085,3734222.html

Roman Giertych Fotografia
Albrecht von Wallenstein Fotografia

„Wojna powinna żywić wojnę.“

—  Albrecht von Wallenstein wódz i polityk pochodzenia czeskiego 1583 - 1634

Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 259.

Errico Malatesta Fotografia
Wilhelm Rein Fotografia

„Wychowanie odbywa się zarówno ze względu na jednostkę, jak i na społeczeństwo. Wychowanie jednostki przebiega społecznie, społeczeństwa – indywidualnie, tzn. przez jednostkę.“

—  Wilhelm Rein 1847 - 1929

Źródło: Stefan Mieszalski, Dylematy myślenia pedagogicznego. O stosunkach społecznych w procesie edukacyjnym w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 24.

Bruce Lee Fotografia

„Samo życie jest twym nauczycielem i podlegasz nieustannej nauce.“

—  Bruce Lee amerykański aktor i mistrz sztuk walki pochodzenia chińskiego 1940 - 1973

George Herbert Fotografia
Bożena Stachura Fotografia
Roman Giertych Fotografia
Kalu Rinpocze Fotografia