Cytaty o malarstwie

Zbiór cytatów na temat malarstwo.

Pokrewne tematy

Razem 129 cytatów o malarstwie:


Józef Czapski Fotografia
Pablo Picasso Fotografia
Reklama

„Ideału szukamy w malarstwie, a wzorców w grafice.“

—  Jan Bułhak polski fotografik 1876 - 1950
Źródło: culture.pl http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_bulhak_jan

„Pochłonąć zachody słońca i przestrzeń między drzewami i wodą, i stojące niebo niewiadomego koloru. Wszystko uważnie, ostrożnie zebrać, ażeby spróbować nagle jednym tchem zmienić na magiczny znak, słowo jakby, krótki krzyk ptaka.“

—  Piotr Potworowski 1898 - 1962
Opis: o swoim malarstwie. Źródło: Stanisław Krzysztof Stopczyk, Plastyka, rozdz. XIII, Najwybitniejsze zjawiska w sztuce polskiej okresu powojennego, wyd. VII, WSiP, Warszawa 1992, s. 56.

Pablo Picasso Fotografia
Dong Qichang Fotografia

„Gdy ktoś zastanawia się nad cudami natury, jego malarstwo nie dorównuje pejzażowi.“

—  Dong Qichang 1555 - 1636
Źródło: Richard Bell, Dong Qichang [w:] 501 wielkich artystów pod red. Stephena Farthinga, wyd. MWK, Warszawa, 2009, ISBN 978-83-61065-32-6, str. 108, tłum. Dominika Zielińska, Ryszard Jacoby

Kamilla Baar-Kochańska Fotografia
Maurice Denis Fotografia

„Rolą artysty nie jest niewolnicza imitacja natury, lecz nadawanie formy wizualnej własnym marzeniom.“

—  Maurice Denis 1870 - 1943
Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, op. cit., s. 418.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Zdzisław Beksiński Fotografia
Peter Greenaway Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia

„Wydaje nam się, że grozi tu przede wszystkim przemielenie narodu jako zjawiska stałego, w którym żyje nasze społeczeństwo i młodzież, tak aby społeczeństwo nie odczuwało powiązań z narodem. Idzie o to, aby nie odczuwało konsekwencji płynących z życia w konkretnym narodzie, powiązań z jego stylem moralnym, z jego kulturą i wiekowymi osiągnięciami, z jego zwyczajami i obyczajami. Niektórzy księża, mający kontakt z młodzieżą, już dzisiaj dostrzegają, że ogromnie trudno jest zainteresować młodzież sztuką narodowa, malarstwem, rzeźbą czy zabytkami lub chociażby lekturą historyczną, bo ta młodzież już w pewnym stopniu jest odnarodowiona. To znaczy wszyscy nazywamy się Polakami, ale wrażliwość na polskość w pewnym stopniu jest w zaniku. Przynależność do narodu polskiego jest po prostu faktem, z którego nie wyciąga się żadnych konsekwencji. A tymczasem trzeba pamiętać, że uratowanie naszej odrębności państwowej w dużym stopniu zależy od uwrażliwienia młodzieży na wartości rodzinne i narodowe. Środowiska zawodowe, w których żyjemy także poniekąd zatracają tę wrażliwość. Współczesne tendencje oficjalne coraz bardziej zmierzają do tego, aby wszystkie płaszczyzny życia społecznego sprowadzić do wspólnego mianownika; aby pojęcia – rodzina, społeczeństwo, naród, środowisko zawodowe, a nawet – państwo czy rząd rozpłynęły się w jakiejś bezwymiarowej masie. Dąży się do realizacji haseł, które ostatnio można wyczytać na transparentach umieszczonych przy drogach. Wracając niedawno z Gniezna widziałem taki napis – Myśl partii, myślą narodu. A obok przed sklepem kolejka złożona z trzystu osób czekających na kawałek mięsa. Ciekawe, jaka jest myśl tych ludzi? Czy rzeczywiście myśl partii jest myślą narodu? (…) Musimy dostrzegać dążenie monistyczne i totalistyczne również na tym odcinku, aby naszą młodzież uchronić od bezwyrazowości, od zatracenia oblicza wspólnoty rodzinnej, narodowej czy środowiska społecznego.“

—  Stefan Wyszyński polski duchowny katolicki, prymas 1901 - 1981
wypowiedziane w 1975.

Brigitte Bardot Fotografia
Samuel Taylor Coleridge Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“