„Nie sposób przecenić roli matematyki i nauk przyrodniczych w kształtowaniu intelektu, zdolności do abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni, dyscypliny rozumowania, umiejętności dowodzenia własnych tez, a także wrażliwości.“

—  Stanisław Bajtlik, Źródło: Nie ma demokracji bez matematyki http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1505748,1,nie-ma-demokracji-bez-matematyki.read
Reklama

Podobne cytaty

Friedrich Nietzsche Fotografia
Évariste Galois Fotografia

„Ale nawet matematyka, najszlachetniejsza i najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich nauk, nosząc koronę wysoko ku górze, korzeniami musi głęboko tkwić w ziemi, na której żyjemy.“

—  Évariste Galois matematyk francuski 1811 - 1832
Źródło: Henryk Duda, Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej. Zbiory i relacje, WSiP, Warszawa 1977, s. 115.

Reklama
Carl Friedrich Gauss Fotografia

„Matematyka jest królową nauk a królową matematyki jest teoria liczb.“

—  Carl Friedrich Gauss niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta 1777 - 1855
Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie ist die Königin der Mathematik. (niem.) Źródło: Wolfgang Sartorius von Waltershausen, Gauss: zum gedächtnis http://books.google.pl/books?id=TQo_AAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, S. Hirzel, 1856, s. 79.

John David Barrow Fotografia
Max Planck Fotografia

„Nauk przyrodniczych potrzebuje człowiek do poznawania, wiary do działania.“

—  Max Planck fizyk niemiecki, noblista 1858 - 1947
Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. (niem.) Źródło: Religion und Naturwissenschaft

Roger Bacon Fotografia

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.“

—  Roger Bacon angielski filozof 1220 - 1292
Opus maius, Mathematics is the gate and key of the sciences. (ang.)

Sławomir Mrożek Fotografia
Roger Bacon Fotografia

„Najtrwalsze są te wyniki filozofii, w których nauka przyrodnicza nie jest podstawą, ale przedmiotem badania.“

—  Józef Maria Bocheński polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof 1902 - 1995
Zarys historii filozofii, Źródło: s. 25

Oscar Wilde Fotografia

„Czasami myślę, iż Bóg, tworząc człowieka, przecenił nieco swoje możliwości.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900
Epigrams, I sometimes think that God in creating man, somewhat overestimated His ability. (ang.) Źródło: s. 9 http://books.google.pl/books?id=M0LDv6xsaiMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Immanuel Kant Fotografia

„W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.“

—  Immanuel Kant niemiecki filozof 1724 - 1804
Źródło: Leksykon złotych myśli, wybór Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Michał Heller Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“