Cytaty na temat zdolność

Zbiór cytatów na temat zdolność, nasi, nie żyje, ludzie.

Razem 390 cytatów:

Robert Baden-Powell Fotografia
Emma Goldman Fotografia

„Bez względu na obecną tendencję wiodącą ku silnym władcom, totalitarnym państwom, lewicowym dyktaturom, moje przekonania pozostały niezachwiane. Wierzę w jednostkę i w zdolność wolnych jednostek do wspólnego wysiłku. Pod tym względem moje życie i moja praca były sukcesem.“

—  Emma Goldman amerykańska myślicielka anarchistyczna pochodzenia litewskiego 1868 - 1940

Źródło: Was My Life Worth Living, cyt. za: Anarchistka w drodze do wolności, praca zbiorowa, „Przekrój” nr 37, 10 września 2012.

Khalil Gibran Fotografia
Gerard Way Fotografia
Jan Maria Vianney Fotografia
Frank Herbert Fotografia
Maria Valtorta Fotografia
Nicolas de Condorcet Fotografia
Samuel Goldwyn Fotografia
Miguel de Cervantes Fotografia
Arthur Schopenhauer Fotografia

„(…) człowiek jest zły z natury. Gdyby tak nie było, gdybyśmy byli z gruntu uczciwi, tobyśmy się w każdym sporze starali tylko o to, aby dojść do prawdy, nie bacząc na to, czy zgadza się ona z naszym pierwotnie wygłoszonym zdaniem, czy też ze zdaniem przeciwnika; byłoby rzeczą obojętną albo przynajmniej całkiem drugorzędną. Ale tak jak się rzeczy mają, jest to sprawa główna, wrodzona zaś próżność, tak szczególnie drażliwa na punkcie zdolności umysłowych, nie chce dopuścić do tego, aby nasze pierwotne twierdzenie okazało się fałszywe, a twierdzenie przeciwnika słuszne. Wydawałoby się wobec tego, że każdy powinien by po prostu starać się nie wysuwać innych twierdzeń jak tylko słuszne i w tym celu najpierw myśleć, a potem dopiero mówić. U większości ludzi jednak do wrodzonej próżności dołącza się jeszcze gadatliwość i wrodzona nieuczciwość. Ludzie gadają, zanim pomyślą; jeżeli zaś potem widzą, że twierdzenie ich było błędne i że nie mają racji, to pragną jednak, aby się chociaż wydawało, jak gdyby było na odwrót. Dążenie do prawdy, które bywa chyba na ogół jedynym bodźcem podczas wysuwania pozornie słusznego twierdzenia, zostaje teraz całkowicie usunięte przez próżność; co słuszne, ma się wydawać niesłusznym i odwrotnie.“

—  Arthur Schopenhauer filozof niemiecki 1788 - 1860

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów

Douglas Adams Fotografia
Witold Gombrowicz Fotografia
William James Fotografia
Joseph Conrad Fotografia
Georges Clemenceau Fotografia

„Wolność to zdolność do samodyscypliny.“

—  Georges Clemenceau francuski pisarz, lekarz i polityk 1841 - 1929

Andrzej Majewski Fotografia
Joanna Bator Fotografia
Zygmunt Bauman Fotografia
Leszek Kołakowski Fotografia
Jan Rzepecki Fotografia
Gabriel García Márquez Fotografia
Tony Buzan Fotografia

„Jeśli mamy głęboko ugruntowane postanowienie czynienia postępów, nawet niewielkie zdolności ulegną automatycznie poprawie.“

—  Tony Buzan Brytyjczyk, autorytet z dziedziny mózgu i technik uczenia się 1942 - 2019

Rusz głową (1995)

Slavoj Žižek Fotografia
Roland Barthes Fotografia

„(…) język jest jedynym systemem semiotycznym, posiadającym zdolność interpretowania innych systemów znaczących oraz interpretowania samego siebie.“

—  Roland Barthes 1915 - 1980

Źródło: Teoria tekstu. Zbiór studiów pod red. Teresy Dobrzyńskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 203.

