Cytaty o wdzięczności

Zbiór cytatów na temat wdzięczność.

Pokrewne tematy

Razem 64 cytatów o wdzięczności:


Przemysław Gosiewski Fotografia

„Wdzięczność ważniejsza jest od pieniędzy.“

—  Przemysław Gosiewski polski prawnik i polityk 1964 - 2010

Źródło: Bianka Mikołajewska, Rachunki krzywd, polityka.pl, 2 grudnia 2010 http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1510796,1,finansowy-remanent-po-smolensku.read

Mikołaj I Romanow Fotografia

„Wdzięczności od nich nie oczekuję i przyznam, że zbyt głęboko nimi gardzę, żebym mógł przypisywać temu jakąkolwiek wagę – staram się zasłużyć na wdzięczność Rosji, potomków – oto myśl, która mnie nie opuszcza.“

—  Mikołaj I Romanow cesarz Imperium Rosyjskiego, wielki książę Finlandii, król Polski 1796 - 1855

odpowiedź na zapewnienia Paskiewicza, namiestnika Królestwa Polskiego, o wierności swych polskich poddanych po detronizacji uchwalonej przez sejm 1831 roku; (10 czerwca 1832).
Źródło: W. Bruce Lincoln, Mikołaj I, op. cit., s. 387.

Gienrich Jagoda Fotografia

„W sprawozdaniu dla Jeżowa napisz, że Pan Bóg istnieje. Od towarzysza Stalina za wierną służbę zasłużyłem na wdzięczność. Od Boga na surową karę za to, że setki razy naruszałem jego przykazania. Spojrzyj, gdzie teraz jestem i sam wyciągnij wnioski: czy Bóg istnieje?“

—  Gienrich Jagoda radziecki funkcjonariusz policji politycznej 1891 - 1938

wypowiedziane do przesłuchującego Jagodę Abrama Słuckiego, szefa INO (wydziału zagranicznego NKWD) – na Łubiance, w maju 1937.
Źródło: Andrzej Poczobut, Czekiści pod ścianą w: „Ale Historia” nr 45 (95), dodatek do „Gazety Wyborczej”, Warszawa, 9 listopada 2013, s. 11.

Waldemar Chrostowski Fotografia
William Makepeace Thackeray Fotografia
Szamil Basajew Fotografia
Jan Twardowski Fotografia
Simone Weil Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Oscar Wilde Fotografia
Arystoteles Fotografia

„Najszybciej starzeje się wdzięczność.“

—  Arystoteles Filozof starożytnej Grecji -384 - -321 p. n. e.

Jaroslav Seifert Fotografia
Ojciec Pio Fotografia
Oscar Wilde Fotografia

„Dawniej sądziłem, że wdzięczność to ciężkie brzemię. Teraz wiem, że to coś, dzięki czemu serce nabiera lekkości. Niewdzięczny człowiek to taki, który stąpa ciężko z sercem i nogami z ołowiu. Ale kiedy poznało się niezwykłą radość wdzięczności dla Boga i człowieka, ziemia staje się piękniejsza; przyjemnie jest liczyć, nie swoje bogactwa, ale długi, nie te małe, które się posiada, ale te wielkie, które jest się dłużnym.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900

I used to think gratitude a heavy burden for one to carry. Now I know that it is something that makes the heart lighter. The ungrateful man is one who walks slowly with feet and heart of lead. But when one knows the strange joy of gratitude to God and man the earth becomes lovelier to one, and it is a pleasure to count up, not one’s wealth but one’s debts, not the little that one possesses, but the much that one owes. (ang.)
Listy
Źródło: The letters of Oscar Wilde, R. Hart-Davis, 1962, s. 575.

Matthew Boulton Fotografia

„Sądzę, że wdzięczność ogółu powinna wznieść kolumnę ku pamięci pierwszego inżyniera, artysty i producenta, jaki kiedykolwiek istniał, którego inwencja i wytrwałość wzbogaciły jego kraj w sposób wymykający się ludzkiemu szacowaniu; miejsce to powinno nazywać się Boultonią albo Boulton's-Town.“

—  Matthew Boulton 1728 - 1809

... methinks Public gratitude should erect a Column to the memory of the First engineer, Artist and manufacturer that ever existed whose Ingenuity and Perseverance enriched his country beyond the powers of calculation; and the place should be called Boultonia or Boulton's-Town.
J.H. Reddell, 1800.

Robert Baden-Powell Fotografia
Ihor Woźniak Fotografia
Dow Ber Meisels Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“