Cytaty na temat przyczyna

Zbiór cytatów na temat przyczyna.

Pokrewne tematy

Razem 472 cytatów:


Frank Zappa Fotografia
Albert Einstein Fotografia
Maria Skłodowska-Curie Fotografia

„Sprawdziłam starannie ten uderzający fakt i nie mogłam wątpić, że jest prawdziwy. Zastanawiając się nad jego przyczyną, jedno tylko widziałam wyjaśnienie, a mianowicie, że musi istnieć w tych minerałach jakaś substancja nieznana, a bardzo czynna.“

—  Maria Skłodowska-Curie polsko-francuska uczona, fizyk, noblistka 1867 - 1934

o promieniowaniu uranu i toru.
Źródło: Alicja Rafalska-Łasocha, Maria Skłodowska-Curie – kobieta niezwykła, „Alma Mater” nr 136, nr specjalny 2011, s. 13.

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Gilbert Keith Chesterton Fotografia
Jerome David Salinger Fotografia
Mark Twain Fotografia
Ian Fleming Fotografia
Witold Gombrowicz Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Michał Bobrzyński Fotografia

„Nie mieliśmy rządu i ta jest jedna jedyna upadku naszego przyczyna.“

—  Michał Bobrzyński polski historyk i polityk 1849 - 1935

Źródło: Dzieje Polski w zarysie, 1879

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Zbigniew Wassermann Fotografia
Władysław Witwicki Fotografia
Antoni Piechniczek Fotografia

„Kwestia pomyłek w ocenie polityki Stalina – jeżeli obserwujemy ją przez pryzmat całego łańcucha takich pomyłek popełnianych przez ówczesnych najwybitniejszych przywódców wolnego świata – nie może specjalnie dziwić. Z drugiej strony mylne polskie oceny stanowiska mocarstw zachodnich wynikały z przyczyn, o których już była mowa. Polscy przywódcy sądzili – mylnie – że własny dobrze pojmowany interes anglosaski, a zwłaszcza amerykański, w zahamowaniu ekspansji sowieckiej jest tak oczywisty, iż w pewnym momencie odejdą oni od polityki ustępstw wobec Stalina. Nie zdawano sobie sprawy, że w istocie w Waszyngtonie zwyciężyła koncepcja przyjaznej współpracy dwóch supermocarstw, czyli nowy podział świata. O tym, że Roosevelt nie docenił globalnych apetytów Stalina zaczęto w USA mówić głośno dopiero w latach pięćdziesiątych, kiedy Amerykanie przeżyli szok inwazji komunistycznej na Koreę Południową i próbę zmuszenia mocarstw alianckich do wycofania się z Berlina Zachodniego. Wcześniej dość powszechnie podzielano przekonanie, że polityka Roosevelta była w sumie korzystna dla Stanów Zjednoczonych. Dziś również nie brakuje zwolenników poglądu, iż najlepszym zabezpieczeniem „porządku” w Europie Wschodniej jest silna Rosja. Zasadnicze, a zarazem najtrudniejsze ówcześnie do prawidłowego rozpoznania było pytanie, czy tendencja anglosaska do ustępstw wobec Stalina w sprawie polskiej jest tendencją odwracalną, czy trwałą? I czy są granice tych ustępstw? Wielu polskich (i nie tylko polskich) przywódców tego okresu uważało, że tendencja owa jest w jakiejś mierze bądź podatna na zmianę (a więc odwrócenie trendu), bądź na dłuższą metę ulegnie nieuchronnie odwróceniu.“

—  Stanisław Salmonowicz polski historyk 1931

Powstanie warszawskie z perspektywy półwiecza
Źródło: s. 36.

Aniela Salawa Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“