„Każdy wiek ma swój szczególny obłęd – pewien schemat, projekt lub fantazję, w którą wpadają ludzie powodowani chęcią zysku, potrzebą wielkich przeżyć lub siłą naśladownictwa. Uleganie tym czynnikom prowadzi do szaleństwa, które jest stymulowane przez powody polityczne albo religijne, lub oba rodzaje tych przyczyn jednocześnie.“

Źródło: Niezwykle popularne urojenia i szaleństwo tłumów (ang. Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 10 września 2021. Historia

Podobne cytaty

Demokryt Fotografia
Aleksander Puszkin Fotografia

„Każdy wiek ulega miłości.“

—  Aleksander Puszkin poeta rosyjski 1799 - 1837

Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, 1978, s. 585.

Jean Dubuffet Fotografia
Ludwig von Mises Fotografia

„Zyski są siłą napędową gospodarki rynkowej. Im większe są zyski, tym lepiej są zaspokajane potrzeby konsumentów.“

—  Ludwig von Mises ekonomista austriacki 1881 - 1973

Profits are the driving force of the market economy. The greater the profits, the better the needs of the consumers are supplied. (ang.)

Slavoj Žižek Fotografia

„Człowiek zyskuje wolność, gdy uwolni się od swego otoczenia. Tylko tak może zyskać jednostkowość. Krok ten musi jednak przypłacić szaleństwem. Ceną za wolność jest obłęd.“

—  Slavoj Žižek słoweński socjolog, filozof, psychoanalityk i krytyk kulturalny 1949

Źródło: rozmowa Arno Widmanna, Cena wolności, „Frankfurter Rundschau”, tłum. „Forum”, 23 stycznia 2012.

Emil Cioran Fotografia

„Bez Ciebie jestem szalony, a z Tobą wpadam w szaleństwo…“

—  Emil Cioran pisarz pochodzenia rumuńskiego 1911 - 1995

Święci i łzy

Michał Kalecki Fotografia

„Liderzy biznesu wyżej cenią „dyscyplinę w fabrykach” i „stabilizację polityczną” niż zyski. Nawet kosztem zysków wolą niepewną, zastraszoną siłę roboczą niż taką, która wierzy w siebie i głośno się wypowiada.“

—  Michał Kalecki polski ekonomista 1899 - 1970

Źródło: Aditya Chakrabrotty, Wizjoner z Polski: Jak sobie radzić z kryzysem, „The Guardian”, w: Brytyjczycy czytają Kaleckiego, przeł. Andrzej Ehrlich, „Gazeta Wyborcza”, 25–26 maja 2013.

Zygmunt Kubiak Fotografia

„Polityczna poprawność, jak ja ją rozumiem, jest rzeczywiście rodzajem prewencyjnej cenzury. Usiłuje się ją nam narzucić, choć onanie niesie ze sobą żadnego dobra, żadnej wartości. powoduje, że ludzie boją się pewne rzeczy mówić.“

—  Zygmunt Kubiak polski pisarz, eseista, tłumacz, propagator kultury antycznej 1929 - 2004

Źródło: Klasyczne miary i świat współczesny. Z Zygmuntem Kubiakiem rozmawia Paweł Czapczyk, Biblioteka „Więzi”, 2009, s. 116.

Maurice Chevalier Fotografia
Lucretia Garfield Fotografia

„Nigdy nie dostaniesz od tych ludzi nic ponad niechęć, póki ich nie rozwalisz. Możesz posłać każdego do politycznego grobu i jest to jedyne miejsce, w którym można ich utrzymać w spokoju.“

—  Lucretia Garfield 1832 - 1918

ostrzegając James Garfielda przed walkami politycznymi, w których główną rolę odegrała frakcja stalwarts (twardogłowych) pod wodzą wiceprezydenta Chestera A. Arthura.
Źródło: John B. Roberts II, Ranking pierwszych dam, tłum. Agnieszka Weseli, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2004, ISBN 8324115668, s. 137.

Hideki Tōjō Fotografia
Artur Andrus Fotografia

„Każdy rodzaj sztuki pewnie ma możliwość komuś zaszkodzić, ale nie rozumiem sztuki, którą się specjalnie uprawia po to, żeby komuś szkodzić. Kabaret ma komentować jakieś zjawiska. Jeśli ktoś się zajmuje kabaretem politycznym, to politykę powinien komentować.“

—  Artur Andrus polski dziennikarz i poeta 1971

Źródło: Seweryn Domagała, Rozmowa o kabarecie - Czubaszek, Andrus, Górski i Halama, 26 marca 2008 http://www.sewi.pl/wywiady/rozmowa-o-kabarecie-czubaszek-andrus-gorski-i-halama/

Claude Adrien Helvétius Fotografia

„Miłość jest potrzebą fizjologiczną, swego rodzaju wewnętrznym wydzielaniem.“

—  Claude Adrien Helvétius 1715 - 1771

Źródło: Nie jedno ma imię: Aforyzmy o miłości, wyb. Kiejstut R. Szymański, Wrocław 1997.

Adam Smith Fotografia

„To, co jest roztropnością w prywatnym życiu każdej rodziny, nie może być chyba szaleństwem w życiu wielkiego królestwa.“

—  Adam Smith brytyjski myśliciel 1723 - 1790

What is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom. (ang.)
Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Źródło: Księga IV, rozdz. II

Umberto Eco Fotografia
Hans Arp Fotografia
Tadeusz Konwicki Fotografia
Platon Fotografia

„Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją.“

—  Platon grecki filozof -427 - -347 p. n. e.

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Pokrewne tematy