Cytaty na temat dzieje

Zbiór cytatów na temat dzieje, ludzie, nasi, czas.

Razem 726 cytatów:


Karol Irzykowski Fotografia

„Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć – mówi przysłowie. Ale najgorzej jest z głupim zgubić, a to się dzieje najczęściej.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944

Aforyzmy
Źródło: s. 56

Tadeusz Boy-Żeleński Fotografia

„Pomyliliśmy się wszyscy. Oszukali nas. (…) Prawdą jest tylko, że w tym systemie nie może żyć człowiek, który by chciał choćby w najniklejszym stopniu wyrazić jakiś pogląd krytyczny. To najstraszniejsza niewola myśli, jaką znają dzieje.“

—  Tadeusz Boy-Żeleński polski pisarz, eseista, tłumacz 1874 - 1941

w grudniu 1939 r., po podpisaniu oświadczenia pisarzy polskich „witającego przyłączenie Zachodniej Ukrainy do Ukrainy Radzieckiej”, które jednocześnie miało gwarantować lwowskim pisarzom „wolność słowa i nauki oraz walkę z dyskryminacją rasową i narodowościową”.
Źródło: Barbara Winklowa, Boy we Lwowie 1939–1941, Warszawa 1992 http://lwow.home.pl/boy.html.

Wincenty Pallotti Fotografia

„Wszystko układa się dobrze, gdy dzieje się tak, jak chce Bóg.“

—  Wincenty Pallotti włoski duchowny, święty Kościoła katolickiego 1795 - 1850

Modlitwy i rady duchowe
Źródło: W drodze ze św. Wincentym Pallottim, Ząbki 1999

Maria Skłodowska-Curie Fotografia
Carl Sagan Fotografia
Carl von Clausewitz Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Wisława Szymborska Fotografia

„Może to wszystko
dzieje się w laboratorium?
Pod jedną lampą w dzień
i miliardami w nocy?“

—  Wisława Szymborska polska poetka, noblistka 1923 - 2012

Koniec i początek (1993)
Źródło: Może to wszystko

Ulpian Fotografia
George Orwell Fotografia
Aleksander Majkowski Fotografia

„I wstanie nieznany światu lud, o którym dzieje dawno przestały pisać, i znów pługami będzie orał ziemię i statkami będzie pływał po wodach. Wtedy przypomni sobie świat, że lud ten żył w dawno minionych czasach, i dziwić się będą, że znowu żyje.“

—  Aleksander Majkowski, książka Życie i przygody Remusa

Wstónie niewiadomi swiatu lud, ò chtërnym dzeje dôwno pisac òprzestałë i znowù òrac bãdze zemiã i żôglami jezdzëc bãdze pò wòdach. Tej przëbôczi sobie swiat, że lud taczi żił w czasach dôwno minionych i dzëwic sã bãdze, że znowù żëje. (kaszub.)
Źródło: Życie i przygody Remusa, Oficyna Czec & Wydawnictwo Region Kartuzy – Gdynia 2009 (wydanie dwujęzyczne), str. 198-199; tłum. Lech Bądkowski

Maria Janion Fotografia
Eminem Fotografia
Marian Jaworski Fotografia

„Pismo Święte, dzieje Kościoła i życiorysy świętych mówią o ludziach zawsze w odniesieniu do planów Bożych i ich realizacji przez człowieka. Natomiast patrzenie, pojmowanie ludzkie ujmuje go w jego relacjach wewnątrzświatowych: zwraca uwagę na temperament, charakter, uzdolnienie, pochodzenie. Czyż ten nie jest synem Józefa, nie pochodzi z Nazaretu?“

—  Marian Jaworski kardynał polski, arcybiskup Lwowa 1926

pytali ziomkowie Jezusa.
referat wygłoszony 5 listopada 1998 roku w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Angelicum
Źródło: Wprowadzisz Kościół w trzecie tysiąclecie http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/jp2_nauczyciel.html, opoka.org.pl

Katarzyna Łaniewska Fotografia
Daniel Goleman Fotografia
Julia Marcell Fotografia
Frei Betto Fotografia
Hassanal Bolkiah Fotografia

„(…) to, co się dzieje, jest wyznaczone przez Najwyższego i jako takie jest nieuniknione.“

—  Hassanal Bolkiah sułtan Brunei 1946

Źródło: Błażej Cecota, Sułtan Hassanal Bolkiah: zaakceptujmy wolę Allaha, polska-azja.pl, 20 sierpnia 2012 http://www.polska-azja.pl/2012/08/20/sultan-hassanal-bolkiah-zaakceptujmy-wole-allaha/

Narcyza Żmichowska Fotografia
Karol Marks Fotografia
Leszek Żebrowski Fotografia

„Specyfika tej produkcji polega na tym, że na planie ciągle coś się dzieje, a w każdej serii pojawiają się nowi aktorzy, którzy wzbogacają i urozmaicają przygody zwariowanej rodziny Kiepskich. Jak zatem może mi się to znudzić? Tym bardziej że każda ze scen jest dla mnie wyjątkowa.“

—  Barbara Mularczyk aktorka polska 1984

o pracy w serialu Świat według Kiepskich.
Źródło: Artur Krasicki, Basia Mularczyk trafiła do „Kiepskich” dzięki tacie, teletydzien.pl, 9 maja 2012 http://www.teletydzien.pl/gwiazdy/news-basia-mularczyk-trafila-do-kiepskich-dzieki-tacie,nId,604390

István Szabó Fotografia
Maite Carranza Fotografia

„Czasami miłość oślepia. I to właśnie dzieje się z nami. Nie jesteśmy w stanie myśleć, potrafimy tylko czuć.“

—  Maite Carranza 1958

Wojna czarownic, Lodowa pustynia
Źródło: rozdział IV, Przeznaczenie i powinność

Michał Dworczyk Fotografia

„Analizując ostatnie wydarzenia przed Sejmem, to wszystko, co się dzieje w Polsce, w Warszawie, można postawić odważną tezę, ale jednak warto to powiedzieć, że te wydarzenia wpisują się w scenariusz, który jest pisany w Moskwie.“

—  Michał Dworczyk polski polityk 1975

ocena wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem mających miejsce 16 grudnia 2016 i w kolejnych dniach.
Źródło: Poseł PiS Michał Dworczyk: Scenariusz wydarzeń w Polsce pisany w Moskwie, rp.pl, 19 grudnia 2016 http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/161219040-Posel-PiS-Michal-Dworczyk-Scenariusz-wydarzen-w-Polsce-pisany-w-Moskwie.html#ap-1

Józef Pinior Fotografia
Karol Irzykowski Fotografia

„Dzieje są coraz to inną proporcją i formą połączenia pierwiastka irracjonalnego z racjonalnym.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944

Aforyzmy
Źródło: s. 25