Cytaty na temat skutek

Zbiór cytatów na temat skutek, ludzie, nasi, mienie.

Razem 410 cytatów:

Bolesław Piasecki Fotografia

„Bardzo często dajemy się manipulować własnym lękom lub osobom, które kochamy. Wtedy zatracamy poczucie własnego ja i zaczynamy ślepo wierzyć w coś, co nie jest dla nas dobre. To tak jak z cukrzycą. Jeden może najeść się cukierków, że aż go brzuch boli, drugiego może to doprowadzić do tragicznych skutków. Słodkie i przyjemne na każdego działa inaczej.“

—  Aida Kosojan-Przybysz ormiańska wizjonerka i piosenkarka 1969

Źródło: rozmowa Waldemara Sulisza, Trzeba umieć być szczęśliwym, dziennikwschodni.pl, 2 stycznia 2011 http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110102/MAGAZYN/763034046

Matka Teresa z Kalkuty Fotografia
Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Albowiem natura, w wielu rzeczach macocha raczej niż matka, taką nieszczęsną właściwość zaszczepiła w ludzkich duszach – i to zwłaszcza w mądrzejszych – że każdy człowiek jest z siebie niezadowolony, a podziwia innych. Skutkiem tego to więdną i giną wszystkie dary, cała uroda i wytworność życia.“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Quandoquidem id mali natura, non paucis in rebus noverca magis quam parens, mortalium ingeniis insevit, praecipue paulo cordatiorum, ut sui quemque poeniteat, admiretur aliena. Quo fit ut omnes dotes, omnis elegantia decorque vitae vitietur pereatque. (łac.)
Pochwała głupoty

Tadeusz Boy-Żeleński Fotografia
Frank Zappa Fotografia
Marek Aureliusz Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia

„Widzimy więc, jak zbawienna jest rola wiary. Ale powie ktoś: Jest rzeczą niemądrą wierzyć w to czego się nie widzi.
Odpowiem tak: Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. Niestety nasze poznanie jest… niedoskonałe… Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu?
Można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Załóżmy, że jakiś uczony wypowiedział się na temat związany z jego wiedzą. Usłyszał to jakiś prostak i powiedział: To nie jest tak, jak on mówi, bo ja tego nie rozumiem. Czy nie będziemy mieli racji, nazywając takiego człowieka głupcem?
Po trzecie… Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć nie wierząc innym? Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim ojcem…
Bóg daje dowody, że to czego uczy wiara, jest prawdziwe… Chrystus potwierdził (cudami) nauczanie Apostołów i świętych.
Ale powiesz, że my teraz cudów nie oglądamy…
… przecież teraz ogromna masa ludzi wierzy w Chrystusa. I to nieraz ludzi mądrych, szlachetnych, mających wielkie znaczenie. A stało się to na skutek działalności apostolskiej prostych i ubogich kaznodziejów. Jeśli to się stało w sposób cudowny, masz odpowiedź na pytanie. Jeśli nie – to nawrócenie się świata bez cudu, jest chyba jeszcze większym cudem…
Wypływa stąd wniosek, że nie powinniśmy wątpić w sensowność wiary…“

—  Tomasz z Akwinu filozof i teolog katolicki 1225 - 1274

Źródło: Wykład pacierza, oprac. Jacek Salij

Miguel de Cervantes Fotografia
Milarepa Fotografia
Lew Tołstoj Fotografia

„Okrucieństwo wszystkich rewolucji jest tylko skutkiem okrucieństwa władców.“

—  Lew Tołstoj pisarz rosyjski 1828 - 1910

Жестокости всех революций – только следствие жестокостей правителей. (ros.)
Rewolucja
Źródło: Путь жизни http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0540.shtml.

Olga Tokarczuk Fotografia
Peter Singer Fotografia
Gerhard Schröder Fotografia
Stanisław Lem Fotografia

„HYLAS: (…) Przez jakiś czas potężniejące elektromózgi będą jeszcze wykonywały działania, które ludzie będą mogli zrozumieć, ogarnąć, pojąć choć w przybliżeniu. Potem jednak ten raz zapoczątkowany rozziew będzie się poszerzał. Machiny myślące będą nam przedstawiały wyniki swoich rozważań teoretycznych, które my potrafimy, być może zastosować, ale których nie będziemy już w stanie zrozumieć. Coraz większa będzie dziedzina zjawisk, nad którymi pieczę roztaczać będą automaty. Na koniec ludzie skarleją do wymiaru bezmózgich sług żelaznych geniuszy i, być może, poczną oddawać im cześć boską…
FILONOUS: Wyobraź sobie, przyjacielu, że słowa twojego proroctwa w odniesieniu do rodzaju ludzkiego już się spełniły, i to w dość odległej przeszłości.
HYLAS: Co ty mówisz? Nie rozumiem.
FILONOUS: Powstanie elektromózgów jest to początek ewolucji środków sztucznego myślenia. Mogą się one potencjalnie uniezależnić od człowiek, a tak jak uniezależniły się od niego w minionych wiekach skutki jego działalności społecznej, produkcyjnej. Wynikający z powstania społeczeństwa podział pracy, specyfika narzędzi wytwórczych, sposób produkowania utworzyły machinę, która uniezależniając się od ludzkiej woli jęła coraz bardziej ciążyć nad życiem jednostek, aż w niektórych epokach, ludzie jęli tej maszynie – państwu – oddawać boską niemal cześć…“

—  Stanisław Lem, książka Dialogi

Utwory, Dialogi
Źródło: Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1984, s. 166

Kazimierz Kutz Fotografia

„Na skutek tego, iż Kaczyńscy nie zajmują się rządzeniem, tylko poszerzaniem swojej władzy, mamy falę emigracji.“

—  Kazimierz Kutz polski reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny; działacz polityczny i senator RP 1929 - 2018

Źródło: Bunt zmiecie Kaczyńskich, „Przegląd” nr 23 (335)

Jacques Attali Fotografia

„Taka jest chyba ludzka natura, że nie chcemy widzieć negatywnych skutków, często wręcz tragicznych, naszych poczynań w dłuższej perspektywie, jeśli doraźnie przynoszą nam one korzyści. Zawsze wydaje nam się, że zdarzy się jakiś cud, który nas uratuje.“

—  Jacques Attali francuski ekonomista 1943

Źródło: Kamilla Staszak, Nie leci z nami pilot, wyborcza.pl http://wyborcza.pl/magazyn/1,126637,11704487,Nie_leci_z_nami_pilot.html

Leszek Żebrowski Fotografia
Benedykt XVI Fotografia
Cathleen Schine Fotografia

„Nuda to skutek defektu wyobraźni, nic więcej.“

—  Cathleen Schine 1953

Źródło: Między nami nowojorczykami, tłum. Michał Juszkiewicz

Aleksander Kwaśniewski Fotografia

„On może być zwolennikiem szukania porozumienia na lewicy. Kiedy Czarzasty ma wybrać skutek praktyczny czy trwałość zasad, to wybiera skutek praktyczny.“

—  Aleksander Kwaśniewski polski polityk, przezydent Polski 1954

Źródło: rozmowa Agaty Nowakowskiej i Dominiki Wielowieyskiej, „Gazeta Wyborcza”, 30 kwietnia-1 maja 2012.

Feliks Koneczny Fotografia
Amartya Sen Fotografia
Wiesław Chrzanowski Fotografia

„Kryzys, który przeżywa polska szkoła, to efekt panującego w niej liberalno-lewicowego doktrynerstwa. Uznano, że wychowanie nie leży w gestii szkoły. Że jest naturalnym procesem. Rolę nauczycieli ograniczono więc tylko do przekazywania młodym wiedzy. Skutki widzimy dziś wszyscy.“

—  Wiesław Chrzanowski polityk polski 1923 - 2012

Źródło: „Przywróćmy w Polsce tradycyjne wychowanie”, wp.pl, 30 października 2006 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Przywrocmy-w-Polsce-tradycyjne-wychowanie,wid,8576410,wiadomosc_prasa.html

Maria Konarowska Fotografia

„Nie odczuwam na razie skutków popularności. W sklepie jeszcze nikt na mnie dziwnie nie patrzy.“

—  Maria Konarowska 1980

Źródło: Przywiązuję się do ludzi, „Tele Tydzień”, nr 20, 12 maja 2008 http://www.plebania.pl/wywiady/konarowska.html

Jürgen Stroop Fotografia
Virginia Woolf Fotografia

„Skutek, jaki śmierć wywiera na żywych, jest zawsze dziwny, a często straszny poprzez spustoszenie, jakie sieje wśród niewinnych pragnień.“

—  Virginia Woolf angielska pisarka 1882 - 1941

Chwile istnienia. Eseje autobiograficzne (1976)

„Pokornym daje Bóg łaskę, a więc skutkiem wieńczy modlitwy z upokorzonego serca płynące.“

—  Jan Wojciech Balicki polski duchowny katolicki, teolog, błogosławiony Kościoła katolickiego 1869 - 1948

Rozważania. O. Joachim Bar, Wybór pism ks. Jana Balickiego, Warszawa 1978, s. 304.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Stanisław Zygarowicz, Polscy święci. Sługa Boży Jan Balicki, t. 11, ATK, Warszawa 1987, s. 278.

Vicente Solano Lima Fotografia

„Prawie wszyscy obawiają się tu jednej rzeczy – jeśli Peronowi nie powiedzie się lub jeśli umrze, zanim jego wysiłki zmierzające do pojednania odniosą skutek, to Argentyna pogrąży się w katastrofalnej wojnie domowej.“

—  Vicente Solano Lima 1901 - 1984

powiedziane w dniu 12 października 1973, kiedy Juan Perón objął po raz drugi w swej karierze urząd prezydenta
Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, wyd. Iskry, Warszawa 1976, s. 319.

Izabella Sierakowska Fotografia
Aung San Fotografia

„Oczywiście że teraz, po wszystkim co zaszło, łatwo jest wykpić nasz sposób myślenia. Tak się stało, że zaprosiliśmy japońskich najeźdźców do Birmy, przy czym zaprosiliśmy ich nie na skutek naszych sympatii profaszystowskich, lecz w wyniku poważnego przeliczenia się.“

—  Aung San 1915 - 1947

o swoich związkach z Japończykami podczas II wojny światowej
Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, wyd. Iskry, Warszawa 1976, s. 393.

Clive Barker Fotografia

„Doświadczenie składa się z nieskończonych dwuznaczności – motywów, uczuć, przyczyny i skutku (…).“

—  Clive Barker amerykański pisarz horrorów 1952

Potępieńcza gra

Józef Gosławski Fotografia
Jacek Żakowski Fotografia
Angelina Jolie Fotografia

„Mam tylko jedno życzenie. Chciałbym, by moje akta osobowe gromadzone przez SB były pierwszymi – i ostatnimi, które zostaną publicznie otwarte. Policja polityczna w komunistycznym państwie złamała kręgosłupy moralne wielu osób. Szantażem, strachem, prowokacją, biciem. Nie z każdym udało się to zrobić tak łatwo jak ze mną, ale skutki musiały być równie opłakane. Przez ostatnie 12 lat każdy z tych ludzi starał się zapomnieć o przeżytym dramacie. O tym, że czynił zło swoim najbliższym – sam żyjąc w poczuciu, iż padł ofiarą gwałtu. Dziś każda z tych osób czeka na sądny dzień – gdy otwarcie kartoteki rozbije krąg jej znajomych, czasem rodzinę, uczyni z niej banitę. Rozumiem, że aparat administracyjny państwa powinien wiedzieć, jaka jest przeszłość urzędnika na wysokim szczeblu, któremu powierza się informacje szczególnej wagi. Jakie jednak będą korzyści z tych paru pręgierzy hańby, w imię których jesteśmy gotowi dewastować różne więzi społeczne?
Wszystkich, którym wyrządziłem krzywdę – także tych, którzy po przeczytaniu tego tekstu nigdy już nie wyciągną do mnie ręki – gorąco przepraszam. W tej chwili nie jestem w stanie zrobić więcej.“

—  Lesław Maleszka dziennikarz polski 1952

Źródło: Byłem „Ketmanem”. Wyjaśnienia Lesława Maleszki na temat jego współpracy z SB, „Gazeta Wyborcza”, 13 listopada 2001

Salomon Majmon Fotografia
Stanisław Mackiewicz Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia
Robert Górski Fotografia

„To nie tolerancja, tylko lans. Dobry skutek uboczny jest taki, że TVP zrezygnowała z tych wszystkich „Gal” i „Viv”, które są wyłącznie aktem zbiorowego onanizmu zachwyconych sobą celebrytów. A ja przecież jestem tolerancyjny. Nie chcę nikogo zakuć w dyby, ale żeby od razu specjalnie to promować?“

—  Robert Górski polski twórca kabaretowy 1971

o plebiscycie „Najpiękniejsza para w Polce” wg tygodnika „Gala”, na którym wybrano parę Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego.
Źródło: dziennik.pl http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/135246,nigdy-nie-morduje-pajakow.html

Ken Watanabe Fotografia
Wiktor Skworc Fotografia
Andrzej Mandalian Fotografia

„Jeśli traktor nie może orać,
jeśli siew nie osiągnie skutku,
jeśli łamie się w ręku norma,
a od majstra zalatuje wódką,
jeśli zamarł warsztatu ruch,
spalił serce motor –
to fakt,
że działa klasowy wróg.
Walka trwa.
Czujniej, towarzysze,
czujniej,
dotrzymamy epoce kroku
i pod skórą legitymacji
trzeba umieć wymacać wrogów…“

—  Andrzej Mandalian polski poeta, scenarzysta filmowy, tłumacz literatury polskiej z języka rosyjskiego 1926 - 2011

Źródło: Śpiewam pieśń o walce klasowej w: Antologia poezji głupich i mądrych Polaków, wybór Ludwik Stomma, Gdańsk 2000.

Stanisław Lem Fotografia

„Dobrobyt, rozszalały po przeprowadzce zbrojeń na Księżyc, miał, w połączeniu z automatyzacją przemysłu, dość ponure skutki. Russell zwał je epoką jaskiniowej elektroniki. Szerzył się analfabetyzm, tym bardziej, że nawet czeku nikt już nie musiał umieć podpisać, skoro wystarczał odcisk palca, a resztą zajmowały się komputerowe czytniki. (…) W większości przodujących państw zniesiono przymus szkolnej oświaty. "Dzieckiem być" – głosiła doktryna deskolaryzacji – "to tyle, co być skazanym na codzienne uwięzienie w celi tortur psychicznych przezwanych nauczaniem". Tylko wariatowi potrzebna jest wiedza, ile koszul męskich można uszyć z osiemnastu metrów perkalu, jeśli na jedną koszulę wychodzi 7/8 metra… Tak samo zbędne są wiadomości o królach, wojnach, podbojach, wyprawach krzyżowych i wszelkich innych świństwach prehistorii. Geografii najlepiej uczą podróże. Trzeba tylko orientować się w cenach odpowiednich biletów oraz w rozkładzie lotów. Po co obce języki, skoro dość wetknąć do ucha minitranslatorek? Nauki przyrodnicze deprymują i deprawują młodociane umysły… Zresztą kto jako rodzic ma przemożną chętkę kształcenia dziatwy, załatwia to swoim domowym terminalem. Lecz odkąd Sąd Najwyższy orzekł, iż dzieciom tak staroświecko myślących osób przysługuje prawo apelacji od taty i mamy, rodzinno-domowe nauczanie, również terminalowe, zeszło do podziemi…“

—  Stanisław Lem polski pisarz, futurysta 1921 - 2006

Utwory, Pokój na ziemi
Źródło: s. 240

John Katzenbach Fotografia

„W przypadku pobicia ze skutkiem śmiertelnym ofiara ma wiele obrażeń. Pyjas miał ich bardzo niewiele, w zasadzie tylko przecięcie śluzówki połączone z intensywnym krwawieniem, reszta to drobne otarcia. Gdyby go ktoś pobił i zostawił, to nie miałby pewności, czy nie przeżyje.“

—  Jan Widacki polski prawnik i dyplomata 1948

Źródło: Widacki: Śmierć Pyjasa to był wypadek, dziennik.pl, 19 lipca 2008 http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/78436,widacki-smierc-pyjasa-to-byl-wypadek.html

Joseph E. Stiglitz Fotografia
Tadeusz Mazowiecki Fotografia

„Postawa polityczna biskupa czy kapłana podlega takiej samej ocenie, jak postawa każdego innego obywatela. Dlatego więc nie tylko bolejemy, ale i odcinamy się od błędnych poglądów ks. bp. Kaczmarka, które doprowadziły go do akcji dywersyjnej wobec Polski Ludowej i kierowały w tej działalności jego postawą. Zadając sobie pytanie, jak się stało, że do tego dojść mogło, widzimy następujące wyjaśnienie. Ku działalności tej kierowało nastawienie wrogie wobec postępu społecznego, wrogie wobec przemian społecznych i broniące dotychczasowego kapitalistycznego ustroju. Postawa ta wyrażała się też w widzeniu przyszłości dla Kościoła i katolicyzmu jedynie w dawnych warunkach, co w skutkach oznaczało wyzbywanie się apostolskiego nastawienia wobec nowych czasów i nowej epoki społecznej. Wrogość wobec reformy rolnej, wrogość wobec unarodowienia przemysłu i wobec innych podstawowych osiągnięć społecznych Polski Ludowej doprowadziła w wyniku tego nastawienia nie tylko do szkód dla ściśle pojętego interesu państwa, ale i do przeciwdziałania czy osłabienia możliwości układania się poprawnych stosunków między Kościołem a Państwem, do traktowania Porozumienia z kwietnia 1950 r. jako martwej litery, co godziło zarówno w interes Państwa, jak i w dobro Kościoła i jego misję religijną w Polsce Ludowej.“

—  Tadeusz Mazowiecki polski polityk, premier RP 1927 - 2013

Źródło: Wnioski, [w:] „Wrocławski Tygodnik Katolicki” nr 5, s. 3–4, 27 września 1953, przedruk w tygodniku „Nasza Polska” nr 4 (225), 26 stycznia 2000, s. 11.

Feliks Koneczny Fotografia
Grzegorz I Fotografia
Stephen Hawking Fotografia
Stanisław Ignacy Witkiewicz Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia
Andrzej Dera Fotografia

„Inaczej się patrzy na stan państwa, będąc kandydatem na prezydenta, inaczej – będąc prezydentem i widząc, jakie to skutki przynosi.“

—  Andrzej Dera polski prawnik i polityk 1961

wyjaśnienie zmiany przez prezydenta Andrzeja Dudę koncepcji ustawowego uregulowania sytuacji prawnej osób, które zawarły kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim.
Źródło: Andrzej Dera o ustawie frankowej: Inaczej się patrzy, będąc kandydatem, inaczej – prezydentem http://wyborcza.pl/1,75398,20492623,andrzej-dera-o-ustawie-frankowej-inaczej-sie-patrzy-bedac-kandydatem.html wyborcza.pl, 3 sierpnia 2016

Paul d'Holbach Fotografia

„Nie ma niczego bardziej przygnębiającego niż skutki zbytku albo próżności bogaczy, kiedy ogarnia klasy niższe.“

—  Paul d'Holbach 1723 - 1789

Etokracja, czyli rząd oparty na moralności (1776)

Jorge Luis Borges Fotografia
Bogdan Olechnowicz Fotografia
Getúlio Vargas Fotografia
Leopold Okulicki Fotografia

„Istniały również poważne argumenty, które przemawiały przeciwko rozpoczynaniu walki z Niemcami w Warszawie:
1) Nieuregulowane stosunki dyplomatyczne polsko-sowieckie. Z tego powodu nie wiadomo, jak się do tej walki ustosunkuje rząd sowiecki. Wysuwana była uzasadniona obawa, że rząd sowiecki wstrzyma celowo dalsze posuwanie się Armii Czerwonej ze względów dyplomatycznych i pozostawi nas odosobnionych w walce w Warszawie, co wcześniej czy później doprowadzić musi do klęski.
2) Brak porozumienia z dowództwem Armii Czerwonej i z tego powodu niemożność uzgodnienia naszego działania z działaniem Armii Czerwonej.
3) Obawa, że siły własne w Warszawie są zbyt małe i że nie wytrzymamy walki przez dłuższy czas, to znaczy do sforsowania Wisły przez Armię Czerwoną. Obawa ta w rachunku matematycznym była uzasadniona. Specjalnie ważna była sprawa zaopatrzenia w amunicję i brak w dostatecznej ilości środków walki z czołgami niemieckimi, jak również całkowity brak broni ciężkiej (artyleria, miotacze min) oraz brak broni przeciwlotniczej i wsparcia, względnie osłony przez lotnictwo. Generał „Monter” – Chruściel wyznaczony na dowódcę tej walki oświadczył, że ma amunicję na pięć dni walki.
4) Obawa, że na skutek walki będą wielkie ofiary wśród ludności cywilnej i być może duże zniszczenie miasta, jeśli Armia Czerwona wstrzyma swoje natarcie. Ten ostatni argument nie był przekonywujący. Ludności Warszawy i bez walki groziły straty na skutek ewakuacji i prac nad niemieckimi umocnieniami w pobliżu linii frontu, prócz tego nie podejmując walki musiały dojść do tego straty natury moralnej i bardzo prawdopodobne wywiezienie zdolnych do pracy na teren Reichu, a miasto w wypadku zatrzymania się frontu na Wiśle, bez naszej walki musiało ulec zniszczeniu.“

—  Leopold Okulicki generał polski 1898 - 1946

Okulicki podaje cztery argumenty przeciwko rozpoczynaniu walki z Niemcami w Warszawie w sierpniu 1944; 5 kwietnia 1945.

Andrzej Gwiazda Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia
Markus Meckel Fotografia
Karl Jaspers Fotografia

„Świat stworzony jako dobry uległ zaciemnieniu na skutek wolnych aktów stworzonych istot. Obecnie jest miejscem próby, którą przechodzą ludzkie dusze.“

—  Karl Jaspers niemiecki psychiatra i filozof 1883 - 1969

Źródło: Wiara filozoficzna wobec objawienia

Robert Gliński Fotografia
Steven Chu Fotografia
Łukasz Simlat Fotografia

„Trudno później przezwyciężyć skutki: trzeba udowadniać, że mimo że jest się Jadzią z jakiegoś serialu, potrafi się coś zagrać.“

—  Łukasz Simlat polski aktor 1977

o graniu w serialach.
Źródło: Nowe aktorskie odkrycie http://www.teatry.art.pl/portrety/simlat_l/naod.htm

Krzysztof Niewrzęda Fotografia

„(…) polskie społeczeństwo, poza nielicznymi wyjątkami, jest nieobecne w dyskusji na temat miejsca jednostki we współczesnym świecie, lęków społecznych, wszechobecnego wyzysku, a przede wszystkim globalizacji oraz jej skutków i w tym obszarze, o wiele bardziej niż w jakimkolwiek innym, spełnia wymogi idealnych lemingów.“

—  Krzysztof Niewrzęda polski prozaik, poeta i eseista 1964

Źródło: Niewrzęda: Rany, które wynikają z empatii – rozmowa Kamili Kasprzak dla „Krytyki Politycznej” http://www.krytykapolityczna.pl/kluby-kp/publicystyka/20130922/niewrzeda-rany-ktore-wynikaja-z-empatii

Stephen Hawking Fotografia
Jerzy Zelnik Fotografia
Maria Szyszkowska Fotografia
Magdalena Cielecka Fotografia
Henry David Thoreau Fotografia
Paweł Szałamacha Fotografia
Anne Rice Fotografia
Andrzej Zapałowski Fotografia
Feliks Koneczny Fotografia
Arkadiusz Pacholski Fotografia
Leszek Żebrowski Fotografia
Konstanty Schmidt-Ciążyński Fotografia

„Kronika miejscowa i zagraniczna.
Kraków 9 kwietnia.
(…)
Posiedzenie Rady miejskiej, zwołane na wczoraj, nie przyszło do skutku z powodu braku potrzebnego kompletu. Nie załatwiono więc będącej na porządku dziennym sprawy nabycia przez gminę na własność Muzeum Narodowego zbiorów (kamei) p. Schmida-Ciążyńskiego (…)“

—  Konstanty Schmidt-Ciążyński polski kolekcjoner dzieł sztuki 1818 - 1889

O Konstantym Schmidcie-Ciążyńskim
Źródło: „Czas” nr 84, 10 kwietnia 1884, s. 2, Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/publication/20747

Dayamani Barla Fotografia

„Ziemia nie jest dla nas towarem do sprzedania i prywatyzacji. To podstawa naszej tożsamości, kultury i autonomii. Żądamy zaprzestania przesiedleń w imię nowoczesności, rozwoju, żądamy ochrony środowiska i łagodzenia skutków zmian klimatycznych“

—  Dayamani Barla

Źródło: Joanna Irzabek, Barla Dayamani Żelazna dama, polityka.pl, 3 listopada 2008 http://www.polityka.pl/swiat/ludzie/272581,1,barla-dayamani.read

Oskar Lange Fotografia
Naomi Klein Fotografia
Karol Modzelewski Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
Franciszek II Habsburg Fotografia
Adam Bodnar Fotografia
Adam Walny Fotografia

„Lalkarstwo nie ma nic wspólnego z aktorstwem. Jest zupełnie odrębną dziedziną sztuki. W swoim życiu spotkałem niewielu aktorów, którzy próbują być lalkarzami. Za to znam wielu lalkarzy, którzy chcą być aktorami. Niestety, najczęściej z marnym skutkiem.“

—  Adam Walny 1972

Źródło: Zbigniew Marecki, Lalka ma przyszłość, więc oddycham pełną piersią, „Głos Pomorza” nr 104, 6 maja 2011 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/116546.html

Simon Baron-Cohen Fotografia

„Autyzm (…), jest skutkiem nadmiaru testosteronu, skrajnym objawem ukształtowania „zbyt męskiego” mózgu.“

—  Simon Baron-Cohen psycholog brytyjski 1958

Źródło: N. Klawitter, B. Lakotta, S. Shafy, K. Thimm, Ona się gnie, on łamie, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 14 lutego 2011.

Marek Belka Fotografia

„Między bajki możemy włożyć neoliberalną tezę o niekeynesowskich skutkach zacieśnienia fiskalnego. A do niedawna wielu ekonomistów wierzyło, że kiedy państwo obniży wydatki, to nie tylko zmniejszy zadłużenie, ale też ożywi gospodarkę.“

—  Marek Belka polski ekonomista, polityk, premier rządu 1952

Źródło: polityka.pl, 24 czerwca 2010 http://www.polityka.pl/rynek/ekonomia/1506638,2,wywiad-z-markiem-belka-nowym-prezesem-nbp.read