Cytaty o wierności

Zbiór cytatów na temat wierność.

Pokrewne tematy

Razem 101 cytatów o wierności:


Fiodor Dostojewski Fotografia
Seneka Starszy Fotografia
Oscar Wilde Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Wilhelm Keitel Fotografia

„To, co jako żołnierz mogłem dać z siebie najlepszego: wierność i posłuszeństwo, zostało wykorzystane do celów, których nie mogłem znać.“

—  Wilhelm Keitel niemiecki feldmarszałek 1882 - 1946

na procesie norymberskim.
Źródło: Bogusław Wołoszański, Ten okrutny wiek, op. cit., s. 246.

Lech Kaczyński Fotografia

„To akt, którego treść jest krótka: wierność Rzeczypospolitej, wierność państwu.“

—  Lech Kaczyński polski polityk, prezydent Polski 1949 - 2010

o przekazanym młodym Polakom Testamencie żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego, 27 września 2009.
Źródło: Testament Lecha Kaczyńskiego http://niezalezna.pl/204600-testament-lecha-kaczynskiego, niezalezna.pl, 29 września 2017.

Joseph Conrad Fotografia
Jan Paweł II Fotografia
Józef Michalik Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Marcin Matczak Fotografia

„Nie. Nie. Nie. Nie jest sprawnym lekarzem ktoś, kto potrafi długo ukryć, że nie leczy pacjenta, tylko go zabija. Lekarz, który jest w stanie truć rtęcią i udawać, że leczy. Przepraszam, to nie jest dobry lekarz. Prawnik, sędzia, adwokat: wszyscy przysięgamy wierność konstytucji i porządkowi prawnemu. Przysięgamy, że będziemy tego strzec. Stanisław Piotrowicz niszczy ten porządek.“

—  Marcin Matczak doktor habilitowany nauk prawnych 1976

odpowiedź na pytanie, czy Stanisław Piotrowicz to sprawny prawnik
Źródło: Ziobro i jego ministrowie to prawni hakerzy http://www.newsweek.pl/polska/polityka/marcin-matczak-o-zbigniewie-ziobrze-i-panstwie-prawa-wg-pis,artykuly,426501,1.html?utm_source=insider&utm_medium=webpush&utm_content=newsweekpl&utm_campaign=#webPushId=Mzc4Mg==, newsweek.pl, 27 kwietnia 2018

Wojciech Cejrowski Fotografia
Arkadiusz Gołaś Fotografia
Krzysztof Wyszkowski Fotografia
Edward Szymański Fotografia
Tomasz Terlikowski Fotografia

„Poprosiłem: Pamiętam ten uroczysty Dzień Chwały Wojskowej 8 września 1992 roku, kiedy wojskowi, członkowie Białoruskiego Związku Wojskowych i grupa deputowanych Rady Najwyższej na placu Niepodległości w Mińsku przyjmowali przysięgę na wierność narodowi Białorusi. Wtedy Halina stała na podium obok Wasila Bykaua, Michasia Tkaczoua, Mikoły Statkiewicza, i po tym jak wszyscy razem przeczytaliśmy tekst przysięgi, była bardzo wzruszona, podbiegła do nas i każdego z nas objęła, pocałowała. Człowiekowi, który wyrósł w rodzinie wojskowego, było zrozumiałe, co znaczy przysięga na wierność narodowi Białorusi.“

—  Leanid Dziejka białoruski parlamentarzysta 1950

Памятаю той урачысты Дзень Вайсковай славы 8 верасьня 1992 году, калі вайскоўцы, сябры БЗВ і група дэпутатаў Вярхоўнага Савету на плошчы Незалежнасьці ў Менску прымалі прысягу на вернасьць народу Беларусі. Тады Галіна стаяла на подыюме побач з Васілём Быкавым, Міхасём Ткачовым, Міколам Статкевічам, і пасьля таго як мы ўсе разам прачыталі тэкст прысягі, яна была вельмі ўзрушаная, падбегла да нас і кожнага з нас абняла, пацалавала. Чалавеку, які вырас у сям’і вайскоўца, было зразумела, што значыць прысяга на вернасьць народу Беларусі. (biał.)
po śmierci Haliny Siamdzianawej
Źródło: Radio Swaboda http://www.svaboda.org/content/transcript/24333325.html, 19 września 2011

Phil Bosmans Fotografia

„Pozostać wiernym nie jest żadną sztuką, gdy wszystko idzie gładko. Wierność okazuje się dopiero wtedy, gdy wszystko źle leci.“

—  Phil Bosmans 1922 - 2012

Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 88.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“