„Wszystkie religie oraz ich bogowie, to nic innego jak wytwór fantazji łatwowiernych i naiwnych ludzi, którzy jeszcze nie dorośli do tego, by wznieść się w rejony czystego rozumowania i wolnej myśli, opartej na nauce.“

Religia

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 31 lipca 2021. Historia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin79
rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Podobne cytaty

Bertrand Russell Fotografia

„Religia jest oparta przede wszystkim i głównie na strachu.“

—  Bertrand Russell angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista, noblista w dziedzinie literatury 1872 - 1970

Jan Józef Lipski Fotografia

„Socjalizm jest wytworem europejskim: wytworem europejskiej kultury, historii myśli itd. Przede wszystkim – jest wytworem etyki chrześcijańskiej, znajdującej się u podstaw kultury europejskiej. Jest wytworem pozytywnego reagowania na przykazanie miłości bliźniego.“

—  Jan Józef Lipski polski działacz polityczny, historyk literatury 1926 - 1991

Źródło: Obrona socjalizmu [, czyli Anty-Kisiel], 1989; w: Pisma polityczne. Wybór, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, str. 404.

Michał Heller Fotografia
Donatien Alphonse François de Sade Fotografia

„Istoty ludzkie nie są w stanie rozumować poza religiami i ideologiami.“

—  Dharma Sangha 1990

Źródło: etapasvi.com http://www.etapasvi.com/pl/

Albert Einstein Fotografia

„Nauka bez religii jest kaleką, religia bez nauki jest ślepa.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. (niem.)

Max Planck Fotografia
Anatole France Fotografia

„Dobrze jest mieć serce naiwne, gdy myśl naiwną nie jest“

—  Anatole France powieściopisarz i krytyk francuski 1844 - 1924

Źródło: Juliusz Lemaitre w: Pisma krytyczne, wyd. Pol. Tow. Nakładowe, Lwów 1904, s. 76, tłum. Jan Sten.

Stanisław Wyspiański Fotografia

„Sztuka i wolna myśl, niezlękłe bogi.“

—  Stanisław Wyspiański polski dramatopisarz, poeta, malarz, grafik, architekt 1869 - 1907

Noty do „Bolesława Śmiałego”
Źródło: Dzieła zebrane, t. 11, Rapsody, hymny, wiersze, Kraków 1961, s. 146.

Chuck Palahniuk Fotografia

„Historia jest nauką zawsze opartą na domysłach.“

—  Daniel-Rops 1901 - 1965

Źródło: Le peuple de la Bible

Marcel Lefebvre Fotografia

„Nie istnieje inna religia, oprócz religii katolickiej. Nie mamy innego wyboru. To nie my stworzyliśmy tę religię, ale sam Bóg.“

—  Marcel Lefebvre francuski biskup katolicki, twórca schizmy 1905 - 1991

Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (173), lipiec-sierpień 2014, s. 11.

Leszek Jańczuk Fotografia
Adam Wielomski Fotografia

„Lud pełni obowiązki ludu, a jego obowiązkiem podstawowym jest być głupim i łatwowiernym.“

—  Adam Wielomski polski publicysta konserwatywny, monarchista 1972

Źródło: Wielomski: Społeczeństwo cierpi na „literofobię”, nczas.com http://nczas.com/publicystyka/wielomski-spoleczenstwo-cierpi-na-literofobie/

Stanisław Bajtlik Fotografia

„Nie sposób przecenić roli matematyki i nauk przyrodniczych w kształtowaniu intelektu, zdolności do abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni, dyscypliny rozumowania, umiejętności dowodzenia własnych tez, a także wrażliwości.“

—  Stanisław Bajtlik polski astrofizyk 1955

Źródło: Nie ma demokracji bez matematyki http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1505748,1,nie-ma-demokracji-bez-matematyki.read

Robert Baden-Powell Fotografia
Ozzy Osbourne Fotografia

„Ludzie myślą, że nigdy nie dorosnę. Ale nie mam wyjścia. Nie mam już 21 lat.“

—  Ozzy Osbourne brytyjski muzyk rockowy, wokalista 1948

Źródło: Robert Sankowski, Ozzy, Książę Ciemności z poczuciem humoru, „Gazeta Wyborcza”, 25 czerwca 2010.

Voltaire Fotografia
Agaton Giller Fotografia

Pokrewne tematy