Kalina Jędrusik Fotografia

„Nie chciano mnie, nie umiano wykorzystać mojej urody i zdolności. Wyskubana zostałam ze swoich kolorowych piórek.“

—  Kalina Jędrusik polska aktorka 1931 - 1991

o braku ciekawych propozycji filmowych.
Źródło: „Twój Styl” nr 9, 2001

Catherine Zeta-Jones Fotografia
Aleksander Wat Fotografia
Joszko Broda Fotografia
Maria Janion Fotografia
Jerzy Stempowski Fotografia
Albert Speer Fotografia
Thomas Henry Huxley Fotografia
Erich Fromm Fotografia
Benedykt XVI Fotografia
Jan Tomasz Gross Fotografia
Arthur Conan Doyle Fotografia

„Geniusz oznacza nieskończoną zdolność pokonywania trudności.“

—  Arthur Conan Doyle, książka Studium w szkarłacie

Postać: Sherlock Holmes
Studium w szkarłacie (1888)

Friedrich Nietzsche Fotografia
Frédéric Bastiat Fotografia
Mieczysław Niedziałkowski Fotografia
Aleksander Wolszczan Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
Warłam Szałamow Fotografia
Petro Poroszenko Fotografia

„W krótkim czasie ukończyliśmy przezbrajanie, przywróciliśmy zdolność bojową jednostek, których liczba też wzrosła i widać, że dziś Ukraina jest silnym państwem.“

—  Petro Poroszenko ukraiński polityk i przedsiębiorca 1965

Źródło: Poroszenko: ponad 600 żołnierzy w rękach separatystów http://wiadomosci.onet.pl/swiat/poroszenko-ponad-600-zolnierzy-w-rekach-separatystow/05nlx, 14 grudnia 2014, onet.pl

Ludwig von Mises Fotografia
Rebecca Romijn Fotografia

„Gdybym miała zdolności nadprzyrodzone, chciałabym, żeby po stosunku mój narzeczony zamienił się w botki od Prady.“

—  Rebecca Romijn modelka i aktorka amerykańska 1972

Źródło: „Forum”, 10 kwietnia 2007

Marek Aureliusz Fotografia
Peter Singer Fotografia
Helena Radlińska Fotografia
Maria Simma Fotografia
Peter Wessel Zapffe Fotografia
Stanisław Bajtlik Fotografia

„Nie sposób przecenić roli matematyki i nauk przyrodniczych w kształtowaniu intelektu, zdolności do abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni, dyscypliny rozumowania, umiejętności dowodzenia własnych tez, a także wrażliwości.“

—  Stanisław Bajtlik polski astrofizyk 1955

Źródło: Nie ma demokracji bez matematyki http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1505748,1,nie-ma-demokracji-bez-matematyki.read

„To co powinniśmy robić to powinniśmy budować własne siły zbrojne, autonomiczne, niezależne od NATO, Stanów Zjednoczonych, pod nasze strategie, z naszym dowodzeniem z naszym systemem świadomości, zdolności operacyjnych, itd. Powinniśmy wydawać na to pieniądze. Bo bez tego państwo się nie liczy.“

—  Jacek Bartosiak polski prawnik, adwokat i geopolityk 1976

Źródło: Geopolityka a kampania antypolska - mecenas Jacek Bartosiak i ambasador Witold Jurasz w Klubie Ronina, blogpress.pl, 18 marca 2016 http://blogpress.pl/node/22535

Kazimierz Michał Ujazdowski Fotografia
Oscar Wilde Fotografia

„Miłość nazywa się ideałem życia. Kwintesencją jego jest zdolność do niezwykłych poświęceń.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900

Źródło: Nie jedno ma imię: Aforyzmy o miłości, wyb. Kiejstut R. Szymański, Wrocław 1997.

