Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort cytaty

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort Fotografia
82   0

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

Data urodzenia: 6. Kwiecień 1741
Data zgonu: 13. Kwiecień 1794
Natępne imiona: Nicolas-Sébastien de Chamfort, Nicholas Chamfort

Sébastien-Roch Nicolas, zw. de Chamfort – francuski literat, aforysta, wolnomularz, uważany przez współczesnych za następcę Woltera, członek Akademii Francuskiej,

„Miłość w tym znaczeniu, w jakim istnieje w społeczeństwie, jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem się dwóch naskórków.“

—  Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

L’amour, tel qu’il existe dans la société, n’est que l’échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. (fr.)
Maksymy i myśli
Źródło: Maximes et pensées [w:] Oeuvres choisies de Chamfort http://books.google.pl/books?id=toFbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Bibliothèque nationale, 1869, s. 74.

„W sprawach wielkich ludzie okazują się takimi, jakimi im wypada się okazywać; w sprawach drobnych okazują się, jakimi są.“

—  Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient de se montrer: dans les petites, ils se montrent comme ils sont. (fr.)
Maksymy i myśli
Źródło: Maximes et pensées [w:] Oeuvres choisies de Chamfort http://books.google.pl/books?id=U0Y8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Bibliothèque nationale, 1869, s. 17.

„Zbie­ra­cze ‌do­brych po­wie­dzeń przy­po­mi­na­ją tych, ‌któ­rzy je­dzą ‌wi­śnie czy ostry­gi: wy­bie­ra­ją ‌z po­cząt­ku naj­lep­sze, w koń­cu ‌zja­da­ją wszyst­ko.“

—  Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

La plupart des faiseurs de recueils de vers ou de bons mots ressemblent à ceux qui mangent des cerises ou des huîtres, choisissant d’abord les meilleures et finissant par tout manger. (fr.)
Maksymy i myśli

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Wojna pałacom! Pokój chatom!“

—  Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

Guerre aux châteaux! paix aux chaumières! (fr.)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Oliver Williamson Fotografia
Oliver Williamson
ekonomista amerykański, noblista 1932
Wacław Depo Fotografia
Wacław Depo6
polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita częstocho… 1953
Aristide Maillol Fotografia
Aristide Maillol
malarz i rzeźbiarz francuski 1861 - 1944
Nikołaj Bucharin Fotografia
Nikołaj Bucharin8
rosyjski polityk 1888 - 1938
Następnych dzisiejszych rocznic