„Widzimy więc, jak zbawienna jest rola wiary. Ale powie ktoś: Jest rzeczą niemądrą wierzyć w to czego się nie widzi.
Odpowiem tak: Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. Niestety nasze poznanie jest… niedoskonałe… Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu?
Można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Załóżmy, że jakiś uczony wypowiedział się na temat związany z jego wiedzą. Usłyszał to jakiś prostak i powiedział: To nie jest tak, jak on mówi, bo ja tego nie rozumiem. Czy nie będziemy mieli racji, nazywając takiego człowieka głupcem?
Po trzecie… Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć nie wierząc innym? Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim ojcem…
Bóg daje dowody, że to czego uczy wiara, jest prawdziwe… Chrystus potwierdził (cudami) nauczanie Apostołów i świętych.
Ale powiesz, że my teraz cudów nie oglądamy…
… przecież teraz ogromna masa ludzi wierzy w Chrystusa. I to nieraz ludzi mądrych, szlachetnych, mających wielkie znaczenie. A stało się to na skutek działalności apostolskiej prostych i ubogich kaznodziejów. Jeśli to się stało w sposób cudowny, masz odpowiedź na pytanie. Jeśli nie – to nawrócenie się świata bez cudu, jest chyba jeszcze większym cudem…
Wypływa stąd wniosek, że nie powinniśmy wątpić w sensowność wiary…“

Źródło: Wykład pacierza, oprac. Jacek Salij

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 30 grudnia 2021. Historia

Podobne cytaty

Andrzej Nowicki Fotografia
Fiodor Dostojewski Fotografia
Urszula Zybura Fotografia
Krzysztof Pieczyński Fotografia

„Co jest więc przyczyną, że wierzymy? Inaczej mówiąc, co stanowi podstawę sądu wiary? Tą podstawą jest wola: człowiek wierzy dlatego, że chce wierzyć.“

—  Józef Maria Bocheński polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof 1902 - 1995

Kazania i przemówienia, Tom 1
Źródło: O wierze, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2000, s. 108

Jan Twardowski Fotografia

„Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma.“

—  Jan Twardowski poeta polski, duchowny katolicki 1915 - 2006

Giovanni Pico della Mirandola Fotografia

„Wielkim cudem jest człowiek.“

—  Giovanni Pico della Mirandola włoski filozof, uczony i pisarz 1463 - 1494

Homo miraculum magnum est. (łac.)
Źródło: Mowa o godności człowieka.

Stanisław Obirek Fotografia
Sándor Márai Fotografia
Malala Yousafzai Fotografia
Wiktor Hugo Fotografia
Swami Wiwekananda Fotografia

„Tak jak niektóre religie na świecie twierdzą, że ateistą jest człowiek nie wierzący w Boga, który istnieje poza nim, tak my mówimy, że ateistą jest człowiek, który nie wierzy w samego siebie. My ateizmem nazywamy niewiarę we wspaniałość własnej duszy.“

—  Swami Wiwekananda Indyjski mnich hinduski i filozof 1863 - 1902

Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1995, tłum. Iwona Zimnicka, s. 156.

José Saramago Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia
William P. Young Fotografia
Jan Kobuszewski Fotografia

„(…) do góry uszy, to i „reszta” musi! Wiara czyni cuda. Wiem to z własnego doświadczenia.“

—  Jan Kobuszewski polski aktor filmowy i teatralny 1934 - 2019

Źródło: Janusz Świąder, Do góry uszy!!!, express.bydgoski.pl, 14 października 2006 http://www.express.bydgoski.pl/look/nowosci/article_druk.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrIssue=1132&NrSection=1&NrArticle=45622&IdTag=38

George MacDonald Fotografia
Maja Włoszczowska Fotografia

„Jak się człowiek na coś zaprogramuje, może dokonać cudów.“

—  Maja Włoszczowska polska zawodniczka kolarstwa górskiego 1983

Źródło: „Zwierciadło”, nr 8/2010.

Pokrewne tematy