„Wszystkie religie oraz ich bogowie, to nic innego jak wytwór fantazji łatwowiernych i naiwnych ludzi, którzy jeszcze nie dorośli do tego, by wznieść się w rejony czystego rozumowania i wolnej myśli, opartej na nauce.“

Religia

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 31 lipca 2021. Historia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin79
rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Podobne cytaty

Bertrand Russell Fotografia

„Religia jest oparta przede wszystkim i głównie na strachu.“

—  Bertrand Russell angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista, noblista w dziedzinie literatury 1872 - 1970

Jan Józef Lipski Fotografia
Donatien Alphonse François de Sade Fotografia
Albert Einstein Fotografia

„Nauka bez religii jest kaleką, religia bez nauki jest ślepa.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. (niem.)

Stanisław Wyspiański Fotografia

„Sztuka i wolna myśl, niezlękłe bogi.“

—  Stanisław Wyspiański polski dramatopisarz, poeta, malarz, grafik, architekt 1869 - 1907

Noty do „Bolesława Śmiałego”
Źródło: Dzieła zebrane, t. 11, Rapsody, hymny, wiersze, Kraków 1961, s. 146.

Max Planck Fotografia
Anatole France Fotografia

„Dobrze jest mieć serce naiwne, gdy myśl naiwną nie jest“

—  Anatole France powieściopisarz i krytyk francuski 1844 - 1924

Źródło: Juliusz Lemaitre w: Pisma krytyczne, wyd. Pol. Tow. Nakładowe, Lwów 1904, s. 76, tłum. Jan Sten.

Adam Wielomski Fotografia

„Lud pełni obowiązki ludu, a jego obowiązkiem podstawowym jest być głupim i łatwowiernym.“

—  Adam Wielomski polski publicysta konserwatywny, monarchista 1972

Źródło: Wielomski: Społeczeństwo cierpi na „literofobię”, nczas.com http://nczas.com/publicystyka/wielomski-spoleczenstwo-cierpi-na-literofobie/

Leszek Jańczuk Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia

„Nie istnieje inna religia, oprócz religii katolickiej. Nie mamy innego wyboru. To nie my stworzyliśmy tę religię, ale sam Bóg.“

—  Marcel Lefebvre francuski biskup katolicki, twórca schizmy 1905 - 1991

Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (173), lipiec-sierpień 2014, s. 11.

Nikołaj Gogol Fotografia
Jean Domat Fotografia

„Religia chrześcijańska uczy nas, jakie są pierwsze pryncypia, jakie Bóg ustanowił jako fundamenty porządku społeczeństwa ludzi i które są źródłem wszystkich reguł sprawiedliwości i równości.“

—  Jean Domat 1625 - 1696

La religion chrétienne nous découvre quels sont les premiers principes que Dieu a établis pour les fondements de l’ordre de la société des hommes, et qui sont les sources de toutes les règles de la justice et de l’équité (fr.)
Źródło: Traité des lois civiles prises dans leur ordre naturel, 1689

Stanisław Bajtlik Fotografia
Voltaire Fotografia
Ozzy Osbourne Fotografia

„Ludzie myślą, że nigdy nie dorosnę. Ale nie mam wyjścia. Nie mam już 21 lat.“

—  Ozzy Osbourne brytyjski muzyk rockowy, wokalista 1948

Źródło: Robert Sankowski, Ozzy, Książę Ciemności z poczuciem humoru, „Gazeta Wyborcza”, 25 czerwca 2010.

Marek Michalak Fotografia

Pokrewne tematy