Thorstein Veblen Fotografia
Arystoteles Fotografia
Erich Fromm Fotografia
Tony Buzan Fotografia

„Często mylimy się co do zdolności dziecka, oceniając je na podstawie rezultatów, które osiąga stosując wymuszoną przez nas metodę.“

—  Tony Buzan Brytyjczyk, autorytet z dziedziny mózgu i technik uczenia się 1942 - 2019

Rusz głową (1995)

Joanne Kathleen Rowling Fotografia
Henry David Thoreau Fotografia
Bernard Lietaer Fotografia
Franciszek (papież) Fotografia
Graham Greene Fotografia

„Przez całe życie instynkt nakazywał mi zaniechać wszystkiego, do czego nie miałem zdolności.“

—  Graham Greene angielski powieściopisarz i dramaturg 1904 - 1991

Źródło: Coś w rodzaju życia (Wracając do źródeł)

Piotr Kropotkin Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
Tadeusz Dołęga-Mostowicz Fotografia
Robert Harris Fotografia

„(…) strach zaburza zdolność osądu jeszcze bardziej niż alkohol i zmęczenie.“

—  Robert Harris angielski powieściopisarz, dziennikarz i komentator polityczny 1957

Ghostwriter
Źródło: rozdział 8

Leonardo da Vinci Fotografia
Carlos Prats Fotografia
Róża Luksemburg Fotografia
Aleksander Świętochowski Fotografia
Arystoteles Fotografia

„Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły.“

—  Arystoteles Filozof starożytnej Grecji -384 - -321 p. n. e.

Źródło: Myślę, więc jestem : aforyzmy, maksymy, sentencje. Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.). Opole : Instytut Śląski w Opolu, 1986. S. 25.

Immanuel Kant Fotografia
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Michael Sandel Fotografia
Fryderyk Engels Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia

„W skład zawodów pieniężnych wpływających na utrwalenie temperamentu łupieżczego wchodzą zawody związane bezpośrednio z posiadaniem własności – czyli stanowiące właściwe zajęcia klasy próżniaczej – oraz pomocnicze funkcje łączące się z przywłaszczaniem i gromadzeniem majątku. Chodzi tu o osoby związane z posiadaniem przedsiębiorstw zaangażowanych w walkę konkurencyjną – zwłaszcza zaś o tak podstawowy element zarządzania gospodarką jak operacje finansowe. Można do tej kategorii zaliczyć również większość zawodów powiązanych z handlem. Najdoskonalszym wcieleniem człowieka uprawiającego zawód „pieniężny” jest „kapitan przemysłu”. Jest to człowiek raczej sprytny niż pomysłowy, a jego pozycja ma raczej charakter finansowy niż produkcyjny. Zarządza on przemysłem w sposób dowolny. Pieczę nad technicznymi szczegółami produkcji i organizacji przemysłu zleca podwładnym o mniej „praktycznym” umyśle – ludziom posiadającym instynkt pracy, a nie takim, którzy posiadają zdolności administracyjne. Jeśli chodzi o kształtowanie natury ludzkiej poprzez wychowywanie i selekcję, ogół zawodów „nieekonomicznych” należy zaliczyć do tej samej kategorii, co zawody pieniężne. Taki właśnie charakter ma zawód polityka, duchownego i wojskowego.“

—  Thorstein Veblen ekonomista i socjolog amerykański 1857 - 1929

Teoria klasy próżniaczej (1899)

Mariusz Szczygieł Fotografia
Fernando Pessoa Fotografia
Kelley Armstrong Fotografia

„Wilkołaki dysponują w ograniczonym stopniu zdolnością telepatii.“

—  Kelley Armstrong kanadyjska pisarka 1968

Ugryziona (2001)

Jean Starobinski Fotografia
Paulo Coelho Fotografia
Barbara Toruńczyk Fotografia
Ryszard Legutko Fotografia
Ville Valo Fotografia