„Olbrzymie dysproporcje ekonomiczne między krajami starej i nowej Unii nie maleją. Niestety nadal istnieje podział na Wschód i Zachód. Przed nami stoją więc kolejne wyzwania. Naszym celem jest Europa w której szanowane są prawa ludzi do godnego i szczęśliwego życia. Niestety, nadal niski poziom dochodów w Polsce jest przyczyną wykluczenia społecznego. To wielowymiarowe zjawisko – w wyniku ograniczonego dostępu do zasobów i dóbr oraz deprywacji potrzeb – w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym i kulturowym. Musimy przekonać zarządzających, aby pochylili się z troskę nad rozwiązaniami pozwalającymi zachować równowagę ekonomiczną społeczeństw.“

—  Piotr Morta, Opis: Piotr Morta wprowadza Solidarność 80 na salony europejskie. Źródło: powiatowy.pl, 13 lipca 2018 http://www.powiatowy.pl/2018/07/piotr-morta-wprowadza-solidarnosc-80-na-salony-europejskie/

Podobne cytaty

Joseph Schumpeter Fotografia
Agnieszka Graff Fotografia
Jacobo Arbenz Guzmán Fotografia
Tomasz Terlikowski Fotografia
Frans Timmermans Fotografia

„Ideę przynależności do Unii nadal popiera prawie 80 proc. Polaków – nie tylko ze względu na swobodę podróży czy fundusze strukturalne, ale też dlatego, że Polacy są częścią naszego wspólnego europejskiego społeczeństwa i wyznają te same wartości. To prawda, że jesteśmy w sporze z obecnym polskim rządem. Nie ma jednak żadnych kontrowersji między nami a krajem o nazwie Polska.“

—  Frans Timmermans Holenderski polityk 1961
Źródło: rozmowa Daniela Brösslera, Frans Timmermans: Niektórzy mówią: „Ta podzielona Europa może nie była wcale taka zła”. Odpowiadam: „Wszyscy jesteśmy Europejczykami” http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21544896,frans-timmermans-niektorzy-mowia-ta-podzielona-europa-moze.html, przeł. Ryszard Turczyn, wyborcza.pl, 24 marca 2017.

Janusz Palikot Fotografia
Bogdan Wenta Fotografia
Mikałaj Aksamit Fotografia

„Masowy protest może narodzić się z powodu pogorszenia sytuacji ekonomicznej, ale nie wiązałbym z tym wielkich nadziei. Wiadomo, czym niższy poziom życia człowieka, tym niżej jego pozycja społeczna.“

—  Mikałaj Aksamit białoruski polityk 1954
Масавы пратэст можа нарадзіцца з-за пагаршэньня эканамічнай сытуацыі, але я ня зьвязваў бы з гэтым вялікіх надзеяў. Вядома, чым ніжэй узровень жыцьця чалавека, тым ніжэй яго грамадзянская пазыцыя. (biał.) Opis: O szansach na powstanie szerokiego ruchu społecznego na Białorusi, 25 października 2007 roku Źródło: Polskie Radio dla Zagranicy, 26 października 2007 http://www2.polskieradio.pl/eo/dokument.aspx?iid=64980

Jan Paweł II Fotografia
Jan Guz Fotografia

„W Polsce utrzymuje się wysoki poziom ubóstwa i rozwarstwienia dochodowego. Jest to między innymi wynik narzucania przez pracodawców niskich płac, do czego przyczynia się wysoka stopa bezrobocia.“

—  Jan Guz polski działacz związkowy 1956 - 2019
Źródło: To pracodawcy psują rynek pracy, wyborcza.biz, 2 czerwca 2013 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14025280,To_pracodawcy_psuja_rynek_pracy.html#ixzz2VFGHDC77

Andrzej Lepper Fotografia
Leon Barański Fotografia
George Friedman Fotografia
Lech Wałęsa Fotografia

„Tak daleko doszliśmy w ramach technicznej modernizacji, że już nie mieścimy się w naszych krajach. Musimy rozszerzyć ekonomiczne, obronne i różne inne struktury, stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo: Europa.“

—  Lech Wałęsa polski polityk i działacz związkowy, przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski 1943
Opis: w wywiadzie dla agencji ITAR-TASS. Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Lech-Walesa-z-Polski-i-Niemiec-trzeba-stworzyc-jedno-panstwo,wid,16012346,wiadomosc.html?ticaid=1115c5, 23 września 2013

Mustafa Muhammad Abd al-Dżalil Fotografia

„Muszę niestety powiedzieć, że obce mocarstwa finansowały i popierały powstały na wschodzie spisek.“

—  Mustafa Muhammad Abd al-Dżalil 1952
Opis: po ogłoszeniu autonomii przez Cyrenajkę (marzec 2012). Źródło: Bolesław K. Jaszczuk, Libia: Wschodnia prowincja ogłosiła autonomię, lewica.pl, 7 marca 2012 http://lewica.pl/index.php?id=26150&tytul=Libia:-Wschodnia-prowincja-og%B3osi%B3a-autonomi%EA

Piotr Szulkin Fotografia

„Ja, niestety, mam tę cholerną i głupią potrzebę realizowania filmów, które są rodzajem dialogu zawieszonego między władzą a społeczeństwem.“

—  Piotr Szulkin polski reżyser, scenarzysta, pisarz 1950 - 2018
Źródło: Grzegorz Wojtowicz, Piotr Szulkin odkrywa tajemnice „Ubu króla” http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=18132, stopklatka.pl, 16 stycznia 2004.

Ralph Waldo Emerson Fotografia

„Przyczyna i skutek, środek i cel, ziarno i owoc; nie sposób ich oddzielić, bo skutek żyje w przyczynie, cel istnieje w środku, owoc w ziarnie.“

—  Ralph Waldo Emerson filozof amerykański 1803 - 1882
Źródło: Robin U. Russin, William Missouri Downis, Jak napisać scenariusz filmowy, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008, tłum. Ewa Spirydowicz, s. 65.

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Fotografia

„Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.“

—  Zbigniew Kwieciński pedagog polski 1941
Źródło: Edukacja wobec wyzwań demokracji w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 8.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x