„Na nic zda się nasza wiedza teoretyczna, jeśli nie potrafimy przekształcić jej w czyn.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 21 czerwca 2020. Historia
Tematy
nasi, czyn, wiedza
Nikołaj Gogol Fotografia
Nikołaj Gogol86
rosyjski dramaturg i powieściopisarz 1809 - 1852

Podobne cytaty

Arystoteles Fotografia
Romain Rolland Fotografia
Karl Kraus Fotografia
Pen-Ek Ratanaruang Fotografia
Karol Wielki Fotografia

„Czyn prawy lepszy jest niż wiedza, ale żeby czynić to co słuszne, musimy wiedzieć co słuszne jest.“

—  Karol Wielki król Franków i Longobardów, cesarz Imperium Rzymskiego 748 - 814

Źródło: De Litteris Colendis; cyt. za: Jean-Barthélemy Hauréau, De la philosophie scolastique

Janusz Korczak Fotografia
Thomas Stearns Eliot Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia

„Wszelka nasza wiedza ma początek w naszych zmysłach.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Gerhard Jung Fotografia
Julian Aleksandrowicz Fotografia
Erich Maria Remarque Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Wojciech Waglewski Fotografia
Karl Popper Fotografia

„Nasza wiedza jest i będzie zawsze ograniczona. Nasza ignorancja jest i pozostanie nieograniczona i nieskończona.“

—  Karl Popper filozof austriacki 1902 - 1994

Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga

Rafał Kosik Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Teofil Lenartowicz Fotografia

„Ludzie chcąc być zanadto sprawiedliwymi, przechodzą sprawiedliwość, a przeszedłszy, muszą być niesprawiedliwymi; równowaga w sądach zda się być umysłom naszym niedostępną równie jak doskonałość.“

—  Teofil Lenartowicz polski etnograf, rzeźbiarz, konspirator i poeta romantyczny 1822 - 1893

list z Florencji, 2 lipca 1874 r.
Źródło: Listy o Adamie Mickiewiczu, wyd. Księg. Luxemburgska, Paryż 1875, s. 61.

Pokrewne tematy