Arystoteles cytaty

Arystoteles Fotografia
82   0

Arystoteles

Data urodzenia: 384 p. n. e.
Data zgonu: 321 p. n. e.

Arystoteles – filozof, jeden z trzech – obok Sokratesa i Platona – najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji. Nazywany też Stagirytą lub po prostu Filozofem .

Był twórcą odmiennego od platonizmu i równie spójnego systemu filozoficznego, który bardzo silnie wpłynął na filozofię i naukę europejską. Zapoczątkował nurt filozoficzny nazywany arystotelizmem, który miał wiele postaci w różnych epokach. Chrześcijańska odmiana arystotelizmu zwana tomizmem powstała w XIII wieku i jest do dziś uważana za oficjalną filozofię Kościoła katolickiego. Założyciel szkoły filozoficznej w ogrodach Lykeionu – stąd wzięło się później słowo „liceum”.

Oprócz filozofii Arystoteles położył ogromne zasługi w rozwoju logiki i nauk przyrodniczych, szczególnie astronomii, fizyki i biologii. Zbyt rygorystyczna akceptacja tych teorii przez przedstawicieli filozofii scholastycznej stała się jedną z przyczyn opóźnienia rozwoju tych nauk w Europie. Choć ostatecznie wiele jego teorii naukowych okazało się błędnych, to znacząco przyczyniły się one do poszukiwania nowych hipotez. Wikipedia

Fotografia: After Lysippos, Jastrow (2006) / Public domain

Dzieło

Metafizyka
Arystoteles
Polityka
Arystoteles
Poetyka
Arystoteles
Fizyka
Arystoteles

„Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.“

—  Arystoteles

Źródło: Myślę, więc jestem : aforyzmy, maksymy, sentencje. Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.). Opole : Instytut Śląski w Opolu, 1986. S. 25.

„Należy zacząć od zapoznania się z częściami ciała ludzkiego. Otóż spośród zwierząt człowiek jest nam z konieczności najlepiej znany.“

—  Arystoteles, książka Historia animalium

Zoologia
Źródło: ks. I, rozdz. VI, Rodzaje i gatunki zwierząt. Metody ich badania w: Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 350, tłum. R. Siwek.

„Nie mów niedbale o poważnych sprawach ani uroczyście o marnych.“

—  Arystoteles, książka Poetyka

literacka zasada odpowiedniości stylu.
Poetyka

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Jaka z nauk jest najkonieczniejsza? Oduczyć się rzeczy złych.“

—  Arystoteles

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

„Człowiek (…) stworzenie towarzyskie.“

—  Arystoteles

Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 77.

„Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły.“

—  Arystoteles

Źródło: Myślę, więc jestem : aforyzmy, maksymy, sentencje. Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.). Opole : Instytut Śląski w Opolu, 1986. S. 25.

„Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.“

—  Arystoteles

Inna wersja: Muzyka łagodzi obyczaje.
Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 27.

„Cnota to złoty środek między dwoma występkami.“

—  Arystoteles

Źródło: „Przekrój”, Wydania 27–38, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1999, s. 53.

„Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda.“

—  Arystoteles

Wariant: Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.
Źródło: W. Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej, 2010, s. 63.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Plutarch Fotografia
Plutarch33
pisarz antyczny
Zenon z Kition Fotografia
Zenon z Kition8
filozof grecki
Safona Fotografia
Safona18
najsławniejsza poetka starożytnej Grecji, przedstawicielka …
Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof
Sofokles Fotografia
Sofokles40
grecki dramaturg
Epikur Fotografia
Epikur49
grecki filozof
Heraklit z Efezu Fotografia
Heraklit z Efezu48
filozof antyczny
Pitagoras Fotografia
Pitagoras35
grecki matematyk i filozof,
Dzisiejsze rocznice
Rafał Wojaczek Fotografia
Rafał Wojaczek28
polski poeta 1945 - 1971
Peter Handke Fotografia
Peter Handke1
austriacki pisarz i tłumacz 1942
Czesław Łapiński Fotografia
Czesław Łapiński1
polski prokurator wojskowy w okresie stalinowskim 1912 - 2004
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Plutarch Fotografia
Plutarch33
pisarz antyczny
Zenon z Kition Fotografia
Zenon z Kition8
filozof grecki
Safona Fotografia
Safona18
najsławniejsza poetka starożytnej Grecji, przedstawicielka …
Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof