„Choroba musi być zrozumiana, przyczyny usunięte,
Zdrowie musi być uzyskane, lekarstwo zastosowane.
Podobnie: cierpienie, jego przyczyny, ich zaprzestanie i ścieżka
Muszą kolejno być zrozumiane, usunięte, zastosowane i zrealizowane.“

—  Asanga

tekst nawiązuje do Czterech Szlachetnych Prawd Buddy.
Źródło: Mahāyānottaratantra Śāstra, IV 55

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Martin Luther King Fotografia

„Najlepszą drogą do zlikwidowania jakiegokolwiek problemu jest usunięcie jego przyczyny.“

—  Martin Luther King pastor, przywódca Murzynów w USA 1929 - 1968

The best way to solve any problem is to remove its cause. (ang.)
Źródło: Stride Towards Freedom, 1964.

Erich Honecker Fotografia

„Mur będzie stał za 50, a nawet za 100 lat, jeśli przyczyny, dla których powstał, nie zostaną usunięte.“

—  Erich Honecker niemiecki polityk komunistyczny, przywódca NRD (1971–1989), I sekretarz SED 1912 - 1994

Die Mauer wird so lange bleiben, wie die Bedingungen nicht geändert werden, die zu ihrer Errichtung geführt haben. Sie wird auch noch in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt sind. (niem.)
w przemówieniu wygłoszonym 19 stycznia 1989. Mur rozebrano w listopadzie tego samego roku.

Adrian Zandberg Fotografia

„Jeśli nie usuniemy strukturalnych przyczyn frustracji społecznych, to prędzej czy później doczekamy się brunatnych koszul, przy których PiS będziemy wspominać z sentymentem.“

—  Adrian Zandberg polski historyk i polityk lewicowy 1979

Źródło: Maciej Stasiński, Polska. Macocha, nie matka, „Gazeta Wyborcza” nr 284 (8617), 5 grudnia 2015, s. 22–23.

Paul Ricœur Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Sławomir Sierakowski Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Arthur Schopenhauer Fotografia
Marek Aureliusz Fotografia

„Usuń poczucie krzywdy, a usunie się krzywda.“

—  Marek Aureliusz cesarz rzymski 121 - 180

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Michaił Bułhakow Fotografia

„Przyczyną mojej choroby jest wieloletnie zaszczucie, a następnie milczenie.“

—  Michaił Bułhakow, książka Mistrz i Małgorzata

diagnoza stawiana przez Bułhakowa w 1931, na dziewięć lat przed śmiercią.
Źródło: Beata Kęczkowska, Mistrz i Małgorzata, op. cit., s. 29

„Jakakolwiek jest przyczyna smutku i jakie jeszcze inne uczucie przygnębienie sprawiające, z tym smutkiem się łączą, zawsze najlepszym lekarstwem podanym przez Ducha Świętego jest modlitwa. Choćby tylko aktami strzelistymi wyrażona, będzie lekarstwem.“

—  Jan Wojciech Balicki polski duchowny katolicki, teolog, błogosławiony Kościoła katolickiego 1869 - 1948

Rozważania. O. Joachim Bar, Wybór pism ks. Jana Balickiego, Warszawa 1978, s. 401.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Stanisław Zygarowicz, Polscy święci. Sługa Boży Jan Balicki, t. 11, ATK, Warszawa 1987, s. 278.

Jerzy Miller (polityk) Fotografia
Stanisław Stroński Fotografia

„Trzeba usunąć tę zawadę.“

—  Stanisław Stroński polityk polski, minister, wicepremier 1882 - 1955

o prezydencie Gabrielu Narutowiczu.

Francis Bacon (filozof) Fotografia

„Lekarstwo bywa gorsze od choroby.“

—  Francis Bacon (filozof) angielski filozof 1561 - 1626

Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 27.

Frédéric Bastiat Fotografia
Romain Rolland Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„(…) musimy przyznać, że Ojciec i Syn są przyczyną Ducha Świętego, nie dwoma przyczynami, lecz jak Ojciec i Syn są jednym Bogiem i Stwórcą odnośnie stworzenia, tak są jedną przyczyną [tj. zasadą] odnośnie Ducha Świętego.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony, O Trójcy Świętej

...) fatendum est Patrem et Filium principium esse Spiritus sancti, non duo principia: sed sicut Pater et Filius, et ad creaturam relative unus creator et unus Dominus, sic relative ad Spiritum Sanctum unum principium (łac.
De Trinitate
Źródło: V, 14, 15

Seneka Starszy Fotografia

„Niektóre lekarstwa są bardziej niebezpieczne niż choroba.“

—  Seneka Starszy -54 - 39 p. n. e.

Quaedam remedia graviora ipsis peniculis sunt. (łac.)
Źródło: Controversiae VI, 7

Tertulian Fotografia

Pokrewne tematy