„Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystko pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.“

O Jezusie
Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Koryntian 13, 1–13

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 30 lipca 2021. Historia

Podobne cytaty

Bernard Fellay Fotografia
Henryk Sienkiewicz Fotografia
Wincenta Jadwiga Jaroszewska Fotografia
Eryk Lubos Fotografia
Axl Rose Fotografia

„Strach jest wtedy, gdy nie ma miłości. Miłość jest wtedy, gdy nie ma strachu.“

—  Axl Rose amerykański muzyk rockowy, wokalista 1962

Fear is where there is no love. Love is where there is no fear. (ang.)

Pindar Fotografia

„Miłość do gór jest miłością najlepszą.“

—  Pindar starożytny grecki poeta -517 - -437 p. n. e.

Jan Brzechwa Fotografia
Antoni Padewski Fotografia

„Miłość jest duszą wiary, czyni ją żywą; bez miłości wiara umiera.“

—  Antoni Padewski święty katolicki, doktor Kościoła, franciszkanin 1195 - 1231

Źródło: Św. Antoni z Padwy https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_10022010.html, opoka.org.pl

Tomasz Jastrun Fotografia
Jean de La Bruyère Fotografia
Jan Twardowski Fotografia
Jan od Krzyża Fotografia

„Nie dopatruj się innych przyczyn – w momencie próby – myśl tylko, że Bóg to wszystko sprawia. A gdzie nie ma miłości, połóż miłość, a zdobędziesz miłość...“

—  Jan od Krzyża 1542 - 1591

Źródło: Św. Jan od Krzyża, Mistrz w wierze https://teologiapolityczna.pl/jan-pawel-ii-o-sw-janie-od-krzyza, teologiapolityczna.pl, 12 grudnia 2018.

Gao Xingjian Fotografia
Carlo Goldoni Fotografia
Ryan Tedder Fotografia

„Zagubiłem się w pięknie wszystkiego, co widzę. Świat nie jest nawet w połowie tak zły, jakim go malują. Gdyby wszyscy synowie i wszystkie córki przestaliby oszukiwać, wtedy, miejmy nadzieję, nienawiść zniknęłaby, a zapanowałaby miłość. To mogłoby zacząć się teraz…, cóż być może tylko marzę na jawie.“

—  Ryan Tedder 1979

I get lost in the beauty of everything I see. The world ain’t half as bad sa they paint it to be. If all the sons, if all the daughters stopped to take it in, well then hopefully, the hate subsides and the love can begin. It might start now..., well maybe I’m just dreaming out loud. (ang.)
Źródło: utwór Come Home, z albumu Dreaming Out Loud (2007) zespołu OneRepublic.

Novalis Fotografia

Pokrewne tematy