Paweł z Tarsu cytaty

Paweł z Tarsu Fotografia
20   10

Paweł z Tarsu

Data urodzenia: 5 n. e.
Data zgonu: 67 n. e.
Natępne imiona: Apoštol Pavol

Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, Szaweł, Saul, Szaul, heb. שאול התרסי Szaul ha-Tarsi – Żyd z Tarsu, święty chrześcijański, męczennik, zwany Apostołem Narodów, choć nienależący do grona dwunastu apostołów, bezpośrednich uczniów Jezusa Chrystusa. Autor listów wchodzących w skład Nowego Testamentu. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego.

Fotografia: LKA NRW / CC BY-SA 2.0 de

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?“

—  Paweł z Tarsu

Si Deus nobiscum, quis contra nos? (łac.)
Źródło: Biblia Tysiąclecia, List do Rzymian 8, 31

„Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystko pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.“

—  Paweł z Tarsu

O Jezusie
Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Koryntian 13, 1–13

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.“

—  Paweł z Tarsu

Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Koryntian 6, 12

„Ducha nie gaście.“

—  Paweł z Tarsu

Τό Πνεῦμα μή σβέννυτε. (gr.)
Źródło: 1. List do Tesaloniczan 5, 19

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.“

—  Paweł z Tarsu

Źródło: Biblia Tysiąclecia, List do Rzymian 12, 21

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.“

—  Paweł z Tarsu

Źródło: Biblia Tysiąclecia, List do Filipian 4, 13

„Kto nie chce pracować, niechaj nie je.“

—  Paweł z Tarsu

Źródło: Biblia Gdańska, 2. List do Tesaloniczan 3,10

„Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości.“

—  Paweł z Tarsu

Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Koryntian 16, 14

„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.“

—  Paweł z Tarsu

Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Tymoteusza 6, 10

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus.“

—  Paweł z Tarsu

Źródło: Biblia Tysiąclecia, List do Filipian 1, 21a

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Piotr Apostoł Fotografia
Piotr Apostoł24
apostoł, święty kościoła katolickiego
Justyn Męczennik Fotografia
Justyn Męczennik5
święty filozof i pisarz chrześcijański
Ambroży z Mediolanu Fotografia
Ambroży z Mediolanu19
biskup Mediolanu, Doktor i święty Kościoła katolickiego
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony156
wczesnochrześcijański biskup i teolog
Salomon Fotografia
Salomon16
prorok biblijny oraz Koranu, król Izraela, syn i następca k…
Aleksander Wielki Fotografia
Aleksander Wielki12
król Macedonii
Isokrates Fotografia
Isokrates14
mówca grecki
Epiktet Fotografia
Epiktet32
filozof rzymski
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Dzisiejsze rocznice
Yokoi Shoichi Fotografia
Yokoi Shoichi
japoński sierżant z czasu II wojny światowej 1915 - 1997
Izabella Sierakowska Fotografia
Izabella Sierakowska17
polska działaczka polityczna 1946
Billie Piper Fotografia
Billie Piper
aktorka i piosenkarka brytyjska 1982
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Piotr Apostoł Fotografia
Piotr Apostoł24
apostoł, święty kościoła katolickiego
Justyn Męczennik Fotografia
Justyn Męczennik5
święty filozof i pisarz chrześcijański
Ambroży z Mediolanu Fotografia
Ambroży z Mediolanu19
biskup Mediolanu, Doktor i święty Kościoła katolickiego
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony156
wczesnochrześcijański biskup i teolog
Salomon Fotografia
Salomon16
prorok biblijny oraz Koranu, król Izraela, syn i następca k…