Cytaty o młodzieży

Zbiór cytatów na temat młodzież.

Pokrewne tematy

Razem 404 cytatów o młodzieży:


Maksymilian Maria Kolbe Fotografia

„Żydostwo szkodziło i szkodzi nam na każdym kroku, wżera się jak rak w ciało narodu, szerzy przekupstwo i zepsucie wśród dorosłych, a rozpustę i bezbożnictwo wśród młodzieży, wydziera nam handel, przemysł, rzemiosło, a nawet ziemię.“

—  Maksymilian Maria Kolbe polski działacz społeczny, święty kościoła katolickiego 1894 - 1941

Źródło: „Mały Dziennik”, 1938; cyt. za: Andrzej Osęka, Kulomioty ojca dyrektora, „Wprost”, nr 1161, 6 marca 2005.

Tadeusz Kościuszko Fotografia

„Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród winien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw Kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć, odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród.“

—  Tadeusz Kościuszko polski i amerykański generał 1746 - 1817

list do Adama Czartoryskiego (1814) o potrzebie rozdziału Kościoła od państwa, napisany podczas kongresu wiedeńskiego.
Źródło: „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXII, nr 4, 1965.

Jan Bosko Fotografia
Jan Bosko Fotografia

„Boże, Ty powołałeś Świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. [modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Bosko. ]“

—  Jan Bosko włoski duchowny katolicki, święty 1815 - 1888

Źródło: Św. Jan Bosko https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_jan_bosko.html, opoka.org.pl, 2 lutego 2007.

Piotr Morta Fotografia

„(…) szkoły nie powinny być fabrykami produkującymi bezrobotnych, tylko otwierać takie kierunki kształcenia dla młodzieży i dorosłych, na jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie.“

—  Piotr Morta 1959

podczas sesji samorządowej Piotr Morta ocenił stan polskiego szkolnictwa i sytuację na rynku pracy.
Źródło: wielun.naszemiasto.pl, 20 września 2011 http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/szkoly-produkuja-bezrobotnych,1087307,art,t,id,tm.html

Oscar Wilde Fotografia
Pablo Picasso Fotografia

„To prawda, że współczesna młodzież jest okropna, ale najgorsze jest to, że my już do niej nie należymy.“

—  Pablo Picasso hiszpański malarz, rzeźbiarz 1881 - 1973

Źródło: Przemysław Słowiński, Sławni ludzie w anegdocie, Videograf II, Katowice, 2009, ISBN 978-83-7183-727-2

Tukidydes Fotografia
Stanisław Krzyżowski Fotografia
Muhammad Yamin Fotografia
Marek Edelman Fotografia

„Proszę się nie obrazić, ale wydaje mi się, że w Polsce mamy do czynienia z całkowicie nietrafionym duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wina tkwi w mojej opinii w pomyłkach osób duchownych. Obserwujemy dwie skrajności. Pierwsza jest taka, że księża całkowicie zaniedbują apostolstwo wśród młodych, wychodząc z założenia, że prędzej czy później do Kościoła i tak trafią. Kiedyś faktycznie tak było. Człowiek młody często odwracał się od Pana Boga, zaniedbywał wiarę, czasem nawet żył niemoralnie. Ale później nawracał się. Bo mu się życie nie ułożyło, bo się zestarzał i zaczął myśleć o śmierci, wreszcie zwyczajnie zmądrzał. Tymczasem teraz młodzi ludzie są tak silnie zindoktrynowani przez antykatolicką ideologię, że na starość trudno im będzie wrócić do Kościoła. (…) Druga postawa jest całkowitym przeciwieństwem tej pierwszej. Są księża, którym się wydaje – niestety na tym zazwyczaj poprzestają – że są „młodzieżowi”. Sztucznie używają slangu ulicznego, paradują z młodzieżą bez sutanny, czasem nawet każą sobie mówić po imieniu. Organizują Mszę św. „młodzieżową”, w czasie której młodzi ludzie grają na gitarach elektrycznych i perkusji, wszyscy stoją wokół ołtarza i podnoszą ręce w trakcie Modlitwy Pańskiej, czasem nawet przyjmują Komunię Świętą „na rękę.”“

—  Kajetan Rajski pisarz 1994

Prawie dosłownie zaglądają kapłanowi do kielicha. Zbyt się spoufalają. Widziałem mnóstwo takich przypadków. Później ci ludzie nie traktowali poważnie ani księdza, ani Kościoła, który ów kapłan reprezentuje.
Źródło: ks. Andrzej Antoni Klimek, Prawdziwy mężczyzna... czyli kto? http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&id=3537, opiekun.kalisz.pl, 7 sierpnia 2015

Zbigniew Ścibor-Rylski Fotografia

„Na kopcu przeżyłem dramatyczne chwile. Widząc młodych ludzi, myślałem, że przyszli oddać hołd tym, co ginęli. Tymczasem gwizdali i krzyczeli w chwili, gdy składane były wieńce. Musimy reagować na takie wystąpienia młodzieży. Oni nie są źli. Są źle poinformowani. Są młodzi. Nie robią tego z własnej woli. Ktoś nimi steruje.“

—  Zbigniew Ścibor-Rylski Polski generał, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego 1917 - 2018

Źródło: rozmowa Jerzego Majewskiego, Dobro ojczyzny ważniejsze od własnych karier http://wyborcza.pl/1,76842,12242999,Dobro_ojczyzny_wazniejsze_od_wlasnych_karier.html, wyborcza.pl, 3 sierpnia 2012.

Zwiad Gamsachurdia Fotografia
Nikita Chruszczow Fotografia
Derek Clark Fotografia

„Czyżby Państwo nie rozumieli, że Europa nie jest jednym państwem, lecz bogatym i wspaniałym zbiorem atrakcyjnych, wyróżniających się, choć pasujących do siebie elementów, a ich stopienie w jedno oznacza sprowadzenie do szarej, bezkształtnej masy i tym samym zniszczenie tego, co Państwo tak podziwiają?“

—  Derek Clark 1933

podczas debaty w PE, 12 maja 2011.
Źródło: 9. „Mobilna młodzież” – ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego – Nauczanie początkowe – Kulturowy wymiar działań zewnętrznych UE – Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej – Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 roku (debata), europarl.europa.eu, 12 maja 2011 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110512+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=PL

Landolf Scherzer Fotografia