„Olbrzymie dysproporcje ekonomiczne między krajami starej i nowej Unii nie maleją. Niestety nadal istnieje podział na Wschód i Zachód. Przed nami stoją więc kolejne wyzwania. Naszym celem jest Europa w której szanowane są prawa ludzi do godnego i szczęśliwego życia. Niestety, nadal niski poziom dochodów w Polsce jest przyczyną wykluczenia społecznego. To wielowymiarowe zjawisko – w wyniku ograniczonego dostępu do zasobów i dóbr oraz deprywacji potrzeb – w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym i kulturowym. Musimy przekonać zarządzających, aby pochylili się z troskę nad rozwiązaniami pozwalającymi zachować równowagę ekonomiczną społeczeństw.“

Piotr Morta wprowadza Solidarność 80 na salony europejskie.
Źródło: powiatowy.pl, 13 lipca 2018 http://www.powiatowy.pl/2018/07/piotr-morta-wprowadza-solidarnosc-80-na-salony-europejskie/

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 14 sierpnia 2021. Historia

Podobne cytaty

Joseph Schumpeter Fotografia
Agnieszka Graff Fotografia
Jacobo Arbenz Guzmán Fotografia
Tomasz Terlikowski Fotografia
Frans Timmermans Fotografia

„Ideę przynależności do Unii nadal popiera prawie 80 proc. Polaków – nie tylko ze względu na swobodę podróży czy fundusze strukturalne, ale też dlatego, że Polacy są częścią naszego wspólnego europejskiego społeczeństwa i wyznają te same wartości. To prawda, że jesteśmy w sporze z obecnym polskim rządem. Nie ma jednak żadnych kontrowersji między nami a krajem o nazwie Polska.“

—  Frans Timmermans Holenderski polityk 1961

Źródło: rozmowa Daniela Brösslera, Frans Timmermans: Niektórzy mówią: „Ta podzielona Europa może nie była wcale taka zła”. Odpowiadam: „Wszyscy jesteśmy Europejczykami” http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21544896,frans-timmermans-niektorzy-mowia-ta-podzielona-europa-moze.html, przeł. Ryszard Turczyn, wyborcza.pl, 24 marca 2017.

Bogdan Wenta Fotografia
Janusz Palikot Fotografia
Mikałaj Aksamit Fotografia

„Masowy protest może narodzić się z powodu pogorszenia sytuacji ekonomicznej, ale nie wiązałbym z tym wielkich nadziei. Wiadomo, czym niższy poziom życia człowieka, tym niżej jego pozycja społeczna.“

—  Mikałaj Aksamit białoruski polityk 1954

Масавы пратэст можа нарадзіцца з-за пагаршэньня эканамічнай сытуацыі, але я ня зьвязваў бы з гэтым вялікіх надзеяў. Вядома, чым ніжэй узровень жыцьця чалавека, тым ніжэй яго грамадзянская пазыцыя. (biał.)
O szansach na powstanie szerokiego ruchu społecznego na Białorusi, 25 października 2007 roku
Źródło: Polskie Radio dla Zagranicy, 26 października 2007 http://www2.polskieradio.pl/eo/dokument.aspx?iid=64980

Jan Paweł II Fotografia
Jan Guz Fotografia

„W Polsce utrzymuje się wysoki poziom ubóstwa i rozwarstwienia dochodowego. Jest to między innymi wynik narzucania przez pracodawców niskich płac, do czego przyczynia się wysoka stopa bezrobocia.“

—  Jan Guz polski działacz związkowy 1956 - 2019

Źródło: To pracodawcy psują rynek pracy, wyborcza.biz, 2 czerwca 2013 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14025280,To_pracodawcy_psuja_rynek_pracy.html#ixzz2VFGHDC77

Andrzej Lepper Fotografia
Mustafa Muhammad Abd al-Dżalil Fotografia

„Muszę niestety powiedzieć, że obce mocarstwa finansowały i popierały powstały na wschodzie spisek.“

—  Mustafa Muhammad Abd al-Dżalil 1952

po ogłoszeniu autonomii przez Cyrenajkę (marzec 2012).
Źródło: Bolesław K. Jaszczuk, Libia: Wschodnia prowincja ogłosiła autonomię, lewica.pl, 7 marca 2012 http://lewica.pl/index.php?id=26150&tytul=Libia:-Wschodnia-prowincja-og%B3osi%B3a-autonomi%EA

Leon Barański Fotografia
George Friedman Fotografia
Lech Wałęsa Fotografia

„Tak daleko doszliśmy w ramach technicznej modernizacji, że już nie mieścimy się w naszych krajach. Musimy rozszerzyć ekonomiczne, obronne i różne inne struktury, stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo: Europa.“

—  Lech Wałęsa polski polityk i działacz związkowy, przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski 1943

w wywiadzie dla agencji ITAR-TASS.
Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Lech-Walesa-z-Polski-i-Niemiec-trzeba-stworzyc-jedno-panstwo,wid,16012346,wiadomosc.html?ticaid=1115c5, 23 września 2013

Piotr Szulkin Fotografia

„Ja, niestety, mam tę cholerną i głupią potrzebę realizowania filmów, które są rodzajem dialogu zawieszonego między władzą a społeczeństwem.“

—  Piotr Szulkin polski reżyser, scenarzysta, pisarz 1950 - 2018

Źródło: Grzegorz Wojtowicz, Piotr Szulkin odkrywa tajemnice „Ubu króla” http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=18132, stopklatka.pl, 16 stycznia 2004.

„Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.“

—  Zbigniew Kwieciński pedagog polski 1941

Źródło: Edukacja wobec wyzwań demokracji w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 8.

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Fotografia
Beata Szydło Fotografia

„Każdy w Polsce ma takie same prawa i obowiązki. Bez względu na status społeczny i ekonomiczny. W imieniu mojego rządu mówię koniec dla takiej polityki.“

—  Beata Szydło polska działaczka samorządowa i polityczna 1963

posiedzenie Sejmu 15 grudnia 2015 (15:36).
Źródło: Specjalne telewizyjne wystąpienie Beaty Szydło http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-rozpoczal-posiedzenie-burzliwe-obrady/9kvz9f

Pokrewne tematy