„(…) człowiek jest zły z natury. Gdyby tak nie było, gdybyśmy byli z gruntu uczciwi, tobyśmy się w każdym sporze starali tylko o to, aby dojść do prawdy, nie bacząc na to, czy zgadza się ona z naszym pierwotnie wygłoszonym zdaniem, czy też ze zdaniem przeciwnika; byłoby rzeczą obojętną albo przynajmniej całkiem drugorzędną. Ale tak jak się rzeczy mają, jest to sprawa główna, wrodzona zaś próżność, tak szczególnie drażliwa na punkcie zdolności umysłowych, nie chce dopuścić do tego, aby nasze pierwotne twierdzenie okazało się fałszywe, a twierdzenie przeciwnika słuszne. Wydawałoby się wobec tego, że każdy powinien by po prostu starać się nie wysuwać innych twierdzeń jak tylko słuszne i w tym celu najpierw myśleć, a potem dopiero mówić. U większości ludzi jednak do wrodzonej próżności dołącza się jeszcze gadatliwość i wrodzona nieuczciwość. Ludzie gadają, zanim pomyślą; jeżeli zaś potem widzą, że twierdzenie ich było błędne i że nie mają racji, to pragną jednak, aby się chociaż wydawało, jak gdyby było na odwrót. Dążenie do prawdy, które bywa chyba na ogół jedynym bodźcem podczas wysuwania pozornie słusznego twierdzenia, zostaje teraz całkowicie usunięte przez próżność; co słuszne, ma się wydawać niesłusznym i odwrotnie.“

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów

Ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2020. Historia

Podobne cytaty

Arthur Schopenhauer Fotografia
Anne Rice Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia
Elbert Hubbard Fotografia
Adam Małysz Fotografia
Julian Tuwim Fotografia
Seth Rogen Fotografia
Gustaw Herling-Grudziński Fotografia
Will Rogers Fotografia
Ludwig Feuerbach Fotografia
Ambrose Bierce Fotografia

„Absurd: twierdzenie lub przekonanie jaskrawo niespójne z naszą opinią.“

—  Ambrose Bierce, książka The Devil's Dictionary

Absurdity, n. A statement or belief manifestly inconsistent with one's own opinion. (ang.)
The Devil's Dictionary

Karolina Lanckorońska Fotografia
Marie von Ebner-Eschenbach Fotografia

„Doniesionym do celu nie wolno twierdzić, że cel ten zdobyli.“

—  Marie von Ebner-Eschenbach pisarka austriacka 1830 - 1916

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Monteskiusz Fotografia

„Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, ponieważ w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe.“

—  Monteskiusz francuski filozof i pisarz 1689 - 1755

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Epiktet Fotografia
Brigitte Bardot Fotografia
Kerstin Gier Fotografia
Henryk Sienkiewicz Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“